Patrik Engellau: En ideologi på vift

Patrik Engellau

Igår skrev jag en artikel om liberalismen som öppnade ett kanske banalt men för mig nytt förståelsefönster. Jag sa, ungefär, att liberalismen är kapitalismens ideologiska överbyggnad och att liberalismen inte kan överleva om kapitalismen inte får fungera på sitt naturligt brutala och välgörande sätt – minns ekonomen Schumpeters pregnanta fras ”skapande förstörelse” om kapitalismens revolutionerande kraft – utan i stället förvandlas till ett av politikerna kastrerat och dompterat husdjur.

Förut var liberalismen ett tankesystem vars komponenter hängde samman och fungerade ihop. Tron på den enskilda människans inneboende utvecklingskraft, konkurrensen på lika villkor mellan olika företag, de mänskliga friheterna, Justitia med ögonbindeln, föreställningen om alla människors lika värdighet, alla dessa liberalismens komponenter bildade tillsammans ett imponerande och framför allt väl fungerande samhällsbygge.

Men det kapitalistiska systemets försvagning – vad annat är det vi ser när politikerna tar närmare halva BNP i skatt? – och förlorade självsäkerhet – vad annat är det vi ser när ordföranden för Svenskt Näringsliv Leif Östling får sparken för att han undrat vad fan man får för skattepengarna? – har gjort liberalismen nervös och förmått den att lossa förtöjningarna till det ekonomiska systemet. Den har blivit en fritt kringsvävande ideologi som liksom en ostronlarv söker efter något stabilt att fästa sig vid.

Komponenterna i den gamla liberalismen med dess i kapitalismen fast förankrade rottrådar befann sig egentligen i ett slags inbördeskrig. Det finns en motsägelse mellan den fria företagsamheten och jämlikheten (som folk som jag visserligen försökt snacka bort men som lik förbannat ständigt lyfts fram i debatten). Det finns en motsägelse mellan rättigheter, till exempel föräldrapenning i 480 dagar, och kravet att alla människor i hela världen ska behandlas lika.

Numera har det där inbördeskriget brutit ut eftersom kapitalismen, liksom skollärarna, förlorat kraften att ryta till och beordra tyst i klassen. Konsekvensen har blivit att det inte längre finns någon styrsel i liberalismens idépaket. Komponenterna får utveckla sig själva bäst de kan vilket får förödande konsekvenser exempelvis när de mänskliga fri- och rättigheterna motståndslöst får gripa omkring sig som en okontrollerad cancersvulst.

När detta sker, vilket det gör i Sverige idag, framstår situationen som absurd. Sverige kan inte utvisa sex samhällsfarliga islamister – vilket jag skrev om här  – eftersom Sverige på eget bevåg bundit ris åt egen rygg genom att skriva lagar som ger potentiella säkerhetshot fullständiga rättigheter att utöva sin brottsliga gärning under svenska statens beskydd på svenska skattebetalares bekostnad.

Enligt en liknande princip kan utländska fängelsedömda inte utvisas till sina hemländer eftersom levnadsstandarden i hemländernas fängelser inte alltid når upp till den nivå som krävs enligt svenska rättighetsbestämmelser. Eftersom hemländerna inte vet att sköta om sina frihetsberövade är det inte mer än rätt att de fängelsedömda får avtjäna sitt straff på svensk bekostnad.

Här är ett tips till Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi:

Du måste ha ganska mycket jobb med det Muslimska brödraskapet som ju förklarats för terroristorganisation i ditt land. Jag kan tänka mig att du helst skulle vilja ta livet av brödraskaparna men att du drar dig för det med tanke på eventuella internationella protester som kan leda till stökiga förvecklingar. Jag föreslår att du sätter dem på ett plan till Sverige och säger åt dem att söka asyl. Om de nekas asyl kan Sverige inte utvisa dem eftersom Egypten är känt för att tortera folk. Om de får asyl i Sverige och sedan begår brott kan de inte utvisas eftersom de egyptiska fängelserna inte håller svensk standard. Bra va?

Här är ett tips till USAs president Donald Trump:

Eftersom du inte tycker att fattiga amerikaner ska ha gratis tand- och sjukvård och eftersom dessa därför får lida mer än vad vi svenskar anser acceptabelt så föreslår jag att du sätter de särskilt illa drabbade på ett flygplan till Sverige och säger åt dem att söka asyl. De kommer visserligen inte att få asyl men de har rätt att få sina tänder ordnade och sina sjukdomar behandlade under den ganska utdragna asylprocessen. De kommer därefter att bli deporterade av den svenska staten. Staten betalar. Dig kostar det ingenting. Det är ett råd i all välmening, jag vill inte ha något betalt.

Svenska politiker är fångade av den här frisläppta postliberala stormvinden. Jag tror inte de kan ta sig ur den av egen kraft även om de i ögonblick av klarsyn inser att ett slags vansinne råder. Det beror på att de är fast i sin tankevärld och inte kan föreställa sig några alternativ till de, om än förvrängda, rester av de liberala idéerna som fortfarande styr oss.

Även jag har svårt att se alternativ men jag är inte så rädd för att erkänna min osäkerhet och är därför friare att snoka och leta. Vad menar Ungerns premiärminister Viktor Orbán med sitt tal om ”illiberal demokrati”? Kan det betyda att vi röstar som vanligt men ändå kan deportera landsfarliga islamister?

94 reaktioner på ”Patrik Engellau: En ideologi på vift

 1. olle holmqvist skriver:

  Det finns två slags rättigheter: sådana som kostar: farrigvård på fattigstugan,barnbidrag, sjukvård dvs överlevnad och såna som inte kostar: demonstrerera på gatan, bilda förening, ge ut tidning. I Svebbistan
  är de fuserade, således de sex imamerna. Hur försörjer de sig ? Direkt eller indirekt ?

  Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Man undrar när man läser detta och liknande inlägg om det överhuvudtaget finns något hopp för Sverige. Tanken går faktiskt till det tillstånd som inträffar när en cancersvulst tar överhanden i en levande kropp. Det svenska samhället har förlorat sitt immunförsvar och nu vet ingen vad man skall ta sig till . De mediciner som finns hjälper inte längre.
  Det enda man kan göra är att studera vilka samhällen som forfarande lever. De är kanske inte perfekta som dagens Polen och Ungern men de förefaller ändå inte befinna sig under palliativvård som vårt. Man kan också fråga sig vad som gjorde det svenska samhället så livskraftigt och hoppfullt som under första hälften av förra seklet?

  Gillad av 19 personer

   • Målare Björn Ingvar Söderstedt skriver:

    Jag har nu under ett antal år läst ”det goda samhället” med dess kloka, insiktsfulla och analytiska tankar och kommentarer, men ändå förefaller det svenska samhället med stora steg vara på väg mot ett totalhaveri

    Gillad av 2 personer

   • Rolf H Carlsson skriver:

    Ja, den sista statsmannen bland politiker var Gripenstedt som med sina reformer släppte loss de entreprenöriella krafter som var ett slumrande socialt kapital, inte minst från våra fria bönder. Marknadskrafterna fick fritt spelrum i den framväxande industrialismen och Sverige gick rekordsnabbt från ”Europas fattighus” till ett av världens rikaste länder. Sedan kom Palme och hans anhang. Facit sedan dess sammanfattas bäst med 1:10! Från paritet med Schweizerfrancen kosta den nu ca 10 kr. När vaknar svenska folket och lyfter av detta ok?

