Patrik Engellau: Uppfinnandet och vidareutvecklingen av de mänskliga rättigheterna

Patrik Engellau

Du kanske tycker att mina utläggningar om liberalismen och de mänskliga rättigheterna och deras historia och inbördes relationer är pedantiskt trams för statsvetenskapliga teoretiker. Jag ser det inte så. Till exempel börjar jag misstänka att vår tids mänskliga rättigheter, som jag liksom alla andra svenskar betraktat med reverens och bävan som vore de ett slags gudomliga väsen, i vissa fall kan vara skadliga (se exempelvis här).

Men man ska ha bra på fötterna om man ska våga utmana det heliga. Se på Martin Luther. Han gick inte bara ut på torget med allmänna klagomål på avlatshandel och andra påvliga oskick. I stället gjorde han noggrant sin hemläxa, läste Bibeln och funderade och spikade sedan sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg så att han väl förberedd och självsäker kunde möta sina vedersakare.

Det är samma sak nu. Vi kan inte gå ut och babbla i allmänhet om att det är något fel på de mänskliga rättigheterna. Va? skulle folk säga. Är du emot yttrandefriheten, din idiot? Och de skulle ha rätt. Här måste sonderas, examineras, utredas och analyseras. Tillbaka till källorna!

Det som idag kallas mänskliga rättigheter har, visar det sig, uppstått under tre olika historiska faser som vardera betonat sin del av den franska revolutionens devis om frihet, jämlikhet och broderskap.

Ursprungligen handlade de mänskliga rättigheterna om frihet, närmare bestämt frihet från förtrycket från det egenmäktiga, absoluta, kungliga enväldet. Troligen var Magna Charta det första dokumenterade uttrycket för denna kamp (eller i varje fall det första ännu överlevande sådant dokument). Nu invänder du kanske alldeles korrekt att det i Chartans fall inte handlade om någon ”mänsklig” rättighet mot den absoluta kungamakten utan bara om adelns och prästernas rätt att inte beskattas hur som helst. Men någonstans ska det börja. För övrigt står det så här i den trettionionde paragrafen: ”Ingen fri man får häktas, fängslas, berövas sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller förföljas annat än efter laga dom av sina jämlikar och enligt landets lag”. Det låter mer allmänmänskligt.

Nästa betydelsefulla handling var den engelska Bill of Rights som antogs efter den ärorika revolutionen år 1689. Där uppräknas alla papistiska fel som den nyss avsatte absolute konungen James II hade begått och inskärps att hans efterträdare, protestanterna Mary och William, fortsättningsvis skulle lyda Parlamentet.

Ett hundratal år senare, i den amerikanske självständighetsförklaringen år 1776, får formuleringarna plötsligt ett nytt tonfall även om de mänskliga rättigheterna fortfarande handlar om att organisera maktutövningen i ordnade former i stället för att överlåta den helt åt den absoluta kungamaktens självsvåldiga ingivelser. Det nya är den sakrala klangen i ordalydelsen. Att kungen inte ska få bestämma själv beror inte på att något visst socialt skikt gör motstånd utan på att varje enskild människan enligt en nyupptäckt princip är sakrosankt och av någon högre makt försetts med oförytterliga rättigheter. Hur det hade gått till vet man inte, men det artikuleras med kraft:

Vi anser att dessa sanningar är självklara: att alla människor är skapade lika, att de av sin skapare har utrustats med vissa oförytterliga rättigheter; att liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa rättigheter; att regeringar har inrättats bland människorna för att trygga dessa rättigheter och att regeringarna likaledes har erhållit sina rättigheter från de styrda.

Här har det helt enkelt uppfunnits en mänsklig rättighet som innebär att var och en inom rimliga gränser är fri att bestämma över sitt eget liv utan inblandning från någon överhet. Människans medfödda frihet är härmed etablerad (vilket tretton år senare specificerades  i USAs Bill of Rights).

Den franska deklarationen om människans och medborgarens rättigheter från revolutionsåret 1789 har vad jag kan se inte så mycket nytt att komma med. Den känns som en välgjord kopia av det amerikanska idégodset.

Sedan tog det ungefär ett och ett halvt århundrade innan nästa stora innovation gjordes på området mänskliga rättigheter. Den första fasen hade handlat om frihet. Den andra handlar om frihet plus jämlikhet och gör sin strålande världspremiär genom presentationen av FNs Allmänna Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna år 1948. Här lanseras ett helt nytt koncept som av vissa kallats positiva mänskliga rättigheter till skillnad från de tidigare introducerade negativa mänskliga rättigheterna.

