Patrik Engellau: När krubban är tom bits hästarna

Patrik Engellau

Idag ska Arbetsförmedlingen offentliggöra en rapport om hur myndigheten föreställer sin framtid. Låt mig framföra några synpunkter som inte grundas i djupa studier i ärendet utan snarare i ett försök att med Hercule Poirot som förebild använda de grå cellerna.

En arbetsförmedling är ett slags mäkleri som sammanför arbetskraft som vill ha jobb med företagare som behöver anställa. Den första arbetsförmedlingen i Sverige ska ha bildats år 1902 i Helsingborg. Det berodde på att kapitalismen vid det laget hade nått en sådan grad av mognad att mäklerifunktionen med fördel kunde specialiseras och sättas på bolag. Tidigare skedde sammankopplingen mer spontant exempelvis genom att en arbetssökande klappade på företagets port och frågade om det behövdes arbetare. Genom åren etablerades arbetsförmedlingar på alltfler ställen.

Det naturliga är att detta slags arbetsmäklerier drivs av fria företag på en marknad. Fria arbetsmäklerier finns faktiskt i vårt land exempelvis i form av head hunting-företag. Jag vet att detta fungerar ty min son jobbar vid ett sådant företag och får lön varje månad.

År 1940 bestämde svenska staten att slå samman alla fria arbetsförmedlingar till en enda statlig organisation, Arbetsförmedlingen. Samtidigt förbjöds arbetsmäkleri genom privata företag i syfte att ge Arbetsförmedlingen monopol.

Det är inte omöjligt att det under de kommande årtiondena var rationellt med ett nationellt statligt monopol för arbetsförmedling. Det här var rekordårens och strukturomvandlingens era där arbetsförmedling i stort sett betydde att flytta småbönder från Norrlands inland till det löpande bandet hos Volvo på Hisingen. Denna hantering lämpade sig kanske för storskalig standardisering.

Sedan dess har två betydelsefulla förändringar inträffat. För det första har de jobb som ska mäklas blivit alltmer varierade. Mäkleriet kan inte längre bedrivas efter standardmallar. Just därför har ett antal head hunting-företag etablerat sig i Sverige med avsevärd framgång, många utländska. De flesta av dessa jobbar med att mäkla höga tjänstemän eftersom sådana rekryteringar lättare kan bära avsevärda konsultarvoden. Men behovet av individanpassat mäkleri sprider sig nedåt i hierarkierna och den gamla Arbetsförmedlingen med sina byråkratiska metoder får svårt att lyckas med jobbet.

Den andra betydelsefulla förändringen är att Arbetsförmedlingen med tiden har fått en ny och väsensskild uppgift, nämligen betala försörjning till arbetslösa medan man låtsas att dessa arbetslösa har någon sorts arbete i syfte att arbetslöshetsstatistiken ska se bättre ut.

För ungefär ett år sedan beslöt moderater och kristdemokrater att skära ned Arbetsförmedlingens budget. I januariöverenskommelsen betämdes på centerpartiets initiativ att Arbetsförmedlingen som har svårigheter att klara mäkleriet ska slippa. I stället ska myndigheten ägna sig åt rena myndighetsuppgifter – blanketter, regler, utbetalningar och sådant – medan verksamhetens kärna – att koppla samman arbetslösa med företag – ska överlämnas till privata aktörer.

Nu har det under våren och sommaren av något för mig okänt skäl visat sig vara svårt att hitta privata jobbcoachföretag. Konsekvensen av detta i kombination med Arbetsförmedlingens ekonomiskt pressade läge och det faktum att organisationens hela kraft går åt till att fundera över sin framtid blir att Arbetsförmedlingen inte kan se om sina klienter. Eller mer brutalt uttryckt: många svåranställda arbetslösa som enligt regelverket skulle ha ett statsfinansierat låtsasjobb – till exempel genom att delta i Etableringsprogrammet för nyanlända à 308 kronor skattefritt om dagen – får inga statsfinansierade låtsasjobb.

Den besvärande konsekvensen av detta, i sin tur, är att de arbetslösa i stället tvingas vända sig till sin kommun för att erhålla försörjningsstöd (socialbidrag). Denna smäll hade kommunerna inte räknat med.