    Gillad av 4 personer

  • Ulf skriver:

   Jodå det finns hopp. Jag har svårt att se att Sverige blir uteslutna ur EU. Samtidigt lika svårt att se att EU kommer fortsätta acceptera svensk export av omfattande kriminalitet. Vi har redan sett reaktioner ifrån Danmark. Snurrar vi problemen ett par varv till kommer EU sätta oss under tvångsförvaltning. Tvinga oss att vidta åtgärder precis som Grekland tvingades ta tag i sin ekonomi tvingas Sverige ta tag i sina problem.

   Gilla

  • Axel skriver:

   När framtida historiker beskriver utvecklingen i Sverige , den som pågår här under första delen av 2000:talet, blir nog slutsaterna följande. Kvinnans maktställning har förstärkts fortlöpande.Deras vårdande sinne och allas lika värde doktrin har givit dem en maktbas, vilken dom har nyttjat i absurdum. Dvs ,dom måste ta hand om hela världens olyckliga individer. När sedan kulturuppblandningen resulterade i inbördeskrig, skyllde dom skeendena på den vite mannens oförmåga.

   Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Lennart, det enda som håller liv i männskor är sanning. Bokstavligen. Det betyder att alla idéer som genererar mer lögn/önsketänkande samtidigt minskar möjligheterna för liv. Inte symboliskt, utan i högsta grad verkligt. Däri ligger svaret. Jag menar att folk måste göra upp med hur livsavgörande sanning och lögn faktiskt är. Ytterst är det en strid på liv och död, inget mindre. Dagens dominerande politiska idéer bygger på lögner, det betyder att de i praktiken realiserar mer död, i fallande skala. Det är också vad vi kan se hända mitt framför ögonen nu, samhället dör. Hyllandet och frammanandet av mer lögn är den exakta orsaken. Har jag fel? Såga sönder!

   Mvh A

   Gillad av 6 personer

   • Jan Hyllengren skriver:

    Sanningen och sökandet efter sanningen som livsprincip är inget som kan sågas sönder. Inte i längden. Igår lyckades TV2 sända fyra timmar om lögnen DDR och murens fall. Jag väntade och väntade på något i PK-väg. Men inget kom. Inget. Inte ens Sverige och regeringen Carlsson kom undan kritik. Någon på TV2 hade sökt sanningen om socialism och kommunism (som nämndes flera gånger) och vad sådant får för konsekvenser. Det var befriande att slippa lögnen. Såväl den uppenbara som den avledande. Sanningen kan döljas och nyspråk kan användas eller påtvingas men människan mår i längden illa av lögnen. Sanningen befriar däremot. Den sanning som finns inne i kristendomen befriar den som söker. Bit för bit. Med sanning som grund för ett samhällsbygge blir det heller inte som Engellau så väl beskriver när han skildrar liberalismens pågående moraliska sammanbrott. ”They can’t handle the Truth”.

    Gillad av 3 personer

  • Jan Molin skriver:

   Jag tror det berodde på den tidens sossar var av annat socialistiskt slag än de yngre som kom efter Erlander. Med 68-sossarna kom mycket mer av kommunism in i S, trots Palmes som jag tror antikommunistiska inställning.
   Att Palme med anhang beslöt om det mångkulturella samhället, utan att kalla det så i propositionen SOU 1975:26, var också delvis ett enmansverk i form av David Schwarz. Han var en polsk jude som efter många turer uti Europa kom till Sverige i början av 50-talet. Han var enveten och drev på starkt för att öppna Sverige för invandring, och fick väl med sig hela dåvarande yngre politikeranhang. Detta anhang hade nog ett stort behov av en stor humanistisk gärning för att förbättra Sveriges rykte efter landets stora stöd till Tyskland under kriget. Att det var ett stort och medvetet stöd inses ju eftersom dåvarande statsminister Per-Albin Hansson efter kriget tvangs att åka till New York 1947 och skriva under för utbetalning av ett stort krigsskadestånd!

   Gillad av 3 personer

   • Jan Molin skriver:

    Ett tillägg till ovanstående: man måste ju förstå att Sveriges regimer fullständigt spårat ur i och med att man vägrar utvisa ett antal muslimer, som bedrivit samhällsfarlig verksamhet och som ju naturligtvis kan skada svenskar. Orsaken är att de själva skulle kunna råka illa ut i sina hemländer, dvs skadas. Därför får de gå fria i Sverige, dvs fortsätta att vara en fara för oss svenskar! Kan politikeranhangens nedvärderingen av svenska liv till förmån för utländska liv uttryckas tydligare?
    Varför? Sveriges politikeranhang lyder och hävdar muslimers rätt att befinna sig i Europa helt enligt den 1995 av Ss Lena Hjelm-Wallen underskrivna Barcelonadeklarationen!

    Gillad av 4 personer

   • Göran Malmgren skriver:

    Per Albin Hansson avled 1946 och var f ö aldrig i USA under sin levnad. Sverige bedrev handel med Tyskland i den omfattning som de västallierade demokratierna godkände. Att ett icke-krigförande land skulle kunna åläggas att betala ”krigsskadestånd” är uteslutet. Jag anar att du är duperad av Aron Flams bok och J-O Sandgrens inkompetenta diskussion av densamma här på DGS – där han aldrig ställer frågan om Flams text är sann, vilket ju är grundläggande för alla andra synpunkter man kan ha. Tyvärr refuserades min klarläggande kommentar härom av DGS´ debattpolitruker.

    Gilla

   • Göran Malmgren skriver:

    Detta är en kommentar till Fredrik Östman, som framför ”Skriv ett gästinlägg!”

    Om uppmaningen riktar sig till mig, ska jag försöka efterkomma den. Det kanske dröjer lite, men det kommer.

    Gillad av 2 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   Håller helt med Lennart om, att man kan undra om det överhuvudtaget finns något hopp för Sverige. Det är ju uppenbart att de mediciner som används inte hjälper. Det svenska folket har ju ett destruktivt självskadebeteende, som aktivt uppmuntras av det välfärdsindustriella komplexet och PK-media.

   Men när såren har blivit tillräckligt inflammerade och smärtsamma, finns det dock hopp om att folket inser att självspäkningen inte ”åt alla lycka bär”. Först då kan verkningsfull medicin sättas in!
   Medicinen heter ”återvandring” och är både hållbar och oerhört kostnadseffektiv. Få investeringar kan vara så lönsamma och återbetala sig på så kort tid. Till synes rundhänta repatrieringsbidrag till utomeuropeiska familjer, på ca en miljon kronor, betalar sig som regel, på bara ett år.

   Den framtida ekonomiska vinsten för svenskarna kan sedan räknas i mångmiljonbelopp för varje repatrierad familj. Få investeringar är så lönsamma. Till detta kommer naturligtvis den största vinsten; ett stabilare, tryggare och mer harmoniskt samhälle.

   Återvandringsmedicinen måste naturligtvis ibland kombineras och ges i starkare form, och den heter då; ”Internera – Deportera”. Även den är en mycket god investering, som återbetalar sig på mycket kort tid, både ekonomiskt och socialt. Interneringen kan upphandlas i andra länder, till en bråkdel av den kostnad, som de oönskade elementen kostar oss, när de huserar fritt i vårt land.

   Gillad av 1 person

  • Elof H skriver:

   Leder dina principer till orimliga och oönskade utfall så är jag ledsen att meddela dig att det är fel på dina principer. Helt oavsett hur fina de låter i teorin.

