ANDERS LEION: Ett litet tips 

Jag brukar se på andra länders tv, för att inte helt vara beroende av den svenska statsradions och –televisionens nyhetsvärdering. Det förutsätter språkkunskaper, som nuförtiden är en bristvara (också i gammelmedia). 

Det finns ett undantag. Det är Finland. Yle sänder program på svenska. Genom dem kan man få en bevakning österut som är mycket bättre än den som tillhandahålls i Sverige.  Ibland förekommer inslag på finska, förstås. De textas då regelmässigt på svenska. Genom att googla svenska yle tv-nytt kommer man till det dagliga nyhetsprogrammet – som också sänds i östra Sverige. 

Här berättar Pär Stenbäck att Putin vill ha Finland – och därmed Sverige – i samma kategori som Ukraina, alltså en del av Rysslands buffertzon. Det har inte riktigt kommit fram i den svenska debatten, av någon anledning.  

Men för att förstå ett land och dess omgivning behöver man också veta en del om den sociala och kulturella miljön. Det kan man få genom att googla svenska yle efter nio. Då kommer man till program sådana som detta. I detta får man ofta ta del av opretentiösa men kunniga diskussioner. I det här angivna får man ta del av två svenska musikalartister som yttrar sig så klokt, på ett sätt som jag aldrig hört dem få använda i svensk tv. För att få svensk text till de finskspråkiga inslagen måste man i detta program klicka på en liten rektangel i nedre, högra hörnet och sedan på översättning.  

Ett litet tips bara. 

Anders Leion