Patrik Engellau: Gråsossar och småborgare i alla partier, förenen eder!

Patrik Engellau

Kanske är jag bara odrägligt tråkig när jag exercerar mina käpphästar men själv tycker jag att de för var dag blir allt skickligare på sina svåra uppgifter, sina courbetter, caprioler och croupader och alla andra språng som stridshingstar använde med sådan framgång i träffningar.  

Mitt ständigt tjatade grundtema är att den politiska huvudmotsättningen i Sverige idag står mellan å ena sidan politikerväldet och dess allierade, alltså det välfärdsindustriella komplexet samt komplexets klienter, å den andra den nettoskattebetalande medelklassen. De förstnämnda utgör de dominerande makthavarna. Själv står jag på medelklassens sida och jobbar med att försöka tolka Sverige åt medelklassen så att den begriper att den är en potentiellt betydelsefull kraft i samhället om den bara fattar vem den är och vilken styrka den kan utveckla. Den har nämligen ännu inget klassmedvetande. Den agerar utan samordning som en massa potatisar i en potatissäck (Karl Marx uttryck om bönderna i Frankrike). Till exempel har medelklassen inga tidningar eller tevekanaler som tolkar världen med dess glasögon (eftersom den inte ens har några skarpa glasögon utan trevar sig fram i tillvaron, återkommer till det). 

De dominerande makthavarna är organiserade medan medelklassen är oorganiserad. De förra kontrollerar nästan halva BNP, de har seminarier och möten, de känner varandra ganska bra och i den process som kallas samhällsdebatt finslipar de hela tiden sitt synsätt på världen. (I detta synsätt ingår att alltid avskriva eventuella medelklassargument som inspirerade av rasism eller populism eller motsvarande ekon från avgrunden.) 

De dominerande makthavarna har en ideologi, PK-ismen, som artikulerar makthavarnas intressen och som ständigt predikas och utvecklas i alla officiella kanaler och då inte bara i statstelevisionen utan också i myndigheter som Skolverket och Försäkringskassan och i de myriader av aktivistgrupperingar som också finansieras av det offentliga, exempelvis Allmänna arvsfonden.  

Den nettoskattebetalande medelklassen har ingen ideologi i bemärkelsen  erkänt och vedertaget tolkningsmönster avseende samhället med tillhörande debattörer, tidskrifter, symposier och årliga utmärkelser.  

Därmed har jag kommit till det märkvärdigaste av alltihop nämligen att medelklassen visst har en ideologi och ett prövat synsätt på världen, en samhällsuppfattning som alla svenskar känner till men som aldrig förekommer i de dagspolitiska debatterna och samtalen. Den faktiskt existerande men aldrig artikulerade medelklassideologin är det tänkande som har lagt grunden för Sveriges framgångar som nation. Det handlar om dygder som pålitlighet, hederlighet, pliktkänsla, ansvar för sig själv och familjen, allmän hygglighet, önskan att göra rätt för sig och ovilja att ligga det allmänna till last, laglydighet och så vidare.   

Men detta tänkande har varit så självklart för alla svenskar att vi aldrig brytt oss om att ge det intellektuell gestalt utan i stället betraktat det som luften eller solen, något så uppenbart och axiomatiskt att det nästan känts genant att föra det på tal, ungefär lika fel som om en riksdagsledamot ägnat sin tid i kammarens talarstol till att inskärpa multiplikationstabellens djupa sanning. Sant men helt onödigt att omnämna.  

I samhällsdebattens undervegetation och framför allt i det civila samhället har denna företeelse dock haft en livskraftig existens inom – fram till för femtio år sedan – praktiskt taget alla samhällsklasser i det då så homogena Sverige. Anhängarna av detta ursvenskt medelklassiga synsätt kallades hos borgarna för småborgare, hos socialdemokraterna gråsossar. Jag har aldrig upptäckt någon skillnad mellan dessa annat än möjligen att småborgarna hade piano i bostaden. I övrigt är de likadana i sitt sunda förnuft, sin pliktkänsla och sitt ansvar för familjen, jobbet och fosterlandet.  

För ett halvsekel sedan började Sverige överfallas av den politiska korrektheten – be mig inte just nu att förklara hur det gick till! vilket egentligen var en attack mot det ursprungliga svenska, av alla delade, framgångsrika paketet av medelklassvärderingar. Sedan dess har PK-ismen, en gökunge, skuffat ut ur boet så många svenska värderingar den bara kunnat.  

Eftersom socialdemokratin varit den statsbärande politiska rörelsen i Sverige har det varit socialdemokratin som agerat banérförare för denna omvandling. Om någon borde ha haft kraft att anlägga moteld genom att ständigt försvara medelklassvärderingarna mot PK-ismens attacker så hade det varit de borgerliga partierna. Men dessas intellektuella svaghet och allmänna förvirring omöjliggjorde detta. I stället för att förvalta arvet från Gösta Bohman och Alf Svensson har de lagt sig platt för PK-isterna. 

Jag vet att en renässans för medelklassens värderingar skulle vara Sveriges räddning. Till exempel skulle det bli tyst i klassrummen om man accepterade att det är läraren som bestämmer (ja, jag vet att detta kräver en mental revolution inte bara bland eleverna, utan också hos många lärare). Jag vet också att denna avgörande fråga för nationens framtid inte handlar om höger och vänster. I själva verket förleder vi oss själva när vi försöker förstå samtiden med hjälp av denna en gång riktiga men nu överspelade dikotomi. Nu handlar det i stället om kampen mellan PK-ism och medelklassidologi. Och medelklassvärderingarna finns näst intill överallt även om de inte syns i statstelevisionen. De är fortfarande starka hos socialdemokratins gråsossar och, exempelvis, kristdemokratiska småborgare.  

Jag vet alltså vad Sverige skulle må väl av, men jag vet inte vilka partier som är mest lämpade för att introducera detta nygamla synsätt i den svenska politiken och därmed bidra till Sveriges räddning. Kanske kan medelklassare från alla partier förena sig i något parti som tydligt och med eftertryck tar synsättet på entreprenad.  

83 reaktioner på ”Patrik Engellau: Gråsossar och småborgare i alla partier, förenen eder!

 1. lenam skriver:

  En hållbar värdegrund fattas vårt land. En värdegrund som inte är ett plagiat av FN. En värdegrund med skyldigheter till sitt land och till sina medmänniskor. En värdegrund som sätter sitt eget land och sin befolkning först.Statens skyldigheter mot sina medborgare ska vara högsta prioritet.

  Gillad av 6 personer

   • Jan Hyllengren skriver:

    Ja, botemedlet mot skenade progressivism, (den tilltar och blir allt extremare med tiden , nu är vi plötsligt i Pk-samhället och i morgon i det postdemokratiska) är att leta reda fram den kristendom som lade grunden till vår västerländska civilisation och återinstallera denna. Och detta är inte bokstavstroende utan vår tids tillämpning av de eviga sanningar som går att finna för den som söker….

    Gillad av 2 personer

   • Therese skriver:

    Med tanke på vad kyrkan gjort i kristendomens namn under 2000 år tycker jag inte det är något särskilt attraktivt alternativ.
    Ett värre förtryckar välde än kyrkans män har vi knappast sett så länge kristendomen funnits,de senaste två tusen åren.
    Till och med så att PK-isterna vi upplever nu , framstår som änglar(sic) i jämförelse med det prästerskap som styrt kristendomen och kyrkan ända sedan Jesus levnad.

    Gilla

   • pllay skriver:

    Therese, psykopater dras till makt.
    Då kyrkan var den dominerande makten var den också centrum för psykopaterna och deras ohyggliga maktutövning.
    Nu är politikerklassen med PKreligionen vid makten och därmed psykopaternas hemvist, återigen med ohyggligt resultat.
    Den kristna värdegrunden är skyhögt mer värd för ett gott liv och samhälle än PKs eller politikerklassens värdegrund.
    Vårt problem är att hindra psykopaterna tillträde till makten, ett aldrig avslutat arbete, för varje bortmotad psykopat träder en ny fram, i ny skepnad men med samma förödande resultat.
    Den kristna moralen och etiken är det fundament som möjliggjort vår övergång från klansamhälle till nation, från barbari till humanitär civilisation, från trolldom till vetenskap.
    Kultur X är kristendomens motsats, ett återtåg till primitivt klansamhälle utan vetenskap eller möjlighet till självförsörjning, inhuman heders och hämndkultur.
    Den kristna moralen och etiken är en av människans största landvinningar för ett bättre samhälle där människan kan leva utan fruktan för liv och egendom, med tid, motivation och resurser för studier och förkovran, vi har allt gott i västvärlden att tacka kristna värden för.
    Allt det goda kristenheten medfört hatas av psykopaterna, därför motarbetar de kristendomen, den för närvarande mest förföljda religionen i världen.
    I Sverige har socialister och islamister gjort gemensam sak i sin önskan att utrota det kristna kärleksbudskapet och kristet påverkad kultur.
    Vägen till ett gott samhälle är en återgång till kristna kulturvärden bort från socialism och islamism, bort från psykopaternas strypgrepp på vårt land, folk och kultur.