   Gillad av 3 personer

  • Kalle skriver:

   I Sverige har vi många standarder, tex SIS Dvs, Svensk Industri Standard. Vi har troligen en ny standard.
   SSS Dvs, Svensk Skjutning Standard. Vilket innebär att 4 skjutningar /vecka är standard.
   Sverige måste sticka ut internationellt. Musen som röt!! Löfvenriket blir uppmärksammat.

   Gillad av 1 person

   • Liam skriver:

    Kvist på samma gren..
    Tidigare i år framkom det att minst fyra återvändande IS-terrorister blivit anställda av radikala islamiska friskolan Vetenskapsskolan, som efter en rad skandaler bytt namn till Safirskolan, är en muslimsk friskola i Göteborg som flera gånger varit i blåsväder på grund av kopplingar till fundamentalistiska islamistiska rörelser och avtal som kräver att islamisk lag ska gälla

    Sedan skolan grundades 2009 har den fått 275 miljoner skattekronor genom skolpengen.

    Hur kan det ens vara lagligt att dom här jihadisterna får vara i skolan?
    Ska man arbeta på skolor idag så krävs det ju utdrag ur brottsregistret….

    Säpo låtsas ju att de har koll på de IS terrorister som återvänt?
    Då bör de i så fall också veta att de är anställda i en skola?
    Mördare och våldtäktsmän.
    Blundar Säpo för det?

    Eller har terroristerna fått frikort av regeringen Löfven?
    Allt för att värna röstboskapen.

    Gillad av 2 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Men som du kort berör är liberalismen från allra första början självmotsägande och helt och hållet beroende av ett redan fungerande, på andra principer byggt samhälle, som det genom sina egna principer promt bryter ned, och det är det som har skett i Sverige (i samarbete med den andra utopiska läran, socialismen).

  Ingen liberal kan ens överskådligt beskriva vad liberalismen är.

  Låt mig som illiberal försöka: Liberalismen kommer till existens endast när en hederlig människa gör ett praktiskt förslag och liberalen principlöst kan angripa detta, just eftersom det är hederligt och praktiskt. Utan sådana tillfällen är liberalismen en nullitet. Den har ingen egen skapandekraft. Den kan bara kritisera och den gör det alltid opportunistiskt och principlöst. Detta är den liberala grundprincipen.

  Gillad av 12 personer

  • Lars skriver:

   Liberalism betecknar principer om näringsfrihet, konstitutionellt styre (efterhand demokrati), fri press, juridisk exekutiv skild från lagstiftande makt, individuell frihet mm. Det har inget med individuell psykologi att göra utan avser hur systemen ska utformas.

   Allt detta finns idag i Sverige, så det är fortfarande en västerländsk liberal demokrati.

   Du skjuter på fel problem dvs du förnekar fyra hundra års historia och tänker utopiskt på hur det varit annars om vi fortsatt haft kung och adelsvälde och inte haft den amerikanske revolten, upplysningen och den franska revolutionen och den Napoelanska segertågen genom Europa.

   I Sverige slog liberalismen igenom under 1800-talet med näringsfrihetslagar mm.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik, Liberaler tror på marknaden och definierar inte vad marknaden ska skapa i förväg.. Förövrigt tror man på de principer jag räknade upp och däri ryms socialliberalismen. Kapitalismen och liberalismen utvecklades efterhand och det är som vanligt inte ideologi som driver samhällens utveckling utan produktionsförhållanden inkl teknik, geostrategiska förhållanden, i botten människans biologi.

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism

    Liberalismen är den gren av det politiska tänkandet som vann över konservatismen och utvecklades parallellt med kapitalismen i Väst Europa och USA. Det är svårt se vad som kom först, men marknader och produktionsapparat var antagligen det som drev utformandet av en ideologi. Adam Smiths tolkning av marknadsystem spelade stor roll, konflikter kring spannmålsimport i England mellan godsägare och industrialister var den trigger som skapade Manchester liberalismen i början av 1800-talet. Det här kan man utveckla på olika sätt. Andra ideologier har haft andra bevekelsegrunder t.ex.imperialismen under 1800-talet och tidigare, men ekonomiska föhållanden låg bakom

    Är det inte så Fredrik att det mesta av en samhällsmodell typ en ideologi utvecklas efterhand som samhället förändras och maktförhållandena förändras?

    Tittar du på Marx, som undersökte kapitalismens mekanismer, så hade han inte mycket att säga om det framtida socialistiska samhället, inget som pekade mot den utformning Sovjetsystemet skapade (om man inte ska beakta upphävandet av marknader och prismekanism som följd av Marx analys, men som inte i sig var en förutsägelse av det totalitära Sovjetiska systemet).

    Samhällsmodeller, ideologier utvecklas, även om man åberopar olika husgudar. Det är intressant med samhällsforskning ur samma perspektiv. De skapar ju inte heller utan vanligen försöker de förklara det existerande med någon modell.

    Partiprogram brukar ange vad man tycker är bra.Det är väl där du ska söka svar på vad liberaler, socialdemokrater, konservativa vill (vi har ju inget konservativt parti förstås, det glömde jag, konservativ är ju endast en etikett som ingen vet något om förutom att amerikanska sk konservativa är nyliberaler!)

    Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:
  • Richard skriver:

   Din knappologi-serie är riktigt bra. Jag har själv tänkt mycket kring psykologin bakom människors dragning till olika ideologier och kommit fram till liknande betraktelse. Men dina artiklar bidrog med ett litet annat perspektiv som var berikande.

   Gillad av 2 personer

 5. Bo Svensson skriver:

  Föreställningen om ”alla människors lika värdighet” har inte med liberalism att göra. – Skall innebörden vara att alla har samma rang, är den dessutom ett grundskott mot alla manlig strävan som handlar om vinna uppskattning-erkännande, – klättra i rangordningen och därmed ett grundskott mot ekonomin. – Alltså i den mån man tar floskeln på allvar.

  Jag ser liberalism som NORMALITET som inte behöver någon egen benämning. – Alternativet till en liberal ordning styrd av överenskommna regler för ekonomi och samvaro, är olika grader av despoti.

  Gilla

 6. Bo,Svensson skriver:

  För att undersöka hur den perfekta liberalismen är beskaffad, använde jag MÖ som teoretiskt provfält. – Kan den fungera där, kan den fungera överallt.

  T ex här där vi är på väg att skapa ett nytt Mellanöstern med samma blandning av folkslag.

  Alltså: Ett regionalt grundskattesystem med avgifter på begränsade och eftertraktade naturresurser på nivåer ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången.

  Intäkterna fördelas på alla födda i regionen enligt principer som gynnar återhållsam förökning.

  Man är fri att sluta sig samman i solidariska gemenskaper som kan ses som en sorts klubbar med klubbavgifter (skatt) som man betalar för förmåner man bjuds på som medlem. – Här i Sverige kan det räcka med skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning, varvid man skall tillåtas gynna dem och de ändamål man känner för.

  Något som inte kan väljas bort, – vilket man inser begrundande MÖ, – är krav på ekonomisk garant och rätt nivå på de belopp garanten måste betala, när en klient begått ett våldsdåd.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Konceptet ett land – ett folk är nationalism på villospår. – Det resulterade i miljoners förtida död vid för ett sekel sedan vid imperiernas sammanbrott och sedan vid Jugoslaviens sönderfall.

