Richard Sörman: Löfven försöker undkomma sin skuld

Richard Sörman

När blir det relevant att tala om förvållan och skuld? När blir någon skyldig till något? Den aktuella debatten om gängkriminalitetens orsaker döljer en än mer smärtsam debatt om vem som är skyldig till gängkriminalitetens utbredning i Sverige. Skuld verkar uppstå när någon avviker från det normala och förväntade på ett sätt som får negativa konsekvenser. Det behöver inte vara ett resultat av onda avsikter. Man kan också hållas skyldig på grund av sin vårdslöshet.

Vi har fått en filosofisk debatt i Sverige om orsakssamband sedan statsminister Stefan Löfven påstod att den nya och våldsamma gängkriminaliteten inte orsakats av invandringen. Det går säkert att hitta flera skäl till varför Stefan Löfven och hans regering inte vill kännas vid de uppenbara kopplingar som finns mellan invandring och kriminalitet. Det har bland annat sagts att de inte vill erkänna att SD hade rätt. Ett möjligt och kanske viktigt skäl som faktiskt inte har debatterats är Stefan Löfvens ovilja att ta på sig någon skuld.

Det finns en kortare essä från tidigt 1960-tal av vår svenske filosof Ingemar Hedenius (1908-1982) som heter ”Vem har skulden?” Texten knyter an till dagens debatt om invandring och kriminalitet på så vis att frågan om skuld blir en fråga om orsaker. Hedenius grundtes är att vanligt folk (eller ”osofistikerade människor” som han säger) ganska lätt brukar kunna avgöra var skulden till ett missförhållande ligger, men att intellektuella däremot gör det svårare för sig genom att blanda in orsaker som låter djupsinniga men som egentligen är irrelevanta.

Ingemar Hedenius (1908-1982)

”Medelmåttigheten kan framträda som en viss oförmåga att tåla det entydiga” skriver Hedenius på första raden i sin text. Och det entydiga är här just det entydiga tillskrivandet av skuld till den som faktiskt är skyldig till att något förkastligt har hänt. Hedenius tar Finska vinterkriget som exempel. (Han fördjupar sig sedan i ett annat exempel, men jag tar inte det här eftersom det inte känns helt relevant). Tydligen hade vissa debattörer antytt att orsakerna till kriget stod att finna även på den finska sidan. Varför hade man så hårdnackat vägrat att ge efter för Stalins krav på finska landöverträdelser? Hade inte finnarna kunnat undvika kriget om de varit lite smidigare?

Hedenius menar att den här typen av diskussioner kommer av att man blandar ihop orsak och skuld. Eller rättare sagt: man urvattnar skuldbegreppet genom att föra fram andra orsaker än dem som varit direkt avgörande till att något olyckligt eller klandervärt inträffat. Hedenius talar här om ”triviala orsaker”. Exempel på triviala orsaker till Vinterkrigets utbrott är att Finland inte var berett att ge upp sin suveränitet (det fanns många sådana länder 1939), att Finland gränsade till Ryssland (det gjorde också många länder 1939) och att Finland hade en stridsberedd armé redo att slåss mot en invaderande armé (precis som många andra länder 1939). Det här är förutsättningar som var nödvändiga för att kriget skulle bryta ut. Om man vill kan de framställas som ”orsaker”. Men de har ingenting att göra med någon skuld till att kriget bröt ut.

När blir det då relevant att tala om skuld, förvållan och förskyllan? Enligt Hedenius blir det motiverat att utpeka någon som skyldig till ett missförhållande eller en icke-önskvärd händelse endast när vederbörande har avvikit från ett normal beteende. ”Det är hans fel” säger vi om den som bär skuld till något. Skuld kommer av att ha ”felat” mot en allmängiltig princip som vi förväntar oss att de flesta ska följa. I fallet med Vinterkriget bär Sovjet skulden till att kriget bröt ut eftersom det var ryssarna som ställde orättmätiga krav på finska eftergifter, krav som absolut inte ingår i sedvanliga internationella relationer. Det var Sovjet som felade, som inte följde normen. Finnarna gjorde vad som förväntas: de försvarade sitt land.

Men hur är det i Sverige idag då? Är det motiverat att hävda att någon bär skuld till att vi fått en våldsam och samhällsfarlig gängkriminalitet? Så är det nog tyvärr. De politiker som uppmuntrat och välkomnat den omfattande immigration som lett till gängkriminaliteten är naturligtvis skyldiga till att ha gett oss den. Och vad är det som ger oss rätten att tala om skuld och förvållan här? Jo det faktum att våra politiker så tydligt har avvikit från en historisk och internationell norm som säger att en invandring av den art vi haft i Sverige inte är önskvärd och helst bör undvikas. Upp till en miljon människor har under tio år kommit till Sverige från primitiva och outvecklade kulturer utan att vi varit förberedda på att ta emot dem (och hur skulle vi kunnat vara det?). Man har också avvikit från den norm som säger att politiker i ett utvecklat demokratiskt land ska göra rejäla konsekvensanalyser av så omfattande samhällsförändringar och inte driva på dessa förändringar i blindo och dessutom konsekvent förneka deras negativa konsekvenser.

Men det fanns inga onda avsikter, kanske någon tänker. Man trodde sig göra det rätta. Hedenius tar upp detta ämne och konstaterar att oförsvarlig vårdslöshet också räcker för att skapa skuld: Om någon annan omkommer på grund av ens vårdslöshet kan man dömas till vållande till annans död. Och då duger det inte att säga: ”vi såg det inte komma”, som Stefan Löfven försökte med i intervjun i Agenda. Det räcker inte för att slippa ifrån sin skuld eftersom så många andra såg det komma och eftersom de faktiskt hade varnat för det i flera år. Hedenius skriver här: ”Vårdslösa beteenden, vid vilka man underlåter att skaffa sig lättillgängliga insikter om sannolika skadeverkningar av beteendet, är också långt riskablare än icke vårdslösa beteenden, som ej avser att skada, och därför står vårdslösheten i typisk [vanligt förekommande] orsaksförbindelse med uppkommande skador. Ett välment och försiktigt beteende, som faktiskt orsakar skada, medför inte ansvar, men det gör ett vårdslöst beteende, som medför skada.”

Debatten om orsaker och skuld har nog bara börjat i Sverige. Vi kommer tala mycket om skuld, och många har mycket att förklara.

81 reaktioner på ”Richard Sörman: Löfven försöker undkomma sin skuld

  • ..US,. skriver:

   Ja, gärna en sanningskommission!

   Men sen finns det också, enligt mig, helt klart utrymme för att åtala många inom 7K och MSM för brottet folkmord. Jag satte mig in i detta för några år sen och skrev flera längre kommentarer om saken här och på några andra ställen.

