Gästskribent TEGE TORNVALL: Politiska krav ersätter marknadens efterfrågan

Världens fordonstillverkare lät i årtionden marknaden styra vad och hur mycket de tillverkade. De studerade och följde marknadens behov och efterfrågan och utvecklade och tillverkade fordon som tillfredsställde dessa krav.

Nu tvingas de i stället att till astronomiska kostnader utveckla och tillverka fordon som inte möter marknadens önskemål och behov utan i stället uppfyller politiska krav på teknik och drivkällor med sämre brukarnytta till högre kostnader för köparna.

Eftersom mycket färre behöver och efterfrågar sådana fordon, får tillverkarna lägre intäkter – men till högre kostnader.

De försöker kompensera detta med att fortsatt tillverka och sälja praktiskt brukbara fordon med konventionell teknik, men detta motarbetas dubbelt av politiker och myndigheter:

– Högre skatter på konventionella fordon,

– Orealistiska utsläppskrav för koldioxid, kväveoxider och partiklar

– Subventioner och skattelättnader för påtvingad ny teknik.

För att kunna finansiera utveckling av fordon som möter dessa sinsemellan motstridiga politiska beslut och regler tvingas fordonstillverkarna avskeda tiotusentals anställda och därigenom minska sina industriella resurser.

Detta drabbar både deras kunder och deras hemländers samhällen och ekonomi. Men det tillfredsställer den miljö- och klimatrörelse som ogillar och medvetet motarbetar vägtransporter och fordonsindustri.

Drivande kraft bakom detta är den tyska organisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH). Den stämmer tyska städer och delstater som inte klarar de krav som DUH drivit fram på överdrivet låga halter av kväveoxider och mikropartiklar på särskilt hårt trafikerade platser.

I Sverige hyser det lilla Miljöpartiet med Stockholms gatuborgarråd Daniel Helldén liknande tankar. MP:s oproportionerligt stora inflytande är ett direkt hot mot svenska vägtransporter och svensk fordonsindustri.

Tege Tornvall är erfaren faktajournalist sedan 1966 med förflutet från Veckans Affärer, Ny Teknik, Teknisk Tidskrift och annan fackpress samt ledande europeisk fackpress inom fordonsindustri, bilism, transporter och racersport. Han har även varit informationskonsult för ledande industri- och dataföretag samt Mekanförbundet. Tege är nu redaktör för det fria och öppna nätverket Klimatsans.

Gästskribent