BIRGITTA SPARF: Skrämmande okunnighet inom SVT

I SVT:s Agenda (19/11 2021) var programledaren Camilla Kvartoft märkbart upprörd över att socialtjänsten inte ”har någon kontakt” med de så kallade IS-kvinnorna efter att de landat på Arlanda.

I ett långt inslag där Agenda gick till starkt angrepp på hur IS-kvinnorna har hanterats av socialtjänsten sedan de landade på svensk mark framkom att inrikesminister Mikael Damberg hade avböjt medverkan eftersom han, enligt egen korrekt utsago, inte är ansvarig för socialtjänsten.

Däremot intervjuades Jonas Trolle som är kriminalkommissarie och polis sedan drygt 20 år tillbaka. Nu chef för ”Center mot våldsbejakande extremism”.

Trolle var mycket tydlig och började med att notera att det finns en myndighet som inte alls nämndes i reportaget; säkerhetspolisen. Han fick tålmodigt försöka förklara för Kvartoft att det är SÄPO som har ansvaret för säkerhetsfrågor, inte socialtjänsten. Det är SÄPO och polisen, ingen annan, som gör säkerhetsbedömningar.

Kvartoft bytte då spår till omsorgsspåret. De här kvinnorna hade ju varit med om förfärliga upplevelser, hade just fått sina barn omhändertagna och var i psykiskt dåligt skick. Ändå släpptes de bara fria utan någon som helst kontakt med socialtjänsten. Hur var detta möjligt?

Trolle fick, lika tålmodigt, förklara att när barnen har omhändertagits så ingår det en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten som ett led i själva omhändertagandet. Om detta inte sker så är det anmärkningsvärt.

Min egen notering: Naturligtvis kommer socialtjänsten att upprätthålla en sådan kontakt, men detta är både Kvartoft, hennes redaktion och Agendas ”uppgiftslämnare” totalt okunniga om. De vet inte hur socialtjänsten arbetar eller vilka lagar och riktlinjer den har att följa.

Kvartoft fortsatte på sitt intagna spår och ansåg att det var anmärkningsvärt att socialtjänsten inte hjälpte kvinnorna mer med till exempel bostad och övriga trygghetsskapande insatser. Trolle svarade att detta handlar om mycket kapabla individer som rest över halva jordklotet, många gånger med barn, för att ansluta sig till en av världens värsta terrorsekter. Då blir det inte socialtjänstens uppgift att ordna bostad åt dem när de återvänder, det är inte så det fungerar.

Kvartoft och hennes programredaktörer tycks vara totalt okunniga om vilket socialtjänstens uppdrag är, vilken tvångslagstiftning vi har när det gäller psykisk ohälsa och för övrigt all lagstiftning som råder i Sverige idag när det gäller bedömningar av hot mot rikets säkerhet samt deltagande i en terrorsekt.

För SVT blandas allt detta ihop till en enda oklar välling av tillkortakommanden och felgrepp vilken som alltid kokar ner till att socialtjänsten har brustit i sin myndighetsutövning och ”släppt farliga personer fria”. Som om socialtjänsten skulle ha lagstöd att frihetsberöva personer eller resurser att hålla potentiellt farliga individer under ständig uppsikt.

Jag kan ha förståelse för att gemene man i Sverige inte har full kunskap om myndigheternas olika roller i fall som dessa, eller den lagstiftning som styr de olika myndigheterna. Jag förstår att allt ter sig konstigt, släpphänt och obegripligt. Som att Sverige, som enda land inom EU och på grund av totalt inkompetenta styrande politiker, saknar adekvata lagar när det gäller hantering av till exempel medlemskap i en terrorsekt som hotar medborgarnas säkerhet i det egna landet och hur dessa terrorister ska hanteras när de återvänder ”hem”.

Men jag hävdar bestämt att redaktionen för Agenda, ett program som vill anses som SVT:s och Sveriges flaggskepp när det gäller politisk bevakning och debatt, bör ha den kunskapen. Jag anser till och med att jag har rätt att kräva det. Allt annat är undermålig researach och urusel journalistik av den institution som bedrivs med våra skattepengar för ca 9 miljarder per år. Deras uppvisade okunnighet är både pinsam, förfärande, upprörande och skrämmande.

Stort tack till Jonas Trolle!

Birgitta Sparf