HITTAT PÅ NÄTET: Gustaf V avlägger besök på kryssaren Tre kronor

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA HMS Tre Kronor, officiellt HM Kryssare Tre Kronor, var namnet på en av svenska flottans kryssare. Fartyget var den första av de två fartygen i Tre Kronor-klassen, som utgjordes av Tre Kronor och systerfartyget HMS Göta Lejon. Tre Kronor sjösattes den 16 december 1944 vid Götaverken i Göteborg och döptes av Kronprinsessan Louise. Tre Kronor var tillsammans med systerfartyget det största örlogsfartyg som någonsin ingått i svenska flottan.

HMS Tre Kronor var 180,2 meter lång, 16,7 meter bred och hade ett djupgående av 5,7 meter. Standarddeplacementet var 7 650 ton och det maximala deplacementet var 9 238 ton.

Fartygets huvudbestyckning utgjordes av sju stycken 15,2 cm kanoner m/42 placerade i ett trippeltorn på fördäck och två dubbeltorn på akterdäck. Kanonerna kunde användas för beskjutning av mål på sjön, på land, och i luften och hade en eldhastighet av 10 skott per minut och eldrör, eller högre vid luftvärnsskjutning. Fartyget var dessutom utrustat med luftvärnskanoner, torpeder, minrälsar och sjunkbombskastare.

Fartyget utrangerades den 1 januari 1964.

Utdrag ur Svenska Dagbladets Årsbok (händelserna 1947):

Den 25 november kom ”Tre Kronor” till Stockholm, och följande dag avlade konung Gustaf ett besök ombord, varvid han bl. a. skrev sitt namn på aktra kanontornet. Kryssaren besökte senare Sundsvall och Norrköping.

Läs mer här

Redaktionen