De gamla negativa rättigheterna var sådana som inte kostade något för andra människor. Din yttrandefrihet kostar mig inget (annat än det psykiskt lidande dina idéer kanske inger mig). Men dina positiva rättigheter, till exempel barnbidrag och sjukersättning, drabbar andra ty för varje positiv rättighet uppstår en skyldighet för någon annan att betala.

En del positiva rättigheter hade förstås redan införts i embryonala välfärdsstater redan innan FN år 1948 förklarade dem för allmängiltiga och världsomspännande. Men FN-förklaringen blev en sorts helig skapelseakt för de positiva rättigheterna ungefär som att USAs självständighetsdeklaration representerade den änglakör vars sång förkunnade de negativa rättigheternas helgade ankomst till jorden.

Om det inte verkar för fantasifullt kan man även sätta andra beteckningar på de två faserna och deras respektive typ av mänsklig rättighet. Den första fasen var borgerlig i bemärkelsen att den gav röst åt näringslivets och företagsamhetens önskemål om särskilt angelägna rättigheter, till exempel näringsfriheten, äganderätten och yttrandefriheten. Enligt samma logik var den andra fasen socialistisk eftersom den gav uttryck åt den tidiga arbetarklassens krav på ett förbättrat liv under fältropet jämlikhet (vilket med nödvändighet måste ske på någon annans bekostnad om det skulle vara någon mening med det).

Därmed har vi kommit till de mänskliga rättigheternas tredje fas som utspelas framför våra ögon och har mottot broderskap vilket betyder att det inte ska finnas några skillnader på människor helt oberoende av fallenhet, kompetens och övriga omständigheter. Nu är det varken bourgeoisiens eller arbetarklassens intressen som ska främjas med hjälp av nyuppfunna mänskliga rättigheter utan i stället böjelserna hos ett nytt socialt skikt som knappt existerade och ännu mindre skaffat sig någon gemensam ideologi före andra världskriget, nämligen världens samlade politiker. Dessa tilltalades av utsikten att kunna rättfärdiga sina insatser såsom ett förverkligande av en ny sorts mänskliga rättigheter.

I denna stora rättighetssäck återfinns alla de på olika FN-deklarationer grundade och därifrån vidareutvecklade svenska lagar som förhindrar att lärare etablerar auktoritet i klassrummet, att samhällsfarliga islamister utvisas, att polisen kan ingripa mot ungdomsbrottslingar (troligen för att FNs barnkonvention och därpå formulerade svenska lagar sticker käppar i hjulet). Här finns också de tankefrön som gjort mångkulturen till ledstjärna för svensk integrationspolitik och förmått svenska muséer att sätta upp varningsskyltar för svenska traditioner och svensk kultur bredvid utställda föremål. Broderskap är att framhäva det gemensamma och förneka det särskilda, individuella eller nationella.

Mina teser är därmed spikade. De ger mig kurage att med gott samvete säga vad jag tycker. Nu vet jag varför jag varit så ambivalent mot påstådda mänskliga rättigheter. Jag har både gillat dem och varit skeptisk mot dem. Nu förstår jag att det är skillnad på rättigheter och rättigheter. Dem jag ogillar är särskilt den tredje fasens broderskapsrättigheter.

 

51 reaktioner på ”Patrik Engellau: Uppfinnandet och vidareutvecklingen av de mänskliga rättigheterna

 1. Peter skriver:

  Grejen är att liberalism utan bojor snabbt blir progressiv liberalism. För en progressiv liberal handlar allt om mänskliga rättigheter som individens rättigheter. När individen har alla rättigheter så har kollektivet inga. Därför vinner alltid en intersektionell transfeminist mot 10 000 000 vanliga människors rätt att få vara ifred.

  Gillad av 5 personer

  • Tommy L skriver:

   Tack för en bra artikel.

   Tipsar om Samnytts film om Bilyana Martinovski. Det är skrämmande att det verkar som att jaagärhär:s Kajsa Klein (hon är också före detta mediaforskare) har fått Martinovski avstängd från universitetet pga ett twitterinlägg. Ett twitterinlägg med en fråga – se det i filmen – som var just en nyfiken fråga enligt Martinovski men som Klein tycks ha missuppfattat som retorisk.

   Klein tycks därefter ha gått i taket och författat en lång rad lätt hotfulla och insinuanta mejl – de finns avbildade – till universitetet där hon uppmanar SU att avsluta samarbetet. Det riktigt otäcka är att Uno Klein på Stockholms universitet snabbt låter sig övertygas, istället för att ”prata förstånd” med Kajsa Klein. Detta förmodligen för att slippa drev från Jagärhäär.

   Ungefär så uppfattade jag situationen, rätta mig om jag har fel.

   Sverige har alltså nu börjat avskeda människor med fel åsikter?

