HITTAT PÅ NÄTET: Besöksförbud gör det svårare att sälja sex – på stödboenden

Det är inte bara äldreboenden som infört besöksförbud under coronakrisen. Även stödboenden har infört besöksförbud, vilket försvårar för de boende att sälja sex. Det framkommer i en granskning som Expressen har gjort.

Ett stödboende är en boendeform för personer med särskilda behov. Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska verksamheten bedrivas enligt socialtjänstlagen. Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar samt utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull.

Se inslaget:

Redaktionen