REDAKTIONEN: Det Goda Samhället ökade under 2020

GODA NYHETER Det Goda Samhället ökade från 8 343 909 visningar år 2019 till 8 972 637 på eftermiddagen idag, nyårsaftonen år 2020.

Antalet visningar har ökat varje år sedan starten våren 2015.

Se staplarna nedan:

Redaktionen