Men inget skärper tankeförmågan som risken att bli hängd (som jag tror Samuel Johnson formulerade det). Kommunerna har nu tänkt ut att om det inte finns tillräckligt med privata jobbcoachföretag så skulle kommunerna själva kunna ge sig in i branschen. På så vis kunde de själva greja låtsasjobb på statens bekostnad åt sina arbetslösa varvid den arbetslöse skulle erhålla exempelvis 308 kronor om dagen som deltagare i Etableringsprogrammet och kommunen spara på socialbidragen. Det är lätt att föreställa sig kraften hos 290 kommunalråd som samlas vid Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna för att skriva avtal om jobbcoachuppdrag.

Det senaste är att staten börjar ifrågasätta om det är lagligt att kommuner blir jobbcoacher och vill tillsätta en utredning. Innan utredningen är klar får kommunerna fortsätta att betala. Jojo.

54 reaktioner på ”Patrik Engellau: När krubban är tom bits hästarna

 1. A skriver:

  Det här landet präglas av att ha en artificiell plan för allt. En samhällelig industriell maskin med hybris, som ska räkna ut mänskliga behov enligt maskinens omänskliga mall och göra alla beroende av sig själv, jättestaten. Det är vidrigt P.E.

  Mvh A

  Gillad av 14 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  Detta skyffande av våra skattepengar mellan staten och kommunerna.
  Staten tar in samtliga skatter och delar ut till regioner och kommuner,  efter vilken mall? Utifrån skattesatser och utjämningssystemet?
  Tydligt är att Magdalena Andersson agerar som Joakim von Anka och vill behålla det mesta av den härliga pengahögen i sin egen lada att få bada i och njuta av och kunna påstå att Sveriges finanser är goda. Medan kommunerna går på knäna.
  Det skulle vara intressant om t ex Hans Jensevik kunde beskriva hur det går till med själva penningöverföringen från stat till kommunerna.
  Att det har varit ett stort misslyckande med statens monopol på arbetsförmedling är väl klart. Om man trodde att ambitionen var att hjälpa folk att få jobb.
  Jag tror att ambitionen i stället alltid är att göra av med så mycket skattepengar som möjligt på något som låter behjärtansvärt, men att man nogsamt ser till att inte lyckas för bra. Man måste ju kunna hävda utökningar och nya behov – mer anslag och helst nya myndigheter och verk. För att kunna tillsätta fler chefer med rätt partibok och som del i att fortsätta överföringen av pengar=makt från skattebetalarna till staten. I statens stora maktbygge. På väg mot total socialistisk makt. Med numera islamisternas och globalistliberalernas hjälp. När det väl är fullbordat behövs inget kamouflage med fina ord eller några låtsasjobb. Då blir det mer rakt på konfiskation och arbetsplikt och utreseförbud för arbetsföra och sånt. Det blir nog inget mera fjäsk för invandrare heller då. De kommer ju inte att behövas som valboskap när frihet och demokrati har utplånats.

  Gillad av 9 personer

 3. V för Vendetta skriver:

  Det är inte svårt att hitta privata coachföretag men man vill inte skriva avtal med dem innan regleringsbrevet presenterats. Oavsett om det blir privata företag eller kommuner som får arbeta med den stora massan med nyanlända arbetslösa, för det rör sig mest om sådana i högkonjuktur, så lär uppdraget bli att skaffa låtsasjobb till dem. Så har uppdraget sett ut i 35 år och så kommer det att se ut under lång tid framåt. Det är inte lätt att arbeta med de som inte vill ha ett arbete på riktigt. Får de flesta nysvenskar är pengar just pengar och det kvittar hur de och varifrån de kommer innan de landar i börsen bara de betalar för uppehället och kommer in med minsta möjliga motstånd. Receptet är givetvis att helt vrida åt kranen. För övrigt Gratulerar vi idag Malmö som beslutat att dela upp skolan i tre terminer för att barnen inte skall tappas det svenska språket under sina långa lov på sommaren och vintern. Det ser bra ut för den svenska arbetsmarknaden framöver.

