BITTE ASSARMO: Antisemitism under Black Lives Matter-demonstration

När Black Lives Matter-demonstrationerna i USA går in i ytterligare en vecka visar det sig allt tydligare att den hätska stämningen nu triggar personer som har allt annat än fredliga och antirasistiska mål med protesterna. I Los Angeles, framför allt i Fairfaxdistriktet, utsattes synagogor, skolor och judiska minnesmärken för kraftig vandalisering med antisemitiska förtecken under BLM-fanan.

Det här innebär naturligtvis inte att BLM-rörelsen är en antisemitisk rörelse. Det är fortfarande högst sannolikt att en majoritet av demonstranterna har just social och etnisk rättvisa för ögonen när de ger sig ut på gatorna. Men även om det är uppenbart att de som begår sådana här dåd gör det under falsk flagg, blir det allt tydligare att toleransen för vandalisering, plundring och våld har blivit större även inom rörelsen.

Det blir mer och mer uppenbart att ”den goda saken” går före allt, även när det inte är särskilt tydligt vad denna goda sak utgörs av. På grund av detta kan alltså andra krafter, med en egen agenda, ta sig fram i skydd av BLM:s slagord.

Times of Israel har uppmärksammat de antisemitiska våldsamheterna, som uppstod under demonstrationen i Los Angeles. Judiska affärsmän och privatpersoner utsattes för plundring, antisemitiskt klotter och palestinska slagord mot Israel som nation. En staty av Raoul Wallenberg klottrades ner med antisemitisk graffiti, liksom synagogor och byggnader och butiker ägda av judar.

Det är illa nog som det är. Men det hela blir nästan ännu äckligare och vidrigare av att den judiska kommuniteten i området har stöttat BLM-rörelsen och uttryckt solidaritet med den. Butiker i området har till och med delat ut vattenflaskor till både demonstranter och polis, och upplåtit toaletter och tvättutrymmen till dem.

Det är alltså uppenbart att den judiska befolkningen i Fairfax med omnejd stöttar yttrandefriheten och rätten att demonstrera. Man tycker då att de som arrangerar protesterna borde ha lite bättre koll på sina anhängare, eller på vilka om utger sig för att vara det.

Det går förstås alltid att hävda att det inte är arrangörernas ansvar att se till att demonstranterna håller sig till ”programmet”. Här i Sverige har, såvitt jag vet, ingen av arrangörerna till de våldsamma protesterna (som dessutom strider mot restriktionerna om social distansering) hållit ansvarig. Det är i nuläget dessutom mycket osäkert om någon överhuvudtaget skulle våga utkräva ansvar av BLM-förespråkare, oavsett vad som pågår.

Det verkar heller finnas något större intresse av att rapportera om den här typen av vidrigheter hos de större medierna just nu. BLM-demonstrationerna är fredliga, punkt slut. I de fall där så inte är fallet är det bara tyst.

I grund och botten bör det dock främst ligga i BLM-rörelsens eget intresse att försöka stävja sådana här vidrigheter, om trovärdigheten ska kunna upprätthållas. Annars kommer demonstrationerna i långa loppet att leda fram till något helt annat än arrangörerna önskar.

BILD: Raoul Wallenberg

Bitte Assarmo