    Gillad av 3 personer

   • tc skriver:

    Therese,

    Jag vet inte varför just kristendomen skulle gå fri från att missbrukas. Jag tar din kommentar som vänsterindoktrinerad okunskap, faktum är ju att alla de samhällen vi kan tänka oss att bo i har sprungit ur kristendomen. Det är den enda religion som gav individen frihet och eget ansvar, du är antagligen bara obildad på denna punkt. Sen kan man ju sitta och tänka ut sin egen favoritutopi men utan kristendomen så har de största världskrigen och massmorden uppstått, och inte ens 100 miljoner mördade i socialismens namn kan hålla folk från att försöka uppliva en socialistisk diktatur igen, en trend som kan ses i hela västvärlden. Samtidigt öppnar man dörrarna för den mest människofientliga kultur på jordklotet. Så vad du gör är att bortse från ALLT dåligt som avsaknaden av kristendom lett till, samtidigt som du ser bort från ALL positiv utveckling vi nu tar för given, som ENDAST uppstått i kristna länder och så är det i princip fortfarande, och pekar på historiska konflikter som var komplexa och måste ses med den tidens glasögon. Din åsikt är alltigenom felaktig och dessutom utopisk om du tror att ett bättre system kan hittas i brådrasket, dvs några tusen år.

    Gillad av 3 personer

   • Therese skriver:

    Ha,ha,ha,
    Vilket dravel TC,
    Du har överträffat dig själv.
    Kristendomen är en lära som skapats av kyrkans män,för deras syften.
    Finns många vackra tankar där men det kan aldrig ursäkta hur skaparna av den kristna läran,kyrkans män,agerat under HELA sin existens,fram till i dag. Och det finns också väldigt många avskyvärda tankar där.
    Värre förtryckarvälde är svårt att finna även om konkurrensen är stor genom historien.
    Förstår du inte kyrkans roll i den kristna historien är du beklagansvärd.
    Själv finner jag tankar inom kristendomen lockande,precis som tankar inom socialismen också kan verka lockande.Men utövarna av båda lärorna har helt tagit bort ev.sympati man kan tänkas känna för lärorna.

    Gilla

   • Alexander III skriver:

    Religionen är ett opium för folket,så sant så sant. Detta alldeles oavsett om det är kristendomen eller islam som förkunnas,syftet med religionen är att förslava människan.
    Att påstå att kristendomen skulle ha medfört gott för mänskligheten är en direkt skymf mot alla de många miljoner som förslavats,torterats och mördats av kristendomens makthavare,den kristna kyrkan. Både oliktänkande kristna och andra religionsutövare.
    Att påstå att kristendomen skulle gett folk större frihet och rikedom är att förolämpa alla de som bränts på bål,stympats och mördats,just utav den kristna överheten i form av deras statsapparat den kristna kyrkan.
    Har du aldrig öppnat en historiebok om hur allmogen hade det i Sverige och resten av Europa under de 2000 år som den kristna tanken och kyrkan funnits här?
    Att islam och ev. andra ideologier är ännu värre försvarar knappast vad den kristna kyrkan gjort i Gud och Kristus namn.
    Skäms,skäms,skäms
    Läs på,läs på,läs på

    Gilla

   • tc skriver:

    @therese

    ge då vänligen exempel på välfungerande samhällen du vill bo i som inte är kristna?

    ge exempel vad av all den teknik från el till bilar till sjukvård som kommit ur ickekristna regioner.

    Är det också en tillfällighet att man massmördat folk där kristendonen trängts undan

    Du ger inga motexempel alls, och visar inte på någon princip som förhindrar diktatur. Jag gissar att dun IQ ligger under 115 och en teori jag har är att skiljer det mer än 25 och det gör det med råge, så saknar den med lägre IQ förmåga att förstå den andres synpunkter. Just därför uppfann man religion för att enklare människor skall kunna förstå också.

    Det lustiga är att du AGERAR SOM KRISTEN, tror du icke kristna diskuterar så här?

    Gilla

   • tc skriver:

    Alexander, du upprepar ju just allt jag svarade på ovan, det lustiga är att du agerar som kristen utan att förstå det, genom att du tror att dialog är vägen fram.

    Gilla

 2. A skriver:

  Jag kan meddela att mitt känsliga ”instrument” inte längre tycks ta nästan något offentligt i försvar P.E. Det är stor skillnad, men ännu kan nog inte det avgörande steget tas.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 3. Göran Holmström skriver:

  Många fiskar simmar i stim.
  Det är ett skydd mot rovfiskar,
  så länge stimmet är homogent funkar det rätt bra.
  Problemet med detta stim,ni minns vad det kallades för förr. Är att ledarfiskarna gärna samarbetar med rovfiskarna, vilket gör att hela fiskstammen blir lidande.
  Sverige skådat ur en taskmörts perspektiv.

  Gillad av 4 personer

 4. Lars Bernhoff skriver:

  Med sedvanlig tydlighet har Patrik gjort de viktiga frågorna synliga. Ibland kan det vara stärkande att få hjälp med att få en kunnig sammanfattning av vad dessa framgångsrika svenska värderingar verkligen består av. Passa gärna på att läsa Malin Kims artikel här på DGS 22 sep https://detgodasamhallet.com/2019/09/22/gastskribent-malin-kim-svensk-renassans-vi-maste-halla-fast-vid-vara-goda-varderingar/
  Efter det förstår man ganska enkelt att det är många väsentliga värderingar som offras och i princip slängs bort för tillfälliga och undergrävande värderingar som bryter ner solidariteten som funnits som en viktig del av samhället. Att vända den trenden på ett konstruktivt sätt kräver mer än vad som erbjuds av det politiska etablissemanget idag.

  När vi vet vad vi vill uppnå är nästa steg att förstå vad som är tydliga exempel på var det gått snett och är extra bråttom att ändra på. Skolan nämns av Patrik som något där det behövs lärarauktoritet för att få ordning och studiero. Det är mycket mer som behövs. Kunskap är sedan nyligen något relativt, där läraren coachar eleverna som trots sin uppenbara okunnighet förväntas veta vad den behöver lära sig. Magnus Henrekson är en professor som dyker upp allt oftare om man vill ha en expose’ på fel som begås inom skolan men han kan kunnigt kommentera mer. I tex denna video gör han det begripligt med några korta ord om ett stort antal väsentliga tokigheter. https://youtu.be/4LClgF2iaoY

  Med dessa utgångspunkter och insikter är utgångsläget tydligare för vilket parti existerande eller nytt som kan driva politik i en klokare riktning. PK måste dö svältdöden, det är så dumt att det ska förtvina eftersom vi borde förstå att ett land kan inte regeras med lögn och dumhet

  Gillad av 3 personer

 5. V för Vendetta skriver:

  Vänta lite nu…. finns det inte redan ett sådant parti vilket utmanar PK-ismen? Jag har trots allt för mig det men det partiet är paria även här hos bloggens härskare

  Gillad av 6 personer

  • Linden skriver:

   Bra där V
   Så här fungerar det idag. SD är paria.
   SD-fientliga domaren Cecilia Renfors ska avgöra HD-mål mellan Ekeroth och SVT

   Som justitieombudsman har Renfors motsatt sig tvångsåtgärder vid utvisning av en illegal invandrare som förgripit sig på en kvinna och dömts för grov kvinnofridskränkning,
   argumenterat för att asylsökandes egen uppgivna ålder ska gälla med hänvisning till att dessa då kan bli av med bidrag som barn har rätt till och att polisen inte ska få leta efter id-handlingar på utlänningar.

