HITTAT PÅ NÄTET: Karolinernas dödsmarsch

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karolinernas dödsmarsch, kallas den svenska arméns tillbakatåg över Tydalsfjällen i Trøndelag på nyåret 1719, där fler än fyra tusen av de karoliner, som deltagit i Karl XII:s andra fälttåg mot Norge 1718, frös ihjäl.

Efter Karl XII:s död vid Fredrikstens fästning 30 november 1718 blev alla svenska trupper i Norge beordrade till återtåg till Sverige. På nyårsdagens morgon bröt generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldts armé upp från Østby i Tydal.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

På nyårsdagen bröt huvudstyrkan upp. Det var en kall och klar vintermorgon. Men ”när arméen var med stor möda kommen överst på fjällen, ungefär en mil från byn, såg man utur havet, västnordan efter, oppstiga förfärliga svarta moln, vilka strax efter bredde sig över allt med snö och isbark och hade i följe en så bitter brännande köld, att både människor och kreatur stelnade och föllo neder döde.” Så skildrar Nordberg denna fruktansvärda avskedshälsning från norska havet.

[…]

Under marschens fortsättning den 2 januari utspelades ännu hemskare skräckscener. Stormens raseri bara tilltog, och befäl och menige störtade hoptals döda omkull. ”Folket kom ifrån varandra, gåendes den ene hit, den andre dit, emedan ingen kunde för urvädrets skull se sig före. Artilleri- samt bagageslädorne med hästarne blevo här och där hopetals kvar ståndande, sedan karlarne voro avledne.”

Läs hela Grimbergs berättelse om karolinernas dödsmarsch här

Redaktionen