HITTAT PÅ NÄTET: Svenskt nederlag i slaget vid Kalisch

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Kalisch i Polen utkämpades den 19 oktober 1706 under det Stora nordiska kriget. En svensk armé på omkring 4000 man, i förening med omkring 16 000 polacker, blev slagen vid Kalisch av en omkring 36 000 man stark sachsisk-polsk-rysk här under kung August.

Utdrag ur artikeln ”Kalisz 1706 – myt och sanning” av överstelöjtnant Bo Sunnefeldt:

Fiendens initiala övermakt var otvivelaktigt massiv – och värre skulle det bli. Inledningsvis drevs fienden framför kåren på flykten. Plötsligt hände det som alla i Mardefelts kår fruktat. När härarna nu kommit så nära att de ”ellade på hwar annan, gingo Polackarne bort så att de swänska på högre sijdan blottade woro”! Inom en kvart hade litauerna gjort detsamma. Nu var kåren plötsligt ensam! I det begynnande höstmörkret och tjocka dammet övergick striden snart i kaotiska, förbandsvisa fäktningar. Med flankerna helt oskyddade blev den lilla styrkan snart kringränd och förlusterna steg.

Läs hela artikeln på sajten Pennan & Svärdet här

Redaktionen