   Gillad av 6 personer

 2. A skriver:

  Bra P.E. Om man sedan lägger till andra världskrigets katastrof, Vietnamkriget (68 röresen), Sovjets kollaps (avsaknad av yttre fiende), EU (imperiebygge) så leder detta mot en perfekt storm av vansinne och hybris inom den babblande maktklassen. Deras enda problem är nu att bli av med sin egen befolkning, så blir allt perfekt.. Men jag tror att det blir tvärtom, de blir istället av med sig själva!

  Mvh A

  Gillad av 9 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Det räcker gott och väl med den första fasens variant på mänskliga rättigheter. Så som det uttrycks i amerikanska självständighetsförklaringen och i USAs Bills of Rights. De negativa mänskliga rättigheterna.
  Utan att kunna något om juridik, så verkar det spåra ur så snart man hamnar i vad människor har rätt att få och kunna kräva, som i t ex barnkonventionen. Både vad gäller mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter.
  Det duger nog oftast med vad man har rätt att slippa och vad man inte har rätt till eller rätt att göra, för att reglera det mellanmänskliga liksom förhållandet mellan staten och medborgarna. En tydlig lista på vad härskarna/politikerväldet/staten inte får peta i och ägna sig åt vore bra dessutom. Inklusive regleringar av hur stort härskarskiktet får bli och med tidsbegränsningar och typ av åtaganden och en absolut gräns för det samlade skatteuttaget. Alla laglydiga medborgare får lov att rätta mun efter matsäcken hela livet och det borde gälla för politikerväldet också.
  Vad FN deklarerar bör man bara strunta i. FN är en korrupt maktorganisation med en klar majoritet av skurkstater. Arabstaternas ”mänskliga rättigheter” som FN har godkänt kallas Kairodeklarationen och innebär sharia. Det säger allt om FN. Tack, men nej tack.

  Gillad av 11 personer

 4. Jan Hyllengren skriver:

  Martin Luther som visste att han bokstavligen riskerade sitt eget skinn trädde både rädd och missmodig fram inför överheten. De amerikanska fäderna hade riskerat sina egna liv under frihetskriget. Det samtliga förefaller ha varit övertygade om var förstås att människan som unik art i skapelsen hade vissa universella rättigheter som var av naturen givna. På den vägen är det. Så länge politisk makt vinns genom ”mutor” eller ”rättigheter” och inte genom ett ansvarsfullt samhällsbygge och en förståelse av människans förmåga att traska vilse i tillvaron så lär det fortsätta med än fler rättigheter, numera kallade för ”social rättvisa”. Receptet heter höjd rösträttsålder till 25 och en strävan till egendomsägande så att så många som möjligt har orsak att vara rädda om frukten av sitt livs möda.

  Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Jan Hyllegren
   Bra förslag. Höjd rösträttsålder och valbarhet till tjugofem år plus krav på svenskt medborgarskap för alla allmänna val och dessa krav kombinerat med att också ha varit självförsörjande genom arbete/CSN de senaste två åren och inte heller ha suttit i fängelse de senaste två åren.
   Och samtidigt höjda krav för medborgarskap med fem-åtta års oavbrutet boende här som myndig, varav minst två års samhällstjänst i försvarets regi eller något liknande under dessa år samt dito självförsörjande de senaste två åren och ostraffad förutom att klara tester i svenska språket och samhällskunskap.
   Instämmer också i att det är viktigt att stärka äganderätten, inte minst möjligheten och rätten att äga sitt hem.

   Gillad av 10 personer

   • Jan Hyllengren skriver:

    Instämmer. Vid 25 års ålder säger vetenskapen att hjärnan är färdigutvecklad. En demokrati värd namnet förutsätter att folk är ansvarstagande. Medborgarskap ska utdelas till de som lyckats integrera och inga andra.

    Gillad av 1 person

 5. Laggar skriver:

  Det har i skriverierna varit tal om FN:s deklaration och hur den har tolkats. Det finns en viss motsättning om giltigheten, om hur gränsöverskridande den är. Jag har förstått att man underförstått anger hur medborgarna i varje land skall bemötas av respektive regeringar. De mänskliga rättigheterna skulle gälla var för sig i respektive land och regeringarna skulle inte få bete sig diskriminerande mot medborgarna i sitt land. I stället ses deklarationen vara gränsöverskridande, individer från andra länder skall kunna åberopa deklarationen i det nya landet och förvänta sig att bemötas enligt detta. Men då deklarationen skrevs fanns det inget dylikt gränsöverskridande och saken blev onämnd och oreglerad, eller underförstått självklar. Det tomrum som uppkom när gränsöverskridandet blev ett betydande fenomen sökte en reglering och då får man PE:s kritik mot tolkningen av FN.
  Den tredje fasen enligt PE är helt oreglerad, var och en får skrika hur som helst, men märkväl det finns ingen reglering inte heller bestämmelser att det skall vara så eller var och en individs fullständiga frihet.