   Man måste hitta fram till en ordning som fungerar för en multietnisk verklighet för det är den verklighet majoriteten lever i globalt.

   Gilla

  • cirkelnskvadratur skriver:

   ”The eggs become fertilized in the water and develop into larvae, which eventually find suitable sites, such as another oyster’s shell, on which to settle.” (Wikipedia)
   [Äggen blir befruktade i vattnet och utvecklas till larver, som så småningom hittar lämpliga platser, till exempel ett annat ostrons skal, som den kan bosätta sig på.]
   Som liberal behöver man alltså inte ha något utomstående att ta avstånd ifrån, man kan också markera att man instämmer med något internt.

   Gilla

 7. Christer L skriver:

  T S Eliot: Mänsklig godhet kan inte byggas in i system. Dvs. det hänger alltid på enskilda individer och enskilda situationer. Ideologier är känslor angående rätt, som formuleras som tankar. Psykologen Carl Jung gjorde klart om detta om att känslafunktionen är inriktad på det omedelbara och på individen, tankefunktionen är inriktad på det principiella. En fundamental motsättning. Känslor som formuleras som tankar måste finnas, men det är inte givet att rättskänslan går mot en definitivt godartad lösning. Moraliska principer bär i längden aldrig upp sig själva, kan jag tro. När man börjar att rädda för många drunknande så sjunker livbåten. När den enskildes rätt principiellt vägs mot andra enskildas rätt och mot allmänna intressen, blir alltsammans helt obegripbart. Liberal vet jag inte vad det är. Det måste finnas regler, annars kan matchen inte spelas, utan regler blir det slagsmål.

  Gillad av 5 personer

  • Linden skriver:

   Dagens krönika det bästa eller kanske med tanke på innehållet det värsta jag läst på länge.

   Frågan som uppstår än en gång är hur har vårt en gång så rationella framgångsrika land och befolkning kunna balla ur så totalt?

   Gillad av 2 personer

   • tom crean skriver:

    aktivistklassen har tagit över, så enkelt är det. Finner man aktivisterna i varje organisation, dvs de som tvingar alla att följa endast ett utopiskt moraliskt initiativ så har man problemets lösning. De måste bort. Detta betyder att stora delar av politikerna, nästan hela media och stora delar av alls ämbetsverk helt enkelt mpste bort. Skolverket är väl det senaste exemplet på ett verk som styrs av aktivister och därmed blivit till skada för samhället. En nettoförlust.

    Att se aktivisterna är första steget, de dyker upp också på DGS, det gäller att välja sida.

    Gillad av 5 personer

 8. svenne skriver:

  ”………..……eftersom Sverige på eget bevåg bundit ris åt egen rygg genom att skriva lagar som ger potentiella säkerhetshot fullständiga rättigheter att utöva sin brottsliga gärning under svenska statens beskydd på svenska skattebetalares bekostnad.”

  Detta lagskrivande har genomförts av ett antal naivt ”goda” politiker helt ovanför huvudet på väljarkåren. Jag betraktar inte den förda invandringspolitiken – med vidhängande juridisk akrobatik – som legitim eftersom folket från början inte har tillfrågats angående denna ödesfråga genom en folkomröstning.

  Gillad av 1 person

 9. Lars Bernhoff skriver:

  Patriks metod att beskriva exempel på Sveriges ställningstaganden med sina absurda konsekvenser borde vara tillräckligt för att ge kraft till ändring av våra regler. Någon ändring är inte att vänta så snabbt.
  Den svenska budgeten borde delas in i nytta för medborgarna, nytta för icke medborgare. Den senare kan delas in i gruppen realistiska prognoser att bli nettobetalande skattebetalare och förväntade livslånga bidragstagare. Utöver Sidas budget så borde det vara minst halva migrationsbudgeten eftersom det sägs att hälften inte kommer in i arbeten. Att det föds barn som förhoppningsvis blir anställningsbara är en svårkalkylerad faktor.
  Sverige kan stötta olika grupper i kris, tillfälligt eller permanent med rimlig gränsdragning, men det måste vara medvetet och möjligt att diskutera. Nu blir det mesta en icke urskiljbar gröt av siffror som är svårhanterad i debatter.
  Imamernas problem att bli utvisade kan vara det tydliga exempel som kan väcka även en svårväckt regering med Morgan Johansson som tydlig bromskloss och fördröjare? MP, som värsta exempel, måste förstå att deras attityd blockerar varje förnuftigt beslut.

  Gilla

  • Aha skriver:

   Intressant ansats med en budget som delas in i nytta för medborgare resp. inte nytta för medborgare (såsom u-hjälpen).
   Jag kan tänka mig att man går ännu längre och tittar på hela samhället;
   – Vilka jobbar med direkt operativa insatser såsom att bygga hus, operera människor, underhållning?
   – Vilka jobbar med indirekta och mer korrigerande arbetsuppgifter såsom kontroll, rättsväsende?
   – Vilka jobbar överhuvudtaget inte?

   Gillad av 1 person

 10. Den akterseglade odalbonden skriver:

  Gamla tiders stigfinnare var låsta till ett jordnära perspektiv. Som odalbonden – som vuxit ur platsen. Ur detta steg långsamt en ny tid fram, med industrialism och andra -ismer. Som liberalism. Nu har liberalismens kugghjul tappat kontakten med myllan – genom de förändringar de själva varit med om att skapa. Som olika rättighetsperspektiv ingraverade i vår tids stentavlor, också de heligförklarade och med världsvida ambitioner. Det som missats är att det finns många andra idéfrön där ute, som likt lätta maskrosfrön flugit ända hit. Nu växer de med full kraft – i kraft av klantillhörighet, kultur och etnicitet. En del som ett expresståg i natten. Med full kraft. Mot detta ställer vi liberalismens fragila motståndskraft. Vars inbyggda värdegrund står sig slätt mot det mer muskulösa. Vi kommer på sikt att överflyglas, kringgås, överträffas, besegras, överglänsas av det mer härdiga och starka. På sikt går därmed liberalismen i graven. Antropologin lär oss att alla folkgrupper bär på sina idéer och traditioner, som de fortsatt vill odla, likt odalbonden gjorde i ett äldre Sverige. Idag utgör Sverige ett mikrokosmos av världen. Och när människor känner osäkerhet i vilka regelsystem som gäller, svarar hon upp genom att stärka sina egna. I en sökt trygghet. En berättigad sådan. Med ökade konfliktytor som följd. Under tiden kokar demografins gryta vidare. Vi får en kubbning mellan olika värdegrunder i överlevnadskraft. Där det låg-aggressiva möter det hög-aggressiva. Den som tvekar då lär dra det kortaste strået. Ty petimätrande och lyxigt navelskåderi lär försvaga motståndskraften. Liberalismen har släpat in en svaghet bakom vår egen rygg, och gjort det i smyg om natten. Det hotfulla går nu varken att utvisa eller avvisa. Där har vi hamnat. Nu står vi nakna och avklädda inför hela världen. Ingen tillnyktring märks heller av inom politiken, annat än på marginalen. Liberalismen utgör idag en sista bastion för gammalt vänsterfolk att fylkas kring. I ambitionen att rädda både sig själva och något redan överflyglat. Det knakar betänkligt i fogarna. Det behövs nya typer av stigfinnare, som likt fåglarna i höjden ser både mer och längre. Som i sitt inre kan föreställa sig det nya och framväxande. Liberalismen har hamnat på dekis. Och det är helt självförvållat. I dag befolkas media mest av tjafspellar, besserwissrar, och formalister som ännu inte skådat ljuset. Det struntviktiga får ta alldeles för mycket plats. Jag själv är faktiskt rädd. Och rädda människor är inte alls bra för samhällsutvecklingen. Det lär oss också historien.