   Vad gäller frågan om uppsåt eller oaktsamhet, kan man notera att inom svensk rätt använder man något som kallas ”likgiltighetsuppsåt”, vilket innebär att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen, likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.

   Gillad av 16 personer

   • Palle9 skriver:

    ..US: Träffsäkert, just likgiltigheten för konsekvenser, som vilken normalbegåvad person som helst kunde förutse är slående. I amerikansk lagstiftning talas om begreppet ”reckless disregard for the safety of others”, som förefaller mig vara relevant i sammanhanget.
    Anledningen till att dessa uppenbara grova försummelser inte påtalades och kritiserades (trots SD:s tappra försök att i motvind påtala dem) berodde och beror i hög grad på de dysfunktionella massmedia, som kännetecknar vårt land – hade viljan funnits hos journalistkåren att granska sannolika konsekvenser av massinvandringspolitiken, skulle vansinnespolitiken aldrig kunnat få fortgå.
    Förhoppningsvis finns en särskild krets i helvetet reserverad för de skyldiga, politiker respektive journalister …

    Gillad av 4 personer

   • Linden skriver:

    Likgiltigheten är i full gång, trots munväder om motsatsen, KD och M skrev utan att blinka på Marrakechavtalet eller Global compact härom månaden.
    Alla halta och lytta på jordklotet får uppehållstillstånd i Sverige.
    120 000 nyanlända under året. Allt med M och KD s goda minne.
    Och Löfven mumlar om 20000.
    Hela etablissemanget är fyllt av mytomaner.

    Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Likgiltighetsuppsåt, som tidigare betecknades som eventuellt uppsåt. Misstanke räcker dock inte; han måste ha insett eller bort inse att följden hade kunnat bli vad den blev men ändå fullföljt gärningen.

    Gilla

  • Elisabeth skriver:

   Jaha, och så blev förundersökningen mot Emma Carlsson Löfdahl ( L ) nedlagd. Hon skodde sig på skattebetalarnas bekostnad genom att andrahandshyra en lägenhet som ägdes av maken. De hade inte inhämtat tillstånd från föreningen, makens månadsavgift var 2500, ”hyran” sattes till 13000 per månad och Emma fick därigenom maxkompensation från riksdagen, 8300/mån. Trots att en riksdagsledamot aldrig behöver vara hemlös då gratis rum tillhandahålls inom riksdagen. Då kan alltså herr och fru Svensson börja trixa med allehanda konstruktioner inom familjen för att tillskansa sig ex bostadsbidrag ? Eller ? Skulle inte tro det. Politikerna tillhör nomenklaturan. Och åklagarna prioriterar verkliga samhällsfaror som ex pensionärer som sitter vid datorn och knattrar ihop olämpliga meningar. Här kan man tala om klyftor i samhället.

   Gillad av 19 personer

   • Axel skriver:

    Undrar om Löfven drevs av någon gudomlig uppenbarelse ,säg 2014, valåret. Han trodde att sossarnas politik skulle frälsa världen med öppna gränser. Dom var så uppjagade av sitt sekteristika uppdrag, att frälsa värden i Sverige. Så när furnuftiga människor påtalade tokigheterna, ja då var dom Nazister och fascister. Löfven , sossarna och MP bär hela skulden för utvecklingen i Sverige. Dom bör stå i skamvrån i Riksdagen mandatperioden ut, utan politisk makt.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Hedenius tar inte aktivt upp den särskilda fråga som gäller skuld eller inte när det gäller politiska beslut.

   Fredrik Östman och Tom Crean utpekar gärna väljarna som, åtminstone, medskydiga till de skadliga beslut som lett fram till dagens situation. Må så vara, men den stora skillnaden ligger i att det är att när man har ett system för delegering av beslut så kan man inte lägga skulden för de särskilda besluten på väljarna.

   Vad det handlar om är i stället att inse att när någon delegerat sin beslutsrätt till någon annan -särskilt om det sker inom ramen för ett lagbundet system – så är en av effekterna att de som mottagit uppdraget har ett SÄRSKILT ansvar för att se till att uppdraget utförs på ett bra sätt.

   En politiker kan alltså inte försvara sitt beslut med att de inte kunde förutse effekterna enbart för att deras POLITISKA glasögon inte tillät dem att se dem. Väljarna har rätt att förvänta sig att de noggrant analyserar situationen gör avvägningar och fattar beslut.

   I det här fallet är följderna höggradigt synliga och förutsägbara. Det man gjorde var i själva verket att man BORTSÅG från vissa effekter därför att man tyckte att det av olika skäl var viktigare att ändå genomföra besluten.

   Det de kan säga är att de HOPPADES att just dessa effekter inte skulle inträffa därför att de vidtog diverse åtgärder som kommunplacering, SFI-kurser o.s.v.

   SKULDEN är fastställd. De genomförde besluten, fullt medvetna om den (oönskade) effekten kunde inträffa.

   ”Jag stack kniven i hjärtat på henne. Jag hade förberett mig med påsar av blodplasma och utrustning för att ge henne en blodtransfusion men hon dog ändå” sa doktorn som åtalats för mordet på hustrun.

   Gillad av 1 person

 1. Fredrik ÖStMaN skriver:

  Du har inte omnämnt det större och allvarligare normbrott som våra politiker, tjänstemän och journalister har begått, nämligen de antidemokratiska angreppen på och diskrimineringen av Bevara Sverige Svenskt, skinheadsen, Sverigedemokraterna och andra partier och intellektuella dissidenter, höginkomsttagare, företagare och borgerligt sinnade personer.

  Gillad av 8 personer

 2. Fredrik ÖSTMaN skriver:

  Jag vet inte om det ligger hos Hedenius eller om det ligger i ditt referat, men beskrivningen av vårdslöshet ovan förefaller inte göra någon skarp åtskillnad mellan uppsåtligt vållande och vårdslöshet. Om man till exempel avfyrar en pistol in i en folkmassa med ögonen förbundna kan man inte tala om vårdslöshet, utan om evetuellt eller indirekt — eller vilken term man än vill använda — uppsåt till vållande. Vårdslöshet är ett helt annat djur, det är när man tappar ett piano som rutschar in i folkmassan på ett inte lätt förutsägbart sätt när man höll på med något helt annat.

  Gillad av 5 personer

  • Aha skriver:

   Vårdslösa människor, exempelvis sådana som kör bil väldigt tufft (eller tappar pianon in i folkmassor) bör genom kännbara straff fås att ta sig i kragen alternativt hållas borta från omgivningen. De utgör bevisligen en fara.