  Gillad av 1 person

 6. Till gagn för ingen skriver:

  Utan att nationen kommer in i bilden haltar alla resonemang. Mänskliga rättigheter anses gälla världsvida, oavsett plats i tillvaron. Mot detta kan ställas nationsbegreppet. Medborgeliga rättigheter och skyldigheter är knutna till ett givet land. Exempelvis Sverige. Dessa medborgeliga rättigheter och skyldigheter är olika mellan enskilda länder. Och knutna till en samhällsekonomi, med ett skatteuttag. Medborgeliga rättigheter måste kunna balanseras upp inom en budget. Problemen uppstår när man likställer medborgeliga rättigheter och skyldighet – med mänskliga rättigheter. Svenska barnbidrag har aldrig utformats att gälla för all världens barn. Detta gäller också svenskt försörjningsstöd – det som förr gick under beteckningen socialbidrag. Ditt medborgarskap står i ditt pass. Nu har svenska politiker valt att även göra skillnaden mellan ”icke medborgarskap” och ”medborgarskap”, oskarp. För också illegala migranter har rätt till ekonomiska medel – som exempelvis fri tandvård ( 50:- ) – men utan att medborgarna i det egna landet innehar denna rättighet – fast de betalar för kalaset. Alltså större rättigheter för världen i övrigt än för medborgarna själva inom det egna landet. Det är då det börjar bli riktigt svårt. Så länge mänskliga rättigheter inte kostar – så kallade negativa mänskliga rättigheter – som innebär att inte bli dödad, misshandlad eller bestulen – så fungerar det nog väl. Men för positiva mänskliga rättighet måste någon öppna plånboken. Mat, boende och utbildning – som en mänsklig rättigheter – vilar alltid på ett skatteuttag, tagen ifrån en viss befolkningsgrupp, inom ett enskilt land. Hur många icke arbetande individer klarar en arbetande av att bära på sina axlar, utan att knäa? Frågan blir oundviklig. Inom Sverige utgörs denna försörjningskvot av relationen mellan den arbetande – och alla barn, äldre och antalet migranter som idag lever på försörjningsstöd. Dags att börja klarlägga skillnaden mellan ”medborgeliga skyldigheter och rättigheter” – och ”mänskliga rättigheter”. Och de ekonomiska förutsättningarna. Alla rättigheter spelar inte i samma division. Tydliggörs inte dessa distinktioner kommer svensk samhällsekonomi, och vår egen trygghet, att implodera – till gagn för ingen.

  Gillad av 7 personer

  • Lars skriver:

   Jag tror också det handlar om att slå vakt om det egna samhället, dess gränser och krav på medborgarskap och att inte utsträcka rättigheter utanför medborgarskapets ram. En formulering av typ FNs deklaration är ju inte bindande, men en stark grund för politiska påtryckningar kring andra länder och beteende hos företag med centrala funktioner i det egna landet, men inte att det egna landet ska stå för notan. Det finns ju alltid en etisk zon när man ser på andra länder och på organisationer som inte ryms inom dessa mänskliga rättigheter enbart och påtryckningar fordrar internationellt stöd.

   Gilla

 7. olle holmqvist skriver:

  Det här börjar bli lurigt. Här Patriks dikotomi är det positiva/negativa rättigheter, liknar men är inte detsamma som dikotomin posirtiv rätt vs naturrätt.. Positiv rätt -påjuden, överenskommen rätt – är det Platon menade : : kloka medelåldringar o äldre bestämmer efter noggrann prövning vad som sedan ska gälla hör alla. T ex myndig vid arton- Inte vid arton minus en dag. Högerregeln. Naturrätt är spädbarnets rätt till all den vård, inkl mammans bröst och annat skydd som barnet inte själv kan förvärva.Det är av evolutionen inskrivet i vårt DNA skulle vi evolutionstroende kunna säga. Därav effekten av bilden…ett barnlik flytande vid stranden…Så får vi veta att barnet drogs med på den dödliga färden f a pappan ville till Kanada för en kosmetisk tandoperation. Är det naturlig eller positiv rätt ?

  kompromiss: Positiv rätt är kodifiering av naturlig rätt och lite till. T ex högertrafik. Månggifte lär vara
  vanligast. Är det enligt naturrätten ? Platons klokingar får avgöra

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   I allmänhet har man med naturrätt inbegripit en fungerande metod för att ur naturens begränsningar och människans erfarenhter eruera denna ”naturliga” rätts väsen och innehåll. Om man bara tager naturrätt för given eller trivialt filosofikst fastställbar, så måste vi som ser på fråga oss varför trollkarlen, LE PHILOSOPHE, som placerar en föregivet naturlig rätt framför oss skall betros med denna förmåga och varför vi inte skall fråga oss om han inte i själva verket har hittat på en högst onaturlig rätt som på ett rent magiskt sätt händelsevis råkar passa hans personliga behov, smak, intresse, temperament, tillkortakommanden och fördomar.