  Gillad av 1 person

 11. Erik skriver:

  Låt mig först bekänna att jag i tonåren var revolutionsromantiker(60-talet) och när jag i 20 årsåldern såg kommunismens ofria och inhumana ansikte faktiskt blev liberal. Jag gillade tanken med fria människor i ett samhälle där marknadsekonomin råder. Jag uppfattade att liberalismen ändå stod upp för de svagare i samhället,var en ideologi som hade en humanistisk grund. Den tanken fanns kvar hos mig i ca 20 år,trogen röstare på Folkpartiet.
  Men de senaste 25 åren har ”min” liberalism=det som jag förknippar som liberalism försvunnit mer och mer. Liberalismen utvecklades til nyliberalismen,en starkt egoistisk ideologi där den starke ska vinna på den svages bekostnad. Statens roll reduceras vilket innebär attfolk får klara sig själva,precis som i djurriket,den svage lämnas åt sitt öde eller t.o.m. aktivt behandlas så den försvagas allt mer. Dra ner på allmän sjukvårds kvalite samt även skolans. Privatisera allt så de som har råd kan köpa sig hjälp.
  Men,och detta är ett viktigt men,likväl så ska de mer besuttna ha stöd av statens kassa i form av bidrag till kostnaderna för privat skola-sjukvård-m.m. Samt statliga bidrag till företagen i form av hundratals avdragsmöjligheter ang.skatter,andra statliga subventioner till företag och mängder av statliga bidrag till de som skriker högst att skatterna måste sänkas.
  Likaså de politiska partierna och privatmedia och diverse organisationer som kritiserar staten och skatteinbetalningarna samtidigt som de glatt tar emot miljarder i bidrag varje år från skattebetalarna.
  Så vad (ny)liberalismen gör är att försvaga för den tredjedel(halva) som har det sämst samtidigt som de öser pengar till sig själva och projekt som gynnar dem själva,ex.vis massinvandringen av billig oorganiserad arbetskraft.
  Nu när även medelklassen börjar förstå att den nyliberala ideologin inte gynnar de själva utan att även de är förlorare så är det egentligen ganska naturligt att nyliberala partier som M,L,KD,förlorar i stöd. Även de nyliberska tendenserna i S och MP gör att även de partierna förlorar i stöd. Kvar finns V och SD som missnöjda väljare söker sig till.
  Än så länge,det finns tyvärr en del tecken att SD också närmar sig den nyliberala ideologin,vi får se hur mycket de ändrar sin politik för att få vara med och fika med de andra.
  Som SD sympatisör gör det mig frustrerad,det viktigaste är inte att bli större,det viktigaste är vilken politik man för. Och jag minns hur vänstergrupperna på 60-talet försökte närma dig S för att få vara med och bestämma(plus att många ledande vänsterfolk fick mycket välbetalda jobb på det sättet),det var slutet på den proteströrelsen,majoriteten beblandade sig med etablissemanget ,minoriteterna splittrades upp i små obetydliga fraktioner.
  Så kanske blir det till slut åter M och S som blir motpolerna inom politiken med stöd från deras stödpartier V och SD. Resten är borta.
  Och än värre,både M och S har en likartad nyliberal politik.
  Eller än värre än så,något islamistiskt parti har tagit makten,på något sätt.

  Gillad av 2 personer

   • Erik skriver:

    Ja Tomas,nyliberaler vill att statens roll reduceras på det sätt att skatterna sänks för att privatiseringen ska öka.
    Nyliberaler vill att statens roll reduceras så att privat verksamhet ökar i stället.
    Ex.vis lägre skatter ger mindre pengar till offentlig verksamhet,istället ska privata försäkringar täcka kostnaderna för ex.vis sjukvård.
    Skatterna på inkomster har sänkts mycket kraftigt i Sverige . Sverige har tagit bort arvsskatt-gåvoskatt-förmögenhetsskatt,m.m.
    Företagsskatten har sänkts,skatten på kapitalvinster har sänkts genom bl,a, ISK, skatten på vinster vid uthyrning har sänkts,en del av momsen har sänkts,m.m.
    OBS,jag redogör bara för fakta,gör ingen bedömning om detta är bra eller dåligt.
    Och lägre skatteintäkter innebär mindre pengar till det offentliga,till den offentliga verksamheten.
    Visste inte om jag skulle skratta eller gråta när jag i går läste att de 250 läkare som ska få sparken från Karolinska kommer få svårt att få nya jobb på sjukhusen runt om i Sverige,sjukhusens budgetar gör att de inte kan anställa fler läkare nästan överallt.
    Och detta samtidigt som vi under lång tid läst om hur patienter inte får den vård de bör få eftersom det bl.a, saknas läkare.
    Åsiktsförföljelse är något annat,den verkar finnas hos de flesta regimer oavsett politisk ideologi. Fast självklart mer i vissa länder.

    Gillad av 1 person

   • Tomas skriver:

    Nä att Sverige skulle gynna rika på bekostnad av övriga är en såssemyt. Skattetrycket är bland de högsta i världen. Borttagande av arvs/gåvo/värnskatt påverkar statens/kommunernas intäkter marginellt och är utförda med såssarnas goda minne för att behålla personer, med nivå över imorterade raketforskare, i landet. Använde man skatteintäkter ansvarsfullt skulle dagens problem elimineras, men vem tror att Jöken kan klara av det?

    Gilla

  • Staffan Anderstig skriver:

   Så fungerar den parlamentarismen,än det ena än det andra patiet,får väljarnas ynnest,men måttligt förändras.Som i alla länder sitter makten kvar.Krediten är ekonomins blod.Makten över krediten är makten över hela samhället!Upton Sinclair 1878-1968.

   Gillad av 2 personer

 12. Aha skriver:

  Tack (återigen) för en mycket spirituell infallsvinkel.

  Agerandet med imamerna må vara en del i den svenska liberalismen men är framför allt ett kännetecken för den humanitära stormakten som i sin tur är en avlösare till Palmes moraliska världssamvete. Att vara världssamvete blev en vana bland (vänster) politiker och kulturarbetare. När sedan deras länder som de ägnade sin omsorg imploderade, gled man över till att bli den humanitära stormakten som i sitt kölvatten och prioriteringar bl.a. låter omsorg av immigranter gå före tiotusentals äldre sköra som väntar på tryggt boende. Andra som också får stå tillbaka för prioriteringen av immigrantströmmarna är hundratusentals fattigpensionärer, för att inte nämna våra vårdköer som är de längsta i Europa. Där får man bokstavligen lida för att Sverige ska vara den humanitära stormakten. Femtio miljarder per år till berörda områden istället för att försörja immigranter hade medfört avsevärd skillnad.

  En utlöpare till den humanitära stormakten är rättsväsendet som med millimeterrättvisa dömer sina fall. Det är humant. För att hinna med det, resurserna är trots allt begränsade, lägger man ner de flesta brottsanmälningar (det är inhumant sic). Det händer t.o.m. att man inte åker på pågående brott. Detta leder tillbaka till imamerna och ett rättsväsende som inte kunde utvisa dem p.g.a. risk för att bli illa behandlad i sina hemländer.
  Om man nu ska rangordna omständigheter där etablissemanget i sin vilja att framstå som humanitär stormakt, är oviljan att utvisa kriminella och terrorister därför att de kan fara illa, en sak där man går helt i otakt med folkviljan.

