LARS HÄSSLER: De intellektuellas svek

Tidningen The Economist har en mycket intressant artikel i sitt 29 maj nummer. Den citerar den välkända franska nationalekonomen Thomas Piketty som visar att de bäst utbildade intellektuella väljarna succesivt har bytt ståndpunkt från konservatism (right of centre) till vänster PK-ism (left of centre). Det två graferna visar tydligt hur de intellektuella bytt sida mellan 1970 och 2010.

I ett papper 2018 observerade Piketty att de utbildade eliterna i UK, Frankrike och USA förr var delade i två läger; de intellektuella som backade vänstern (han kallade dem ”Brahmins left”) och näringslivspersoner som backade högern (”Merchant right”).  

Nu har han undersökt tre västerländska demokratier och funnit att inkomster och utbildning började divergera redan för ca 60 år sedan. År 1955 stödde både de rikaste och bäst utbildade väljarna högern medan de fattiga och mindre utbildade stödde socialdemokrater eller arbetarpartier, dvs vänstern. Idag tenderar de rika fortfarande att stödja högern medan de välutbildade redan på 1960-talet tenderade att börja stödja vänsterpartier. År 2000 hade dessa trender gått så långt att gruppen bäst utbildade blev än mer vänsterbetonad än den mindre utbildade medborgargruppen. Denna trend har accelererat och kan ses i nästan alla västliga demokratier, både de med två-partisystem och de med proportionella system. En del av de intellektuella drogs till gröna partier, medan de mindre utbildade drogs till populistiska partier. Denna trend visade sig med uppkomsten av Trump och Brexit och även till ”left of center” teknokrater som Macron. Dessa trender blev konsekvensen av en 60-årig internationell trend. 

Piketty identifierar inte orsaken till denna trend, men utgår från att det beror på den ökande utbildningen bland befolkningen. År 1950 hade mindre än 10 procent av de röstberättigade väljarna i USA och Europa universitetsutbildning. De partier som då tänkte vända sig till dessa grupper hade små utsikter att vinna val. Idag har mer än en tredjedel av västerländska vuxna en högre utbildning. När partierna började vända sig till dessa högutbildade – som för det mesta värdesätter mer att bo i liberala samhällen än att ha lägre skatter – kan andra partier vinna val genom att ha motsatt ståndpunkt, typ Trump och Orban, och varför inte SD, allt enligt Piketty. 

Pikettys tes att de högutbildade numera tenderar att välja vänstern (left of center) är bekymmersam. Men den stämmer uppenbarligen. Liberalernas och Centerpartiets stöd för S- och MP-regeringen talar sitt tydliga språk, även om Liberalerna idag tenderar att återgå till högern (right of centre). Den internationella trend, som Piketty ovan beskrivit, kanske är på väg att brytas. De intellektuella, framförallt i public service och media, vaknar kanske upp nu när deras egna journalister blir angripna när de gör reportage i  de så kallade utanförskapsområdena. Skiljelinjerna i nästa val tenderar nämligen att handla om invandring, bristande integration och kriminalitet. Det är tid för de så kallade intellektuella att byta sida. Time will tell. 

Lars Hässler