   Utpräglad vårdslöshet bör likställas med mord.

   Gillad av 3 personer

 3. Aurora skriver:

  Löfven kommer aldrig att ta på sig någon skuld. Det har inte Reinfeldt gjort heller. Både Reinfeldt I och II samt Löfven I och II har förstört Sverige för våra barn och barnbarn för lång framtid. Den bördan ska deras samveten bära. Kanske kommer en bekännelse i eventuella memoarer på deras ålders höst. Hur någon kan blåljuga som Löfven när han påstår att man inte sett det komma, samtidigt som alla kunniga som i 20 år varnat har politiskt medvetet smutskastats av hela maktetablissemanget, övergår normalt förnuft. I politik får ansvariga oftast aldrig stå straffansvar men karma undgår de inte.

  Gillad av 11 personer

  • Törnrosa skriver:

   I mina ögon är det TRE personer som tagit på sig ett extremt stort ansvar för de senaste årens katastrofutveckling i Sverige. Det är Reinfeldt, Löfven och Lööf. Dessa tre kommer aldrig att erkänna vad deras beslut inneburit.

   Det skulle de aldrig orka att ta in mentalt ens om de kunnat (min fundering). De behöver inte heller erkänna. Folket vet. Sanningskommission bra. Bedrövligt många underhuggare och folkefiender som också ska ställas till svars. mvh

   Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   ” … kommer aldrig att ta på sig någon skuld.”

   Då den förste kan anses vara galen och den andre tangerar idiotstadiet, finns det ingen anledning att begära eller förvänta sig någon form av ånger eller skuldmedvetenhet.

   Gillad av 3 personer

   • Palle9 skriver:

    CMMK10: Instämmer – Löfvens svar i Agenda-intervjun kan betecknas som ”En dåres försvarstal” liksom Reinfeldts nyligen gjorda kommentar med anledning av att Danmark infört gränskontroller mot gränsen till vårt land. Jag skulle vilja föreslå att Säters slutna avdelning på nytt öppnades, och att de två första internerna blir Reinfeldt och Löfven. Det finns dock många medskyldiga, som bör tillfogas därefter.

    Gillad av 2 personer

   • ERROL skriver:

    Lööf har förutsägbart nog åter turnerat den feministiska snuttefilten som förklaringsmodell för den kritik hennes självgoda, moralistiska och åsiktsposerande debatt-teknik genererat.

    Enligt Lööf så bedöms Lööf orättvist och med en annan måttstock just för att hon är kvinna. Det har uppenbarligen aldrig föresvävat Lööf att kritiken mot hennes självgoda falsett och förljugna självtillräckliga moralism ligger bakom kritiken. Kritiken bottnar inte i att hon är kvinna utan i att hon dessvärre är partiledare; en partiledare som mycket medvetet valt att posera och profilera sig genom obalanserade och förljugna utfall mot Åkesson. Lööf har väjt undan för alla konkreta problem och sakfrågor och trott sig om att kunna plocka billiga opinionspoäng genom att moralisera och förfasa sig över SD.

    Att denna genomskinliga och för debatten meningslösa taktik väcker kritik beror alltså enligt Lööf på att hon bedöms orättvist som kvinna. Om Lööf tror att hon vinner sympati med detta självömkande, förljugna och självrättfärdigande utspel så tror hon fel, men jag är naturligtvis orättvis och sexistisk.

    Gillad av 1 person

  • Jan Hyllengren skriver:

   De styrande anser sig ha berikat landet med bl.a. ”fredens religion” och deras mångkulturella samhälle växer nog fram ganska så precis enligt plan. I alla kommuner samtidigt. Alltid med somligas företräde framför svenskarna. De ångrar sig inte och anser inte heller att svenskarna ska beklaga sig, de har ju röstat för det här. Deras kompisar i globalistgänget tycker samma sak. Det de saknar är nog bara ett riktigt MfS, Statssäkerhets-ministerium. Det kommer nog. Alltså vill de ha det så här…

   Gillad av 3 personer

 4. Lars-Olof Svensson skriver:

  Eller som den tappre soldaten Svejk säger när han nås av nyheten om att tronföljaren skjutits i sin bil i Sarajevo, där ser man, man ska inte åka bil. – För bara fyra -fem år sedan hette det att invandringen skulle garantera välfärden och pensionerna. Som grädde på moset skulle den medföra sköna konster, vacker musik och enastående byggnadsverk. Det är nu glömt. Nu ropar Lindberg efter 240 miljarder mer i skatter. Han menar alltså att orsaken till sakernas tillstånd är underlåtenhet att ta ut mer skatt.

  Gillad av 18 personer

 5. Laggar skriver:

  Socioekonomiska orsaker kan inte vara orsaken till kriminaliteten. Invandrare kommer från länder där handlingar som uppfattas som kriminella är likartade de kriminella handlingar som här karakteriseras som kriminella. Människorna i utgångslandet har samma syn på de kriminella handlingarna. Om människor flyttas från dessa länder så är det de socioekonomiska omständigheterna i utgångslandet eller ankomstlandet som leder till kriminalitet? Jag förmodar att de flesta invandrare försöker hålla sig borta från de kriminella även i ankomstlandet. De som överväger att bli kriminella gör en kalkyl på lönsamheten kontra faran att bli fasttagen och att de samtidigt distanserar sig från sin ”socioekonomiska” omgivning, dvs de medinvandrare som väljer att inte blir kriminella och ser de kriminella som kriminella. Det är faktiskt ett individuellt avgörande. Polisen har att befatta sig med de kriminella, och då ta sig an de kriminellas handlingar. Om kriminaliteten är utbredd så är det ett tecken på att ”samhället” inte har de resurser som behövs för att ta itu med dessa kriminella.
  Det är inte möjligt att tro att genom att förändra den ”socioekonomiska” faktorerna kunna påverka kriminaliteten. Man vet ju inte vad man skall ändra. Däremot kan man påverka kalkylen lyckas/misslyckas med brotten. Om man får in nya grupper invandrare har man samma möjlighet att påverka kalkylen genom olika slag av åtgärder som direkt påverkar kalkylen.

  Gillad av 2 personer

  • Pelle skriver:

   Är inte orsaken snarare ”sosseekonomisk”? D.v.s. samhällets förfall har med berått mod orsakats av socialdemokrater med invandrad kriminalitet och ekonomisk plundring av den inhemska befolkningen som de främsta medlen?

   Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Men påföljderna på brott och risken att ertappas och bli dömd hör också till de ”socioekonomiska” faktorer som avgör brottsbenägenheten. – Kanske den tyngst vägande.