   Renfors utsågs till justitieråd i slutet av förra året av regeringen Löfven. Enligt Ledarsidorna.se, som betecknar utnämningen som ”i allra högsta grad kontroversiell” och varnade för att ”bygga in ytterligare politisk aktivism i statsförvaltningen”, var det Morgan Johansson (S) som berett ärendet.

   Ekeroth blir skyldig att betala statliga SVT:s rättegångskostnader vid negativt utfall.
   Han uppger att SVT visat ointresse för att förlikas och understryker att SVT använder skattebetalarnas pengar för att driva på fallet. Han konstaterar även att det för SVT inte spelar någon roll då man har sina skattemiljarder säkrade varje år medan han själv riskerar personlig konkurs.

   – Jag som känd politiker är alltid orolig över att juristers personliga politiska preferenser kommer påverka mig negativt. ”

   Vi kan väl konstatera att idag tillsätts inte någon ämbetsman/ kvinna som inte delar värdegrunden.
   De fria ordet är en nagel i ögat på makten och Damberg vill nu utöka censuren på sociala medier, han samverkar till att fler ska anställas som godtyckligt kan censurera.
   Jag ser som mitt ansvar att se till att polismyndigheten har resurser i detta ärende tillägger han.
   DDR i modern tappning.

   Gillad av 12 personer

  • Axel skriver:

   Tacksamt om alla medelklassare tog sig tid och läser igenom SD,s partiprogram. Gör man det så stärker det självkänslan och man får upp ögonen ,det finns hopp för Sverige. Detta att hjäntvättas så totalt av PK idiologin är fördummande för oss alla.

   Gillad av 3 personer

 6. karlgunnareriksson skriver:

  Alla dessa dygder äro också inpräntat hos arbetarklassen . Dvs att göra rätt för sig . Att arbeta och inte vara andra till last. Men vad har man för det när arbetarklassens skatter dräneras utomlands. Avgift till EU är nu uppe i hiskeliga 42 miljarder/år. Till FN klimatpanel pumpas det årligen ut från Sverige 8 miljarder/år. Vår stora internationella godhet hos våra politiker tycks krävs det. För min del röstade jag Nej till EU – medlemskapet, då jag förstod att det blir kostsamt. Vad gäller de 8 miljarder till klimatpanel en är det detsamma som att kasta pengarna i sjön. Eftersom gasen koldioxid inte har någon inverkan på jordens tillfälliga uppvärmning. Ett nybildat parti som konsekvent är för Swexit och som avslöjar bedrägeriet om CO2 lär få framgång.

  Gillad av 4 personer

   • Karl Gunnar Eriksson skriver:

    Jo , Östman ! Du har helt rätt . Det är du och jag som står för fiolerna i deras godhet att vara internationalismen till behag . I och med miljardrullningar ( dräneringar utomlands ) går vår egen cirkulationsekonomi i sank. Nationell cirkulationsekonomi = en ekonomi som i första hand ser till att återföra statsbudget till sina egna medborgare. // I dagsläget sysslar våra politiker ( oavsett höger eller vänster ) med fokus på internationalismen . Vilket kräver dränering från statsbudget. Vår ( folkets statsbudget ) kräver återföring i det att skolor , äldrevård och att sjukvård kan prestera hög kompetens och godtagbar personaltäthet. Våra politiker ( oavsett höger eller vänster ) är så rädda för ordet nationalismen. Ungefär som om , vad faan har katten släpat in . De vill inte förknippas med extrema varianter av fascistisk eller rasistisk nationalismen och därför väljer de internationalismen. Varken du Östman eller jag är rasister , men vi ogillar politiker som i all sin vurm , sin internationella gemenskap både offrar den nationella demokratin och den nationella ekonomiska cirkulationsekonomin. Dessa internationalister bör beslöjas i all dess godhet att vara just ekonomiska internationalister och inte vara sina egna medborgare till behag vad gäller återföring av skatter.

    Gillad av 4 personer

 7. tom crean skriver:

  Ja SD är ju medelklassens svar Patrik, och hade inte alla ni Stockholmare hållt emot och istället öppet omfamnat SD så hade detta vänt för länge sedan, så kanske striden är en helt annan, Stockholm mot resten av landet? Ungefär som i USA, medelinkomsten är högre i Washington än någon annan stans, förutom Silicon Valley. Närhet till makten ger pengar och korrumperar.

  Jag ser väldigt många fina debattörer som några som fulla letar efter sin nycket under gatlampan men nyckeln är gigantisk och ligger mitt i ljuset! Det står SD på. Sedan är det ju så att SD uppstod i Sverige, där alla är sossar, så SD är ju också sossar, och de är verkligen inte perfekta, men det är ju inte därför alla ”fina” inte röstar på dem, det är helt enkelt för att de inte är ”fina nog” vet man, men egentligen så handlar det om hyckleri och att simma med stimmet, därför är det MYCKET SIGNIFIKANT, att Scanias och Sandviks VDar intervjuas i Swebbtv men en observatör noterar med en gång: de är pensionerade.

  Så de jag föraktar mest är inte alla aktivister, alla Reinfeldts, Lööfs, Lövfens, Lövins, Sabunis eller Bjerelds, de är ju fiender, våra mål sammanfaller inte och det är krig. De ställer upp en god kamp, de fuskar visst, men detta är på allvar, de vet detta, liksom våra liv förstörs av dem nu så riskerar deras liv att förstöras om de förlorar. Nej de jag föraktar mest det är alla NUVARANDE VDar, alla nog rika som ser vad som håller på att hända med Sverige och håller käften. Vilken patetisk samling.

  Gillad av 15 personer

  • Erik skriver:

   Håller med dig Tom C. Det är fruktansvärt att nästan aldrig få läsa om en aktiv medelålders VD,idrottsstjärna,artist,författare,egen företagare,högre anställd som går ut och kritiserar vad som sker i Sverige i och med massinvandringen. Och som vågar offentligt stödja SD när det rent statistiskt bör vara åtminstone ca 10% av dem som sympatiserar med SD.
   Visst blir priset kanske högt för de första som vågar, men ju fler som följer efter ju svårare blir det mobba bort SD. Det gäller för övrigt också sjuksköterskor som inte vågar säga rent ut att massinvandringen gjort att sjukvården rent praktiskt inte klarar av alla vårdsökande.
   Det är många som borde skämmas när de likt ”tyskvännerna” sviker sitt land.

   Gillad av 5 personer

 8. Tuve och Surte - icke stabilt land skriver:

  Patriks resonemang är ofta trevligt följsamma, men i dag gnager och skaver det som en sten i skon. Det känns att någonting fattas. Det Patrik beskriver som dygder, pålitlighet, hederlighet, pliktkänsla, familjeansvar, allmän hygglighet, att göra rätt för sig, icke ligga någon till last och laglydighet – alla utgör element av svenska kultur men även nordisk. Så långt hänger jag med. Mer sant när vi ser bakåt. Hur det en gång var – när vår egen kultur var allenarådande. När Sverige hölls ihop av en monokultur, den som Mona Sahlin aldrig såg. Idag råder det dock en kulturell instabilitet. Som när jord och stenlager rörts om av en glaciation. Och vi fått morän, grus och leror omlagrade direkt på ett svenskt urberg – på ett instabilt sätt. Inom kvartärgeologin talar man om ras- och skrädrisker. Att stora jord- och lermassor kan sättas i rörelse. Som vid Surteraset år 1950 eller Tuveraset år 1977.

  Det uppstår vid stora regnmängder eller urlakning av salt ur jorden. Där då ras- och skrädrisker ökar. Ungefär som vid ökad lavinfara. Att förutsäga exakt var jordskred eller laviner kan dra fram är svårt. Men man vet att risker ökar vid olika förhållanden och för viss typ av terräng. Med den stora migration som pågått, och ännu pågår till Sverige, rubbas tidigare tämligen stabila demografiska förhållanden. Det är denna pusselbit som idag fattas i Patriks resonemang, även om dessa typer av instabiliteter tagits upp i tidigare krönikor. Vi lever alla i dag med en ökad risk för ras. Måhända kommer dessa instabiliteter först att visa sig vid en större jordskredsseger för något parti. Om vi undantar det vi redan ser och upplever som ett ökat hot. Och hör som skrik och smällar i våra kvarter. Den som lever får se. Men gamla tider kommer tyvärr nog inte åter. Kulturlagren är redan allt för ombökade för det. Hur mycket man än förhåller sig till och laborerar med olika klasser. Vi är de nog redan bortom ”Point of No Return”. Både ute i samhället som stort, och inom skolans mindre värld.

