HITTAT PÅ NÄTET: Trekungamötet 1914

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Trekungamötet 1914 var ett möte den 18–19 december 1914. Då samlades de tre nordiska kungarna Kristian X av Danmark, Håkon VII av Norge och Gustaf V av Sverige tillsammans med sina utrikesministrar på länsresidenset i Malmö för överläggningar efter första världskrigets utbrott.

Utdrag ur Svenska folket genom tiderna (1938-40) av Ewert Wrangel:

Det var världskriget, som ånyo lärde de nordiska folken värdet, för att inte säga nödvändigheten av sammanhållning. Från första stund sökte de tre regeringarna kontakt med varandra. Utåt manifesterades denna endräkt alldeles särskilt genom det på svenskt initiativ hållna trekungamötet i Malmö i december 1914. I fortsättningen höllos också flera konferenser mellan de tre ländernas stats- och utrikesministrar.

Läs mer här

Redaktionen