BITTE ASSARMO: En riktig demokrati skulle inte stödja nätjättarnas censur

”Det är inte bara Donald Trump som har förlorat tillgången till sina sociala medier. I december 2020 stängdes den svenska kanalen Swebbtv på Youtube. Det är en kanal som innehåller mycket hårda ord om både invandrare och invandringspolitik. Detta blandas med en djup misstro mot politiker, banker, storföretag, klimathotet och coronapandemin.”

Så inleder SVT sin text om bakgrunden till nersläckningen av Swebb-TV. Det är häpnadsväckande. Och nej, jag menar inte häpnadsväckande i bemärkelsen ”oj så förfärligt att använda hårda ord och yttra misstro mot makten, vilken tur att dessa hemskheter släcktes ner!” utan precis tvärtom. Det som är häpnadsväckande är att stora, globala företag som Youtube tillåts kränka människors yttrandefrihet i demokratin Sverige – och att de dessutom gör det inte bara med regeringens goda minne utan även på deras uppmaning.

Det var 2018, mitt under valrörelsen, som Morgan Johansson kallade till sig nätjättarna Google och Facebook för att försäkra sig om att de skulle bli bättre på att censurera. På frågan om vad som egentligen avhandlades under mötet, ställd av SD:s Björn Söder, svarade Morgan Johansson så här:

”Det möte som jag bjöd in företrädare för Google, Facebook och Twitter till i april 2018 syftade till att informera mig om bolagens arbete med att ta bort olagligt innehåll på sina plattformar.”

Olagligt innehåll. Men vad är egentligen olagligt innehåll? För de flesta av oss är det ganska givet att ”olagligt innehåll” är sådant som strider mot lagen. Men sanningen är att nätjättarna censurerar hej vilt, även bland sådant som inte alls är olagligt. ”Hård ord” om invandring och ”misstro” mot politiker, banker och storföretag är, såvitt jag vet, inte olagligt i Sverige – inte heller är det olagligt att spekulera om pandemier och klimatförändringar. Men det är uppenbart för minsta lilla knodd att nätjättarna censurerar just sådant som regeringen vill att de ska censurera.

SVT är med på tåget, förstås, så som de alltid är när det gäller att stå på maktens sida mot oliktänkande. Formuleringarna i ovan nämnda artikel antyder att ”hårda ord om både invandrare och invandringspolitik” och ”misstro mot politiker, banker, storföretag, klimathotet och coronapandemin” faktiskt är något som bör stävjas, trots att det är fritt fram för var och en att uttrycka precis hur mycket misstro som helst mot vad som helst, så länge det sker inom ramen för vad som är lagligt.

Ett samhälle där man inte får uttrycka kritik mot olika typer av samhällsfenomen, religioner, grupperingar, eller där man hindras från att uttrycka missnöje och misstro mot makten är ingen demokrati överhuvudtaget. Jag undrar om de som stödjer nätjättarnas censur verkligen förstår detta. Att Morgan Johansson inte gör det, det vet vi redan – men nog måste det väl finnas någon liten krake i regering och riksdag som har det? Och inom hela stora public service – visst måste det väl finnas någon där som tänker ”Vad ända in i h-e är detta, kan vi verkligen rapportera om den här censuren utan att ifrågasätta det som sker?” För att en demokratiskt vald regering ger privata storföretag makt att helt godtyckligt inskränka lagstadgad yttrandefrihet för skattebetalande medborgare är ingen liten sak. När vi börjar se ”hårda ord” som en orsak till censur är vi ute på jävligt hal is, helt enkelt.

Det finns också andra intressanta aspekter på det här. Det är till exempel väldigt fascinerande att misstro mot politiker jämställs med misstro mot banker och storföretag. För bara tio-femton år sedan hade politikerna fortfarande en viss förankring om inte bland gräsrötterna så åtminstone i uppfattningen att deras makt utgick från folket. Idag jämför de sig istället med just storföretagare och bankirer och tar gärna dessas parti mot medborgarna. Tänk bara på Stefan Löfven, som för ett par år sen fjantade runt på Spotifygrundaren Daniel Eks narcissistiska brilliant minds-fest, fullkomligt extatisk över att få frottera sig med storkapitalet. Hur skevt är inte det?

Det finns ingen svensk lag som förbjuder att människor diskuterar öppet om politiker, banker och storföretag, eller att de diskuterar klimatförändringar och pandemi utifrån en annan synvinkel än den som är vedertagen hos politikeradeln och deras regimmedier. Vad Morgan Johansson alltså borde göra är att snarast kalla till sig techjättarna på nytt och förklara för dem att de inte kan verka i Sverige om de bryter mot lagen om yttrandefrihet.

BILD: Mark Zuckerberg, medgrundare av den sociala nätverkstjänsten Facebook (grundad 4 februari 2004).

Bitte Assarmo