HITTAT PÅ NÄTET: Some Kind of Wonderful – eller populärkulturens dygd

På sajten Motpol, som beskriver sig som ”en identitär och konservativ tankesmedja”, har den populärkulturintresserade bibliotekarien Jonas Åberg bidragit med en lång och initierad essä om John Hughes tonårsfilm Some Kind of Wonderful från 1987.

Jonas Åberg inleder sin essä med att hänvisa till Det Goda Samhällets skribent Mohamed Omars artikel om samma film:

Den eminente Mohamed Omar, alltid läsvärd, ofta lärorik, ibland oroande, tog i våras i sin artikelserie om amerikanska tonårsfilmer från 80-talet upp den sympatiska Some Kind of Wonderful från 1987.

Some Kind of Wonderful är en rolig och underhållande film som är mer än bara stimulerande för stunden. Som den bästa populärkulturen har den en slags djupverkande charm. Men vari ligger då denna charm? Vad är det för samband och insikter som filmen gestaltar för oss? Vad är det den lär ut på sitt pedagogiskt diskreta sätt?

Det går inte att rikta några större invändningar mot Omars lättsamma essä, som f.ö. lika mycket handlar om filmens manusförfattare och producent John Huges och hans verk. Filmen är sådan han säger och sådan är dess handling. Fast inte bara. Den är samtidigt någonting annat och mer. Någonting mera komplext och allvarligare, skulle jag vilja hävda. Dramats drivkrafter rymmer dolda djup, och i det lyckliga slutets förlängning finns det något outtalat som inte känns enbart gott.

Läs essän i sin helhet på Motpol här

Redaktionen