ANDERS LEION: Frihet! 

I april nästa år avgörs det franska presidentvalet. I de opinionsmätningar som gäller den andra, avgörande omgången ligger le Pen och Macron sida vid sida med drygt 20 procent vardera. I debatten ställs nu frågan: Kanske finns det ändå en möjlighet för le Pen att bli vald? Svaret brukar vara: det är inte omöjligt, som vid tidigare tillfällen, men det är fortfarande osannolikt. 

Vad ligger bakom denna förbättring av le Pens chanser? Det viktigaste är kanske att le Pen lyckats göra sig valbar i grupper för vilka hon tidigare var omöjlig. Den andra är att hennes och hennes partis – Nationell samling – frågor: Invandring, lag och ordning och islam, har kommit alltmer i samhällsdebattens centrum. 

I detta läge har le Pen gjort två drag för att öka sina chanser. Hon har utträtt ur sitt parti inför presidentvalet. På hennes affischer syns bara hon och hennes namn. Och hon har – stort – lanserat ett nytt tema: Frihet. 

För detta utsätts hon för mycket hån och kritik. Skulle hon vara rätt kvinna att tala om frihet?  Hon som ständigt pläderat för att staten skall använda sin repressiva makt för att motverka invandringen och dess följder! 

De argument som används är desamma som invandringsförespråkarna – också här i Sverige – använt och ännu idag använder. De framställer en generös invandring som en del av och ett uttryck för den frihet till självförverkligande, också genom flytt över gränser, och den omsorg som staten är skyldig att möta alla med, också icke-medborgare. 

Samtidigt är de – också här i Sverige –  blinda för, eller gör sig blinda för den fortlöpande inskränkning av vanlig människors frihet som pågått under lång tid: barn kan inte längre leka själva utan föräldrarnas överinseende hemma på gatan, barn kan inte längre gå ensamma till skolan, lärarna törs inte längre fritt utöva sitt yrke av rädsla för elevernas reaktioner, kvinnor törs inte ensamma ta sig hem på kvällen, och – det allvarligaste, polisen har förlorat sin makt i många utsatta områden, den har övertagits av gängkriminella som därigenom fritt kan terrorisera sin omgivning och minska andra människors frihet. 

Allt detta är en följd av att de självtillräckliga, de i egna ögon så goda makthavarna och deras hantlangare i press och annorstädes blundat för invandringens följder, inte velat se och inte velat veta. 

För ett abstrakt frihetsbegrepp, hyllat av ett fåtal välbeställda och väl skyddade, har de mångas frihet begränsats och offrats. Friheten måste återställas och värnas!  

(Varsågod Jimmie Åkesson! Det är du som kan öka de fattigas och utsattas frihet – inte de andra som bara pratar om friheten. Här har du din självklara, nya valvinnare!)   

Anders Leion