Gästskribent TEGE TORNVALL: Varken blåst eller solsken varje dag

Vindkraft kräver tillräcklig men inte för mycket vind. Solkraft kräver sol. Tyvärr blåser det sällan lagom eller är tillräckligt med sol när vi behöver det som bäst.

Hur ofta måste man påpeka dessa enkla samband? Vårt behov av elektricitet anpassar sig inte efter blåst eller solsken. Det följer andra faktorer. Mycket el behöver vi främst vid följande tillfällen:

– På morgon- och kvällstid, när vi lagar mat, diskar, tvättar och städar hemma.

– På arbetsplatser under arbetsdagar, då industri och transporter är igång.

– Vintertid för uppvärmning hemma, på kontor och i fabriker.

Solsken har vi bara på dagen – om inga moln är i vägen. Bara under det ljusa halvåret står solen tillräckligt högt. Därför är det årliga utbytet av solpaneler hos oss ca 12 procent av deras maximala kapacitet.

Vindar är rörliga luftmassor. Luften rör sig mer vid lågtryck än vid högtryck. Varma och soliga sommardagar samt kalla och klara vinterdagar är det vindstilla.

Över året är utbytet av vindkraft därför bara 20 – 30 procent av maximal kapacitet. Att vindar inte räcker visste dåtidens mjölnare och sjöfarare och ersatte så fort de kunde vindkvarnar och segelfartyg med mer tillförlitlig ång- och motorkraft.

Men de som tror att mer koldioxid från motorers förbränning kan farligt värma jordens atmosfär anser ändå att vind- och solkraft räcker för att alstra elektricitet. De tycks tro att man kan bygga bort att vind och solsken långt från alltid råder.

Faktiskt utbyte av vind- och särskilt solkraft är dock klent. Tillverkarna skryter med hur mycket effekt de har installerat men döljer hur litet el de faktiskt producerar. Man får googla flitigt och listigt för att få fram det.

Installerad effekt mäts i gigawatt, GW. Produktion mäts i terrawatt-timmar, TWh. För maximal kapacitet i TWh hos vind- och solkraft multiplicerar man installerad effekt med 8 760 = antalet timmar på ett år.

När vi väl lyckats få fram vind- och solkraftens faktiska produktion, delar vi den med deras maximala kapacitet. Vi får deras verkningsgrad i procent år 2018:

Område    Vind    Sol

Världen     25,7     13,7

Europa     24,8     ca 12

Sverige     25,7     ca 12

Källa: Officiell statistik via Wikipedia

Solkraft fungerar förstås bäst i soliga områden nära ekvatorn. Men där bor inte så många. I Sverige med låg solvinkel och långa vintrar svarar solkraft för fyra promille av vår totala elförbrukning.

Vindkraft producerar en fjärdedel av sin maximala kapacitet, solkraft en åttondel. Med avbrott för service och underhåll producerar kärnkraftverk och kolkraftverk elektricitet hela tiden – oavsett väder och årstid.

Nuvarande kärnkraftverk utnyttjar bara en bråkdel av bränslets energiinnehåll. Men nästa generation kärnkraft återanvänder redan använt bränsle och utnyttjar därmed mer av dess energiinnehåll.

Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans.

Gästskribent