  Med detta sagt kan det också sägas att den humanitära stormaktens konsekvenser saknar förankring i folkdjupet.

  Gillad av 1 person

  • cirkelnskvadratur skriver:

   Innebörden av ”marknadsekonomi” beror ju på vilka marknadsekonomiska regler som gäller för tillfället medan kapitalism är en ideologi. Jag uppfattar det som att det är ideologin som åsyftas i artikeln.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, att det marxistiska begreppet kapitalism existerar betyder inte att det har kraft att förklara något fenomen i sinnevärlden. Det är en frisvävande abstraktion utan sann betydelse.

    Gilla

   • Lars skriver:

    #Capitalism is an economic system based on the private ownership of the means of production and their operation for profit.[1][2][3][4] Characteristics central to capitalism include private property, capital accumulation, wage labor, voluntary exchange, a price system and competitive markets.[5][6] In a capitalist market economy, decision-making and investments are determined by every owner of wealth, property or production ability in financial and capital markets, whereas prices and the distribution of goods and services are mainly determined by competition in goods and services markets.[7][8]

    Economists, political economists, sociologists and historians have adopted different perspectives in their analyses of capitalism and have recognized various forms of it in practice. These include laissez-faire or free-market capitalism, welfare capitalism and state capitalism. Different forms of capitalism feature varying degrees of free markets, public ownership,[9] obstacles to free competition and state-sanctioned social policies. The degree of competition in markets, the role of intervention and regulation, and the scope of state ownership vary across different models of capitalism.[10][11] The extent to which different markets are free as well as the rules defining private property are matters of politics and policy. Most existing capitalist economies are mixed economies which combine elements of free markets with state intervention and in some cases economic planning.[12]

    Market economies have existed under many forms of government and in many different times, places and cultures. Modern capitalist societies—marked by a universalization of money-based social relations, a consistently large and system-wide class of workers who must work for wages, and a capitalist class which owns the means of production—developed in Western Europe in a process that led to the Industrial Revolution. Capitalist systems with varying degrees of direct government intervention have since become dominant in the Western world and continue to spread. Over time, capitalist countries have experienced consistent economic growth and an increase in the standard of living.

    Critics of capitalism argue that it establishes power in the hands of a minority capitalist class that exists through the exploitation of the majority working class and their labor; prioritizes profit over social good, natural resources and the environment; and is an engine of inequality, corruption and economic instabilities. Supporters argue that it provides better products and innovation through competition, disperses wealth to all productive people, promotes pluralism and decentralization of power, creates strong economic growth and yields productivity and prosperity that greatly benefit society.”

    Gilla

  • Lars skriver:

   ”Ordet kapitalism myntades av författaren William Thackeray 1854 i betydelsen kapitalägande, medan ordet kapitalist användes redan 1792. Ursprungligen var kapitalist en nedsättande benämning på kapitalägare, men idag används det både med negativ och positiv bibetydelse. En kapitalist är en person som investerar egna eller lånade medel i olika tillgångar direkt (i skog eller andra naturtillgångar, fastigheter, fabriker eller andra rörelser och så vidare) eller indirekt (i aktier eller andra värdepapper) och därmed söker öka sitt kapital genom att skapa avkastning. I marxistisk ekonomi menas att när en kapitalist köper arbete av en arbetare – där lönen understiger värdet av arbetsinsatsen – därmed kan tillgodogöra sig resultatet av överskottet[2], vilket kallas mervärdet. Den marxistiska ekonomin ser alltså ägandet av produktionsmedlen och dess användning för att exploatera arbetare på mervärde som definition. På senare tid har riskkapitalist blivit ett yrke.[3]I början på 1900-talet var det en etablerad benämning och användes huvudsakligen i kritiken av industrialismen och dess ekonomi av marxistiska författare. I det marxistiska språkbruket används ordet för bestämning av exempelvis ”den kapitalistiska klassen” eller ”bourgeoisien” – ekonomisk liberalism.

   Ordet kapitalism används ofta som ett beskrivande ord av ett ekonomiskt system i en liberal politisk ideologi där marknadsekonomi förespråkas. Vanligen används begreppet ‘kapitalism’ numera endast i den politiska sfären för att beskriva de finansiella eller politiska förhållandena, och i historiskt perspektiv i samband med den så kallade industriella revolutionen på 1700-talet. Denna förändring i synsätt beror inte på pengarnas tillkomst, utan på att samhällena började organiseras i stater och att staterna genom den politiska makten också fick makt över penningpolitiken och bankväsendet.”

   Gilla

  • pllay skriver:

   Vid resa i Fjärran Östern hamnade jag på en marknadsplats där olika sorters livsmedel såldes och köptes.
   Jag iakttog marknaden för ris, på ett begränsat utrymme satt ett 20-tal damer och sålde ris till behövande kunder, olika kvalitet, färg, form, kvantitet och pris.
   Framför mig satt alltså ett antal producenter med jämförbara varor på en fri marknad där varorna bedömdes och handlades av en extremt kunnig kundkrets, kunnig och direkt informerad om marknadsläge, kvalitet, pris och specifika omständigheter.
   För första gången i mitt liv såg jag en fungerande marknadsekonomi, direkt ur textboken.
   ALL annan marknad jag sett i västvärlden har varit manipulerad på ett eller annat sätt, oärlig, monopoliserad, beroende av okunniga kunder, av lagstiftning förvriden till absurditet.
   Det ÄR skillnad på marknadsekonomi och kapitalism, marknadsekonomi är den funktion där marknaden, i mötet mellan producent och en kunnig, välinformerad kundkrets, sätter pris på en tjänst eller vara, kapitalism är ackumulering av pengar, en vara som kontrollerar all handel.
   Mitt bästa exempel på kapitalism är Microsoft som säljer en undermålig produkt till ett absurt högt pris på en av myndigheter och marknadskrafter monopoliserad marknad, till kunder som är klart underlägsna i kunskap om precis allt som rör produkten och dess användning.
   Damerna på rismarknaden får stå för en utopiskt välfungerande marknad till optimal nytta för producenter, konsumenter och samhälle.
   Det som i väst ligger närmast denna utopi är kanske Amazon och Ebay, en marknadsplats där jag kan jämföra liknande varor från olika producenter och direkt välja den som bäst passar min ekonomi och mina behov.
   En marknadsplats där ljugande och bedrägliga säljare och undermåliga varor snabbt sorteras bort.
   Det är i praktiken så att kapitalism är en funktion, beroende av marknadsekonomi, för ackumulering av varan pengar. En närmast religiös tro på pengars välgörande funktion i samhället, en tro på pengars särställning i människors behovstrappa i stället för att se pengar som det verktyg i handeln det en gång var och som är pengars verkliga värde för samhällets alla funktioner, förflyttning av värde från A till B, från en marknadsplats till en annan.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag har börjat se det som olika marknadssystem i ett sammanhang av många olika system i relation till det i samhället och gränsöverskridande. Marknadsplatser har ju funnits i åtminstone ett par tusen år, platser där kunder och leverantörer har mötts. Idag är det ju mycket mer komplexa apparater med långa leverantörs och distributionskedjor och olika försäljningskanaler som butik, internet, försäljarbesök och varor och tjänster är av olika karaktär med olika typer av kund-leverantörs relationer.