   Låt oss även framgent låta naturrätt beteckna den gamla, traditionella rätten så som den har vuxit fram genom folkets och dess domares arbete med tvister och dessas lösning genom historien, det som i den anglosaxiska världen har formaliserats som common law och tort.

   Gillad av 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    Fredrik
    Jag tycker du karaktäriserar ”naturrätt” precis som jag trodde vi brukar karaktärisera ”positiv rätt”,
    dvs överenskommen rätt. Jag tror, som gammal biolog, att det finns en allmänmänsklig ”natur”.. Sedan kan diskuteras om religion är försök att tygla denna i överhetens intresse,
    eller ärligt sök. Jag tror att begreppet ”samvete” är allmänmänskligt- Victor Klemperer berättade om soldater hemma någon vecka på permis från Östfronten, som trots all indoktrinering
    plågades oändligt av ha kommenderats att skjuta kvinnor och barn i Polen.

    Fredrik, är samvetet – om det finns – framresonerat,påbjudet och inlärt, eller medfött, evolutionsbilogisk fördel ?

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    Jo Fredrik ,
    samvetet dödade dem på Titanic som kände innebörden i orden
    – Kvinnor och barn först till båtarna…

    Gilla

 8. tim crean skriver:

  Vad hände med de, vad vet jag, 2000 åren före Magna Carta? Jag förnimmer att Patriks beskrivning av utvecklingen, närmare bestämt vad han utelämnar, är helt grundläggande, för det är som om han placerar hela utvecklingen i politikens område. Människan och de mänskliga drivkrafterna försvinner och med detta synsätt så har jag mycket svårt att se att man inte förr eller senare hamnar i någon form av totalitär dogma som alla har att följa, sen kan man kalla det socialism eller liberalism eller kultur x som föregick de båda. Med denna ingångsvinkel så verkar det som man alltid slutar på samma ställe när det går galet: om bara. Vidare, eftersom etablissemangets svar på den utveckling de själv skapat alltid är en variant på ”om bara” så växer nya höger-partier fram, som också de saknar rätt förståelse, de glömmer också de 2000 åren, men de hamnar ändå mer rätt för de vet att allt som etablissmanget skapat är galet, så 180 graders kursändring är inte så illa.

  Vad är bortglömt? Det känns som jag är bortglömd, min fria vilja och att jag är skapad, som vi alla är, för något större. Att vi själva strävar efter detta är bortglömt. Jag läser just nu boken ”The right side of history” med undertiteln ”How reason and moral purpose made the west great” av Ben Shapiro. Han skriver att gud skapade oss till sin avbild, oss alla, och att vi människor är fria att undersöka guds värld, utan denna frihet, och utan denna begränsning, så verkar vi dömda att försöka skapa himmelriket på jorden.

  Gillad av 2 personer

 9. Therese skriver:

  Vem avgör vad som är rätt respektive fel?
  Jo,den som har makten.
  Vem avgör hur historia ska beskrivas?
  Jo,den som har makten.
  Vem avgör vad individen får göra och inte för göra?
  Jo,den som har makten.
  Låt oss först förstå och acceptera detta så kan vi sedan diskutera de mänskliga rättigheterna.
  Samtalsklubbar i olika skepnader är förvisso trevliga och kan vara stimulerande,men det fordras mer för att något ska verkställas i praktiken.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   PK-hegemonins socioekonomiska våldskapital är ju med sitt genuspjämmel och övriga tankefluff en smula ‘knapsu’. Den står sig slätt mot klanernas och islams traditionella, handfasta våldskapital.

   Gilla

 10. Aha skriver:

  Broderskap, dagens stadie och det sista stadiet enligt krönikan kan beskrivas som feel good, att känna sig human och därmed respekterad, att värna för massinvandring för då är man ju masshuman och får röster hos den emotionella delen av befolkningen, den del som som gärna för egen del omhuldar de positiva rättigheterna; att andra ska försörja dem.

  Broderskap är också rättigheter att vara jämlikhet, lika lön åt alla vilket betyder att de mer dugliga alltid av sitt flit och sin talang ska ge till andra som inte utvecklar samma flit och samma personlig utveckling.

  Det lutar banne mig åt en variant av socialism. Allt till alla.