  Gillad av 4 personer

  • Hortensia skriver:

   Rasande bra skrivet, Tuve. Jag vågar tro, att migrantsyndaflodens makalösa förödelse bäddar för en präktig jordskredsseger på den stundande valdomedagen – åt sanningsvittnet Åkesson, som har huvudet på skaft och båda fötterna på jorden.

   Gillad av 2 personer

 9. Aha skriver:

  Spot on. Detta är politikens slagfält; de borgerliga dygderna visavi PK-motsatserna. Det gäller sådant som gärningsmännens situation som sätts före krav på hederlighet, elevernas lättja som sätts före bildning, avkoppling före flit, könsupplösning före familjen etc.

  Vilket u-land som helst skulle kunna ta 10 av de mest centrala borgerliga dygderna och ta varandra i hand och säga att nu jobbar vi efter de här dygderna. 10 små ord som ryms på en minneslapp skulle ersätta miljarders misslyckad u-landshjälp. Folk lever helt enkelt i onödan under kärva förhållanden.

  Vänstern har devalverat de borgerliga dygderna, olika mycket för all del, och ersatt dem med inte alls lika effektiva värderingar. Detta är pudelns kärna.
  En lista på säg sju borgerliga dygder borde väljas ut och bli mantra, en ideologi för en rörelse.

  Ett land, ett folk är dess värderingar.

  Gillad av 7 personer

 10. Eva Danielsson skriver:

  Själv räknar jag även grupper av skattefinansierade yrkesutövare till medelklassen. Inte ens alla anställda av privata företag är ju nettoskattebetalare eftersom många av dessa har offentligsektorn som uppdragsgivare, så de är också indirekt skatteavlönade. Men lärare, sjukvårdspersonal, militärer, poliser och även socialsekreterare behövs ju för att samhället ska fungera. Om de är lagom många och kompetenta och får rätt direktiv och uppbackning uppifrån, så är de också samhällsbärande precis som anställda inom exportföretag. Och har nog ofta medelklassvärderingar trots den massiva pk-indoktrinering som pågår inom hela offentligsverige och via regimmedia.
  Men när skattefinansierade byråkratier kan öka sin budget utan att öka mängden utfört arbete eller få bättre resultat utifrån klart definierade behov, då hamnar man i den svenska modellen. Som är en osund välfärdsfetma där skattebetalarna av bekvämlighet och naivitet har låtit staten ta kontrollen över tillgångarna och utvecklingen. Genom källskatt och tillvänjning till högt skatteuttag och indoktrinering till att staten ska ta hand om det mesta från vaggan till graven, har skattebetalarna frånhändat sig makt över sina liv och över samhällsutvecklingen. Troligen utan att riktigt förstå det. Och samtidigt har politikerväldet passat på att frigöra sig nästan till hundra procent från beroendet av folkviljan, opinioner och valresultat.
  Även om medelklassvärderingarna kan bli mer medvetna och fungera sammanhållande, så behövs karismatiska ledare som visar att medelklassen är den nya vinnande sidan som både står för det sanna goda och äkta demokratiska, men som också vågar attackera de onda krafter och idéer som nu härjar fritt utan mothugg. Som exempelvis socialdemokratins ogenerade agerande för att strypa yttrandefrihet och demokrati med lagstiftning och skatter och aktivistinfiltrering – islams aggressiva framflyttningar inom samhällets alla områden och klimatalarmismens egentliga budskap som ju är att förstöra västvärldens ekonomiska och kulturella överlägsenhet. Samma motiv som finns bakom det påstått nödvändiga med massinvandring förutom att förse vänstersidan med nya väljare. 
  Hur få fram de onda avsikterna bakom pk-ismen och kunna föra fram medelklassideologin? Med SVT som resursstark och etablerad pk-istmegafon som motståndare. Kan alternativmedia sluta sig samman i någon form? Månadsabonnemang med strömmande tjänster som förebild? Där varje media får betalt efter hur många som konsumerar just deras inslag, eller?

  Gillad av 6 personer

  • Aha skriver:

   Det finns mängder med folk inom offentlig sektor som genom sina insatser utför välgörande jobb, som genom sina insatser ger mer än vad de tar.

   Principiellt ser jag inga problem med att man betalar in klumpsummor (skatten) till en pott som man sedan låter andra använda för att organisera arbete såsom byggnationer av infrastruktur, skolor etc. Det bespar mig som individ en väldans massa inköpstid. Det är en rationell för att inte säga en tvingande arbetsuppdelning.

   ”Fixa ni det allmänna så kan jag koncentrera mig på mitt arbete med att odla tomater. Här får ni lite pengar för det jobbet.”

   Gillad av 1 person

   • Aha skriver:

    När det gäller underutvecklade länder har befolkningen förtvivlat svårt för det sista, att ge pengar till det allmänna. Man litar inte på att pengarna kommer till nytta. Man har också det likaledes förtvivlat svårt att kunna avstå pengar.

    Detta torde vara u-ländernas dilemma.

    Gillad av 1 person

   • Hans Högqvist skriver:

    ” mängder med folk” implicerar att det är en överväldigande majoritet som ”utför välgörande jobb”. Vilket inte stämmer med min tämligen omfattande erfarenhet, genom många år (de senaste 20 åren är en mardröm!), från mig, min familj och ett tiotal vänner ( de flesta invandrare!) som är vilse i det Svenska samhället. En av fem läkare är värda sitt salt, något fler sjuksköterskor. Bland byråkrater (pappersvändare) är det värre ändå!
    Skolreformerna – ”alla ska med” – är en stor del av grunden till detta. Folk har noll kompetens, allt måste gå genom ”grupparbeten” där förhoppningsvis någon med kompetens har kraften att ta ledningen.

    Gillad av 1 person

  • Kalle skriver:

   I huvudet på en politisk gråsosse.
   Fan,Fan, vi har släppt dom för långt,muslimismen och allas lika värde. Säkrast är att konvertera innan det är för sent. Otrogna brukar inte behandlas så väl. Det skall bli spännande att inte bekymra sig för SD och andra uppstickare.

   Gilla

 11. Laggar skriver:

  PE beskriver de nettobetalarna på ett utmärkt sätt, men en sak som kanske inte framhävs är att medelklassen är nöjd med tillvaron, den har inget att förändra utan tror att allt har sin gilla gång. PK igen har ett program för förändring. Detta program tas inte på allvar av medelklassen, utan den har svårt att ta till sig den förändring som förespråkas. Medelklassen och gråsossarna var de som förvaltade kommunerna och i förlängningen staten och PK utgjorde inget hot, fastän de förde oljud inom den offentliga debatten. Förändringen i samhällslivet med invandring, statens överhöghet och de politiska ambitionerna kommer som ett orosmoment för medelklassen. Är något på gång, det enda som görs är att man börjar med ett motstånd som om man vill stärka det gamla systemet, men har ingen egentlig åsikt om vad man skall göra visavi problemen i samhället.
  Den öppning som kanske kommer är att de traditionella politiska rörelserna återgår till de gamla ambitionerna och avstår från de nymodigheter som PK försöker ersätta det gamla med. Men till det fordras begåvning: borgerlighetens främsta hjärnor går till vetenskapen, tvåans hjärnor går till affärslivet och treans hjärnor går till politiken. Vänsterns främsta hjärnor går till fackföreningen och tvåans till partiet. Så det behövs begåvningar inom politiken.

  Gillad av 1 person

 12. Therese skriver:

  Jag har bott flera år i Bangkok och mina upplevelser därifrån är många. Men en är stark,nämligen deras annorlunda sätt att se på ohederlighet och falskhet. Det var inget fel att lura en ”motståndare”,oavsett det gällde en ekonomisk eller annan fråga. Lyckades man lura ,såvar det bara ett tecken på att man var smartare,det var något positivt.
  Jag har en upplevelse av att det är faktiskt ännu värre i arabvärlden,där är falskheten och lurendrejeriet ännu mera utvecklat.
  Om jag har rätt så måste det innebära att de många hundratusentals invandrare,miljoner om man inräknar de som sen föds här och uppfostras i invandrarnas hemländers kulturer och värderingar,har en helt annorlunda inställning än vad vi inhemska svenskar har när det t.ex. gäller att göra rätt för sig och inte bara utnyttja välfärdssystemet. Det visar sig sen i hur man maximerar bidrag,fuskar med allt man kan för personlig vinning,struntar i lagar och regler om man kan,föraktar myndigheter och bekämpar dem,utvecklar parallellsamhällen m.m.,m.m.
  Detta är var skiljelinjen går i Sverige i dag,mellan skötsamma boende här och de parasiterande invandrare som kommit genom massinvandringen.
  Men om detta står det inte ett ord i Patriks artikel,varför?