    Jag menar att ett bra exempel är andrahandsmarknaden för värdepapper t.ex. aktier. Det är företag som Nasdaq som organiserar den datoriserade handeln, börsmäklare som banker och andra och mängder av kring företag som rådgivare, fondbolag, finanstidningar mm.

    Andrahandsmarknaden är skild från den reala ekonomin, priserna rör sig mycket beroende av psykologi snarare än värdering av fundamentala faktorer. Regelverken bestäms utanför marknaden av politiker och finansmyndigheter och påverkas av centralbanker.

    Jag tänker att ganska tydliga gränser finns mellan en sådan marknadsplats/system och andra system som retail system, producerande system och samhället i sin helhet. Ordet kapitalism avser mer än marknadsekonomin, som är en delmängd av det förra. Det har ju tom funderats på socialistiska marknadssystem, aldrig implementerade dvs där ägande visserligen inte skulle vara privat, men där utbud och efterfrågan skulle mötas och resursfördelning ske utifrån prismekanismen på dessa marknader.

    Inte enkelt definiera kapitalism, men skillnaden mot t.ex. det medeltida näringslivet, det feodala godssystemet, är ju uppenbart, så även om människan i stort sett är sig lik vid sidan av skolning och kultur, så är ju systemen tämligen annorlunda. Kapitalism används ju oavsett ideologi i ekonomisk historiska studier och teorier över väst Europas utveckling.

    I Sverige började man byta kapitalism mot marknadsekonomi för att inte förväxlas med socialistisk retorik, men internationellt började man benämna de öst europeiska staterna som totalitära planekonomier istället för socialistiska, vilket nog var en mycket klok förändring av terminologi, som tydligare pekade på karaktären snarare än ideologin.

    Gilla

 13. tom crean skriver:

  Allt handlar för mig om att de ordproducerande klassen inte vill kännas vid vad de åstadkommit, inte liberaler, inte socialister, inte ”socialdemokrater”, alla säger de nu ”om bara”. De har styrt efter endast ett moraliskt paradigm men vägrar inse detta faktum, att de faktiskt är ansvariga för sin egen skapelse. De ville detta och vill det således fortfarande.

  Gillad av 2 personer

 14. Jaxel skriver:

  Ja det finns gott om bisarr utfall av principen om alla människors lika värde. Ett av mina favoriter är som följer.

  För att få garantipension måste man ha varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att få full garantipension måste man ha varit bosatt i Sverige i 40 år. Undantag gäller för flyktingar som kan tillgodoräkna sig tid de varit bosatta i hemlandet. (Se andra länken nedan. Jag hittar inte längre uppgifter om detta på Pensionsmyndighetens hemsida. De finns antagligen, men det tycks inte vara helt lättillgängligt. Eller så har jag burit mig klantigt åt.)

  Garantipension kan man ta med sig om man flyttar till annat EU-land plus några ytterligare länder.

  Således, givet en person som har rätt ålder och får asyl så kan vederbörande efter tre år här lyfta full garantipension och sedan flytta till annat land och leva på svenska skattebetalares bekostnad.

  Jag antar att det på ett eller annat sätt är principen om alla människors lika värde som ligger bakom denna bisarra generositet från politikernas sida (på skattebetalarnas bekostnad).

  https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension-om-du-har-lag-pension

  https://www.arbetsvarlden.se/for-manga-invandrare-vantar-garantipension-oavsett-loneniva/

  Gillad av 2 personer

 15. Hovs_klipphällar skriver:

  Detta är ett tankespår som initierats och sprids av en från början extrem vänstersekt rotad i marxismen, men där man ersatt den heliga arbetarkassen med ”3e världens folk”. Detta eftersom arbetarklassen befunnits mutad och alltför obenägen att göra revolution!

  Istället har PK-sekten satt alla migranter från MENA-länderna på en särskild upphöjd piedestal, där de dyrkas av PK-sektens politruker. PK-sekten vill att MENA-folket ska göra revolution — dvs riva ner och förstöra vårt orättfärdiga västerländska samhälle.

  Vilket är exakt vad de håller på med….

  PK-sekten kan vara nöjd med resultatet!

  ”BJÖRN RANELID
  Sverige befinner sig i krig och det är politikerna som bär ansvaret”

  https://www.expressen.se/kvp/kronikorer/bjorn-ranelid/sverige-befinner-sig-i-krig-och-det-ar-politikerna-som-bar-ansvaret/

  Och:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

  ”…skapa förutsättningarna för revolution: att störta samhället genom att infiltrera viktiga samhällsinstitutioner. Det blev en del av den utomparlamentariska oppositionen (Außerparlamentarische Opposition, APO) som uppstod i slutet av 1960-talet. Frasen ”lång marsch” är en referens till de kinesiska kommunisternas utdragna kamp, vilken inbegrep en fysiskt lång marsch med Folkets befrielsearmé genom Kina.”

  Fler frågor…?

  Gillad av 4 personer

 16. Jaxel skriver:

  P.S. Jag tycker inte att människor som uppnått pensionsåldern skall tvingas söka ”socialbidrag”, men av detta skäl finns äldreförsörjningsstödet som dock kräver att man bor i landet.

  Å andra sidan kan undra om alla som antas bo i landet verkligen gör det eller om alla som antas leva (och uppbära en eller annan ersättning) verkligen gör det. Fast osäkerheten om sådant struntar politikerna högakningsfullt i. Det är ju någon annan som betalar. Att ifrågasätta sådant bryter förmodligen också mot principen om alla människors lika värde enär frågan främst är aktuell avseende människor från andra länder

  Gilla

 17. Rudolfgulmule skriver:

  Nya Karolinska blev för dyrt ! Innehållet d.v.s sjukvård finns det inte plats för hoppsan! Så det blev… och vad är det som pågår egentligen? Kommunkriserna.. Äldreomsorgen som alltmer börjar likna ättestupa…..Vilka är det som får gå ifrån sina arbeten ? Vilka blir kvar?

  Gilla

 18. Jari Norvanto skriver:

  Det var händelserikt i Malmö igår: bl a dödsskjutning, livshotande misshandel och en explosion (eller var det två?). Nu är det eftermiddag, så det mesta bör ha fallit i glömska. Måtte saften, bullarna och den kvinnliga omsorgen räcka till för utmaaaningarna.

  Gillad av 3 personer

 19. Vax skriver:

  Löfven bluffar bara om ”stram invandringspolitik” Säger Åkesson

  Som läget är idag menar vi att återvandringen behöver vara större än invandringen. Vi uppfattar att även Moderaterna, Kristdemokraterna och i viss mån också Liberalerna vill driva arbetet i den riktningen, om än inte tillräckligt skarpt.”

  Löfvens S måste bekänna färg, fortsatt import av valboskap med åtföljande kaos och otrygghet i vårt samhälle.
  Eller ta ansvar för att något av vårt gamla Sverige kan bestå.

  Gilla

 20. Lars skriver:

  Jag tror allmän förvirring breder ut sig och att det har psykologiska konsekvenser på individnivå eftersom tilliten försvinner, ledarskapet uteblir, anknytning minskar, värme och självhävdande minskar. Vi är proletärer i en värld med ökande klyftor och vi kan inte värja oss.

  Kan man få tillräcklig förståelse för att förstå omvärlden? Sannolikt inte.