   Gilla

 6. svenne skriver:

  ”Debatten om orsaker och skuld har nog bara börjat i Sverige. Vi kommer tala mycket om skuld, och många har mycket att förklara.”

  Ja, och de figurer ”som har mycket att förklara” har ju – i och med starten av den idiotiska invandringspolitiken – redan från början trampat i klaveret eftersom de av ”godhet” rusat på och utan eftertanke underminerat hela samhällsstrukturen.

  De ”förklaringar” som kommer att levereras kommer givetvis att vara så krystade att de kommer att sakna all trovärdighet. Det finns ju ett uttryck som säjer att ”det låter lika illa när man försöker få ut foten ur klaveret som när man trampade i det” och det kommer nog att besannas i detta fall.

  Det framtida eftermäle som dessa kräk till politiker efterlämnar kommer inte att vara nådigt, tyvärr så tycks det i nuläget vara omöjligt att ställa dem till svars för deras ogärningar, men de betraktas av ”verklighetens folk” med ett berättigat mycket djupt förakt som blir djupare ju mer som de försöker att bortförklara sin skuld.

  Gillad av 6 personer

 7. Jari Norvanto skriver:

  Men jag hittar inget svar och ingen absolution för vår koloniala arvsynd och den vite mannens börda. Okej… Ytterligare en dag i grottekvarnen för den hägrande avlaten.

  Gillad av 2 personer

 8. Att peka finger skriver:

  Och ovanför ett ökat våld svävar en alltmer havererad samhällsekonomi. Var och en kan se hur Sverige förändras. Nästan dag från dag. Hur kommunal service och åtaganden bit för bit tvingas skäras ned. Kommunerna har hamnat i en ekonomisk kris. Inte någon tillfällig utan som ett kroniskt tillstånd. Vid alltfler intervjuer med makthavare lyfts de äldre fram som en samhällsekonomisk börda. Man är inte rädd för att pekar ut. Samtidigt som man nogsamt undviker att nämna något om vår exceptionellt stora immigration. Den som pågått i decennier, med en senare eskalering. I jämförelse med övriga nordiska länder en direkt anomali. Men de äldre som demografi föll inte plötsligt en dag ned från himlen. Den första blocköverskridande pensionsuppgörelsen tog sig an kostnadsproblematiken på ett relativt tidigt stadium. Med en följsamhet kopplad till den totala samhällsekonomin. Att då peka ut den äldre generationen som dagens stora samhällsproblem är enbart populistiskt. Ungefär som när dessa äldre generationer gavs beteckningen – det stora köttberget – och påstods stå i vägen för de yngres karriärer. Nu är det dessa yngre som fortsatt jagar en tidigare generation. Nu ända in på deras äldreboenden. Det är de äldre som påstås utgöra den kostnadsdrivande faktorn. Och inte immigrationen. Ändå är det nyinstiftade lagar som tryckt ut immigrationens kostnader till kommunerna. Tills nyligen lätt maskerande med hjälp av tvååriga statliga bidrag, som nu har upphört komma. Att skylla den ekonomiska krisen på alla äldre är rent av skandalöst och oförskämt. Och helt förljuget. Det är huvudsakligen immigrationens stora kostnader som hunnit jagat ifatt oss. Och för detta finns det ett politiskt ansvar. Som man duckar inför. Ansvaret ligger hos politikerna, och hos medbröder och medsystrar inom media. Där de senare svikit sitt ansvar genom att inte granska makten. Nu letas syndabockar bland de mest utsatta och svaga – hos de äldre. Direkt oaptitligt och vämjeligt. När var och en innerst inne vet att det är den förändrade gatubilden som fungerat kostnadsdrivande. Och fortsatt också gör det.

  Gillad av 14 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Jovisst får men det. Det är exakt det som är politikers uppgift. Allt åt alla är inte en politikers uppgift. Detta kallas att prioritera. Att avgöra var de resurser man har gör störst och bäst nytta.

    Gillad av 1 person

   • Linden skriver:

    Man glömmer också nogsamt att nämna att den svenska pensionären, i genomsnitt betalat in 3,5 miljoner till sin pension. Ska vi pensionärer då också behöva bära hundhuvudet för att kommunerna går på knäna?
    Skamligt.

    Gilla

  • Elisabeth skriver:

   Ja, hetsen mot gamla är direkt vämjelig, ”Att peka finger”. Det är alltid intressant att läsa utländska kommentarer om det svenska tillståndet. Och de liknar mer och mer den som finns i länken nedan. Artikelförfattaren, en amerikan som bor i Norge, beskriver med häpnad det officiella Sveriges närmast patologiska förnekelse av tillståndet i landet. Men han ser Åkesson och hans parti som ett hopp och det faktum att opinionssiffrorna växer som ett skinande ljus i mörkret.
   https://www.zerohedge.com/geopolitical/meaningful-milestone-sweden

   Gillad av 3 personer

  • Jan Hyllengren skriver:

   Det kallas progressivitet, att bejaka allt det nya och förkasta det gamla … vice statsministern Lövin slänger sig påfallande ofta med detta ord.
   Tyvärr har även det fjärde budordet och dess djupare betydelse fallit i glömska i samband med kriget mot kristendomen. Allt enligt plan.

   Gilla

  • Hans Olle Löfmark,Basel. skriver:

   Glöm ej att Sverige numera är lögnens,förljugenhetens och hyckleriets stamort i världen.Inser man detta faktum klarnar perspektivet.Lägg därtill att allt bara blir värre och värre.

   Gilla

 9. Birgitta Hernestam skriver:

  I Sverige är tjänstemannaansvaret borttaget. Man kan utan risk för personliga konsekvenser ge svenskt medborgarskap till brottslingar, godkänna ekonomiska bidrag i olika former och överhuvudtaget missköta sitt uppdrag
  . Det gäller från ministrar och nedåt. Om man mot förmodan får sparken medföljer stor ekonomisk kompensation. Tjänstemannaansvaret måste återinföras. Birgitta Hernestam

  Gillad av 13 personer

 10. tom crean skriver:

  Vilken bekväm kudde Sörman funnit. Artikeln ter sig för mig som en mask (eller tånglake är mycket värre) som vrider sig runt kroken. Det står så här: blablablabla – viola! – vårdslöshet. Det finns flera fundamentala stötestenar som avhandlas på DGS, och för mig så pekar flaskan allt oftare på att vi alla i stort sett, uppfostrats utan rätt syn på kristendomen och vårt kulturarv, mig själv inkluderad. Där vårt kulturarv skulle suttit finns ett hål, ett hål som allehanda charlataner fyllt, främst socialister. Alla vägar bär mig allt tydligare till Rom, eller snarare Aten och Jerusalem.

