PATRIK ENGELLAU: Det svenska samhället står inför ett mognadsprov

Det svenska vaccin- och restriktionsmotståndet har börjat formera sig och till och med ordnat demonstrationer för sin sak. Jag har inte hört vaccinkrigarnas argument men jag har fördomar mot dem. Jag betraktar dem som foliehattar som säkert inte bara oroar sig för landstingsregionens sprutor utan också för sådant som minkars lidanden och hotfulla kometer. Troligen lever de på ekologisk mat.

Folkhälsomyndigheten och regeringen kanske inte delar mina fördomar mot dessa människor på alla punkter men definitivt i vaccinfrågan. De grips av djup oro vid tanken på att en stor grupp medborgare skulle vägra vaccinet eftersom det vore som ett slags revolt mot den svenska samhällsordningen. Här har regeringen till slut efter ett års kritik för velande i coronafrågan kommit fram till en slutgiltig lösning på problematiken och så visar det sig att folk vägrar ta medicinen! Det vore inte så svårt att förstå om en sådan som socialminister Lena Hallengren tar sig för pannan och stönar över folkets brist på uppskattning. Såklart att ledningen förfasar sig över att sådana lågpannade kretiner genom sin blotta existens ska tillåtas jäva teorin om alla människors lika värde.

Nyligen publicerades boken Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel av den unge svenske läkaren Sebastian Rushworth som arbetar på en covidavdelning på ett sjukhus i Stockholm. Fastän jag ägnat mycket tid under det senaste året åt att försöka skapa mig något slags förståelse av vad detta virus är och framför allt hur man ska begripa de olika samhällenas reaktion – som uppenbarligen bara delvis bestäms av mikroben och den sjukdom den orsakar – så har jag aldrig tidigare kommit i närheten av den sammanhängande och vetenskapligt grundade berättelse som Rushworth presenterar (vilket inte nödvändigtvis betyder att han har rätt på alla punkter utan bara att jag inte kan urskilja någon som har rättare). Boken är bara 130 sidor pedagogiskt formulerad text med rikhaltigt vetenskapligt underlag och därtill näst intill begripliga förklaringar till den vetenskapliga hanteringen av frågan. Allt verkar så vederhäftigt och tydligt en medicinskt oskolad människa kan begära. Jag följde upp texten i några av hans länkar till medicinska journaler bara för att kolla det lilla jag begriper och det stämde.

Låt mig i förkortat skick citera Rushworths coronaberättelse:

Vidare har jag påpekat att de åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att resultera i många fler förlorade livsår än de som någonsin kommer att gå förlorade direkt på grund av viruset. De uppgifter jag har använt är offentligt tillgängliga och kommer ofta från några av de mest prestigefyllda och respekterade tidskrifterna i världen.

Med tanke på allt detta: vad är det egentligen som händer?… Min hypotes för att förstå situationen är följande:

Som alla vet började covidpandemin i Kina… Kina har en välutvecklad propagandamaskin. De kinesiska myndigheterna insåg tidigt att covid inte var märkbart värre än en lite allvarligare influensa. Deras ursprungliga reaktion var därför att försöka lägga locket på, såsom diktaturer ofta gör, och låta det blåsa över av sig självt. Men covid fick ett eget liv i sociala medier… De kinesiska myndigheterna valde då att byta strategi och i stället göra en stor ”show” av det hela… I januari och februari 2020 utsattes världen därför för en noggrant koreograferad ström av bilder från nedstängningen i Wuhan. Vi fick se hur bostadsportar svetsades igen, hur människor i skyddsdräkt rengjorde byggnader, hur några personer låg döda mitt i gatan och stora pansarvagnsliknande fordon… sprutade desinficeringsmedel på allt som kom i deras väg…

Enligt den kinesiska staten besegrades covid i landet på bara lite över en månad… Av någon anledning litar vi på de siffror och den information som Kina förmedlar. Vi litar på att Kinas tillfälliga lockdown i Wuhan var så framgångsrik att sjukdomen utrotades helt i landet… Detta kan inte rimligen vara möjligt… Att införa lockdown i en stad i en situation där viruset redan har spritt sig i landet var en ganska meningslös åtgärd som enbart gjordes i propagandasyfte.

Och vad blev resultatet? Massmedia nappade för fullt och spred bilderna från Wuhan runt hela jordklotet. När covidsmittade började dyka upp i andra länder hade världens befolkning redan bibringats uppfattningen att covid var en ytterst dödlig pandemi. I både etablerade medier och sociala medier ställdes krav på att regeringar skulle ta till åtgärder liknande dem som verkade ha rönt sådan stor framgång i Kina. Demokratiskt valda regeringar som var rädda att tappa väljare gav efter.

När sedan människor såg att deras regeringar införde restriktioner ansåg de att restriktionerna legitimerade deras rädsla, och så blev de ännu räddare, och ställde krav på ännu mer restriktioner. En självförstärkande spiral skapades…

Återstår bara en ”magisk” lösning på problemet, en lösning som framstår som lika kraftfull som sjukdomen är allvarlig. Denna ”magiska” lösning är vaccinet. Det spelar ingen roll om vaccinet har någon effekt på den totala dödligheten eller på smittspridningen… Det enda som spelar någon roll för regeringarna är att ta sig ur gropen så fort som möjligt utan att någonsin erkänna att de gjort fel.

Det här är anledningen till de massiva vaccinationskampanjerna som baseras på en begränsad mängd data.

Rushworth går noggrant igenom den vetenskapliga dokumentationen kring vaccinen från Astra Zeneca, Pfizer och Moderna. Han säger att han själv inte skulle vara beredd att ta något av dessa vaccin eftersom han ”är ung och frisk och bedömer risken [att] få allvarlig covid som extremt liten”.

Vad ska samhället göra åt det här vetenskapligt grundade inlägget? Själv kommer jag att låta mig vaccineras om de ansvariga myndigheterna någonsin hittar fram till mig. Men vad ska sådana som Hallengren och Tegnell ta sig till när vetenskapen vrids ur deras händer eller åtminstone med trovärdighet ifrågasätter deras diktat? I Kina hade det varit enklare. Där hade myndigheterna bara stoppat Rushworth och strypt utmaningen i dess linda. Men här? Kommer vi någonsin att få en hederlig och vettig diskussion i denna fråga?

Patrik Engellau