  Gillad av 4 personer

  • Elof H skriver:

   Lösningen är säng i sovsal och tre enkla mål mat om dagen. Inget mer. Dvs. inga fickpengar och inga behovsprövade bidrag alls. Detta kommer mycket effektivt skilja de som flytt på riktigt från ekonomiska lycksökare.

   Det politikerna inte förstår är att dagens nivåer på bidrag för många är som om en svensk skulle fly till typ Schweiz och få 100.000 i månaden utan att behöva jobba. Visserligen kanske de kunde tjäna 120.000 i månaden om de jobbade men de allra flesta skulle nöja sig med 100.000.

   Gillad av 11 personer

  • Axel skriver:

   Förr lyssnade man på kloka individer och gav dem utrymme att utveckla sina synpunkter. Leif Östling , en dokumenterad skicklig företagsledare smutskatas av slemvänster, med påhopp om att han samarbetar med vit makt. Tänk om fler kloka uttalar sig som Östling, då kan de slaviska SVT följarna få lite sund upplysning.
   Om svennarna får upp ögonen över vad som sker i landet, blir det revolutionära synpunkter som dominerar debatten. Då får Lööfet och Löfven huka sig i riksdagsbänkarna. Den tiden kommer snart

   Gillad av 6 personer

 4. tom crean skriver:

  Ja, ja, och vem städar och så vidare häromkring, vem utför oorganiserade byggjobb, jo folk från östeuropa. Vem plockar bär i skogen, jo influgna asiater. Inte ens de enkla jobb som finns tar de migranter vi får hit. Har ingen funderat på varför endast taxichaufför verkar vara ett acceptabelt yrke för så många?

  Det pratas mycket om återvandring, och vissa kanske tror att enkla jobb skulle vara en morot för att få folk att stanna. Jag tror tvärtom, tvinga folk att jobba med enkla jobb och dra in bidragen. Folk hade börjat åka direkt. Vissa hade förstås börjat knota, jag kan inte bestämma mig för återvandringsbidrag eller ej, klart är att hela invandringsapparaten måste bytas först, annars kommer de ju bara tillbaks, eller får bidrag för identitet 1-3 och stannar med identitet 4.

  Patrik tycker vissa skrive vid sidan av det han skriver om, det är tyvärr för att slutsatsen ofta är självklar. Observationen självklar. Lägg ner arbetsförmedlingen i detta fall, de finansierade ju IS-folk för guds skull, vad skall till? Oftast har man dryftat ämnet till leda för 10 år sedan eller mer, vi som inte är socialister och aldrig varit vill säga.

  Arbetsförmedlingens syfte är ju bara att utöka parasitleden, inklusive de som ”jobbar” på arbetsförmedlingen.

  Gillad av 12 personer

   • Vax skriver:

    Tror du att du får ut en arab att plocka skräp efter vägarna?

    Oron sprider sig i samhället, det visste vi, ett kravlöst samhälle som inte vill se vart utvecklingen är på väg.
    Nu har oron även spritt sig till anstalterna, där klanerna håller på att ta makten och och personalen inte oväntat hukar sig.

    Och vad ska dom göra, har man inte maktmedlen….

    Lösningen på det problemet är ju enkelt om det hade funnits lite vilja och handlingskraft att lös problemet.
    Outcorsa fängelserna till lämpliga länder, skicka företrädesvis de största råskinnen, till folk som kan och vet hur ska tas om hand.

    Men vi vet ju att det aldrig kommer att ske med Jökarna vid makten.

    Gillad av 4 personer

  • Richard skriver:

   Först måste vi stänga gränsen. Sen dra in bidragen. Då kommer många ge sig av frivilligt. Hårdare straff och utvisning av hela familjer när någon familjemedlem begår brott. Förbjuda en massa muslimsk aktivitet. Återkalla PUT och TUT – alla ska ut.

   Först när sådana metoder inte längre fungerar kan det vara värt att betala återvandringsbidrag. Det är djupt omoraliskt att betala en gång till när de redan kostat oss så mycket. Det är snarare de som ljugit och bedragit om ”asylskäl” och sånt som ska betala dryga böter utöver vad de kostat. Men när vi provat alla andra metoder kan jag gå med på återvandringsbidrag för att bli av med de sista.

