HITTAT PÅ NÄTET: Ryssarna avbryter anfallet på Viborgs slott

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Stora ryska kriget var ett krig som fördes mellan Sverige under Gustav Vasa och Ryssland under Ivan IV ”den förskräcklige” under åren 1554–1557. Kriget berodde på tvister om gränsdragningen mellan de båda länderna i Karelen. Kriget avslutades med freden i Novgorod 1557.

Ryssarna anfaller Viborgs slott den 21 januari 1556 och drar sig tillbaka den 25 januari samma år.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

År 1555 bröto ryska skaror efter en tids lugn in över Finlands gräns. Ryssland regerades då av den ärelystne tyrannen Ivan IV, som för sina barbariska grymheter fick tillnamnet den förskräcklige.

Ryssarna drar sig tillbaka från Viborgs slott:

På ett lika oväntat sätt blev man i Viborg fri från den ryska huvudhären. I slottets ladugård, belägen utanför detsamma, fanns mycket hö; och för att rädda detta företogo sig de belägrade att lassa det i vagnar och köra det över en lång kavelbro, som ledde till slottet. När ryssarne fingo höra det ideliga dånet av hölassen, trodde de, att en väldig svensk här ryckte in i Viborg till undsättning, och blevo så förfärade, att de i nattens mörker bröto upp och tågade hem.

Läs hela Grimbergs kapitel om ryska kriget här

Redaktionen