  Gillad av 13 personer

 13. Lky skriver:

  Du har själv avslöjat att medelklassen enligt din definition utgörs av verksamma i privat sektor som tjänar över medelinkomst. Nettoskattebetalarna. Det är de som betalar som skall bestämma. Det är nog bäst så. Det är ni som skall säga åt oss andra vad vi skall göra. Jag håller käften och gör som jag blir tillsagd. Annars får jag inga pengar.

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   LKY skrev: ”….medelklassen enligt din definition utgörs av verksamma i privat sektor….”

   -Nej. Även de som jobbar och betalar skatt och sköter sig, men är anställda i offentliga sektorn tillhör samma medelklass och sitter i samma båt förstås. Sjukvården t.ex. Vi som jobbar inom sjukvården producerar värde, som behövs och måste produceras oavsett ägandeform. Sjukvård måste finnas. Sjukvård måste därmed allmänheten betala för. Sjukvård kan lika gärna vara privat och måste finansieras via försäkringar vare sig de är separata eller en del av skattesystemet. Om sjukvården är privat som i många länder så är de sjukvårdsanställda anställda i den privata sektorn som finansieras av försäkringar, som då antingen är obligatoriska privata eller betalas av arbetsgivare eller direkt privat.
   Jämför med bilverkstäder som lagar krockade bilar. Försäkring är obligatorisk men privat, och försäkring måste man ha för en bil, men den betalas inte på skatten. Dessa försäkringar betalar kostnaderna till verkstäderna som gör jobbet. En bilplåtslagare är privatanställd och skapar ett värde. Hans lön kommer från försäkringssystemet.

   Om SJ eller Vattenfall eller Televerket/Telia är privatägt eller statligt ägt är likvärdigt egalt. De som kör tåg eller installerar el- / telefonsystem gör nytta och är nödvändiga vare sig avgifter eller skatter betalar deras löner. Dessa kan gott vara privatdrivna verksamheter och då är de anställda inte offentliganställda. De gör samma nytta och behövs oavsett ägandeform.

   Gillad av 4 personer

   • Den äkta Fredrik Östman skriver:

    På båda sidor om uppdelningen privat/statlig förekommer det att det fuskas och skapas egna pengar ur andras förlust. Men det problem jag föreställer mig att Patrik önskar att belysa är när denna vardagskorruption bildar ett dominant mönster på makronivå, så att alla andra handlingsmönster blir underordnade eller undanträngda. Det är på väg att ske inte bara inom den offentliga sektorn, utan även inom det privata näringslivet, framför allt på grund av överreglering, statliga krav på standardiseringen och ceritificering och så vidare. Statens arm är mycket lång. Det är förstås en grannlaga uppgift att särskilja statens ondsinta inflytande från de personer som deltager i det näringsfång som drabbas av detta inflytande. Vissa spelar med, andra håller emot. Det finns ingen rimlig indelning på klass- eller gruppnivå annat än mellan hederligt, välvilligt, framåtsträvande folk å ena sidan, och falskt, självupptaget och nihilistiskt folk å den andra. Förr kallades de förra kristna, de andra kättare, barbarer, skurkar och så vidare.

    Gillad av 5 personer

  • tc skriver:

   Jag tycker Patrik skall ta detta inlägg på allvar.

   För vare sig det är ett troll som missförstår medvetet eller någon som faktiskt inte förstår vad Patrik menar så är det en vidöppen flank som om Patrik tror alls på sitt begrepp måste stänga. Det visar tycker jag på att denna väg är svår, jag tror attack är vägen fram, det kommer inte att gå att samla medelklassen på annat vis, Patriks problem blir då att denna affärsidé redan är tagen av alla de som fokuserar på invandringen först. Kanske ändå inte, det finns alltid rum för en ny vinkel.

   Gillad av 2 personer

 14. Bo Svensson skriver:

  Drömmar om hur skolan behöver reformeras hör hemma i en planekonomisk ordning för undervisningen men det är DEN som är skolans problem. – Med verksamheten utsläppt i den friska sektorn behöver vi inte längre bekymra oss, det löser sig själv.

  Och metoden för denna frigörelse av den skattefinansierade undervisningen, – från förskola till högskola, – är att de studerande får del av pengarna i takt med att de kan visa att de tillgodogjort sig kunnande som vi finner värdefullt, varigenom de får makt och medel att skaffa sig det som de finner bäst. – Eller deras föräldrar finner bäst, när det är de som bestämmer.

  Man måste då hitta en fusk- och hot-säker metod för kunskapskontroll men en sådan måste ju till ändå, hur man än försöker organisera verksamheten.

  Gilla

 15. Bo Svensson skriver:

  En tydligare skiljelinje mellan fåren och getterna än mellan makthavarna+klienter och deras försörjare, är med vilka metoder man sträver efter vinning, uppskattning och respekt:

  Vill man fungera som en tillgång för sina medmänniskor eller vill man komma billigt undan och finner det allt för besvärligt att försöka odla någon kompetens som gör en till en värdefull samhällsmedlem.

  Gilla

 16. educaremm skriver:

  Patrik Engellau skrev:…”Det handlar om dygder som pålitlighet, hederlighet, pliktkänsla, ansvar för sig själv och familjen, allmän hygglighet, önskan att göra rätt för sig och ovilja att ligga det allmänna till last, laglydighet och så vidare. ”…

  Detta – goda svenska – har dock mycket, mycket länge genom diverse underhållningsprogram, revyer, reklam, teater, film, samt även av politiker, sablats ned på, bespottats, hånats och förlöjligats, samt ironiserats – till döds – ?

  T ex: Birgitta Anderssons monolog – ”Jag är så glad att jag är svensk ”- ?

  Och även då när Gula Hund-revyn sjunger – Nationalsången – , (med ett hånfullt påpekande om en (låtsad!) önskan att – Vilja bli så jävla bra som dom ! – (Dvs., de självgoda svenskarna?)…

  Gillad av 2 personer

 17. Nils Dacke skriver:

  Du behöver inte plocka fram dina käpphästar Patrik, det räcker gott och blir över med polisens käpphästdans med grovt kriminella, man kan ju svimmar för mindre.
  Min tro är att det som slutligen kommer att få den nettoskattebetalande medelklassen att resa sig mot PK-sekten speciellt i storstäderna är om utvecklingen fortsätter de otäcka förnedringsrånen mot ungdomar som blir av med mobiler, bankkort och märkeskläder. Det har visst varit ca1200 av dessa rån enbart i Stockholmsområdet Januari-September 2019, när man börja räkna ihop antal människor som blir både berörda och upprörda så blir det väldigt många per rån, närmaste familjens och släkt nätverk, skolkamraters föräldrars nätverk, grannars nätverk, föräldrars arbetskollegers nätverk osv osv. Jag tror att man kan se SD tillväxt i Ex Stockholm enligt senaste opinionsundersökningar som tecken på detta och jag anser att dessa brott har större inverkan än gängbrottslingarnas uppgörelse.

  Gillad av 5 personer

 18. Leif Nilsson skriver:

  Nej Patrik, du är verkligen inte tråkig när du exercerar dina käpphästar. Det är både glädjande och inspirerande, att se hur de för var dag, blir allt skickligare och träffsäkrare.

  Vi vet ju vad Sverige skulle må väl av, och det är väl ganska uppenbart att det nu, endast är ett riksdagsparti som ens har ambitionen att återupprätta det ”nygamla synsättet”, med det ”framgångsrika paketet av medelklassvärderingar”.

  Den stora risken är att SD kompromissar bort den ambitionen, i sin strävan att samarbeta med de partier, som så skamlöst har ”lagt sig platt för PK-isterna”.

  I dagsläget är SD det enda partiet i riksdagen, som ens har viljan att städa upp i PK-träsket, men när de har blivit det överlägset största partiet, kommer det att finnas fler reella alternativ att samarbeta med. Partier som inte tvekar att städa upp och kasta ut det PK-istiska avfallet.