   Jag är övertygad om att bara indragna bidrag och återkallade PUT och TUT skulle få många att ge sig av frivilligt. Vi måste börja där.

   Gillad av 14 personer

   • tom crean skriver:

    Ja ungefär så. För att något alls skall ske så måste 7-klövern ut, inklusive moderaterna, och alla aktivistchefer som obstruerar städas ut. Trappan städas uppifrån och ner

    Gillad av 5 personer

   • Anders skriver:

    Fruktar att vi då kommer att få se ett våld som vi inte klarar av. Vad får dig att tro att dessa människor kommer att acceptera att bidragen upphör? De kommer då att ta det de vill ha med våld, och vi har inte tillräckliga resurser för att försvara oss. Och hur ska vi få dem att lämna landet? Inte heller där har vi de våldsresurser som behövs ( och inte heller den hårdhet som fordras). På ett eller annat sätt kommer vi att få betala, antingen i form av mutor för att få invandrarna att lämna landet, eller i form av betalning till en legosoldater. Och att hyra in sådana är inte riskfritt. Kanske Saudi bjuder över oss. Hur motbjudande det än känns är återvändarbidrag nog ända lösningen.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Jodå Anders. Om de som styr drar in bidragen så måste de fatta ett beslut till. Vi får ha vapen att försvara oss med. I våra hem och på våra tomter. Om buset förstår att svenskar inte backar utan försvarar sig så kommer de att dra hem med svansen mellan benen. De som aldrig muckar om de inte är en flock på minst 5 personer är fega ynkryggar. Ge mig ett vapen så löser det sig. Sen ringer man saneringsenheten.

    Gillad av 2 personer

   • Kalle skriver:

    Ett stalltips från oss systemkritiska. Handla upp fängelseförvaring av buset i Putins Ryssland.
    Gulag är en lämplig ort. Den PK orienterade regeringen behöver också tillbringa tid på samma ställe. Det är dom som är skyldiga till buset. Putin räkna på det och kom med en offert!!

    Gilla

   • Therese skriver:

    Och de som vägrar lämna Sverige efter att de inte fått tillstånd att vistas här ska spärras in,de har ju ingen rätt att vara här,de har ingen rätt att gå omkring på våra gator.
    Bygg en bunker ute på en åker där de spärras in i en enkel cell utan TV,utan dator,utan gym,utan motionsutrymmen. En dusch på 10 personer,enklast tänkbara mat,mestaav tiden tillbringas i cellen,ingen tandvård eller mediciner,all städning och tvättning får de göra själva.
    Så vidriga förhållanden som möjligt är standard.
    Och inte behöver Sverige skämmas för detta eller acceptera kritik från FN och EU eller andra s.k,välgörenhetsorganisationer.
    För poängen är ju att de kan lämna lägren när de vill,när de accepterar att lämna Sverige.
    Vi kör dem till gränsen,billigt och bra. Och. Illinte våra grannländer släppa in dem så fär vi väl bekosta transport till deras hemländer,finns väl fortfarande lastfartyg där de för jobba för resa och kost/logi.

    Gillad av 4 personer

   • tc skriver:

    Man kan ju strypa bidragen för några i taget, detta går helt klart, bara viljan finns men vi styrs av förrädare i politik och media.

    Nu erkänner man till sist att afghanerna får amnesti, Mp lägger förslaget och resten går med (har inte hänt än men är en självklarhet) De värsta av de värsta aktivisterna styr, de är folkfiender. 7-klövern är en våldtäktskoalition, en koalition för sprängningar, skjutningar och korruption. En koalition för islamisering.

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Passiviserande bidrag bör alltid undvikas. Om de så gräver gropar för att sen fylla igen dem så är det ändå någon slags arbetsträning (komma i tid, öva samarbete, ta instruktioner osv.). Dessutom omöjliggörs svartarbete.

