HITTAT PÅ NÄTET: Heidenstam föddes den 6 juli 1859

Diktaren Verner von Heidenstam föddes den 6 juli 1859. I Tidningen Hvar 8 dag kan man läsa om hur han uppvaktades på sin 50-årsdag:

På sin 50-årsdag den 6 juli blef Verner von Heidenstam föremål för en storartad hyllning. Icke blott hela Norden utan äfven framstående kulturrepresentanter från det fjärran utlandet bragte denna dag med glädje och stolthet Sveriges mest grandiose häfdadiktare oförbehållsamma bevis på sin djupa beundran. Född till höfding och ljusbärare kunde han nu äfven känna ett folks hänförda tack — kanske dock mindre för de lysande gåfvor han fått än för det att han så trofast helighållit och älskat sitt lands häfd och sitt verk.

Sedan cirka ett decennium tillbaka har Heidenstam varit östgöte och härskareöfver Naddö slott. Det var därför naturligt att denna provins, som nu räknar diktaren såsom sin stoltaste egendom, med en särskild folkuppvaktning skulle lägga sin beundran i dagen. Ty Heidenstam står östgötarnes hjärtan nära.

Läs hela artikeln i Hvar 8 dag N:o 42 den 18 juli 1909 här

Redaktionen