  Gillad av 1 person

 19. Christer L skriver:

  Det är inom vår kulturkrets självklart och har alltid varit självklart vilka de mänskliga dygderna är, egentligen. Det är inte proklamerandet av dessa utan praktiserandet som då är något med. Som Kant sa. Och som var och en av oss har förtjänst i att upprepa för sig själv.

  Gillad av 1 person

  • Christer L skriver:

   Hur är det självklart? Därför att denna praktik är ett med framgången. Därmed inte sagt att framgången är ohotad, tvärtom är det ideligen på vippen att undergången vinner. Som nu igen, ett fullkomligt lysande framgångsläge håller på att totalt spelas bort. Globalt.

   Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  Det handlar inte om själva värderingarna, utan om det dagliga, kunniga, erfarna, ansvariga arbete och omdöme, som den lilla, miljonhövdade människan praktiserar i sin lilla, överblickbara skala hemma och på arbetsplatserna, överallt. Nästan enbart detta håller fortfarande Sverige i hjälpligt fungerande skick. De små människorna fortsätter att göra det som de har lärt sig och vant sig vid att göra i samhällsnätets miljarder maskor. De har ännu inte fattat hur odugligt och ruttet det mesta i samhället har blivit på nivåerna ovanför dem.

  Det katastrofala är nämligen att mycket stora delar av allt som uttänks, beslutas och utförs i medelstor eller stor skala nu är inkompetent, kortsynt girigt, babbelistiskt, megalomant, förljuget, korrumperat. Det gäller inte bara riks-, landstings- och kommunalpolitiken, utan i lika hög grad näringsliv, media, utbildning, byggande, energisektor, samfärdsel, försvar, rättsväsen, myndigheter, handel, infrastruktur, underhåll och förnyelse av allt som tidigare har fungerat.

  Redan i små företag eller kommuner med 5 000–10 000 invånare kan vi se en skriande brist på kunnighet och omdöme på beslutande nivåer. Givetvis blir problemet då långt värre när det skalas upp till storstadsformat, riksplanet, EU-nivå och global nivå. Oavsett självbilden klarar de flesta individers psyke inte av att väga och hantera stora dimensioner och långsiktigt ansvar, så när tillfälle och budgetmiljarder bjuds blir resultaten just så katastrofala som massor av exempel visar.

  Gillad av 6 personer

  • Lars skriver:

   Så vill jag också beskriva det. Jag har sett det som att rekrytering och de belöningssystem som används för att få fram politiker fallerar så att okunnigheten sprids uppifrån, in i verk o myndigheter, universitet, förvaltning, näringsliv.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Om vi studerar just dimensionssidan (t ex proportionerna och tidsskalan) kan vi se hur massmedia fungerar som PK-ismens likriktare och generator och gång på gång skapar opinionstryck, som saboterar det grundläggande politiska arbetet (och även annat ledarskap, som media råkar granska).

   Människans psykologi fungerar bara i det lilla formatet vad gäller omfattning och tidsskala (dessutom bl a baserat på närhet och identifikation). Alla fenomen som påverkar stora kollektiv och system måste förstås begripas och hanteras i medelstor och stor skala av systemets ledare. Detta är ju ledarskapets kärna. Men massmedia plockar ständigt upp anslående problematiska fenomen från den lilla individskalan, dramatiserar dem och skapar ett känslotryck att även detta fokuserade problem på individnivå måste lösas politiskt, alltså i princip storskaligt och permanent. I verkligheten är detta absurt skevt och helt omöjligt i längden, men medias massverkan och skamlösa exploatering av människans småskaliga och kortsiktiga identifikationspsykologi gör att politiker ändå låtsas lova det omöjliga och stiftar lagar och anslår pengar på basis av sådan ständigt repriserad medieteater.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag har noterat hur media hela tiden försöker föra ned skeenden till individer, inte som illustration av hur skeendena kan slå utan som en slags försök härleda systemens beteende till individens agerande och känslor. På ett sätt en följd av gängse ekonomiska paradigm, att alla ekonomiska aggregat är en summering av individers behov och optimering av sin egennytta. Vi ser det i överdrivet fokus på individers vinstintresse medan verklighetens individpsykologi står i relation till gruppens psykologi och systemens funktioner som i sin tur avspeglar organisation, uppgift, teknik och människor. Organisationskultur och samhällskultur dvs ”hur vi gör” är ett sätt att fånga de mjuka delarna av hur organisationer fungerar.

    Du har alldeles rätt i att ledare av större system måste förstå och begripa system och omgivning ur andra perspektiv än de individuella, men ta hänsyn till människan.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Måste tillägga att medias betydelse för samhällskultur och förståelse av samhället och dess ledare likväl som kvalifikationskrav på ledare liksom vilken typ av retorik, sambandsanalys, ansvarsförhållanden, samtalston, och kunskapsspridning knappast kan överskattas. Se t.ex. Expressen eller Aftonbladet eller Agenda eller Aktuellt. Att förstå hur stora system fungerar är mycket svårt, men kunskapstörsten får inget stöd av de trivia man ger uttryck för.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Lars (23:27, 23:33), jag måste nog skriva mer utförligt om det här framöver. Numera ser jag massmedia som den viktigaste generatorn bakom det PK-vansinne som har infantiliserat och mentalt bundit upp framför allt de ledande skikten, och även via dem sedan spridits nedåt i hela samhället. Det handlar alltså inte bara om relativt rak påverkan dels via journalisternas partisympatier, dels via ägarintressena.

   Det mest destruktiva har i stället varit hela mediakomplexets väletablerade dagliga, likriktande och maktanstrukna utmatning av verklighetsbilder och speciella säljande dimensioner och värderingar. Hela denna långvariga process har gradvis förvirrat och förgiftat även politiken, förvaltningen, näringslivet och vetenskaperna, därför att alla personer och skikt som strävar uppåt hamnar i samma bubbla eller måste ta hänsyn till dess makt. Ledningsskikten sugs därmed upp i en abstrakt rymd, där de snart blir mentalt avskurna från verklighetens markplan.

   I denna bubbla roterar och blandar ständigt den kraftfulla och bevisligen farliga media-rotorn. Den ständiga omrörningen och utmatningen av en abstrakt påstådd verklighetssoppa gör att en ideologiserad hegemoni blir oundviklig just för ledningsskikten. I bubblan värdesätts anpasslighet, inte reell kompetens. Men i kraft av kollektivets likriktning kan alla odla en självbild av överlägsenhet och inom sitt eget gebit låta det hegemoniska tänkandet dugga ner över sina underlydande och hela det förment okunniga och rasistiska folket.

   Gilla

 21. MLE skriver:

  Följande kommentar gäller för dagens tre skribenter, men jag lägger den här under PE:s.:Läs Rebecca weidmo Uvells blogg igår:”Raseri inte rån” och särskilt Malcolm Kyueyunes blogginlägg som hon hänvisar till.Dagens Sverige?

  Gillad av 2 personer

 22. Hovs_klipphällar skriver:

  Patrik — Det handlar om att Sverige före 1968 stod på en vettig grund där svenska värderingar var självklara (det du av någon orsak vill kalla ”medelklassvärderingar”) — men i och med studentvänsterns intåg dessa värderingar attackerades via massmedia tills PK-sekten tog över i det offentliga samtalet.

  På Wikipedia finns en rätt bra sammanfattning av vad som hände:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

  Därefter har PK-sekten alltmera befäst sin makt och sina destruktiva och sverigefientliga värderingar år efter år.

  Idag har ett enda riksdagsparti lyckats utmana PK-sektens makt — nämligen SD. De har kämpat i extrem motvind i många år för att kunna nå dithän. Alla övriga partier är mer eller mindre smittade av PK-sektens åsikter, och fortsätter arbeta för att helt förstöra vårt land.

