Mohamed Omar: Stjärngossen med blackface

Mohamed Omar

KULTUR Idag är det den 6 januari och trettondag jul, den trettonde dagen efter juldagen. Julen är alltså inte slut ännu. Så här skrev en utländsk betraktare år 1893 om den svenska julen:

Hela Sverige hängifver sig åt jultidens glädje. Först kommer julaftonen, så juldagen, därefter annandagen, sedan tredjedag jul; under alla dessa fyra dagar fortgår julfirandet. Därefter mattas festandet något, men det upphör icke. Det kommer igen med slägtbjudning och middagar på sista dagen af det gamla året samt på nyårsdagen och så åter den 6 Januari, en helgdag, som svenskarna kalla trettondag jul. Den dagen och aftonen förut firas ofta nästan lika mycket som, själfva julaftonen och juldagen, och icke förrän den 13 Januari eller tjugondag jul anser en äkta svensk familj firandet af julen väl öfverstökadt.

Den utländske betraktaren var amerikanen William W. Thomas Jr. (1839-1927). Stycket kommer från hans bok Thomas: Sverige och svenskarne eller från slott till koja. Minnen från en flerårig vistelse i Sverige.

Författaren tituleras ”Amerikas förenta staters envoyé och extraordinarie och ministre plénipotentiaire i Sverige och Norge”.

Han var själv inte svenskättling, men hade stor kärlek till det svenska folket och dess historia och kultur. Han grundade en svensk koloni i norra Maine, New Sweden, år 1870.

Och han gifte sig med en svensk adelsfröken, Dagmar Törnebladh (1869-1912).

Thomas Jr. lärde sig tala, läsa och skriva svenska – utan hjälp av någon dåtida motsvarighet till SFI. Han tog inte emot några bidrag, men han bidrog själv mycket, både tid, kraft och pengar för att främja den svenska kulturen.

Han ville ha svenska invandrare till Amerika eftersom han ansåg att vi var duktiga. I ett brev 5 april 1864 skrev han så här:

Besides all other reasons, I believe these honest, pious, plodding Swedes would form an excellent balance to the fickle, merry, light-hearted Irish, who are now crowding in such goodly numbers to our shores.

I förordet till boken Sverige och svenskarne eller från slott till koja berättar Thomas Jr. att det nu gått nära trettio år sedan han kom till Sverige första gången. Han blev då sänd av Abraham Lincoln till Göteborg som konsul:

Här var det jag först lärde känna, hvilket ädelt, storsint och gästvänligt folk svenskarne äro, i sanning värdiga afkomlingar af Gustaf II Adolfs krigare och Carl XII:s ”gossar blå”.

Efter att ha lärt känna svenskarna såg Thomas Jr. det som sin livsuppgift att i Amerika sprida kunskapen om detta folk, dess kultur och historia. Han höll föredrag och publicerade artiklar i tidningar och tidskrifter. Det blev så småningom en bok.

I förordet skriver han också att skandinaverna är en av fyra olika ”folkstammar” som smält samman och blivit det amerikanska folket. De andra tre är engelsmän, irländare och tyskar. Det här var före den stora italienska invandringen.

Så grundade han en svensk koloni i Maine:

Det blef mitt åliggande att föra en svensk koloni öfver oceanen och grunda Nya Sverige i norra Maines skogar, där jag sedermera, under fyra års tid, vistades större delen af året bland våra svenska nybyggare.

Läs hela boken här

Stjärngossar förknippar vi idag framför allt med Luciadagen den 13 december. Men deras ursprungliga plats är vid trettondagsspelen där de skulle föreställa vise män, stjärntydare eller helga konungar.

I Bibeln berättas om hur stjärntydare kom från Österlandet för att hylla Jesusbarnet. De tre vise männen, i legenderna kallade Kaspar, Melkior och Baltasar, följde stjärnan till Betlehem där de fann det nyfödda gudabarnet. De föll ned och tillbad det så frambar de gåvor: guld, rökelse och myrra. Det är denna händelse man firar på trettondagen. På svenska kallas dagen också Heliga tre konungars dag, på franska Le jour des Rois, och på tyska Dreikönigstag.

De tre vise männens reliker sägs vara förvarade i katedralen i Köln. Det var ett populärt pilgrimsmål under medeltiden. De tre vise männens symbol var tre kronor – de var ju kungar. Symbolen syntes både här och där. Vissa historiker tror att de tre kronorna i Sveriges riksvapen kommer därifrån. Den främste riddaren av alla, kung Arthur, avbildas med symbolen på sin sköld.

I en dikt skildrar Karlfeldt stjärngossarnas gång på trettondagen. Dikten publicerades första gången i tidskriften Bjällerklang 1904, sedan i samlingen Flora och Pomona 1906:

Stjärngossar

Det går ett ljus i vår by,
det lyser genom fönstret på en gummas gråa hy.
Då vänder hon sig, kvidande
av ålderdom och lidande.
Nu stryker döden kring vår gård i nyårsny.”

