HITTAT PÅ NÄTET: Corona – det verkliga hotet är inte sjukdomen utan våra åtgärder

I en artikel i tidningen The Spectator (7/8 2020) skriver Carl Heneghan, professor i medicin vid Oxforduniversitetet, om ”att ankra”. Det innebär att man fasthåller, ”ankrar sig fast”, vid en uppfattning som man skaffat i ett tidigare skede, trots att man har fått tillgång till ny kunskap:

”It’s when we depend too heavily on our pre-existing ideas and first pieces of information – the anchor – to inform our judgments. How a problem is perceived, how it is described, how it makes us feel alongside our individual experience and expertise shapes the decisions we make. Anchoring ensures emerging evidence is ignored. Even in the face of this new contradictory evidence, we refuse to change our early decisions.”

Carl Heneghan konstaterar att antalet britter som dör i hemmet har ökat, vilket han tror beror på att färre söker vård på grund av coronat: man har instruerats om att inte belasta sjukvården (NHS):

”These excess deaths represent a considerable number of unexplained – and potentially avoidable deaths – particularly if they represent individuals deterred from visiting hospitals. Public Health England’s suggests this might be the case, and it is a substantial problem – half of people they surveyed with a worsening health condition did not seek advice for their condition. The most common reason was to avoid putting pressure on the NHS.”

Artikelförfattaren menar att åtgärderna mot coronaviruset bör revideras i takt med att man får tillgång till ny kunskap.

”When it comes to Covid-19, the real threat is not the disease; it’s how we react to the emerging information.”

Läs hela artikeln här

Redaktionen