HITTAT PÅ NÄTET: Svenska prinsessan Astrid blir drottning av Belgien

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Prinsessan Astrid (1905-1935) var yngsta dotter till prins Carl och sondotter till Oscar II. Hon gifte sig 1926 med Belgiens kronprins Leopold, med vilken hon fick tre barn. Hon omkom i en bilolycka i augusti 1935.

Efter kung Alberts plötsliga död i februari 1934 blev Leopold Belgiens kung och Astrid blev drottning. Den 23 februari fick Leopold avlägga eden i Palais Législatif i Bryssel.

Utdrag ur boken Boken om Astrid: Den svenska prinsessan som blev belgiernas drottning (1935):

Kronprinsparet skyndade till Bryssel till faderns bår och till plikterna och ansvaret. Den 23 februari 1934, dagen efter kung Alberts begravning, ägde kröningen eller rättare ”edsavläggelsen” rum i Palais Législatif i Bryssel. Någon kröning i egentlig mening förekommer nämligen ej i Belgien. Den nye konungen avlägger i stället ed till folket, representerat av riksdagen, och förbinder sig att iaktta Belgiens konstitution och lagar. Representationen å sin sida försäkrar honom belgiernas trohet.

Edsavläggelsen i Palais Législatif den 23 februari var kanske en av de vackraste och största dagarna i den under barna- och ungdomsåren så blyga och tillbakadragna svenska prinsessans liv. Hon blev den dagen drottning och tog på sina unga skuldror plikter som fordrade en outtröttlig vilja och förmåga till samling. Vid hennes sida stod denna dag hennes fader och styrkte och hjälpte henne.

Fortsätt läsa här

Redaktionen