Gästskribent JOHN GUSTAVSSON: Coronaviruset kommer inte att förändra svensk politik ett dugg

Många politiska kommentatorer diskuterar idag vilka partier och politiska rörelser som i slutändan kommer att gynnas eller missgynnas av coronapandemin. Kommer virusets spridning att öka frustrationen med etablissemanget och därmed gynna partier som SD? Eller ser vi början på etablissemangets revansch i takt med att väljare söker stabilitet mitt i kaoset? Min egen inställning är möjligen både kontroversiell och samtidigt tråkig: Jag tror inte att coronaviruset kommer att påverka svensk väljaropinion överhuvudtaget.

Kort sagt så beror detta på att pandemin inte motsäger någons narrativ eller världsbild. Flyktingkrisen 2015 krossade idén att volymer var irrelevanta och att flyktingmottagningen var lönsam. Inget partis världsbild kunde förklara flyktingkrisen, utom just då SD:s. Därför ledde krisen till att SD vann väljare. Så är inte fallet den här gången.

Om du är konservativ eller nationalist så är förklaringen bakom Coronapandemin enkel: Många länder har öppnat sina gränser vilket gör det enkelt för virus att sprida sig, och då inte minst i Schengen-området där Sverige ingår. Årtionden av nedskärningar på krisberedskapen har också lämnat oss sårbara. Till råga på allt har vi blivit allt mer beroende av virusfabriken Kina.

Lösningen ligger således i gränskontroller, minskad invandring, ett upprustat försvar och en starkare inhemsk industri. Det är detta perspektiv jag själv som konservativ står närmast.

Om du å andra sidan tillhör de EU-vänliga internationalisterna så är Coronapandemin beviset på att vi behöver ökat samarbete. EU behöver mer makt, och då framförallt makten att tvinga milt drabbade medlemsländer att dela med sig av skyddsmaterial och medicinsk utrustning till medlemsländer som i det här fallet Italien, som drabbats hårdast. Kanske behöver vi rent av en världsregering?

Om du är vänster ekonomiskt så bevisar coronaviruset att skattesänkningarna de senaste 15, eller kanske till och med 30 åren var ett stort misstag. Pengarna hade vi kunnat använda i välfärden och då hade vi haft fler vårdplatser tillgängliga nu. Nu är det med andra ord dags att bryta Januariöverenskommelsen och satsa på radikal ekonomisk omfördelning och statlig expansion.

Om du är höger ekonomiskt så bevisar pandemin tvärtemot hur viktigt det är att ha en stark privat sektor, även i välfärden. Otaliga privata företag har ju helt frivilligt snabbt lagt om sin produktion och tillverkar nu skyddsmasker, respiratorer och annan nödvändig utrustning. Privata sjukhus har även de ställt sina resurser till förfogande. Samtidigt spenderar privata investerare och företag miljarder på att hitta antingen ett vaccin eller ett botemedel mot viruset. Helt klart måste vi sänka skatterna, och inte minst då för företag, så fort det här är över så att vi får fart på ekonomin igen, eller hur?

Slutligen, om du är klimataktivist så är Coronaviruset ännu ett bevis på den stundande klimatundergången. Det må ha varit tyst från Greta Thunberg på sistone, men räkna inte med att det håller i sig: Fler och svårare pandemier är nämligen ännu en effekt av den globala uppvärmningen. Dessutom skulle pandemier knappast kunna spridas så snabbt om folk inte envisades med att flyga kors och tvärs över jorden. Istället för att subventionera flygbolagen borde man om något höja flygskatten.

Det mest troliga resultatet av denna pandemi är att alla efteråt kommer att stå och peka finger åt varandra och säga ”Vad var det vi sa?”. Alla ideologier och partier kommer anse sig ha fått sin världsbild bekräftad av pandemin, och alla anhängare kommer att anse att anhängarna av de andra ideologierna är om möjligt ännu större idioter än tidigare som inte förstår det.

Polariseringen kommer att öka, och det politiska samtalet förgiftas, vilket försvagar svensk demokrati och drabbar Sverige som land. Istället för att väljare ändrar åsikt, så kommer krisen snarare leda till att de blir mer övertygade om att just deras existerande världsbild är korrekt. Alla har ju en förklaring av krisen, och alla har en lösning. Slutresultatet blir således att ingen vinner, men Sverige förlorar.

John Gustavsson är doktorand i nationalekonomi och jobbar som politiskt sakkunnig i Europaparlamentet. John är född 1991 och växte upp i Örnsköldsvik. Följ honom gärna på Facebook och Twitter.

Gästskribent John Gustavsson