PATRIK ENGELLAU: En råsop mot västerlandet

När man iakttar vilka märkliga konstruktioner det mänskliga tänkandet kan åstadkomma i syfte att rättfärdiga det ena eller det andra kravet på att bli försörjd på någon annans bekostnad så faller man lätt till golvet, kanske av beundran, kanske av skratt.

En av samtidens största och mest framstående industrier är den som tillverkar teser om att västerlandet och särskilt dess vita män är orsaken till allt ont – historiskt och samtida – och därför ska tvingas betala.

Dagens Nyheter är en del av denna industri som varje dag i sin kulturbilaga presenterar nya varianter av detta budskap. Så här lät det i en artikel av Stefan Jonsson den 1 mars:

Listan [över västerlandets och den vite mannens brott; PE:s anmärkning] är till synes ändlös, skadorna enorma, lidandet bottenlöst. Överallt i världen är historiens våld infruset i palats, torg, museisamlingar, monument, idégods och på bankkonton. Den strukturella rasismen liksom Europas och USA:s migrationspolitik visar dessutom att våldet fortfarande är aktivt.

Historien uppvisar många skändligheter, varav några begåtts av den vite mannen. Ja, han har köpt slavar i Afrika och transporterat dem över Atlanten (om än inte i samma volymer och under lika lång tid som motsvarande arabiska handel). Men västerlandet har också, som enda kultur, bekämpat och fått slut på slaveriet och gjort alla människor fria. Och för varje transporterad och malträterad slav så har västerlandet räddat hundratals, kanske tusentals eller ännu fler, svarta människor till livet med hjälp av genmodifierade utsäden och avancerade mediciner mot sådant som polio, smittkoppor och ebola. (Föralldel, en del vita västerlänningar lär fortfarande uppföra sig skamligt såsom när europeiska miljöaktivister vill stoppa icke-ekologiska insektsgifter avsedda att döda gräshoppor som äter upp afrikanska bönders grödor.)

Det är enligt Dagens Nyheter inte nog med att västerlänningar plågar alla andra folk. Dessutom har västerlandet gjort sig rikt på att stjäla dessa folks tillgångar:

Historiker av i dag är eniga om att kolonialmakternas erövring och långvariga exploatering i hög grad orsakat ojämlikheten mellan nord och syd liksom flera av dagens globala problem från flyktingsituationen till klimatförändringen.

Detta är dravel ty historikerna är inte alls eniga om något sådant. Historikerna är inte ens säkra på att kolonialismen gick med vinst för kolonisatörerna. En del kolonier var säkert lönsamma och många kolonialherrar lyckades absolut roffa åt sig stora rikedomar men att projektet som helhet gick med plus för kolonialmakterna är inte säkert. Så många andra motiv än pengar kunde motivera de översjöiska äventyren, nationell prestige till exempel. Pêro Vaz de Caminha, född 1450 och kunglig skrivare på det portugisiska skepp som upptäckte Brasilien, förklarade tydligt att det bara kunde finnas ett syfte för portugiserna att komma tillbaka nämligen att till Guds ära kristna och döpa indianerna.

Men föreställningen att västerlandets rikedom egentligen är stulen från förtryckta folk behövs för att till fullo motivera den slutsats som var klar redan från början – att folk som inte själva lyckats skapa västerlandets överflöd vill ha överflödet i alla fall och då på västerlandets bekostnad – men som behöver utskulpteras för att kunna framstå som extra logiskt raffinerat. För det säger ju sig självt att den som stulit och förtryckt är skyldig att erlägga något slags kompensation:

Om det drabbade samhället alltjämt lider av förtryckets sviter och förövarnas arvingar njuter dess fördelar, finns skäl till gottgörelse. Det behöver inte alltid vara fråga om ekonomisk kompensation. Det kan också handla om försoningsprocesser av olika slag.

Men det viktigaste för den här världsomspännande industrin som producerar teser om vem som förtryckt och utsugit vem är, tror jag, att det hela tiden samlas glödande kol på västerlandets och den vite mannens huvud. Vi ska förstå att vi bär på en kollektiv skuld och att det är vår plikt att skämmas.

Detta är vår tids bärande berättelse som med små modifikationer övertagits av varenda grupp som tror sig kommit på ett enklare sätt att ta sig fram i tillvaron än genom plikttroget och förnöjt vardagsslit. Är man bara kränkt och förfördelad nog så kommer det någon annan och tar hand om en. I varje fall kan man säkert få någon favör, förtur till ett jobb eller en universitetsplats till exempel. Och alla som utbroderar och förkunnar denna berättelse är direkt eller indirekt kopplade till staten och politikerna i olika länder, det är i alla fall min tills vidare inte motbevisade uppfattning.

Och i morgon kommer Dagens Nyheter att veva sitt positiv igen.

Patrik Engellau