  En hel del är ju missförstånd t.ex. akutmottagning och väntetid vilket är ett logistiskt problem dvs man vill att personalen ska vara fullt sysselsatt hela tiden och laborerar då med köbildning dvs lagerhållning av patienter för att klara det. Läkare är en trång resurs.

  Hur kan en klarsynt undvika att bli förvirrad när framförallt invandringspolitiken är obegriplig i form av syfte och dess konsekvenser. Hur ska man få grepp om effektivitet i näringsliv och offentlig förvaltning? Vad ska man säga om senarelagd pensionsålder samtidigt som ungdomen kommer ut allt senare med färdig utbildning? Vad ska man säga om alla dessa människor i samhället som bara producerar ord och åsikter? Vad ska man säga om de politiska, akademiska, mediala, kulturella eliterna som tjänar grova pengar utan att stå till svars på en marknad med betalande kunder?

  Gilla

 21. Sixten Johansson skriver:

  Gårdagens text om liberalismen topprankar jag. Bra kommentarer och efterföljare. Det behövs resonerande, djupa, lättfattliga tolkningsmodeller och 50–100-årsperspektiv.

  PK-idéerna är politiskt plockgodis utan verklighetsbas. Megaförstärkt utopism, övermålad röta och falskhet. Megalomana egoister, som låtsas vilja framtvinga allas jämlikhet, frihet och rättigheter. Kan bara leda till tyranni eller anarki.

  Den politiska bärvågen är närmast progressivismen. Se engelska Wikipedia med bl a Aldous Huxleys definition ur Ape and Essence (1948):

  Progress: the theory that you can get something for nothing; the theory that you can gain in one field without paying for your gain in another; the theory that you alone understand the meaning of history; the theory that you know what’s going to happen fifty years from now; [–]; the theory that Utopia lies just ahead and that, since ideal ends justify the most abominable means, it is your privilege and duty to rob, swindle, torture, enslave and murder all those who, in your opinion (which is, by definition, infallible), obstruct the onward march to the earthly paradise. Remember that phrase of Karl Marx’s: ”Force is the midwife of Progress.” He might have added [–] that Progress is the midwife of Force. Doubly the midwife, for the fact of technological progress provides people with the instruments of ever more indiscriminate destruction, while the myth of political and moral progress serves as the excuse for using those means to the very limit.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ser man på! Huxley beskriver precis det jag kallar eskatologismen, att man VET att man är på väg till sin utopi, det är bara samtiden och historien som måste ansas och anpassas först. Analysriktningen är alltså baklänges: från den fixa framtiden tillbaka in i den formbara nutiden och historien. Även framsteget går alltså baklänges. Progessivismens progession är för oss realister en regression, inte bara som retorisk bild eller personlig uppfattning, utan intrinsiskt i sin egen avsikt och uppbyggnad!

   Gillad av 1 person

 22. lookslikeanangel skriver:

  LUFTSLOTTET

  Ganska ofta jämförs Sverige med Titanic
  – obekymrat stävande mot isberget och det oundvikliga.

  Men jag tänker mig också Sverige som ett pussel.
  Ett sånt där med många, många bitar och ett alpslott
  på bilden på kartongen.

  Man börjar pussla. Det känns kanske inte helt rätt,
  men det liknar ett slott, vackert med sin lilla
  vindbrygga som dekorativt element.
  Och de snötäckta, solbelysta alptopparna.

  Efter ett tag ser det inte ut som på bilden.
  Men några bitar till på plats så blir det nog rätt.

  Så är det då några pusselbitar kvar. Det känns lite
  obehagligt.

  Och, sen…..

  Är det Draculas slott man pusslat ihop?

  Gillad av 2 personer

  • cirkelnskvadratur skriver:

   Det är världens mest osänkbara skepp, och det svenska slottet är en förebild för övriga världen.
   Om inte pusselbitarna tillsammans förmår återge bilden på kartongen så har du antagligen lagt några bitar på fel plats … (?)

   Gilla

 23. Patria Amissa skriver:

  Om det beror på det ideologiska inbördeskrig som Patrik beskriver eller något annat är det hursomhelst svårt för en lekman att begripa sig på diverse absurda fenomen i Sverige och inte minst svensk lagstiftning, liksom på domstolarnas lagtolkning. Diskrepansen mellan ”det allmänna rättsmedvetandet”, hur allmänt det nu månde vara, och gällande lagstiftning känns ofta för mig ungefär som att stå på ena sidan av Grand Canyon och blicka över till andra sidan. Vi har uppenbarligen ett flertal lagar som förbjuder förhindrande av brott, liksom av försök att upprätthålla lag och ordning (minns ni äldre DGS:are förresten att ”lag och ordning” var grova skällsord under de underbara 60- och 70-talsåren?). Patrik exemplifierar ju detta med nuvarande förbud mot att undanröja olika hot mot rikets säkerhet, och galenskapen i detta går ju knappast att överträffa, men låt mig ändå ge ytterligare några exempel, säkert kända för de flesta av er, men ändå.

  Som vi hört till leda har tullen ingen laglig rätt att förhindra utförsel ur landet av stöldgods, trots att tullaren står bredvid ett fordon på väg ut, lastat med stöldgods som tullaren ser med egna ögon. På så vis förs stulna varor till ett värde av ett par miljarder ut ur Sverige årligen.

  Med hjälp av de olycksaliga samordningsnumren som skatteverket frikostigt utfärdat (hur frikostigt brukar verket annars vara?) i ett antal av över 700 000 (sic!) begås kolossalt många brott. T.ex. finns det enligt polisen ett flertal samordningsnummer som har fler än 20 000 bilar skrivna på sig med tiotals miljoner i skulder. Det rör sig om obeskattade, obesiktigade och oförsäkrade fordon som används i de kriminella ligornas verksamhet. Polisen i Uppsala upptäckte för ett tag sedan en sådan bil som hade P-böter på totalt 9,1 miljoner. Dock hade man inget lagligt stöd att ta bilen i beslag!

  Är jag skolelev som misshandlar andra elever och/eller lärare och i övrigt beter mig som ett svin, förbjuder lagen att skolan stänger av mig ens en kortare tid (två aktuella exempel från Uppsala) trots att risken för fortsatt brottslighet och svinaktighet är i stort sett 100 %. Den avstängande läraren/rektorn däremot löper stor risk att behandlas strängt av lagens långa arm.

  Har jag som prostituerad tagit emot pengar för utförda tjänster förbjuder lagen att polisen konfiskerar detta stöldgods (pengar som jag tillskansat mig genom ett brott). Och självklart förbjuder lagen att bestraffa mig trots att jag i högsta grad varit medhjälplig vid en brottslig gärning.

  Och slutligen, om jag vill förhindra ett brott mot mig själv såsom stöld, misshandel eller mord, är lagen ytterst sträng om jag på något sätt försöker värja mig, det är i det närmaste förbjudet. Men halkar inbrottstjuven eller den potentielle mördaren omkull och slår sig på min trädgårdsgång för att jag inte sandat tillräckligt blir jag skadeståndsskyldig.

  Vad ska man kalla ett samhälle vars lagstiftning genomsyras av avgrundsdjup omoral? Är ”orättssamhälle” tillräckligt grovt?

  Gillad av 3 personer

 24. cirkelnskvadratur skriver:

  Det är världens mest osänkbara skepp, och det svenska slottet är en förebild för övriga världen.
  Om inte pusselbitarna tillsammans förmår återge bilden på kartongen så har du antagligen lagt några bitar på fel plats … (?)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.