Det går ett ljus vid vår grind,
det faller som ett guldflor över jungfruns varma kind.
Då far hon upp ur drömmarna,
så täcket gnyr i sömmarna.
En vacker gosse går förbi i nyårsvind.”

Det går ett ljus kring vårt stall –
Nej, här är ingen sorg och död, fast natten är så kall.
Men vackra gossar ärom vi,
en vacker stjärna bärom vi,
som markens herdar vandrom vi i nyårsvall.

De unga gick runt bland gårdarna och uppträdde som olika figurer ur trettondagsspelet. Där fanns stjärngossar, Judas med pungen, Herodes och knektar. Där kunde också finnas en julbock. Josef och Maria och änglar kunde också vara med. En av stjärngossarna uppträdde vanligtvis svärtad i ansiktet, det som nu kallas ”blackface”, eftersom han kom från ”Morernas land”.

När sällskapet kom till ett hus sjöng de:

Goder afton, goder afton båd’ kvinna och man,
husbonde, matmoder en var i sitt stånd.
Vi önska eder alla en fröjdefull jul,
från olyckor alla bevare er Gud.

Förutom att sjunga kunde de spela upp något litet drama. Julboken stökade. De blev sedan trakterade av husets folk. Det kunde vara gotter eller brännvin eller både och. Judas med pungen samlade in skänkerna. Tillställningen slutade med följande avskedssång:

Hafven tack, hafven tack för redeligan skänk!
Eder skänk skall vara af Gudi betänkt.
Hafven tack, hafven tack! Goder natt!

Hur kan man fira trettondagen idag? Om man är ambitiös kan man förstås sätta upp ett traditionellt trettondagsspel med några eller alla figurer. Jag kommer att anordna en middag där jag och min vän sätter på oss strutar och skrålar Staffansvisan. Under middagen kommer jag också att högläsa Karlfeldts dikt och stycket i Nya testamentet om stjärntydarna från Österlandet. Man får använda sin fantasi och improvisera efter tid, antal personer och ekonomiska förutsättningar. Jag vill uppmana dem som firar trettondagen, i kyrkan eller hemma eller på annan lokal, att ta bilder och lägga ut på sociala medier. Det har blivit enklare och billigare att sprida kunskap om svensk kultur än det var på William W. Thomas’ tid.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan visa din uppskattning genom att donera via swish till 0760078008 (Eddie)

25 reaktioner på ”Mohamed Omar: Stjärngossen med blackface

 1. Skarprättarn skriver:

  Men detta är alltså inte svensk kultur, utan en importerad sådan. Heter epifanía, Θεοφάνεια, Driekoningen med mera i övriga Europa. Andelen som firar dagen som kristen är enstaka bråkdelar av en procent, däribland ”ateisten” M. Omar.

  Gilla

  • ts skriver:

   Jag undrar vad i dig som skapat detta självhat? Det är hursomhelst uppenbart att din väg är stängd, det är hatets och uppenbarligen ensamhetens väg, du är så uppenbart ensam. Så i din ensamhet så har du kokat ihop en egen ”filosofi” av delar som inte ligger dig nära, 1000år gammal asatro, buddhism som du aldrig levt med, surströmming du aldrig äter. Denna oikofobi och självhatet är ju vänsterns startpunkt, du är ett perfekt substrat.

   Din ensamhet och ditt hat är inte vägen framåt.

   Gillad av 8 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Men herregud vad du är jobbig. Detta är en del av vår svenska kultur. Att den till viss del också förekommer i andra länder är ju OK. Vi delar kulturarv med andra länder. Capice?

   Gillad av 3 personer

  • malinkim skriver:

   Precis som alla andra kulturer består den svenska av en blandning av inhemska seder och impulser utifrån. Och precis som i alla andra kulturer har influenserna utifrån ofta bearbetats och stöpts om till något speciellt och eget. ”Stjärngossarna” är ett exempel på det. Ingen annanstans har stjärngossarna sett ut som hos oss och sjungit samma sånger som här. Att de från 1800-talet och framåt har tagits in i luciatågen ger dem en ännu tydligare plats i den svenska kulturen.
   Utbyte och omformning av kulturuttryck är inget märkligt – det har pågått sedan tidernas begynnelse.

   Gillad av 7 personer

 2. ts skriver:

  När man läser Omar så inser man vilket skott under vattenlinjen vår kultur åsamkats av socialism och socialdemokrati. Det framstår därför som fragmenterat.

  Det som måste till är att träffas, inte bara familjen utan familjer, lyckas man men detta är mycket uppnått, ett möte utanför sport och bridge. Kyrkan är tillgänglig, församlingslokaler är tillgängliga men något slags möte utöver politiska måste till.

  Socialisterna visste vad de gjorde när de infiltrerade kyrkan, jag trodde att kvinnliga präster handlade om jämlikhet, men så var det inte, utan det var ytterligare ett steg på förstörelsen, eftersom
  kvinnor ofta verkar sakna förståelse för det hårda, och kyrkan blir därmed ensidig och kan identifieras med vänsterns värderingar som bygger på hyckleri.

  Vi måste återvinna det icke-politiska men ändå allvarliga samtalet. Allt skall inte vara politik.

