PATRIK ENGELLAU: Ett kommersiellt erbjudande till just dig

På den här sajten finns nästan bara bildade, begåvade, toleranta och nyfikna läsare. Jag baserar det omdömet på de signaler som läsekretsen utsänder i form av kommentarer, meddelanden och bemötanden. Nyligen åkte jag tåg från Örebro till Stockholm och hamnade i samspråk om Gud med biljettkonduktören som kände igen mig och ville diskutera saken. Andra tecken på läsekretsens kvalitet är att dess språkbehandling är av god klass och att det nästan inte förekommer sådant ociviliserat hat och hot som översvämmar praktiskt taget alla alternativsajter om man ska tro tidningarna.

Jag har skrivit trettio till fyrtio böcker. Osäkerheten om antalet beror på att man inte säkert vet vad en bok är. Räknas en femtiosidig pamflett? Vad med en antologi med uppsatser om demokratin av folk som Platon, Hobbes, de Tocqueville och Marx? Men hur många böcker jag än har skrivit indelar de sig i två grupper, den ena ganska liten och den andra större. Den lilla består av de bra böckerna och den stora av de dåliga eller med tiden överspelade.

En av de bra böckerna heter Guds tredje strategi – ska Han lyckas den här gången?. Den publicerades år 2008 och skapade genast mycket förvirring. Kyrkans tidning hade för säkerhets skull två recensioner. Den ena var teologisk och förklarade att sådär kan man ju tolka Guds avsikter och handlingar men å andra sidan kan man inte det. Den andra var politisk och letade efter ett nyliberalt men dolt budskap som inte kunde upptäckas men ändå måste finnas. Sammanfattningsvis tyckte recensenterna att boken troligen var olämplig men kanske ändå kunde läsas av en särskilt djärv publik.

Storyn är nästan genant enkel. Gud hade skapat människan och placerat henne i Edens lustgård, en avdelning av Paradiset. Det första som händer är att människan bryter mot det enda förbud hon fått. Gud blir förvånad och rasande – vilket bevisar att han varken är allsmäktig eller allvetande – och bestraffar människan genom att förvisa henne till denna världens jämmerdal. Därmed hade Gud fått ett problem. Människan var på fel plats, nämligen i jämmerdalen snarare än i Paradiset där han tänkt sig att hon skulle dväljas. Historien sedan utvisningen ur lustgården har handlat om Guds försök att förmå människan att ta sig tillbaka. (I boken förklaras varför Han inte bara kunde flytta dit människan. Om hon inte gjorde det av egen kraft skulle det nämligen inte gillas enligt de regler som Gud  uppställt för sig själv; det resonemanget stal jag från renässansfilosofen Pico della Mirandola.)

Det visar sig att Gud prövat tre strategier av vilka två misslyckats och den tredje pågår. Den första strategin redovisas i gamla testamentet, den andra i det nya och den tredje i min bok.

Guds strategier är enklare och smartare uttänkta än man tidigare anat. Den första strategin utgår från att människan hade en del medfödda defekter. Till exempel lydde många människor inte Gud och därför behövde släktet förbättras. Hur går det till att förädla arter? Det har människan själv länge tränat på. När vi vill ha bättre äpplen och hästar väljer vi ut goda exemplar som får överleva och para sig medan vi gör oss av med de dåliga. Gud gjorde likadant. Till exempel skickade han en översvämning som tog livet av alla människor utom Noak och hans anhöriga. Den avelsstrategin tillämpade Gud genom hela gamla testamentet men den fungerade aldrig eftersom människan var alltför sturig och ond. Gud måste ta till starkare åtgärder och övergick till att pröva den andra strategin (som också misslyckas varefter Gud uppfinner den listigaste och mest oväntade av alla strategier, den tredje).

Ett bra tag efter det att jag publicerat boken upptäckte jag att den portugisiske prinsen Henrik Sjöfararen på 1400-talet hade gjort en snarlik analys av Guds tillvägagångssätt. Sjöfararen menade att Gud vid det laget hade prövat två strategier – Faderns och Sonens – som misslyckats och därför övergått till en tredje strategi som Henrik kallade Den Helige Andens. Tidsmässigt stämmer det med min tolkning vilket naturligtvis känns som en uppmuntran.

Kan man ta detta på allvar? Det kan du ta reda på själv. Jag har två lådor överexemplar som jag nu säljer för 85 kronor per bok. Swisha pengarna till 0707 679 500 och ange namn och postadress så kommer boken med posten.

Patrik Engellau