   Gillad av 1 person

 5. Lars Bernhoff skriver:

  Utgångsläget för nuvarande situation med AF är att 1;5% av nya jobb ordnas via personal hos AF, 10% via Platsbanken. Förtroendet för AF är begränsad till att 1 % tycker att de gör ett bra jobb. Klart att man måste göra något som är väsentlig förändring.
  Att AF sedan 2010 haft privata aktörer som letar jobb har gett mycket erfarenhet. De värsta tokigheterna har kunnat skalas bort, tex mycket pengar för att de engagerar sig, men inte tillräcklig andel för resultat, dvs snedprioriterade ersättningar.
  AF har dragit ned på kontor innan Januariavtalet och hänvisat till digitaliseringen Nu kan man skylla på det politiska beslutet.
  De politiska signalerna har under många år varit att matchningen behöver läggas på privata aktörer. Städer som Malmö och Gävle har gjort helt fel och stora pengar har runnit ut i sjön. Nacka har som ofta gjort mycket rätt och fattat vad kommuner ska göra och har tex lyckats placera 30% av fall som AF ansåg omöjliga.
  Den förändring som sker nu kommer att kritiseras av de som vill hitta bortförklaringar. Förändring måste ske fattar egentligen alla.. Även med befogad kritik av enskildheter så måste Sverige ta till sig av framgångsrika recept från andra länder men även inhemska exempel från vissa kontor, bra aktörer och bra kommuner.
  Vill någon få en bra överblick av de olika aspekter och drivkrafter som är i full rörelse så finns det ett enkelt sätt att bli mer insiktsfull på vad som händer och bli motståndskraftigare när osanningar och ursäkter publiceras. Ledarredaktionen hos SvD är värd att lyssna på.
  https://www.svd.se/spelet-kring-arbetsformedlingen–del-2/om/ledarredaktionen

  Gilla

 6. messkalle skriver:

  Under mina 45 år som anställd har jag aldrig besökt AF. Idag med internet kan jobben sökas där. Den som varken kan svenska, skriva, räkna eller söka på datorn får ställa sig med en skylt ”Arbetet sökes”.

  Gilla

 7. Förnuftets resa ut i kylan skriver:

  Det finns snart inte ett enda problem i Sverige som inte i någon form är knutet till migrationen. Där de ekonomiska flyktingarna utgöra 95 procent och endast 5 procent tillhör kategorin krigsflyktingar. Och vad arbetskraft anbelangar har nog efterfrågan på analfabeter, utan några språkkunskaper, aldrig existerat i Sverige. Här hemma sätter vi sjuåringar i skolan för att de som fullvuxna skall reda sig själva. För det tar tid att lära sig – både det ena och andra – att utvecklas till en samhällsmedborgare. Men i ett Sverige, med vidhängande välfärdskomplex, går det idag – utan att arbeta alls – ändå få bostad, mat på bordet och kläder på kroppen, och lagade tänder. Det behövs ingen arbetsförmedling. Inte i dessa avseenden. Och detta tycks gälla livslångt för en växande grupp. Tar man sig bara hit från ett avlägset land brukar det lösa sig. För här finnas massor av rättigheter och få skyldigheter. En påtaglig asymmetri. Och så vill politikerna ha det. Man kör på så länge det går. Välbefinnandets hormoner pumpas ut i vissas blodbanor. Uppfinningsrikedomen att hitta beskattningsbart är väl utvecklad. Från plastpåsar till snart återinförd fastighets- och förmögenhetsskatt, av det mer påtagliga slaget. Den vanlige medborgaren betalar mer och mer – men får allt mindre över för sig själv. Såvida inte ökad kriminalitet, sämre skolresultat och ängslan för egen säkerhet, börjat betraktas som en stor tillgång? Mitt förtroende för politiker närmar sig fryspunkten. Måste absoluta nollpunkten nås innan det vänder? Sverige spricker isär. Och det går allt snabbare. Utsätts Sverige för ett slags hemligt experiment? Man kan faktiskt börja undra i sina mörka stunder. Att vi styrs av någon typ av hemligt ordenssällskap? För att se hur långt framför sig man kan driva en inhemskt befolkning? Frågetecknen är i varje fall berättigade. För hur länge kan detta farliga experimenterande få fortgå innan förnuftet hittar hem?

