Gästpoet STEN BJÖRNBERG: Nyårsvers till Greta

Kära Greta
en sak är bra att veta
att vetenskapen
inte alltid är sanningen
det är en hypotes
som skall leda till bevis
genom upprepade försök
som att skala en lök
tills en kärna av sanning blir kvar
som förhoppningsvis varar några dar
tills någon kommer på
att en annan sanning nå

Vår jord var full av växter och liv,
på dinosauriernas tid
då var det var det varmt och skönt
även Grönland var grönt
på vikingatiden

Sedan dess det kallare är
kurvan brant nedåt bär
vi är i jordens kallperiod
det ger oss stora besvär
när kölden på växtligheten tär

En temperaturhöjning på en grad eller två
som vi nog kommer få
är ingen katastrof
mänskligheten är anpassningsbar
det har hon varit i alla sina dar.

Från kylan i eskimåernas land
till massajerna där värmen tar överhand
finns lycka i överflöd
klimatet i sig skapar ingen nöd

Men visst är det bra
att minska utsläppena
det måste ske med sans och förnuft
vi vill alla ha renare luft

Panik är inget bra
det skapar olycka
blir till katastrof
ingenting vettigt nås
det skapar elände svält och besvär
och oss inget lär.
Ångest och oro i vår värld
ger ingen lycka eller flärd.

Kära Greta använd ditt förnuft
det kommer ge renare luft
utan panik och ångestbesvär
som på mänskligheten tär

Sten Björnberg är egen företagare med specialitet testning och analys av absorberande produkter för sjukvård och hygien produkter och innehavare av ett flertal patent inom detta område. Han utför även statistiska analyser av kliniska tester mm. Han skriver sedan några år tillbaka poesi och noveller, redigerar just nu ett manus på sin blivande roman Fyndet. 

Gästskribent