  Gillad av 13 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Som kvinna har jag aldrig uppfattat min prästerliga kallelse som att den skulle ha med jämlikhet att göra, ts. Det är ett politiskt argument som inte har i kyrkan att göra. Den politiska infiltrationen av kyrkan är en styggelse, men du gör det alltför lätt för dig när du ser mig och mina kvinnliga ämbetskollegor som en del av förstörelseverket. Att kvinnor skulle vara sämre än män på att sätta eller hålla gränser (jag utgår ifrån att det är det du menar med ”det hårda”) är knappast en historisk sanning, även om kvinnor och män traditionellt haft olika ansvarsområden. På den tiden då kvinnorna hade huvudansvaret för barnens uppfostran var det nog ofta så att mamma var strängare än pappa. Det finns knappast anledning att upphöja 68-vänsterns värderingar till någon evig kvinnlighet.

   Gillad av 3 personer

   • ts skriver:

    Nej så klart inte, men det verkar uppenbart att detta användes av vänstern och utan att ha statistik så tror jag att det är som i media, de flesta är vänster, utom möjligen i frikyrkan.

    Vad gäller det hårda så tror jag du har fel, visst inom hemmets fyra väggar där det blir konkret så är kvinnor ofta bättre än män idag på att sätta gränser, men för samhället i stort och vad gäller abstrakta argument så är det ju tydligt att kvinnorna i högre grad än männen tyr sig till vänsterns ensidiga försäljningsargument.

    Jag har på senare tid reflekterat över hur tydligt det är att kvinnor instinktivt verkar dras till just den filosofi som snabbast säkrar att de blir av med sin frihet. Vi ser det i hela västvärlden, och där det är mest extremt är i Sverige. Stor frihet för kvinnor har lett till en kraftig ökning av våld mot alla men kvinnor inte minst, inklusive en explosion av våldtäkter, och en mycket snabb expansion för den ideologi som till mitt vetande förtrycker kvinnor mest alla kategorier. Trots detta så är många av de mest vokala och militanta försvararna av detta kvinnor. Det verkar som en naturkraft?

    Jag vet inte vad din förklaring på detta är?

    Gillad av 2 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Det finns en mycket större politisk spännvidd inom kyrkan än inom media, ts. Variationen är också stor mellan olika stift. Stockholm, Lund och Uppsala är de radikalaste, Växjö och Göteborg de mest traditionella. Det är också mer traditionellt på landet än i städerna. Bland Sveriges konservativa profiler finns en del präster, t ex Christian Braw. Frikyrkan varierar. Equmeniakyrkan är mer vänster än Svenska kyrkan, medan de evangelikala ofta är kristen höger i amerikansk stil.

    Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med en förklaring till dessa kvinnors inre. De är lika obegripliga för mig som för dig. Historiskt sett har kvinnorna ofta varit mer konservativa och försiktiga än männen, medan männen varit mer riskbenägna.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    En naturkraft tror jag dock inte att det är, ts. Det är väl få vanliga kvinnor som sympatiserar med denna ideologi. Jag känner ingen. Snarare rör det väl sig om en liten högljudd klick – av både könen.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    På våren 1962 när Hasse & Tage gisslade den menlösa moderna prästtypen, pastor Jansson, fanns det inte många prästvigda kvinnor, ts, och de som fanns, som Margit Sahlin, var knappast några pastor Jansson-typer.

    Gilla

 3. Gustav skriver:

  Grymt upplysande!! Thomas Jr:s bok skall införskaffas så snart det bara går! I övrigt kan jag rekommendera ett besök i en av våra kyrkor en dag som denna vilka flera upprätthåller julspelstraditionen, t ex Råsunda kyrka. Därefter vore det fantastiskt att gå på middag hos Mohamed Omar för att avnjuta en trettondagstaffel i svenskburen anda. Börjar också undra när Mohamed Omar kommer ut med en uppdaterad bok om svenskarna och deras traditioner och ursprung? Skulle sälja som smör i bokhandeln.

  Gillad av 8 personer

 4. lenam skriver:

  M O tycks ha ett lekfullt sinne med god fantasi. Ett bra underlag för ett andligt uppvaknande. Men ack nej ateisten lägger sig till med lite religiös rekvisita så är feststämningen fixat. Snart hittar han på en egen religion. Kulturfestar kulten. Till solgudens glädje.

  Gilla

 5. Bertil Svenson skriver:

  Tack Eddie fo annu en Lysander artikel. Say ”Up yours” till Dina kritiker, som bara ar ute efter en ask: Att forstora vara fina traditioner och ersatta dem med Turkisk tobblerone enlist Mona Sahlins uppfattning.

  Bertil

  Gillad av 1 person

  • Hans Karlsson skriver:

   Ja, det är bedrövligt. Jag som satt mitt hopp att flytta till min gamle vän som har ett antal fastigheter i Klagenfurt när jag blivit pensionär. För att undvika att bli sönderslagen av förortsislamisterna häruppe i isen. Nix. Är det bara Ungern kvar? Eller dags för en ny dubbelmonarki?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.