  Gillad av 9 personer

 8. svenne skriver:

  ”Tidigare skedde sammankopplingen mer spontant exempelvis genom att en arbetssökande klappade på företagets port och frågade om det behövdes arbetare.”

  Sammankopplingen mellan arbetsgivare och arbetstagare är ju en växelverkan på så sätt att arbetsgivaren vill tillgodose sitt behov av en viss kompetens, och den arbetssökande försöker att hitta en anställning som motsvarar hans kompetens. Headhunting och klappande på företagets port är ju de modeller som tillämpas för att uppfylla dessa båda önskemål.

  Headhunting innebär naturligtvis att en stor kategori av folk i arbetsför ålder uteslutes eftersom all kompetens saknas hos dessa för att kravet att fungera i ett modernt företag inte existerar. Detta handlar inte bara om att söka bemanning till höga administrativa tjänster utan även skickliga yrkesarbetare inom andra discipliner. Vilket rekryteringsföretag skulle våga rekommendera en lågutbildad nyanländ till en tjänst hos ett vinstdrivande företag?

  Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken – som betraktar enkla eller påhittade jobb som en välsignelse – kommer naturligtvis att dränera våra skattkistor allteftersom vi tar emot det så kallade ”kompetensregnet”. Leif Östling talade ju klarspråk i Swebbtv angående detta och för denna ärlighet hamnade han helt oberättigat vid skampålen.

  Gillad av 5 personer

 9. Vanligtvis skriver:

  Arbetsförmedling är lätt att ordna. Överallt i USA samlas varje morgon före kl. sju ortens arbetslösa invandrare och grupperar sig i yrkesområden på någon välkänd parkeringsplats, där företaget öppnar först några timmar senare. Vid infarten står jobbcoacherna så när du kommer med bilen stannar du och talar om vad du vill ha gjort, större eller mindre projekt. Ofta vet coachen vem som är mest lämplig och ropar på eller ringer vederbörande som kommer springande till din bil. Om han inte talar språket har han en lapp med sina kunskaper och löneanspråk. Om material behövs åker man till närmast varuhus och därefter är jobbet i full gång. Jag vet inte hur mycket jobbcoachen tar betalt men han får alltid sitt i efterskott, modellen bygger på tillit och även klagomål som framförs till jobbcoachen brukar åtgärdas. Billigt och effektivt.

  Gilla

 10. solbergaord skriver:

  När jag som chef i olika både privata och statliga under andra halvan av 1900-talet behövde mer eller mindre kvalificerad arbetskraft, ex.vis laboratorieassistent eller laboratorietekniker annonserade jag i dagspressen. Jag vände mig aldrig till den statliga arbetsförmedlingen. Däremot blev jag ibland uppringd av arbetsförmedlingens handläggare. De hade läst en platsannons och ville hänvisa någon av sina klienter till mig. Det var vanligen ingen lösning. De bästa sökande svarade själva.

  Gillad av 5 personer

 11. Martin skriver:

  Ja Du Patrick

  Arbetsförmedlingen i Sverige ett socialistiskt experiment inget annat. Varför i helskotta skalll arbetsförmedling bedrivas av en myndighet?
  Varför privatiserade inte Reinfeldt 1 arbetsförmedlingen? Eller snarare avskaffade monopolet? Ytterligt obegripligt. Helt sanslöst obegripligt. Det om något borde väl fru Lööf ha sett till….något kunde hon väl dugit till att åstadkomma?
  Bara en obegriplighet i en lång rad av obegripligheter i det socialistiska Sverige.
  T.ex. 500.000 pensionärer med en levnadstandard under fattigdomsnivån efter 100 år med socialism har man inte ens åstafkommit det MEST grundläggande en trygg ålderdom !! Och INGEN säger INGEN skäms ens… o/t men ändå !!

