HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Gadebusch

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Gadebusch utkämpades den 9 december 1712 mellan Sverige å ena sidan och Danmark och Sachsen å den andra. Den svenska hären, med under Magnus Stenbocks befäl, segrade. Det var den sista stora segern för det svenska stormaktsväldet.

Slaget stod i Wakenstädt nära Gadebusch, 35 km sydöst om Lübeck i Tyskland.

I Sverige hyllades Stenbock som en hjälte. Diktaren Carl Snoilsky tecknar ett porträtt i dikten ”Stenbocks kurir” och år 1901 invigdes en ryttarstaty av fältherren vid Helsingborgs rådhus.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Den danska arméns ställning var ur flere synpunkter mindre lyckligt vald. Bl. a. blevo regementena på högra flygeln alldeles för tätt hopträngda, så att deras rörelsefrihet hämmades, medan de däremot bildade ett kompakt mål för fiendens artilleri. Men till antalet voro danskarne ansenligt överlägsna de våra. De utgjorde nämligen 19,000 man, svenskarne blott 14,000.

Utan tvekan gingo dock de våra den 9 december löst på fienden, och under musik av pukor och trumpeter skedde framryckningen. Då sköts dansk lösen från det fientliga högkvarteret, och så började den danska regementsmusiken också spela. Men nu for skälmen i Lille Bocken. Han vände sig till sina musikanter med orden: ”Stoppa pipan i säcken, och trumman på ryggen! De hava begynt spela; vi vilja dansa.”

[…]

När artilleriet gjort undan första grovarbetet, ryckte fotfolket fram med musköten på axeln, tills man kom på 15 stegs avstånd från fienden. Då smällde den första salvan. Karl XII hade nämligen lärt sina gossar, att ”på 15 stegs avstånd träffar kulan säkrast”. Därefter stormade svenskarne fram med pikar och fällda bajonetter, ”som en åskby med hagel” — så beskrevo de danska fångarne sedan det anfallet. Slaget vid Gadebusch slutade med en ärofull seger för de våra, en lysande avslutning på de krigiska bragdernas långa rad under vår stormaktstid. Danskar och sachsare hade förlorat 6,000 man, svenskarne blott 1,500.

Läs hela Grimbergs skildring av slaget här

Redaktionen