  Gillad av 3 personer

 11. Fredrik Östman skriver:

  Jag vidhåller att vi måste börja tala om statliga rättigheter i stället för mänskliga rättigheter. Detta mer som ett förtydligande, eftersom den utveckling som beskrivs i artikeln visar att det uppenbarligen händer, när man beskriver det vi vill beskriva i termer av mänskliga rättigheter, att totatlitarismen tager överhand och ser de mänskliga rättigheterna bara som små kavitationsbubblor i ett hav av politisk makt, när avsikten för åtminstone Magna Charta och den amerikanska konstitutionen var den rakt motsatta: att inskränka statsmakten i ett system av fria människor, att begränsa regndroppars storlek där de faller på ett vackert landskap.

  Det är ett utslag av anakronism och Whig-historia att utmåla Magna Charta och den amerikanska konstitutionen som föregångare till eller försök till den typ av mänskliga rättigheter som bara är ett retoriskt trick för att låta den totala statsmakten breda ut sig överallt där dessa rättigheter inte råkar räcka och täcka till. Så ser det Demokratiska partiet kanske saken, men den republikanska principen i USA är principen om ett fritt samhälle med en explicit begränsad statsmakt.

  Vi behöver en begränsad och svårligen utvidgningbar skara statliga rättgheter, så att allting som inte uttryckligen är tillåtet förblir förbjudet för staten. Så skall en konstitution rätteligen utformas.

  Gillad av 3 personer

 12. Johan skriver:

  Det känns som att de mänskliga rättigheterna precis som allas lika värde inte är skrivna i sten utan mera verktyg att använda när det gagnar en syften.

  Gilla

 13. Bo Svensson skriver:

  I den multietniska verkligheten är den enda långsiktigt hållbara ordningen, att eventuella förpliktelser mot medmänniskor måste lastas på varje folk för sig. – Alla kan inte älska alla lika mycket hela tiden.

  Denna ordning realiseras via direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varvid man skall tillåtas och uppmuntras att gynna dem och de ändamål man känner för.

  Solidaritet är något vackert som hör samman med att vi är flockvarelser och vi måste tillåtas få utöva den. – Sabotaget av den nationella sammanhållningen via folkblandningspolitik grundas i en psykopatliberalism som har homo economicus som norm i sitt idébygge och stämplar ”flockmentalitet” som ondska.

  Är hatet mot nationalism motiverat av krigsrisk, kan man lämpligtvis börja med de hotfulla och våldsbenägna grupperingarna med siktet inställt på världshereavälde och spara de beskedliga till sist.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Vad tror du om ‘brobyggare’ som rasblandning. Försvårar det segregationen eller underlättar det integrationen? Jag tror alltfler inser att segregation utmed etniska linjer är en naturlig process (‘white flight’, etniska enklaver, parallellsamhällen, ‘chain migration’, ‘cultural transplantation’…); inte den enda möjliga utvecklingen, men den mest instinktiva. I ett multirivaliserande klansamhälle av sviktande tillit är det en adekvat anpassning. Är den atomiserade statsindividualisten kapabel att anpassa sig till mångkulturens nollsummespel, som ett särintresse bland andra?

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Onödiga bekymmer som skapats genom att makthavare betraktar skatteintäkterna som pengar att leka med efter eget godtycke.

    Med skattebetalarnas direkta makt över sina pengars användning, skulle det inte finnas någon anledning för problemen att skocka sig här. – De ekonomiska incitamenten för immigration skulle dunsta med sinande bidragsflöde och reda i rättsordningen.

    Gillad av 2 personer

 14. Niklas R skriver:

  Intressant att höra att Martin Luther, den brittiska adeln, franska borgare och de amerikanska frihetskrigarna bara helt sonika grep ur luften det som man idag kallar de mänskliga rättigheterna. Att detta uppstod ur tomma intet utan någon som helst anledning.
  Det får en att fråga varför dyker de första rättigheterna upp i Europa?
  Varför inte i Indien, de var ju rätt så framåt på många andra områden. Eller varför inte i Kina, de var ju definitivt långt före européerna på många områden. Eller på den arabiska halvön innan islam.

  Om man bara hade något ursprung varifrån dessa villfarelser om att alla skulle vara lika och jämbördiga kom ifrån så hade allt varit mycket enklare. Nu är det en myt om var dessa idéer, dessa fantasier, kom ifrån.

  Kanske har det något att göra med solen?!?

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Jämlikhetstanken kommer ur att samtal och umgänge underlättas starkt av att man leker jämlikhet och skjuter frågan om rangordningen i bakgrunden.

   Sedan finns det ju olika rangordningar som korsar över varandra.

