PATRIK ENGELLAU: Höga tankar

Rubriken ska inte tolkas som att följande kommentarer skulle vara särskilt ädla. Meningen är bara att deklarera att jag tänker högt och är osäker på om jag tänker rätt.

Eftersom antalet dagligen insjuknade verkar ha toppat i flera europeiska länder och nu börjat sjunka är det angeläget att fundera på återinträdet i jordatmosfären.

Jag undrar om inte statsministern borde hålla följande tal till folket.

Mitt kära svenska folk,

Det är nu dags att vi inrättar en trovärdig och effektiv politik mot coronasmittan. Ni kanske säger att vi borde har gjort det för två månader sedan och det kan jag väl hålla med om i efterklokhetens klara sken men det är inget skäl att inte rätta till politiken från och med nu.

Ett växande problem är att ett ökande antal företag går i putten. Restauranger, bagerier, flygbolag och massor av andra företag drabbas av svåra intäktsbortfall och hotas av konkurs. Det kommer smärtsignaler från hela näringslivet.

Har ni funderat över vad det beror på? Är det så att kunderna inte längre har några pengar att handla för? Nej, så är det inte. Problemet är att folk är alltför skräckslagna för att ta sig till butikerna. Det drabbar företag efter företag. På det viset avtynar ekonomin gradvis.

Det känns som om det hade kommit ett gäng elaka marsianer med flygande tefat och börjat skjuta på folk med sina strålpistoler så att människorna paralyseras. Paralyserade människor går inte till konditoriet och handlar wienerbröd. Och konditorn blir förtvivlad och begär att staten ska trycka pengar för att kompensera honom.

Men statsbidrag till företagsidkare löser inte problemet så länge en stor del av befolkningen är paralyserad och därför varken går till butikerna eller till arbetet. Om staten delar ut pengar i en sådan situation slutar det bara med en förskräcklig inflation.

Därför vill jag säga till alla er som är paralyserade och panikslagna att det inte finns några flygande tefat och inga marsianer med strålpistoler utan förlamningen kommer från ert eget huvud och från media. Viruset är visserligen farligt men inte så farligt som vi tror.  Syftet med den nya politiken ska vara att ge er förtröstan att sätta igång ekonomin igen genom att leva som vanligt – naturligtvis med respekt för den sociala distanseringen och troligen med munskydd på.

Vi har nu tillräckligt med erfarenhet för att veta vilka det är som dör av coronat. Det är multisjuka äldre över 75 år och det är även yngre människor från utanförskapsområden. Dessa är riskgrupperna och för dem ska strängast möjliga förhållningsorder gälla. Det är möjligt att vi ska innesluta några utanförskapsområden som Israel har gjort med Bnei Brak, en förort till Tel Aviv, där det bor särskilt många ultraortodoxa judar som är Israels utanförskapare.

Att riskgrupperna hålls i sträng karantän drabbar inte ekonomin eftersom de berörda människorna på det hela taget ändå inte jobbar. Men alla andra ska med tillförlit kunna återgå till sin normala dagliga verksamhet.

Skulle det betyda att viruset är ofarligt för ungdomar och folk i arbetsför ålder? Nej, det gör det inte. Smittfall kan förekomma men drabbar i nästan samtliga fall den gruppen ganska lindrigt – om det blir några symtom alls.

Alla som insjuknar ska få medicin. Flera existerande läkemedel – till exempel klorokin i kombination med azithromycin – tycks ge goda effekter även om det är sant att full vetenskaplig bevisning ännu inte föreligger. Men klorokinet är godkänt av det amerikanska läkemedelsverket som medel mot coronat. Medicinare över hela världen undersöker frenetiskt vad som kan bita på viruset eftersom ett vaccin ligger minst ett år framåt i tiden. Säkert kommer nya mediciner att kunna prövas inom kort.

Poängen med den här politiken är att den ska satsa sitt engagemang på folk i riskgrupperna och göra allt för att de som inte befinner sig i farozonen med trygghet ska kunna återta sitt vanliga liv.

Patrik Engellau