  Vad menar jag? Jo, det jag förnimmer det är stötestenen ovan är att folk inte på djupet erkänner att alla har en fri vilja. Avsaknaden av en fri vilja är en fundamental byggsten i socialismen. Denna fria vilja är central i kristendomen men har alltsedan upplysningen och Darwin ifrågasatts. Så Sörman pustar och stånkar och letar fram någon svensk filosof och landar i… vårdslöshet. Saker som är uppenbara för ett barn, de självklara orsakssambanden, förnekas och Sörman lyckas göra precis det hans exempel från Finland var menat att peka på var fel. Det finns självklara orsakssamband, och har man en fri vilja och ser bort från dessa orsakssamband (för egen vinning förstås) så har det inget med vårdslöshet att göra, utan då vill man ha det så här.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Hyllengren skriver:

   Kristendomen har två framträdande drag, det egna ansvaret som förstås förutsätter en fri vilja och det den förlåtelse som finns i nåden för den som uppriktigt och varaktigt ångrar sina felsteg. Kristendomen har en stor insikt och förståelse över människans villkor och egna natur. Den är förstås en farlig religion för Liberaler, socialister och andra som tror att de kan kränga människans själ ut och in utan att det händer nåt…

   Gilla

  • tc skriver:

   För övrigt så är ju Hedenius definition av skuld pervers, och visar på behovet av mera absoluta värden, för med hans logik, eftersom socialdemokraterna styrt så länge och pk-ism är tidsandan så kan man ju argumentera för att allt som sker som dissidenter ogillar är ”normalt”. Våldtäkter är idag normalt. Att skicka folk till Gulag var ”normalt” under Stalin. Vad som är normalt är ju ett hål i logiken stort som en ladugårdsdörr.

   Gillad av 2 personer

   • tc skriver:

    Det görs ju med kraft för övrigt, de som inte tror på att människan påverkar klimatet mer än försumbart definieras som onormala och därefter så ägnas all tankekraft åt hur man kan förtrycka dessa människor, senast var det visst ett hot mot demokratin.

    Gillad av 2 personer

   • Christer E skriver:

    Nu var ju Hedenius influerad av Uppsalafilosofin och där kan aldrig något som i lag är förbjudet (som våldtäkt) anses vara ”normalt”. Inte ens i det som kallas folkmedvetande kan våldtäkt anses höra till det normala.
    Stalins grymhet mot den egna befolkningen kan heller inte kallas ”normalt”. Trots att miljontals skickades till Gulag, klarade sig de flesta, dvs ytterst ”onormalt” att skicka miljoner sovjetmedborgare till Gulag (egentligen ett brott mot mänskligheten).

    Du vill ha mera absoluta värden. Sådana tankar är alltid farliga, för vem skall bestämma vilka värden som kan kallas absoluta? Prästen i den egna församlingen, en tsunami av åsikter på sociala media, en stark nationell ledare (ex. Orban), en helig skrift (Koranen) eller en mindre helig skrift (Kapitalet). Kanske en ren förfalskning som Simon den Vises Protokoll? Ett fyrfaldigt USCH för sådana typer av absoluta värden, alternativt absoluta sanningar.

    Gilla

  • Hans Ove Bergvall.Zurich. skriver:

   ”Avsaknaden av en fri vilja är en fundamental byggsten i socialismen”?På vilket sätt kan detta påstående bevisas stämma?Genom hänvisning till Hegels dialektik som ju s a s ”övertogs” av Marx och Lenin?Men Hegels dialektik användes ursprungligen för att kartlägga ”Världsandens”-”Weltgeist”- utvecklingsgång inom den tyska idealistiska filosofin ju.Eller menar skribenten betoningen av de sociala faktorernas betydelse då det gäller individernas beslut och även då det gäller individernas livsöden i vid mening?Tankelättja och ett okrtisk övertagande av färdigskrivna politiskt ideologiska narrativ kan lätt göra att man drar fel slutsatser.

   Gilla

 11. Dandersan skriver:

  Det finns goda handlingar som ger dåliga konsekvenser.
  Är det då handlingen eller konsekvenserna som bör belasta den som utför dem?

  Vi har varit naiva!
  En klassiker som bör ge eftertanke och en omvärdering.

  Gilla

 12. Lars Strömberg skriver:

  Ämnet Skuld är förvisso intressant. Kanske har ämnet dock omotiverat stort fokus.
  Våra radionyheter tex. fokuserar klart huvudsakligen på just rättsfall, brott, åtal, rättegångar, straff et cetera.
  En annan aspekt: ”Att ta sitt ansvar” – vad innebär det? Är det att räcka upp handen och säga ”Det är mitt fel!”? Är det verkligen ansvar?
  ”Ta sitt ansvar och avgå.” – är det att ta ansvar?
  Det vill säga: Massor av dumheter händer. Ansvarsfrågan landar i ett socialiserande. Det vill säga: VEM är skyldig?
  Att ta ansvar och AVGÅ? Det har inget med ansvar att skaffa. Det är en personlig KONSEKVENS av en dumhet som begåtts.
  Att FÖREBYGGA dumheter är att ta ansvar. Inte att räcka upp handen – eller bli pekad på – i EFTERHAND. Människor socialiserar PÅ TOK för mycket med sitt fokus på person. Aktiviteten och energin disponeras först när det är försent. Massor av fokus, organisation och tankekraft på skuld för dumheter. Nästan inget fokus på att UNDVIKA dumheter.

  Gillad av 3 personer

 13. Aha skriver:

  När det gäller påtagande av skuld framstår Löfven, mer eller mindre ryggmärgsbetonat, som en man som inte påtar sig någon skuld. Det ligger så att säga i personlighetstypen; jovialisk teflon natur som med gott mod låter berättigad kritik falla av dem.

  Alla i sjuklövern har ansvaret för masskjutningarna som självklart beror på massutanförskap orsakat av massinvandring. Detta i kombination med en ur disciplinsynpunkt tandlös skola och en likaledes i kravlös socialvård har medfört en omfattande grogrund för gangsterfrön vilket har skapat Sveriges extrema grova brottslighet.
  Pricken över i:et har sedan rättsväsendet utgjort som (väl) på egen hand bestämt att de små liven, de blivande skjutgangstrarna ska förskonas från inkapacitering genom ålders- och mängdrabatter för gjorda brott. Därigenom medverkar man till att en stor kader av skjutglada individer går lösa på våra gator istället för att vara inlåsta. Ett skäl har varit att fängelsevistelser bara lär upp dem till än mer kriminalitet, som om inte en frihet med full möjlighet att praktisera brott skulle ha mindre inlärningseffekt (sic).

