Gästskribent THOMAS HEDNER: Coronastrategier – Ur askan i elden?

Den 13 juli passerade den globala coronapandemin över 13 miljoner smittade personer. Antalet dödfall i sedan pandemins början överstiger nu en halv miljon människor. Världshälsoorganisationen WHO varnade för att smittan riskerar att förvärras, framför allt i Nord- och Sydamerika liksom i Indien, där en omfattande spridning nu sker. WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus varnade: ”Alltför många länder är på väg i fel riktning trots att det här viruset är vår största fiende”.

Från England uttalade sig professor Stephen Holgate om den scenario-analys som den brittiska medicinska akademin just genomfört (The British Academy of Medical Sciences – AMS).

Holgate varnade för att Storbritannien står inför en potentiellt mer dödlig andra våg av COVID-19 under den kommande vintern som i värsta fall kan döda upp till 120 000 människor under nio månader. Eftersom SARS-CoV-2 antas vara mer benäget att spridas på vintern när människor tillbringar mer tid tillsammans i slutna utrymmen, varnade Holgate att en andra våg av pandemin ”kan vara mer allvarlig än den vi just har varit igenom.”

”Detta är inte en förutsägelse, men det är en möjlighet”, menade Holgate. ”Dödsfallen kan vara högre med en ny våg av COVID-19 i vinter, men risken för att detta skulle kunna inträffa minskar om vi vidtar åtgärder omedelbart.”

Antalet bekräftade dödsfall av COVID-19 i Storbritannien är nu cirka 45 000, det högsta i Europa. Om man inkluderar misstänkta fall, så har mer än 55 000 människor avlidit i Storbritannien sedan pandemins utbrott, enligt en Reuters-sammansättning av officiella datakällor.

Den brittiska medicinska akademin sade att det finns en ”hög grad av osäkerhet” om hur Storbritanniens COVID-19-epidemi kommer att utvecklas, men beskrev ett ”rimligt värsta scenario” där reproduktionstalet – eller R-värdet – stiger till 1,7 från september 2020 och framåt. För närvarande ligger R-värdet mellan 0,7 och 0,9 i Storbritannien vilket innebär att de dagliga dödstalen faller. Men ett R-värde som stiger över 1 kan åter igen leda till ett helt annat scenario med exponentiell tillväxt. Modelleringen uppskattar 119 900 sjukhusdödsfall mellan september 2020 och juni 2021, enligt rapporten från vetenskapsakademin, eller för Storbritanniens del, mer än det dubbla antalet som inträffade under den första vågen.

Den brittiska medicinska akademins vicepresident Anne Johnson sade att en dålig vinterinfluensasäsong, i kombination med att en ny COVID-19-epidemi, kommer att drabba patienter med andra sjukdomar och kroniska tillstånd, vilket skulle ge ett stort tryck på hälsovården. De brittiska experterna understryker därför att det finns ett behov att förbereda sig nu. Johnson menar vidare att ”COVID-19 inte har försvunnit” och att ”Vi måste göra allt vi kan för att hålla oss friska i vinter”.

Den 16 juli redovisade Sverige över 5 593 dödsfall, och totalt 76 877 smittade fall. Per capita uppvisar Sverige bland de högsta talen i Europa. Till Aftonbladet uttalar sig statsminister Stefan Löfven (S) om den svenska coronastrategin och menar att den är rätt. ”Jag är helt övertygad om det” säger Löfven trots att Sverige är ett av de länder som uppvisar störst spridning liksom en tydlig överdödlighet. Statsminister Löfvens enda försvar för svenska coronastrategin verkar vara hans egen övertygelse om att den är rätt.

Hur är det möjligt att komma till denna slutsats, och vilka fakta är det som Löfven stödjer sitt uttalande på? Löfven säger till Aftonbladet att det handlar om att försöka begränsa smittan så mycket som möjligt, att skydda liv, och samtidigt skydda samhällsviktiga verksamheter. Men verkligheten har visat att det är just det som regeringen och FHM underlåtit att göra. Detta påtalades nyligen av ett antal utomstående experter i en insändare i GP och i en kommentar av Thomas Gür i samma tidning.

I en uppmärksammad kommentar i Expressen den 10 juli av den finländske författaren och docenten i sociologi Jari Ehrnrooth, menar han att den svenska coronastrategin snarast är ett tecken på totalitär utveckling.

Ehrnrooth undrar varför svenskarna tolererar Anders Tegnells envälde. Han frågar retoriskt ”Varför har nästan hela Sverige stött statsepidemiolog Anders Tegnells kontroversiella linje, som tillåter en kontrollerad spridning av den smittosamma sjukdomen, med partiell flockimmunitet som troligt mål?” Det är en rimlig fråga, eftersom vi just nu vet att frågan om immunitet är svårbedömd och mycket omdebatterad, vilket inte minst denna artikel från The Lancet  visar ”What policy makers need to know about COVID-19 protective immunity”.

Ehrnrooth argumenterar att i en liberal demokrati omhuldar man pluralismen, medan man i en totalitär demokrati eftersträvar en harmonisering av värdegrunden som statens mål. Han menar i enlighet med 1700-tals filosofen Hume, att av det som finns kan man inte övergå till att göra uttalanden om det som borde finnas. Ehrnrooth argumenterar vidare att det finns ett beprövat botemedel mot statlig expertmakt och vetenskapliggörandet av värderingar: Humes giljotin, eller ”Hume´s is-ought problem”. Därför måste man hålla faktaanalysen separat från värdeargument. Politikens moral kan inte ersättas av forskningens neutralitet.

Ehrnrooth argumenterar vidare att man i Sveriges coronapolitik kan skönja en ”strävan till en uniform kultur där man blandar värden och fakta. Politiska beslut motiveras med för ändamålet passande fakta och forskning, och befogenheter överförs till sakkunniga”. Det är precis denna sammansmältning av värdegrund och kunskapsunderlag som har cementerat Folkhälsomyndighetens och statsepidemiolog Tegnells envälde.

Jari Ehrnrooth menar att Sveriges coronapolitik visar på vad som händer när ansvariga politiker prioriterar samhällets intresse före individens rätt till liv. Vi ser nu med statsminister Löfvens uttalanden nästa fas i politikens felaktiga orientering. Den totalitära demokratin tillåter visserligen viss kritik men korrigerar inte sin kurs.

Med sina uttalanden har nu Löfven tagit på sig det moraliska ansvaret för hanteringen av coronaepidemin under kommande höst och vinter. Om de scenarier som WHO och den brittiska medicinska akademin visar sig vara korrekta även för Sveriges del, då kan Löfven vara säker på att varken argumentet ”Vi såg det inte komma” eller ”Jag är övertygad om att den [svenska coronastrategin] är rätt” kommer att accepteras av svenska folket. 

Thomas Hedner är professor i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och har tillika en doktorsexamen i ekonomi.

BILD: Kometer har i historien betraktats som ett dåligt omen som förebådade en katastrof. Här är kometen Neowise (C/2020 F3) som är synlig på natthimlen nu. Dess omloppsbana är beräknad till 6 767 år.

Gästskribent