PATRIK ENGELLAU: Det svenska försvaret

Ursäkta att jag påpekar det men texter som författas av reklamfolk, PR-personer och andra ordkonsulter är nästan alltid fjäskigt inställsamma och ofta farligt tendentiösa åt något olämpligt håll. Den första augusti damp det ned ett par morgontidningar i lådan som båda hade samma helsidesannons för det svenska försvaret på framträdande plats. Annonsen förklarar att den svenska försvarsmakten anser att Pride-flaggan, åtminstone nu under Pride-veckan, ”är värd att försvara”. Motivet har säkert kostat några miljoner att låta PR-folk komponera och låter så här:

Vi försvarar mänskliga rättigheter, allas lika värde och vår rätt att leva som vi själva väljer.

Naturligt nog blev jag så förolämpad att jag inte kunde somna igen trots att klockan bara var fyra på morgonen. Sedan låg jag och tänkte på det märkliga faktum att jag tagit illa vid mig i syfte att komma fram till en övertygande och (för mig själv) respektabel förklaring.

Nu har jag kommit fram till en sådan förklaring som för det första känns trovärdig, för det andra är enklare än jag trodde och för det tredje inte alls är någon nyhet utan tvärtom något jag klurat ut åtskilliga gånger tidigare men liksom jämt glömmer bort mellan gångerna.

Vi kan utgå från den citerade värdegrunden tillika politikerväldets kanske mest omhuldade floskel: ”allas lika värde”. Jag har utrett denna klyscha i ett stort antal artiklar och alltid kommit fram till att den saknar begriplig mening. Faktum är att ingen annan heller lyckats prestera en begriplig mening. Betyder det lika värdet att alla ska ha lika många kronor på banken eller att alla skulle betinga samma värde på en slavmarknad? Att alla spelar piano och hoppar höjdhopp lika bra? Eller att man ska kompensera duktiga pianister som inte kan hoppa höjd så att pianister och höjdhoppare tjänar lika mycket?

Ingen har lyckats förklara värdegrunden fullt ut men världsmästerskapet i värdegrundsförklaring innehas sedan några årtusenden tillbaka av Gud som hävdar att han själv på något vis som veterligen ej kan efterhärmas av människor älskar alla människor lika mycket och att de därför i hans ögon har samma värde.

Men det är Gud, det. Människan är inte Gud (även om just de som predikar dogmen om allas lika värde antagligen föreställer sig att de själva förlänats ett hyggligt antal stänk av Guds heliga kraft och därför är godare än andra). Framför allt är inte den svenska försvarsmakten Gud.

Tänk dig själv. Försvarsmaktens främsta uppgift är att kriga. Krig går till så att två eller flera arméer försöker döda varandra. Nu står en svensk soldat i krigets hetta. Vid sin sida har han tio andra svenska soldater och mitt över en bäck står tio fiendesoldater och siktar med sina k-pistar. Den svenske soldaten har gått på värdegrundskurs och fått lära sig att alla människor, såväl vänner som fiender, har samma värde. Hur ska han hantera den situationen? Jag tror att den enda rättvisa lösningen är att han först skjuter en fiende, sedan en vän, sedan en fiende, sedan en vän och så vidare. Om inte de fientliga soldaterna erhållit likartad värdegrundsutbildning är det sannolikt att de svenska soldaterna snart utplånat sig själva och Sverige förlorat kriget.

Kanske tänker jag fel. Ge mig gärna en bättre tolkning. Men tills vidare gäller min. Nästa fråga är varför den svenska försvarsmakten under ledning av överbefälhavare Micael Bydén – känd som gatusångare under tidigare Pride-festivaler – via tidningarna utsätter svenska folket för sådant uppenbart dravel. Vem som helst förstår på direkten att värdegrunden är en dålig militär doktrin. Skojar Bydén med oss?

Jag tror att det är mycket allvarligare och enklare än så. I det demokratiska samhället finns dels en härskande överhet som innehar våldsmonopolet, dels ett folk utan våldsmedel. Hur ska ett avväpnat folk enligt den demokratiska teorin kunna värna sig mot en väpnad överhet? Jo, folket kan mobilisera sanning och sunt förnuft som underligt nog är starkare krafter än gevär (på samma vis som vetenskapen ungefär sedan Galilei varit starkare än kyrkans religiösa dogmer).

I kampen mellan överheten och folket blir det därför naturligt för överheten att försöka vrida sanningens och det sunda förnuftets kraft ur folkets händer för att på så vis avväpna allmänheten. Utan sanning, logisk skärpa, konsekvent tänkande och tränad observationsförmåga står sig folket slätt. Ett desinformerat folk är ett hjälplöst folk.

Försvarsmakten – och naturligtvis inte bara försvarsmakten utan hela politikerväldet – håller på med fake news, speglar och rök för att förvirra människor. Det är därför jag blir så förorättad att jag inte kan sova. Staten försöker snacka bort mig med trams.

(Överkurs för Bibelsprängda. I själva verket är inte ens Gud Gud enligt ovan. Han praktiserar aldrig någon likabehandling av människor. Tvärtom är han jättesnabb med att döma syndare till död och undergång. Han vill att människorna ska vara lydiga. Annars kan de lika gärna gå till förgängligheten. Redan i Första Mosebok, alltså kort efter skapelsen, tröttnar Gud på de syndiga människorna och bestämmer sig för att förinta dem. Han blev dock övertygad om att undanta Noa, en hederlig karl, från förintelsen. Sådär håller Gud på under hela Gamla Testamentet tills han byter strategi i Nya. Men försvarsmaktens teologiska expertis kanske vet något som jag inte har uppmärksammat.)

Patrik Engellau