MOHAMED OMAR: En svensk profet

Muslimerna säger att araben Muhammed var den siste profeten. Det är en del av deras trosbekännelse. Har de inte hört talas om vår Swedenborg? Här har vi ju en svensk profet på 1700-talet, mer än tusen år efter Muhammed!

Vad muslimer menar är förstås att Muhammed är den siste äkte profeten och alla som kom efter honom är falska. Men det har de aldrig kunnat bevisa. Redan under Muhammeds livstid fanns det en annan arab som också påstod sig ta emot uppenbarelser från Gud. Han hette Musaylama och han och alla som följde honom blev massakrerade. I den islamiska historieskrivningen är han känd som Al-Kadhab, Lögnaren. Segrarna skriver historien.

Muhammed påstod sig ha mött ängeln Gabriel i en grotta. Ängeln förmedlade uppenbarelserna från Gud som sedan skulle samlas i Koranen. Swedenborg mötte dock Gud själv! I en pub i London!

I april år 1745 besökte Swedenborg ett värdshus i London. Plötsligt svartnade det för hans ögon och rummet ändrade karaktär. En man uppenbarade sig sittande i hörnet av rummet. Mannen sa: ”Ät inte för mycket”.

Samma natt uppenbarade sig den gåtfulle mannen i en dröm. Han avslöjade då att han var Gud själv och gav Swedenborg uppdraget att förklara Bibelns sanna innebörd.

Både Muhammed och Swedenborg påstod massor av saker som de inte kunna bevisa. Jag tror inte att någon av dem hade rätt i sina påståenden om det övernaturliga. Men låt oss säga att jag, eller någon annan icke-troende, blev tvungen att välja en av dem? Jag skulle välja den svenske profeten framför den arabiske. I Nordisk familjebok beskrivs Swedenborg så här:

Hans lefnadssätt var ytterst enkelt; hans betjäning utgjordes i hans hem vid Hornsgatan af hans trädgårdsmästare och dennes hustru; hans middag bestod vanligen af semla i uppkokt mjölk; ofta drack han starkt sockradt kaffe. Kl. 7 e. m. lade han sig. Barnkär var han, och musik älskade han som sin far högt. En viss blyghet gjorde honom till halft enstöring; under de senare åren gällde han som ett förryckt stockholmsoriginal, ehuru äfven de ofördelaktigaste omdömen ej kunna anföra något i hans uppträdande, utan blott hans andeskåderi som skäl för hans galenskap.

Förutom att Swedenborg tillät fläsk och öl, så arbetade han under större delen av sitt liv som tjänsteman i den svenska gruvindustrin. Han levde av sitt arbete, medan Muhammed försörjde sig på krigsbyte som han lade beslag på i jihad, det heliga kriget. Muhammed hävdade att Gud gett honom och hans familj rätten till en hel femtedel av allt krigsbyte.

Swedenborg var alltså ”barnkär”. Så här skriver Johannes Sundblad i boken Emanuel Swedenborg: Den andlige Columbus (1906):

Hans sätt att vara utvisade ädlingen från det adertonde århundradet; hvart han kom, gjorde han ett godt intryck; han var något sluten, men förbindlig och tillgänglig mot alla som kommo i beröring med honom; i hans sätt fanns alltid något särdeles älskligt och tilldragande. Han var mycket barnkär och hade på sina promenader fickorna fyllda med pepparkakor, hvilka han utdelade bland dessa under deras lekar på falt och torg. 

Det finns muslimska biografer som menar att även Muhammed var ”barnkär”. Som exempel framhåller de att han brukade leka med sin nioåriga hustru Aisha…

Swedenborg försökte förstå hur den verkliga världen fungerade. Han studerade i stort sett samtliga naturvetenskaper, med ingenjörskonst, teknik, matematik, kemi, fysik, geologi, anatomi och fysiologi. Tillsammans med uppfinnaren Christopher Polhem startade han 1716 Sveriges första vetenskapliga tidskrift, Daedalus hyperboreus (”den nordlige Daidalos”).

Swedenborg hade fel om många saker, men till skillnad från Muhammed ansträngde han sig åtminstone till att försöka förstå vad själen var för något. Muhammed sa bara till dem som frågade att bara Gud hade kunskap om själen (se Koranen 17:85). Gud vet! Allahu alem! Det räckte för Muhammed. Det räckte dock inte för Swedenborg. Han menade att själen bestod av partiklar som man skulle kunna se om man hade ett tillräckligt starkt mikroskop.

Elva år gammal började Emanuel studera vid Uppsala universitet. Där studerade han medicin, astronomi, matematik, naturvetenskap, latin och grekiska. Muhammed däremot var olärd, enligt sunniterna till och med analfabet. Det kan förklara varför han i sin Koran begick så många misstag när han återgav judiska och kristna berättelser. Han hade hört dem, inte läst originalen.

Muhammed ska ha flugit genom de sju himlarna på en bevingad häst, medan Swedenborg kunde besöka olika planeter utan något riddjur eller annat färdmedel – det tyder kanske på att hans krafter var överlägsna…

Om man nu måste tro på någon profet, så är det bekvämare att tro på Swedenborg än Muhammed eftersom den svenske profeten är begravd i Uppsala. Man slipper resa till Medina i Arabien där det ibland är sådan stor trängsel att folk trampas ihjäl. I Swedenborgs kor i Uppsala domkyrka är det lugnt och fridfullt. Du kommer förmodligen vara den ende pilgrimen!

För den konstnärligt lagde kan det vara en fördel att veta att Swedenborg får man avbilda. Du kan göra dig en bild av honom att ställa på ditt husaltare. Och om du tröttnar på swedenborgianismen kan du utan fruktan byta religion. Att lämna islam kan dock vara besvärligt. Muhammed påbjöd att de som avföll från hans religion skulle dödas. Och det finns muslimska fanatiker än idag som är villiga att verkställa hans påbud.

Både Muhammed och Swedenborg hånades och kallades galna. I Kellgrens dikt ”Man äger ej snille för det att man är galen” skrev han:

Fast Newton sjelf en dag i Andefeber låg,
Blir Swedenborg ändå helt rätt och slätt – en fåne.

Skillnaden var att den som skojade om Swedenborg inte tog någon risk, medan poeter som skrev nidverser om Muhammed blev halshuggna av hans trogna anhängare.

BILD: Författaren vid Swedenborgs byst på Mariatorget i Stockholm den 23 juni 2021.

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Mohamed Omar