DGS-TV: Sverige, rasismen och slaveriet. Del 2

VIDEO Se den andra videon av sex i Dan Korns program i DGS TV om Sverige, rasismen och slaveriet. Har Sverige varit inblandat och i så fall hur? Har Sverige några obetalda historiska skyldigheter?

Slaveri har funnit i en mängd olika former genom historien. I avsnitt två talar Dan Korn och Det Goda Samhällets chefredaktör Patrik Engellau bland annat om Bibelns regler om kanaaneiska slavar, men också om hur slavarna frigavs och då upptogs som fullvärdiga medlemmar av det israelitiska folket.

Något händer under 1200-talet. I Upplandslagen, stadfäst 1296, förbjuds uttryckligen handel med slavar.

Dan Korn är ortodox judisk rabbin. Han är uppfödd i Sverige men bor i England.

Du kan även se videon i spelaren nedan:

Redaktionen