  Allmän moralisk slapphet i kombination med genom invandringen en god tillväxt av gangsterfrön har blivit en dödlig cocktail.

  Gillad av 3 personer

  • Pelle skriver:

   Ingen socialdemokrat har någonsin eller kommer någonsin att känna skuld för någonting de har orsakat. Det spelar ingen roll vilken förstörelse de lämnar efter sig eller hur många offer det finns. Detta syns väl inte minst varje år på första maj då de går ut och demonstrerar mot sig själva och resultatet av den egna politiken – helt utan att reflektera det minsta.

   Gillad av 5 personer

 14. ERROL skriver:

  Den store ofelbare ledaren Löfvén uttalar sig i enlighet med demokraturen och den socialdemokratiska partisatens morallära under vilken ingen politiker har någotsomhelst ansvar. Det allt annat överskuggande för företrädarna för det enda egentligt anständiga partiet i föregångslandet Sverige är föreställningen om svensk socialdemokratis exceptionella föredöme för resten av världen. Folket måste förstå att eventuell naivitet i själva verket är uttryck för en högre form av folkhemsk oändlig visdom och godhet som förkroppsligas av ledaren i det land som på rationella grunder vilar på en programmatisk samförståndsanda.

  Det är en falsk föreställning att det funnits avvikande röster i demokraturens Sverige.
  Det är olyckligtvis så att enskilda individer avvikit från det påbjudna samförståndet, men dessa föraktliga kättare som rätteligen bannlysts har genom sin förvillelse visat att de är osolidariska med den av majoriteten påbjudna värdegrunden och deras röster är därigenom helt illegitima då de ställt sig utanför och utmanat samförståndet. I Sverige gillar vi olika men vi tycker likadant.

  De som olyckligtvis ställt sig utanför det påbjudna samförståndet är moraliskt högst tvivelaktiga individer vars förvirrade påståenden, i den händelse dessa skulle visa sig riktiga på ett ytligt plan i efterhand, trots allt är fullständigt irrelevanta eftersom de emanerar från människor med en dålig människosyn. Det är viktigt att komma ihåg att de korrekta uppfattningarna bara kan emanera från företrädaren för det enda i egentlig mening anständiga partiet i Sverige, partiet som byggt landet, och vars store ledare helt korrekt använder; vi, om sig själv och partiet som varandes samma sak som Sverige; – ”Vi i Sverige har varit naiva”. Vi skall vara stolta över att leva i ett land som är naivt goda och som dessbättre avskaffat reaktionära föreställningar om individuellt ansvar.

  Gillad av 2 personer

 15. Jan Andersson skriver:

  Romersk juridik gav oss begreppet Obligationsskuld som fortfarande finns kvar. Bortsett från den ekonomiska betydelsen av ordet, finns också parallellbetydelsen (Wikipedia):
  ”I en vidare betydelse kan obligation användas för att, i sin motsats till rätt, beteckna varje rättslig förbindelse och därmed samhällsmedlemmars allmänna skyldighet att uppfylla sina statsborgerliga plikter eller att lämna varandra ostörda i besittningen av sina rättigheter till person och egendom.”

  Jag tycker att denna lag är tillräckligt tydlig: Framför allt en statsminister borde vara skyldig att leda sin regering och agera i sina väljares intresse, och inte hitta på en egen tolkning av sitt uppdrag. Åtalbart alltså, och det tycker jag måste prövas nu, för jag tycker inte att någon i de senaste regeringarna har gjort vad de ska och nu eller aldrig måste vi statuera ett exempel eller prejudikat för vad en förtroendevald politiker får eller inte får göra. Ta gärna med Fredrik Reinfeldt också, han är ännu mer belastad i detta fall och hade som borgerlig politiker mer ansvar i vissa frågor än vad den trist förutsägbara vänstern kan förväntats ha.

  Det gäller inte bara invandringen utan det mesta som regeringarna har hanterat kortsynt utan att beakta konsekvenserna, som klimatfrågorna, elförsörjnigen, äganderätten till skog och jord, utarmningen av landsbygden och utflaggningen av det svenska näringslivet.

  Gillad av 6 personer

 16. lenam skriver:

  De klarsynta sossarna visste nog att de var på väg i fel riktning. Därför var det svårt att få någon att axla ledartröjan. Löfvén tog motvilligt på sig den och nu är han den skyldige, med hela sitt parti som svenska folket vänder ryggen. På vad sätt har ni värnat om de svaga i samhället? Ni har värnat ”asylrätten” och alla dess bedragare.Vi förlåter er inte.

  Gillad av 10 personer

 17. Rutger skriver:

  Inflödet av miljontals migranter till Sveriges, dras kvarblivande, vidöppna gränser och flatheten i decennier mot bristande skötsamhet och brottslighet är inga naturkrafter människan inte kan stå emot.

  Löfven har inte bara passivt accepterat ovan, utan aktivt drivit på för att förvärra problemet och angripit alla som försökt förmå Sverige ändra kurs. Dag för dag har Löfven medverkat till framväxandet av hundratals utanförskapsområden och till vanligt folks lidande och död.

  Nu står han bakom skranket och säger som hela toppskiktet av nazister vid Nurnbergsrättegången ; nicht schuldig. Men icke att förglömma att hela sjukklövern är minst lika skyldiga, men lyckas idag gå under radarn. Vissa partiledare tom hoppas komma undan med en ursäkt till alla rånade, våldtagna och mördade. Det är så avskyvärt man knappt har ord för det.

  Hela sjuklövern fortgår också i sin rent brottsliga gärning att inte hjälpa folket till trygghet. Ta bara det faktum från BRÅ statistik att endast 0,005 av alla dömda utlänningar som är skrivna i Sverige får också påföljden utvisning. För icke i Sverige skrivna är siffran 0,1. Sverige är översvämmat av utländsk brottslighet, men sjuklövern vill inte utvisa flera för de vill hellre att brottslingarna ska få vara kvar och hemsöka oss. Sjuklövern vill i princip bara erbjuda oss fler poliser. Än är alltså folkets fiende inte besegrad utan istället fullt aktiv i sin kamp mot Sverige.

  Gillad av 11 personer

 18. stigrydmark skriver:

  Massinvandringen har orsakat många människors död, andra har misshandlats ibland med bestående men för livet. Rån och stöld kan skapa rädsla, frustration och psykiskt lidande. Flera unga flickor har begått självmord efter våldtäkter, död och lidande hos anhöriga. Listan kan göras lång. Skulden är mycket stor och alla berörda politiker känner förmodligen ingen som helst skuld. Det gjorde inte lägervakterna heller. Och ingen kommer någonsin att ställas till ansvar.

