HITTAT PÅ NÄTET: Bellmansbysten på Djurgården avtäcks den 26 juli 1829

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Bellmansbysten på Södra Djurgården i Stockholm förfärdigades av Johan Niclas Byström och avtäcktes den 26 juli 1829. Som förebild till skulpturen hade Byström Johan Tobias Sergels medaljong från 1787 och Per Krafft d.ä.s porträtt av skalden.

Bellmansbysten är gjuten i brons och står på ett högt postament av finhuggen men oslipad granit. På granitfoten ses endast namnet Carl Michael Bellman och en lyra därovanför inristad.

Kungen, Karl XIV Johan, avtäckte Bellmansbysten den 26 juli 1829 och ”den kungliga familjen med hela dess hovstat och allt vad huvudstaden ägde mest lysande var närvarande”.

Avtäckningen skedde bokstavligt talat under pukor och trumpeter, och kanonsalut från Strömmen, inför tusentals åskådare med Bellmans änka Lovisa och sonen Adolf som hedersgäster.

Esaias Tegnér skrev dessa rader:

I Djurgårdsekar, susen vänligt över
Den störste sångarns bild som Norden har.
Det finns ej tid som dessa toner söfver:
Det finns ej land som deras like har.

Årsdagen för avtäckningen hyllas sedan dess som Bellmansdagen.

Utdrag ur tidskriften Hvar 8 dag (årg. 3/1901-1902):

Bellmansdagen är det ju den 26 juli, men denna dag betecknar hvarken skaldens födelsedag, som första gången inträffade den 4 februari 1740, eller någon minnesdag af hans död, som timade den 11 februari 1795.

Bellmansdagen firas emellertid den 26 juli, på grund af att den genom sällskapet Par Bricoles försorg resta bysten å Djurgården öfver Bellman aftäcktes å besagda dag 1829, i närvaro af konung, tronföljare och en oräknelig människomassa. Allt sedan dess firas Bellmansdagen, som en folkfest, med sång af Par Bricolekören vid bysten och senare på aftonen å Hasselbacken.

Läs mer här

BILD: Invigningen av Bellmansbysten 1829. Färglitografi av Hjalmar Mörner.

Redaktionen