UPPROP: Vi behöver lektorer i alla delar av skolvärlden

Vi slår oss gärna för bröstet och menar att Sverige är ett kunskapssamhälle, samtidigt som vi sänker trösklarna in till allt fler högre utbildningar. Om vi ska vara en kunskapsnation värd namnet måste kunskap för kunskapens egen skull vara en röd tråd, men vi måste också se till att samhället bygger på vetenskapliga metoder och beprövade modeller. Det vetenskapliga tänkandet måste finnas med redan från livets början till dess slut, både för oss som individer, men också hur vi fattar politiska beslut som rör en hel befolkning.

Den svenska skolan har gått från att ha internationellt mycket bra rykte, till att nu ha tämligen dåligt rykte. Men det kan vi lösa. Skolorna i Sverige bör ha som krav att ha minst en lektor per större skola. En lektor är en person som har doktorerat i sitt ämne och som har som huvudsaklig uppgift att undervisa.

Lektorer motiverar till högre utbildning och ger arbetstillfällen för disputerade som sedan verkar i samhället för att sprida kunskap på högsta nivå. Det är en enkel men konkret åtgärd för att stimulera vårt kunskaps- och informationsbaserade samhälle.

Det bör inte enbart vara på gymnasier utan på alla skolnivåer. Liberalerna gjorde ett försök med att återinföra lektorer, men det blev för dyrt och rann ut i sanden. I dess ställe kom “förstelärare” med oklara meriter.

En lektor har utbildning och träning i att forska och hantera stora mängder data och information och därefter sålla ut det viktigaste, vilket är en kompetens som behövs i hela utbildningssystemet. Vi är trots allt en kunskapsnation och vi ska aldrig ge upp detta faktum.

Så låt oss bygga ett utbildningssystem som är mindre ideologiskt och mer evidensbaserat. Och låt de högst utbildade vara med och hjälpa dem som kommit till Sverige och försöker lära sig språket, kulturen och hur man får jobb. Med hjälp av utbildning kan spara på resurser, och använda dem på bästa sätt genom vetenskapligt grundade beslut och prioriteringar. Med vetenskapen och kunskapen kan vi forma ett fantastiskt land för alla våra barn. Ett samhälle som återigen blir en förebild för omvärlden.

Thomas Karlsson, filosofiedoktor i religionshistoria, gymnasielektor. Forskar om ledarskap på internationella skolor.

Lars Lönnroth, professor emeritus.

Patrik Engellau, VD För Den Nya Välfärden och grundare av Det Goda Samhället.

Martin Ragnar, forskningsingenjör vid KTH.

BILD: Carolina Rediviva. Universitetsbiblioteket i Uppsala.