  Gillad av 6 personer

 19. ERROL skriver:

  Enligt den dagisintellektuelle Fredrik Reinfeldt så leder ökad gränskontroll som bekant bara till krig. Att den före detta statsministern dessutom faktuerar kommunsektorn för att kolportera detta infantila trams gör inte saken bättre.

  Reinfeldt som numera tolkar allting genom ett förvridet prisma, som om han dagligen förde en kamp på liv och död emot en oanständig pöbel med grumlig människosyn, och för sitt politiska eftermäle, tycks inte inse att han sakteligen genom sina infantila utspel så sakteliga devalverar alla anspråk på överhuvudtaget förväxlas med statsmannaskap.

  Bara en fullständigt obildad dagspolitisk kvacksalvare kan blanda orsak och verkan helt godtyckligt likt Reinfeldt för att desperat försöka vinna moraliska poänger på det danska förstärkta gränsskyddet mot Sverige. Reinfeldts löjeväckande uttalande om att det förstärkta gränsskyddet representerar ett förlegat tänkande som bara leder till krig är tvärtom i sin bottenlösa enfald direkt motbjudande, då det så fullständigt förmörkar all kausalitet och faktisk moralisk skuld för krigsförlopp. Det är inte gränserna per se som initierar krig.

  Polen hade gränser och gränsskydd mot såväl Nazityskland som Sovjetunionen och Polen är således enligt Reinfeldts nihilistiska tramsmoralism medskyldigt till att ha blivit invaderat och slitet i stycken. Att en före detta statsminister i Sverige helt ohistoriskt och självtillräckligt reducerar krigsförlopp och aggression med banala och falska samband är direkt pinsamt.

  Gillad av 9 personer

 20. Elof H skriver:

  Det är även relevant att diskutera vad som uppfattas som stora problem. Vad som föranlett upprördheten nu verkar huvudsakligen vara ett antal dödsskjutningar där offren varit kriminella eller deras anhöriga. Visst, inte företeelser vi vill se och dessutom beteende som lätt kan vändas mot den laglydiga delen av folket. Men i min värld är våldtäkt och förnedringsrån mot oskyldiga mycket mycket värre än en ihjälskjuten kriminell. Våldtäkter och rån har eskalerat under en mycket lång tid utan att vi sett tillstymmelsen till samma upprördhet. Svenska barn, kvinnor och gamla är offren i nästan alla dessa fall och personer med invandrarbakgrund är nästan alltid förövare. Finansiella kostnader för invandring är en sak, men det är helt oacceptabelt att det drabbar barn, kvinnor och gamla. Detta har jag aldrig hört någon politiker prata om och jag vet att de är livrädda att det ansvaret skall falla på dem. Det är därför de går upp i falsett och skriker rasist och rysk påverkan så fort någon närmar sig ämnet.

  Gillad av 5 personer

 21. En vitamininjektion skriver:

  När jag lyssnar till politikerna blir jag enbart bedrövad. Den problembild som varje förnuftig människa kan se och känna igen sig i – inte minst i skolmiljön – vill man inte fullt ut erkänna från ansvarigt håll. Och i den mån det görs så skyller man på rika ungdomar i Danderyd eller i Täby, som köper knark. Skuldbollen rullas bort från allvarlig och aktiv kriminalitet – bort från en själv – som ytterst ansvarig för samhällsutvecklingen. Kriminella beskrivs som offer för olyckliga omständigheter och utan egenansvar. Om man inte vill se och analysera verkligheten korrekt, hur skall man då kunna ta sig an problemen?
  För inte så länge sedan sade en högt uppsatt socialdemokrat att det bara vara andra människor som hade kultur. Att svensken i stort sett saknade all kultur. Att mångfalden av kulturer alltid kom utifrån som en god vitamininjektion, för att göra Sverige bättre. Men när kommer till våld och sprängningar försvinner plötsligt denna kulturberikning från kartan. Endast socioekonomiska faktorer återstår. Uppstådda på plats. Inget har kommit utifrån. All kulturpåverkan dunstade plötsligt bort och försvann. Som om inga normer av olikhet, värderingar och traditioner kommit in över gränsen. Att allt egentligen enbart handlade om socioekonomiska faktorer, framväxta och sprungna ur en tidigare svensk boendestandard, som svensken lämnat bakom sig. Och som nu resulterar i ökat våld, våldtäkter, rån och sprängningar. När inte en korrekt omvärldsanalys klaras av från ansvarigt håll kan man bara förvänta sig mer av misslyckanden. Det vi idag ser av förklaringsmodeller från högsta ort duger inte. Den analysen är endast till för att friskriva sig själva från ansvar. Ur denna medvetna förnekelse och blindhet kan vi endast förvänta oss mer av elände. Ett helt land håller på att gå upp i rök – om inte vi medborgare klarar av att påverka politiken i rätt riktning.

  Gillad av 1 person

 22. Bo Svensson skriver:

  Det är lätt att hitta exempel i historien, där vem som har skulden beror på perspektivet och det inte finns något objektivt svar.

  Skuld och makt hör samman, så det kan vara klokt att ta på sig skulden själv:

  ”Genom att släppa fram dessa idioter till makten, har vi nu hamnat i detta läge. – Vi måste ta itu med de demokratiska spelreglerna för att förhindra ett upprepande.”

  Gillad av 1 person

  • Shuman,Bryssel. skriver:

   Protest!De är inte alls idioter – tvärtom är de tämligen sluga.Problemet är att de alla har en Agenda som är katastrofal för de etniska svenskarna.Lågutbildade är de ju i regel-tänk bara på torftigheten i Morgan Johanssons akademiska meriter och även torftigheten då det gäller dessa meriter hos Damberg.Knappt medelmåttiga akademiska drop-outs.Tänk på Stefan Löfvén,därdet faktiskt helt saknas meriter.Inte någon av dessa tre som nu kan betraktas som mäktiga skulle överhuvudtaget beaktas som anställning i det privata näringslivet annat än som möjligtvis skoförsäljare,butiksbiträden,arbetsförmedlingsassistenter eller kanske som vårdare på något privat sjukhem.Kanske också som vikarierande grundskolelärare.

   Gilla

 23. Leif Nilsson skriver:

  Tar mig friheten att citera en passande kommentar till artikeln ”När Statministern stämde upp i Kastratsång” på Mises.se:

  ”Släpar man hit Mellanöstern får man Mellanöstern, simple as that, de landsförrädare som sedan 1968 iscensatt detta där crescendot med Bildt, Westerberg, Persson, Sahlin, Carlsson, Reinfeld och nu senast den (vet inte vad som är fel, något är det) sk juntaministern Löfven kört Sverige mot ett ofrånkomligt inbördeskrig finns inga förlåtande domar eller omständigheter. De skall dömas som de landsförrädare de odiskutabelt är. De skall jagas precis som de skyldiga nationalsocialisterna gjorde efter andra världskriget (dock uppenbart inte de formellt kommunistiska bödlarna).” (Brukspatronen)

  https://www.mises.se/2019/11/21/nar-statministern-stamde-upp-i-kastratsang/

  PS.Beklagar att jag av misstag publicerade detta inlägg under Jan-Olof Sandgren: Skolverkets vill uppdatera läroplanen.