   Gilla

   • Niklas R skriver:

    Så folken i vad som idag är Indien och Kina hade helt enkelt inte tid att luta sig tillbaka, samtala och leka jämlikhet och ignorera rangordningen. De var för upptagna med sina vetenskapliga och matematiska experiment antar jag.

    Kan detta vara förklaringen till varför dessa idéer uppstod i Europa?

    Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Niklas R, de mänskliga rättigheterna kan gott vara gripna ur luften, men de har inte kunnat slå igenom förrän de varit i samklang med mer basala idéer och sociala strukturer. En stor och intressant fråga är var, när och hur basala jämlikhetstankar uppstod. (Ur dem kan vi härleda dagens likhets- och identitetsidéer, som är skräddarsydda för vår tids samverkande ideologier, massmedia, näringsliv och kommersialism).

   Svaren beror på hur långt tillbaka i tiden vi går och på kollektivens storlek. Vanligen tillämpas hierarkier, t ex en hövding eller byäldste. Men t ex vissa östsamiska folk strävade efter total konsensus. De viktiga frågorna harvades tills alla blev överens, alltså en sorts jämlikhet + naturliga funktionella roller i ett överskådligt kollektiv.

   I miljonhövdade asiatiska kollektiv är kastsystem funktionella. Mycket ska till för att stabila system ska raseras. Tanken att vara jämlik med kejsaren är oerhörd, otänkbar. Religionens karaktär spelar in, så t ex sikherna hyllar jämlikhetstanken. Muslimerna blev relativt jämlika inom islam.

   Europa har sett många omstörtande kätterska rörelser. Protestantismen bäddade för jämlikhetsidéer, då man fick kommunicera personligen med Gud eller Kristus. Europas skrån och klasser liknar också kastsystem, som skiktar vertikalt och horisontellt. Så uppstår relativ jämlikhet inom kasten, men ojämlikhet och nedlåtenhet mot lägre kaster, vilket syns i dagens Sverige. I dag är vi dissidenter kätterska mot systemet, dock ännu inte omstörtande.

   Gillad av 1 person

 15. Sixten Johansson skriver:

  Individen föds kanske till att besitta fri vilja, kan medvetet t ex följa eller bryta mot vad som helst. Mytiskt har människan valt detta. Men frihet och rättigheter uppfattas i vår tid som existerande ”i sig”, hos varje isolerad individ, trots att människan är en flockvarelse. Hela tänkandet är extremt individualistiskt = atomistiskt. Detta är helt naturvidrigt och bidrar kraftigt till västländernas psykosociala sönderfall. Atomistisk frihet och rättighet existerar inte i livet. Människans frihet och rättigheter är bara ett slags rörelseutrymme inom det ”stängsel” som naturen och andra människor sätter upp.

  Deklarationen 1776 beskriver alltså ett åtagande som samhällsmedborgarna kollektivt gör, ett stängsel som de ritar upp för alla, även sig själva. Skaparen nämns för att ge åtagandet mer auktoritet, men alla vet att stängslet måste hållas i skick via mänskliga nätverk, band, yrkesroller och aktiviteter.

  Psykosocialt finns ingen större skillnad mellan negativa och positiva rättigheter. Vår tids destruktiva utveckling drivs av nyuppfunna, kollektivt mentalsjuka axiom:
  1. Varje individ ses som en avskalad, psykiskt likartad atom.
  2. Frihet, jämlikhet och rättigheter är inbäddade i varje atom.
  3. Universellt broderskap är inbäddat och framträder om atomen och atomgruppen erkänns och får pengar.
  4. Alltså behövs inga ”stängsel”, dvs kollektiva åtaganden; alla kan leva obundna av sociala band.
  5. Utvecklingen mot fred och godhet kräver att upplysning om och kritik av axiomen förbjuds.

  Gillad av 1 person

 16. Jari Norvanto skriver:

  Broderskap låter helt könsstereotypt patriarkalt. Varför inte syskonskap, eller ännu hellre systerskap? Eller… Bottenskrap? Skolstrejk??

  Gilla

 17. Christer L skriver:

  Sverige befinner sig idag i en kris som inte funnits motsvarighet till på hundratals år. Vad vi nu behöver diskutera är vilka krav som i det närvarande bör ställas på politiken.

  Jag föreslår kravet att regeringen avgår. Vidare att en sorts krigsministär upprättas, där det främsta syftet är att identifiera och tvinga ner den fiende som alltmer öppet demonstrerar sitt förakt för Sverige som land och svenskarna som folk. Vi måste försvara oss, med eller utan FNs tillåtelse.