  Gillad av 3 personer

 23. p kohlin skriver:

  Uppfattar Patriks definition om ”nettoskattebetalande medelklassen” som privat och icke-skattefinansierad. Hur stor är den? Enl Ekonomifakta jobbar 1,45 milj i offentlig sektor och 3,45 milj i privat sektor. Den skattefinansierade Almegagruppen i privat sektor tillhörig SNS sysselsätter ca 0,5 milj så då blir styrkeförhållandena 2 milj contra 3 milj = 40/60 % . Vi är alltså nära en hälftensysselsättning som går på skatter. Den ökande offentligsysselsättningen har ökat under 50 år. Det är väl självklart att den tongivande rösten (PK) är oerhört stark i detta sammanhang. Bara en bantning av offentlig verksamhet kan göra skillnad. Mycket underligt att ingen debatt förs om offentlig verksamhets existensberättigande och resultat. En statsrevision bör göras för att uppvisa meningslösa offentliga verksamheter med PE’s ”gamla” värderingar som ingående värden. (En röst i öknen)

  Gilla

 24. Lars skriver:

  Apropå Palme, en intelligens och retoriker utan konkurrens idag, märkligt hur han bodde i radhuset i Vellinge alla år, hur Ingvar Carlson bodde i BRF flerfamiljshus i Tyresö. Erlander som bodde i ett hus på Bommersvik. Det var verkligen en rörelse nära människorna. Jag förstår bättre så här efteråt hur Perssons lilla gods sårade den socialdemokratiska andan. Vad ska man dessutom inte säga om Björn Rosengren, mångmiljonär genom Kinnevik! Jag tror dessa tecken är djupt bekymmersamma och representerar slutet eller en vändpunkt på väg mot slutet för socialdemokratin. Styrkan var att leva som andra och vara med i vardagen.

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Lars: ”Apropå Palme…”
   Palmes regering sände ett erbjudande om u-hjälp i form av svenskbyggt pappersbruk till Pol-Pot regimen kort efter dess maktövertagande i Kambodja 1975. Som tur är för Palme och sossarna tackade röda khmererna nej, så att Sverige slapp en extremt pinsam inblandning och undslapp beskyllas för medhjälp till följande rekordartade massmord på 25% av folket. Att bjuda dessa mördare på hjälp (innan man tagit reda på vad de var för några förstås, vilket man inte varit smart nog att kolla) var i klass med att aktivt kontakta och erbjuda Hitler hjälp tidigt på 30-talet (då man kanske inte riktigt visste vad han var kapabel till än, om man inte hade varit smart nog att informera sig). -Det talar inte för politisk fingertoppskänsla och briljans hos den regeringen.

   Palme var på hemmaplan arrogant och aggressiv och inte intresserad av det samförstånd och pragmatiskt förnuft som under efterkrigstiden varit kännetecknande för svensk politik och lagt grunden för välståndet, då arbetsgivare och fack kunnat kompromissa och strejker och förlamande motsättningar undvikits. Palmes hatiska ton mot borgarna gjorde slut på samförstånd och därmed fortsatta framsteg.
   Jag minns tydligt hur han formligen spottade av avsky mot de borgerliga politikerna som jag minns mkt väl som vettiga och sansade. Bohman särskilt, som var humoristisk och sympatisk, liksom Adelson och Fälldin och Per Ahlmark. Dessa var mycket mer balanserade och gav ett klokare intryck. Per Ahlmark var särskilt klok som senare agerade för att avslöja kommunismens samlade facit av mord och terror och ondska i alla länder. Av honom hörde jag första gången om Robert Conquests och Anne Applebaums sammanställningar av kommunismens dåd genom tiderna.
   Palme och Schori ligger närmast till av alla svenska politiker att anklagas för medhjälp och sympati för massmördare och tyranner. Ho Chi Minh, Castro, Pol-Pot. Hur var relationen till DDR och Ulbricht/Honnecker egentligen? Samarbete fanns tror jag mig ha förstått. Volvobilar kördes av Stasi.

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Jag säger inte emot om att Palmes kompetens kring utrikesaffärer eller hans förmåga att förstå att arbetarrörelsen nu började producera outbildade broilers eller hans brist på ekonomiska kunskaper eller förmåga hantera kraven från LO brast. Jag konstaterar också att fokus på uländer och oförmågan skilja på förutsättningarna mellan en socialdemokratisk utveckling eller en kommunistisk brast. Likaså att detta fokus, som troligen skulle ge en impuls till solidaritet inom landet, till engagemang, genom att rikta uppmärksamheten utåt var felaktig.

    Jag är inget stor vän av Palme. Men han ska inte heller beskrivas som den stora satan. Sossehatet och Palmehatet var oerhört starkt på den tiden. Till skillnad från Bohman och övriga borgerliga hade han ett engagemang för de små i samhället, något de senare troligen aldrig funderat på. Ahlmark, det var så kort tid, men efter sin avgång profilerade han sig som Israel vänd i vått och tort, förvisso har jag inte varit vän av den pro-palestinska rörelsen inom vänstern.

    Sveriges öden efter 1970, näringslivets tillkortakommanden, invandringspolitiken, socialdemokratin efter Palmes död kan inte skyllas på Palme.

    Att jag tog upp det här var mer som exempel på hur den tidens partledningar var förankrade och bodde bland vanliga människor. Det gällde ju t.ex Torbjörn Fälldin i hög grad.

    Gilla

 25. Lars skriver:

  Patrik, du är fast i en borgerlig syn som startade någon gång på 70-talet, ett krig mot S och mot köntagarfonder, en ideologi från USA som kallas nyliberalism. Problemet med det är att du inte ser klart.

  För det första, medelklassen definieras som övre, medel oh undre medelklass och därunder arbetarklass. Där har du motsvarande borgerlighet och SAP som organiserade. Att amerikaner vill kalla även arbetare för medelklass är ett retoriskt trick.

  Nettoskattebetalande fungerar inte som begrepp och du menard et endast är privatanställda och det visar ju hur enfaldigt begreppet är.

  Javisst, jag är uttråkad av detta nonsens Patrik!

  Välfärdsindustriell komplex är odefinierat. Jag håller med om det avser kringaktiviteter runt den centrala välfärdsstaten, men inte annars.

  Nonsens Patrik, du lyckas inte få någon med dig egentligen eftersom begreppen inte håller som beskrivning av Sverige.

  Vad minns man av ”de borgerliga politikerna”? Bohman, Bildt, Rheinfeldt, Borg, Helen, Ahlmark, Ullsten, Ahlmark, Johansson, Maud Olofsson, Annie Lööf, Pastor Alf ? Bara nonsens och intellektuell oförmåga och amerikansk nyliberalism, kamp mot välfärdsstaten.

  Gilla

  • tc skriver:

   Du bortser å andra sidan från att makt och pengar korrumperar och kan inte ange någon trovärdig mekanism som skall stoppa politiker och ”VIK” från att sko sig och därför växa. Det är ett universellt problem och vi ser det idag i hela västvärlden och på andra ställen också.

   Du bortser också från den passiviserande effekten på underklassen som denna ”hjälp” medför som man ju idag tydligt kan se i alla förorter men som mycket länge stått klart i ghettona i USA. Ditt tänkande bortser från den mänskliga naturen, inte förvånande, för det är en förutsättning för vänstern.

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Nej, jag bortser väl inte från det? Jag skrev ju just precis om hur gamla tiders socialdemokrati ersattes av alltmer av broilers och egoism efter 1970? Det var min poäng ovan när jag skrev om hur de gamla S ledarna bodde som vanliga människor i vanliga områden.

    Jag bortser absolut inte från den mänskliga naturen, men jag har beskrivit den som drivet av social motivation dvs värme/kärlek, anknytning, självhävdande, verifiering och fysisk motivation och människans som ett social djur. Min kritik avser att man baserar tankarna på sådant som inbyggd girighet, vinstintresse mm. som snarare byggs social drivet av självhävdande. Givetvis finns girighet och vinstintresse och alla grupper av människor kan råka ut för ”free riders” av olika slag. Människan har ju förmågan att ljuga!

    När jag skriver om de starka folkrörelserna innan 1970 centrerat kring S, C och Fp så är det ju just det sociala sammanhanget som kan hålla avarterna borta, som skapar solidaritet (ömsesidig försäkring) och ett personligt värde av att bli ledare som inte enbart är individuellt dvs tjäna pengar, likaså nödvändigheten att dessa rörelser finansieras genom medlemsavgifter och inte statsstöd (gäller hela föreningslivet och de religiösa samfunden).

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det du säger här är vänster är kausalt inte hemmahörande där utan i kapitalismen och nyliberalismen, atomiseringen av individen, omvandling till en vinstfokuserad produktionsenhet. Men som jag sagt så många gånger, dagens svenska vänster har svikit fullständigt, gråsossen är borta, aktivistklassen har tagit över och de sociala rörelserna har förtvinat.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Den passiviserande effekten på underklassen är ett högerkonservativt amerikansk budskap sedan 1970-talet och det är inte sant. USA anses ha, enligt egna definitioner, 20 % i fattigdom och de högsta inkomstklyftorna efter Saudi Arabien och Chile. Medelklassen hålls uppe med billiga kinesiska varor, men inkomstmässigt är man på samma nivå som, om jag minns rätt nu, 1978.