  Gillad av 2 personer

 24. Gilbert Andersson skriver:

  Efter många år med sosseregeringar kunde man andas ut när borgarna tog makten 2006.
  Och så visade Reinfeldt sitt rätta ansikte…
  Vi har alla blivit lurade ibland under ett långt liv men Reinfeldts blåsning är i en klass för sig. Det var några år senare jag hörde på morgonekot i bilen på väg till jobbet en kort redogörelse om att Reinfeldt och Miljöpartiet hade kommit överens om en ny migrationspolitik.
  I det ögonblicket startade demoleringen av Konungariket Sverige även om man inte insåg det direkt.
  Vem vet, kanske en framtida regering stiftar lagar som gör det möjligt att åtala Reinfeldt för det han har ställt till?
  Givetvis kommer den nuvarande statsministern också drabbas i så fall.

  Gillad av 3 personer

 25. lookslikeanangel skriver:

  Det var faktiskt Gunhild Stordalen
  (OBS! Ingen namedropping)

  som, för några år sen, sa att något hon beundrade
  hos svenskar var det där ”Nu kör vi”
  – men, vart tog DET vägen.

  Istället för jaga skuld borde vi snabbt som attan
  kicka igång landet. Lite sarkastiskt;
  ”Let the dead bury the dead”.

  Idag på promenaden sjöng några små skolflickor
  – jättesöta! – Staffan, Staffan stalledräng – Allt för
  den ljusa stjärnan. Staffanstorp?

  Gilla

 26. Hedningen skriver:

  Hur man tolkar samhällsutvecklingen är givetvis upp till var och en, men jag tror för min del inte alls, att svensk Socialdemokrati haft enbart välvilliga eller ”humanitära” motiv till att ta in tiotusentals muslimer under den senaste konstlade flyktingkrisen. De agerade inte alls humanitärt, utan för att skaffa sig ”valboskap” som skulle stå i tacksamhetsskuld till dem, och råmande låta sig ledas till valurnorna. Redan Regeringen Reinfeldt använde denna strategi, precis som S skapat en ”invandringsmaskin” i det förgångna. Men nu ser vi denna apparats och denna politiks följder – utebliven integration, personer som blivit kriminella och står utanför arbetsmarknaden, bidragsfusk, islamisering… problemen tycks aldrig ta slut…

  Gillad av 1 person

 27. MartinA skriver:

  Alla politiker i en demokrati är till för att gynna medborgarnas intressen. Och ingenting annat. Att hävda den här självklarheten, det demokratiska systemets grundbult, brukar ibland kallas ”civic nationalist” på Engelska. Men det finns inget nationalistiskt med det överhuvudtaget, det är helt enkelt bara att kräva att politiker gör sitt jobb, att politiker undviker att begå förräderi.

  Gillad av 4 personer

 28. Ulrik Hedegren skriver:

  Skeendet själv lyfter fram gängkriminaliteten som ett akut problem,vilket ju alla förstår är sant.Men detta akuta problem som benämns ”gängkriminalitet” är endast ett av många akuta krissymptom ,som alla har som orsak den av EU-eliten visavi Sverige brutalt påtvingade massimmigration som består av araber och arikaner varav 80% inte ens kan säkert identitetsbestämmas ,eftersom de innan de söker asyl i Sverige helt enkelt slängt sina identifikationshandlingar.Gängkriminaliteten är endast ett av många krissymptom framkallade av samma fenomen-massimmigrationen ,som av den internationella finansoligarkin används som ett medel att implodera och förinta först de europeiska nationernas välfärdssystem genom att helt enkelt överbelasta dem och sedan som ett medel för att förinta de europeiska nationalstaterna själva inte endast genom Berias fragmenteringspolitik utan även genom att tvinga de utsatta europeiska nationalstaterna till en så hög belåning att de förlorar sin politiska självstandighet.”Gängkriminaliteten” används slugt och bedrägligt av MSM för att flytta fokus från de bakomliggande orsakerna till dagens kriser – MSM spelar därvidlag en roll som desinformatör och bedragare.

  Gillad av 2 personer

 29. Maria Andersson skriver:

  Det som bör diskuteras i ett forum som vill vara ärligt måste tillåta diskussion om den yttersta orsaken till den sk ”gängkriminaliteten”.Denna orsak är den påtvingade massimmigrationen till Sverige.En massimmigration som av allt att döma med tanke på Barcelona-avtalet (1995) och GlobalCompact (2018/2019) inte alls kommer att avstanna utan tvärtom eskalera tills välfärdssystemet slutlligen imploderar och sannolikt kaos och anarki blir helt normala företeelser.Då -först då- kommer sannolikt den genomsnittlige svensken/svenskan att reagera.Gränserna till Danmark,Norge och Finland är då troligtvis mer eller mindre stängda.Fråga:Kommer etniska svenskar med ”svenskt utseende” då tillåtas att resa ut ur landet?Hur mycket pengar kommer de att tillåtas ta med sig i sin exodus?Tusen kronor?

  Gilla

 30. olle holmqvist skriver:

  Klart statsministern har rätt om socioeekomiska faktorer. Klart att om vi invandrar en massa folk till dessa så får vi mera gäng-kriminalitet. Svårare är det inte med den saken. Man kan inte koka ägg utan kokande vatten. Gäller hönsägg och vaktelägg.

  Frågan om skulden till vinterkriget är intressant. Chrustjov skriver i sina memoarer att de, Stalin och andra var, tvärt överraskade av finnarnas nej. De tyckte de hade framställt rimliga krav, gränsen så att Leningrad inte stod inom skotthåll ”shelling distance” från finska sidan, kompensation med stora landområden i norr. Värt att hitta nåt att läsa vidare.

  Gilla

 31. Morgan´s tankar... skriver:

  Regeringen följer FN avtalet Agenda 2030 som nya moderaterna också skrivit under. Sverige ska snart upphöra som nation och underställas FN för vårt land tillhör invandrarna eftersom vi tvingas utjämna vår levnadsnivå med tredje världen. Ett bedrägeri helt utan demokratisk grund varför vi idag saknar folkstyret, det kommer snart ett krig.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.