PATRIK ENGELLAU: Epidemiolog

Den femte mars förklarade statsepidemiologen att coronatoppen redan var nådd och attdet värsta var över. Då hade Sverige 94 erkända coronafall och noll döda. Efter detta var det många medicinskt obildade människor som ansåg sig själva för vassare bedömare än statsepidemiologen, jag till exempel.

Bilden ovan över antalet insjuknade i Hubei-provinsen är jättekänd bland oss epidemiologer. Här finns möjligen ett mönster i de grå staplarna över dagligen insjuknade personer. Det började den 20 december, nådde en topp den 24 januari och tog slut vid pass den 11 februari. Ungefär en månad upp och sedan en månad ner.

Ett likartat mönster uppträder för Kina som helhet:

Epidemin pågår tydligen ett par månader.

Vi epidemiologer brukar också studera Italien. Här är insjuknandesiffrorna:

För ett tag sedan skrev jag att det kanske hade toppat i Italien och så ser det fortfarande ut. Det stämmer ungefär med föreställningen om en månads uppgång. Kanske tar det ytterligare en månad för Italien att få bukt med viruset.

Det som inte stämmer med mönstret är antalet döda per miljon invånare. I Kina ligger det idag på två personer, i Sydkorea på tre personer, i Taiwan på 15 men i Italien på 243 och då har landet eventuellt bara nått halvvägs.

Spanien har kanske också toppat:

En månads uppgång och nu, i halvtid, 251 döda per miljon invånare.

Vad med Sverige? Så här har det dagliga insjuknandet utvecklats:

Om månadsregeln för uppgång skulle gälla så hade toppen nåtts ungefär nu. Staplarna visar inga säkra tecken på det. Men det vore en stor framgång för Sverige med ”bara” 35 döda per miljon i halvtid. Eller också håller vi på att platta till och förlänga kurvan mer än vad andra länder gjort. Men det verkar konstigt med tanke på att Sverige har vidtagit betydligt färre tillplattande åtgärder än andra länder. Kanske är förklaringen en medfödd brist på sällskaplighet hos vårt folk som får oss att av kulturella skäl hålla distans.

Dödssiffrorna per miljon för Italien och Spanien – om man dubblar dem för att prognosticera slutresultatet – stämmer ganska bra med Trumps prognos om 200 000 döda i USA vilket blir 650 personer per miljon. Det skulle motsvara i storleksordningen 5 – 6 000 döda i Sverige. Idag ligger vi kring 360.

Man kan också tänka så här. Om 200 000 coronapatienter dör i USA blir det fem, sex procent utöver dem som dör i alla fall på ett år. Är det mycket eller litet?

Patrik Engellau