    Att vara professionell med akademisk utbildning och arbete i USA är mycket lönsamt, särskilt med hänsyn till en prisnivå som påverkas av inkomstojämlikheten. Chile, 20 % tar hand om 60 & av BNP. De 20 % är vad de räknar som överklass och medelklass. Först efter att Pinochet avgått lyckade man lyfta de fattiga, 45 % hörde dit, men inkomstklyftorna kvarstår.

    Det finns många studier av förändringen av det amerikanska samhället ur de perspektiv du pekar på. Jag rekommenderar Robert Putnam ”Bowling alone” och ännu mer ”Our kids” där han jämför situationen med 50-talets USA.

    Gilla

 26. Lars skriver:

  EN politisk motsättning måste dessutom gå mellan organiserade deltagare i det politiska systemet i Sverige, annars är det en konflikt mellan folket och politikerna, och folket är inte enhetligt vad gäller värderingar. Det är inte alla som gillar moderaterna t.ex. eller nyliberaler i borgerligheten. Konflikten är i första hand ekonomisk plus invandring, vilka ideologier som härskar, PK är att förhålla sig till den politiska sfären dvs att inte avvika ut på områden som anses vara utanför det tillåtna. Den aktivistiska klassen är bara en del av det politiska spektrumet, inom och utanför politiken.

  Gilla

 27. olle holmqvist skriver:

  EDUCAREMM o följare
  tror någon av er att videot ovan – Monika Zetterlund sjunger som zigenerska – är begripligt för ngn ännu icke gängskjuten 15-åring i Malmö ?

  Gillad av 1 person

 28. Hortensia skriver:

  Åh, Patrik, du villar bort hästälskaren i mig med dina behärskade piruetter, men jag vill påpeka, att ”stridshingst” numera kan användas som träffande öknamn.

  Jag kan ha hittat en lösning på ditt partiproblem, som sannolikt delas av flera andra uppriktigt samhällsutvecklingsförtvivlade vanemoderater med prestigemotiverad ovilja att rösta på kapabla uppstickaren SD – som leds av en ”lantis”. Läs mer under Bitte. 🙂

  Gilla

 29. Karl Gunnar Eriksson skriver:

  Hur faan ska man förenas ? I motsättningarnas realitet finns endast motsättningar , vad gäller människors relationer eller politikens / religionens motsättningar. . Endast gemensamma ideologier kan skapa i viss mån skapa gemenskap , typ religion och politiska partier ( typ vi vet bäst ), eller nationell demokrati . Men det finns en gemenskap som aldrig går ur i en gemenskap , nämligen det svenska språket . Därav dess nationalitet och dess vurm för att i nationell anda i det att bejaka demokratin. Demokratin är viktig som en nationell demokratisk gemenskap . Oavsettt om medborgare röstar på olika politiska egenskaper , så har dessa i vår riksdag sin förmåga att prestera inför sina väljare i en nationell gemenskap . Med EU – medlemskapet blir det omöjligt eftersom diktaten från EU ( Eu -domstol , Eu – kommissioner och dess antidemokratiska institutioner ) styr över EU -parlamentet. EU – parlamentet är en demokratisk fasad. Ingen politisk politiker i EU kan inlämna ett förslag om ändring . Detta om något är antidemokratiskt . Alla förslag / ändringar har endast alla kommissioner inom EU i all demokratisk fasad. Demokrati är nationell egenskap. Så enkelt är det att vara /bejaka demokrati.Vi svenska medborgare har rätten att styra våra egna ekonomiska relationer till medborgare. Vi svenska medborgare har rätten att styra vår egen utrikespolitik . Vi nationalister oavsett höger eller vänster har i rättvisans namn , rätten att styra vår egen budget och att bejaka invandring alltefter ekonomiska förutsättningar. Med min utläggning bör nationalismen bejakas oavsett om massmedia kopplar samman nationalismen med rasismen. Alla nationalistiska demokratiska partier oavsett höger eller vänster bör samarbeta i demokratisk anda bejaka den nationella cirkulära ekonomin bejakas. Varför låta oss svenska medborgare utsugas i nuvarande riksdagspartiers internationella ekonomiska åtaganden ? Det har jag aldrig bejakat och kommer aldrig att bejaka . Vår statsbudget ska gå tillbaka till de som via skatter betalat skatter , nämligen svenska medborgare.

  Gilla

 30. Karl Gunnar Eriksson skriver:

  För övrigt finns ingen perfekt politiskt värld och ingen perfektionistisk privat värld . När det gäller det politiska rättesnöret kan en medlem i opposition hoppa över till andra partier om det finns flerpartisystem. I en politisk monokultur är det omöjligt. Vi som kommit till ålderns höst , vet
  flerpartisystem är förutsättningar till att bejaka åsiktsfrihet och att i demokratisk anda bejaka nya politiska partier.

  Gilla

 31. Karl Gunnar Eriksson skriver:

  Allt mervärde härstammar från arbetarklass . Patrick Engaullov ser medelklass som ett potientiellt högsta mervärde . Ett mervärde över alla andra klasser. Om all arbetarklass i en gemensam strejkaktion lade ner sina arbetsuppgifter , så upphörde alla funktioner i samhället .
  Om all medelklass i gemenskap går ut i strejk , så upphör inte mervärdet ( dvs samhällets funktionalitet) , då arbetarklass producerar och transporterar produkter (mervärde ). Medelklass är beroende av arbetarklass i det att förändra.// Utöver detta inlägg är jag förvånad över relationen alkohol och klasser . När borgarklass/medelklass intager en sup / grogg / vin så är det finkultur . När arbetarklass inmundigar samma varor , så är det ur borgerlig moral destruktiv kultur. Jag vet ju av erfarenhet i mitt liv. Vad vi gemensamt bör sätta stopp för är alla andra droger . Jag hävdar att arbetarklass och medelklass har samma moraliteter och att vi inte bör bekämpa varandra . En arbetare kan ta initiativ till att starta företag och medelklass kan dito. De initiativrika oavsett om det är från arbetarklass eller medelklass att starta företag är konstruktiva. Det blir ett mervärde i sig att starta ett företag. Men den som startar ett företag kan överlåta själva arbetsmomenten till anställda och själv inte deltaga i arbetets utförande. Allt mervärde härstammar från arbetsprocessen dvs den person som utför produktens fulländning. V
  Patrick bör ändra uppfattning om att det faktiskt existerar en arbetarklass. En klass av mervärde som han sällan refererar till .

  Gilla

  • tc skriver:

   Ja om du inkluderar entreprenörer och de som tänker och skapar nytt i arbetarklassen. Utan dem
   så hade allt produktivt kommit ur arbetarklassen, alla stenyxor, all släpad ved, alla hyddor, kort sagt hela stenålderssamhället hade kommit ur arbetarklassen.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Karl Gunnar menar att värdet uppstår i produktionsprocessen även om forskning och ingenjörskonst skapar processen. På sätt och vis rätt (gillar annars inte mervärdes teorin) eftersom man oftast numera vill beskriva processer och minimera allt som inte skapar förädlingsvärde mot kund dvs vad kunden vill betala för och det är ju sant att produktionen fortsätter även om lärarna strejkar! även om SIF tar ut de sina i strejt! Även om universitet och myndigheter stänger! Trots allt så hanterar man ju tjänstemännen som overhead och fördelar ut kostnaderna på produkterna! Förvisso lite annorlunda med tjänsteproduktion, men även där så är ledningen och staberna overhead som fördelas ut på konsulterna eller tjänsterna mer generellt sätt.

    Kul tankegång tycker jag. Det stämmer ju ganska väl in på hur tjänstemän är beroende både uppåt och nedåt och har svårt bilda kollektiv, medan arbetarna har haft starka kollektiv i sina fackföreningar. Tjänstemännen med sin karriärgång och hemliga löner är som kollektiv svaga, se bara på hur litet TCO och Saco förmått genom åren.

    Gilla

  • tc skriver:

   Man noterar också att Patriks begrepp har problem, svenskarna är fast i sossarnas verklighetsbeskrivning likt sparkade hundar där hela 7-klövern sparkar.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.