  Gillad av 1 person

 18. Orit skriver:

  ”man ska ha bra på fötterna om man ska våga utmana det heliga.”
  Om Martin Luthers vidriga antisemitism nämndes ingenting under min
  flickskoletid. Ord kan ha positiva men också förödande konsekvenser.

  Gilla

 19. BMB skriver:

  Det är väsentligt att som några ovan berört att formulera vad ”offentliga makten” , dvs stat, kommun, landsting sammantaget, INTE får göra uttryckt i lagar, juridisk tillämpning och skatteuttag. Här är ett exempel på sådant som den ”offentliga makten” inte ska lägga sig i:
  Slöseriombudsmannen hade förra veckan beräknat att den ”offentliga makten” 2018 delat ut 34 miljarder kronor i föreningsbidrag, dvs lika mycket som kostnaden för polis och rättsväsende!!! (Samtidigt som skattehöjningar förbereds i många kommuner).
  Det är alltså sedan många år tillåtet att ta av våra tvångsindragna pengar till syften som få svenskar skulle vilja prioritera om de finge frågan ”ska vi ge detta till ”ideella” föreningar eller till polis/rättsväsende?”

  Gillad av 1 person

 20. phnordin skriver:

  Brilliant-igen! Mig förefaller som fas tre utgörs av en moralisk/etisk/filosofisk röra. Vilken ledstjärna styr Mänskligheten annat än eventuellt politikernas makthunger-och vem styr politikerna?

  Gilla

 21. Björn skriver:

  ”Mänskliga rättigheter” är som så mycket annat en intetsägande floskel! Låter ju fint och vackert i svulstiga tal i PK-sfären, men betyder nada i verkligheten! Försök åberopa dessa, när du t.ex får en pistolmynning mellan ögonen vid ett gaturån någonstans i dagens Sverige….

  Gillad av 1 person

 22. larsolofsvensson skriver:

  En sådan rättighet är asylrätten. Jag tror inte vi får ordning och reda i landet förrän den och invandringfrågann är är borta frå bordet eller åtminstone har minskat i betydelse så tt politiken kan ägna sig åt andra, mer angelägna frågor.
  En av FN nyligen gjord undersökning om vad som driver afrikaner till Europa är intressant. Enligt denna är skälen följande: Work/send money home 60%, education 8%, personal issues/freedom 7% och other 6 %. Krig eller förföljelse verkar inte ha ingått i svarspaletten. Se https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/UNDP-Scaling-Fences-EN-2019.pdf
  Enligt en artikel idag i GP av Lars Åberg saknade 81 % av de som anlände till Sverige 2015 id-handlingar.
  Enligt en dom från kammarrätten i Stockholm, som jag i hastigheten inte hittar, ska man vid ansökan om asyl eller uppehållstillstånd utgå från sökandens egen berättelse. Den bildar en presumtion som visserligen kan motbevisas av Migrationsverket, men någon utredningsbörda ligger inte på sökanden.
  Lägg ihop dessa faktorer och man ser att systemet är som upplagt för fusk.
  Asyl innebär fysiskt skydd mot krig eller förföljelse men inte någon rätt till livstids, arbetsbefriad försörjning utan krav på motprestation. Att ge asyl tycker jag är moraliskt rätt och om jag skulle behöva det någon gång önskar jag att jag kunde få det.
  Sverige lägger säkert 100 miljarder varje år eller mer på invandringen. Det rimliga vore att lägga de pengarna på permanenta flyktingstäder, en i nordafrika och en i mellersta östern. Med skolor och sjukhus. Krigen tar slut någon gång och då kan de som tagit sin tillflykt till dessa städer återvända. Snittitiden för ett inördeskrig är sju år. Det vore billigare före Sverige och kanske även bättre för de länder vafrifrån de flytt. Deras länder ska ju byggas upp.
  Så mycket bättre om även EU kunde vara med på detta. Helst skulle förstås Saudi och Iran bekosta dem men det lär inte hända.
  Administrationen och polisfunktionen kan läggas på FN.
  Skulle Sverige behöva arbetskraft föreslår jag att vi kopierar systemet med gästarbetare som Schweiz hade förr. Jag har inte hört några klagomål mot detta, annat än från Sverige.

  Gillad av 1 person

 23. lookslikeanangel skriver:

  ” It Never Ends in Hiroshima”

  Från filmen ”Hiroshima – mon amour”

  Gör det någonsin det i Sverige? Sitter vi fortfarande kvar i WW2?
  Femtiotalet, kalla kriget, DDR. Raskravaller i USA, Martin Luther King.
  Svart/vitt – kolonialism. Imperialism. Kuba. Ché.

  Nu är det 2019 (tjugohundranitton)!

  Det var trots allt då! Vad har vi nu? En ny situation.
  Mellanöstern. Afrika. Kina. Ryssland.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.