PATRIK ENGELLAU: Är det media som styr Sverige?

Många menar att det är journalisterna som har makten i nationen, att politikerna tvingats underordna sig journalisterna som bestämmer vilka frågor politiken ska handla om och att demokratin därmed satts ur spel.

Uppfattningen är begriplig. Det är ingen tvekan om att journalisterna hunsar med politiker. Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att ett maktskifte inträffat (enligt logiken att den som hunsar med Putin bestämmer över Putin). Men jag tror inte att föreställningen om medias Machtübernahme är korrekt och detta av två skäl, ett litet och ett stort.

Det lilla skälet är att media i så fall är en ynkedom till makt som inte ens kan se om sitt eget hus. Mediapest rasar över hela landet – över hela världen, faktiskt – redaktioner läggs ned, journalister blir arbetslösa och tvingas frilansa med dåligt betalt, om ens något, för de artiklar de lyckas kränga. Om media haft något att bestämma om så hade detta varit en smal sak att rätta till. Det skulle räcka med lite brösttoner om demokrati och yttrandefrihet så hade man väl kunnat klämma av staten några miljarder i mediakatastrofbistånd. Men så sker inte. Det finns inte ens i media en rörelse i detta ärende.

Vi kan jämföra med invandringen. Den har länge tullat fram på löpande räkning. Här är det någon som har makt att skicka vilka räkningar som helst till staten.

Denna någon är det välfärdsindustriella komplexet, det miljonhövdade organisationssystem som har till uppgift att försörja sig på att omhänderta svaga människor, just i detta exempel alltså invandrare. Den som inte uppfattar välfärdsindustrins existens gör lätt felslut såsom det där om att media tagit makten i Sverige.

För om man uppmärksammar vad det är för idéer som journalister torgför, och detta är det stora skälet, så handlar det nästan uteslutande om att människor – långt fler än du tror! – är svaga och att politikerna måste göra mer för att avhjälpa de svagas problem. Avhjälpa är ett intressant ord i sammanhanget. Det betyder i klartext att det välfärdsindustriella komplexet ständigt av politikerna måste tillföras mer av skattebetalarnas pengar för att stilla sin glupande aptit. Om man kokar ned den journalistiska agendan till själva essensen så handlar det om mer pengar till välfärdsindustrin samt att skattebetalarna ska skämmas om de inte vill betala.

Så ja, det är sant att media styr agendan, men nej, det betyder inte att de har makten. De har makt att framföra ett budskap, men de själva är inte budskapets intressent. De går andras ärenden. De är hantlangare, ett lydigt prästerskap åt det välfärdsindustriella komplexet. Det är inget ovanligt att makthavare förser sig med följsamma språkrör som talar till allmogen. Gustav Vasa socialiserade den katolska kyrkan, dels, såklart, för att ta dess jord och andra ägodelar, men också för att få kontroll över den tidens motsvarighet till journalisterna, alltså prästerna som talade till allt folket minst en gång i veckan.

Journalister jagar politiker att ge mer pengar till välfärdsindustrin som tar hand om de svaga. Vem har makten? Det välfärdsindustriella komplexet såklart. Sedan hör det till saken att politikerna egentligen ingår där också, fast de i tjänsten tvingas ta en och annan snyting från journalisterna.

Och skattebetalarna? Alla vi som ska stå för fiolerna? Ska vi också ha tålamod? Vi är inte tillfrågade. Vi räknas inte. Vi är inte med i rollistan. Vår uppgift, hur underligt det än kan tyckas, verkar vara att sitta hemma och konsumera journalisternas alster och bli sura på politikerna för att de inte tvingar oss till ännu större hjärte- och plånboksöppningar.

Hur det välfärdsindustriella komplexet lyckats få kontroll över journalisternas tänkande vet jag inte riktigt. Kanske är det bara så enkelt som att pennfäktare och intellektuella alltid fjäskat för dem som haft pengarna och makten. En annan förklaring kan vara att båda parter ju nästan uteslutande består av Mycket Goda människor.

Patrik Engellau