  Gillad av 6 personer

 12. Magnus Ström skriver:

  Analfabetförmedlingen, Arabförmedlingen, Arbetsförnedringen. Välj den benämning som passar bäst för din egen situation. Jag har haft kontakt med AF en gång i livet under telecomkrisen 2002. Blev ombedd att inte komma tillbaka, ”vi har bara hand om de hopplösa fallen här”. Har en släkting som är inskriven som arbetslös och som nästa vecka skall på en intervju i Belgien. Han var då i kontakt med AF(välj nu lämplig benämning). Fick då besked att den dagen kan han inte få någon A-kassa, eftersom han inte står till arbetsmarkmadens förfogande när han är i Belgien. Behöver vi veta mer än så för att förstå att eländet bara skall avvecklas. Det är Kafka i kvadrat.

  Gillad av 6 personer

 13. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, att ”inget skärper tankeförmågan som risken att bli hängd” förefaller rimligt, men i dagens bisarra Sverigeimitation har head hunting fått en bredare betydelse.

  Leif Östling torde ha personliga erfarenheter av alla sorters head hunting efter att återigen ha dristat sig till att använda sitt eget huvud och lufta faktabaserade åsikter. Aj!

  Tidigare experiment med jobbcoacher har, vill jag minnas, varit exceptionellt dyra och ineffektiva – såvida inte avsikten var att gynna den importerade livsstilskriminaliteten.

  Gillad av 4 personer

 14. Björn skriver:

  Varför inte sortera in rån, stölder och droghandel under Ylva-kategorin ”enklare jobb”?! Skulle på ett mycket kraftfullt sätt, omedelbart sänka arbetslöshetssiffrorna…..! Dessutom är ju de här ”jobben” inte skattefinansierade! Win win, alltså! Största problemet blir väl att få de aktiva i den här ”branschen” att deklarera och skatta för sina inkomster, men det fixar säkert våra kompetenta och driftiga skattemyndigheter….

  Gillad av 1 person

 15. fabricerad skriver:

  En naturlig utveckling för kommunerna som redan utnyttjar lönebidraget för att sänka sina kostnader. Kommunerna skapar låtsasjobb eftersom de av någon märklig anledning är a-kassegrundande. Så, först får kommunerna ekonomisk lättnad med försörjningen, sedan går de oanställbara in i a-kassan (vilket delvis har dränerat den) och därefter kan får de inkomst utan att belasta kommunens budget nämnvärt. Smart av kommunerna men surt för de som har riktiga jobb som tvingas betala arbetslöshetsförsäkring både åt sig själva och andra. Märkligast är att detta har godkänts av fackrörelsen.

  Gilla

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  Många som skriver ”dra in bidragen” i med en eller annan formulering. Jag antar att ni avser så kallade flyktingar, gott så inga invändningar från mig som i femton-tjugo år nu argumenterat för att flyktingar skall hållas i bevakade läger, helst så nära hemorten som möjligt (pengarna räcker till hjälp åt fler då) och inte ges TUT, PUT eller medborgarskap. Samtliga som idag saknar skyddsbehov (de som t ex reser på semester till hemlandet…) och samtliga kriminella kan utvisas direkt.

  Och så vidare, sänker man belastningen i det ledet frigörs resurser till en välbehövlig reform av Af och a-kassorna, inte minst finansieringen av den senare. En revision från 1975 till idag, helst ledd av någon med samma kurage som Inga-Britt Ahlenius, kan då också göras, med påföljd för hög som låg som inte skött sig som den ska.

  Men de svenskar som är födda handikappade? De svenskar som är sjuka, skadade av arbete eller andra orsaker? Skall de också bli utan försörjning?

  Det är nämligen så illa, rent konkret, att de resurser som nu går till låtsatsjobb som ni skriver föraktfullt (vilket antyder att ingen av er har insyn eller egen erfarenhet) egentligen var till för rehabilitering och sysselsättning just för arbetsskadade, handikappade och liknande. Ang. låtsatsjobb för övrigt: det är på låtsats såtillvida att utan skattesubvention hade de lokala privata företag som är arbetsgivare inte anställt, och kommuner är via div. fack förhindrade från att anställa t ex handikappade med lönebidrag.

  Men själva arbetsuppgiften är så gott som alltid på riktigt. Fler än en elev/student (jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor med särskilda behov som handikapp ibland kallas) har placerats/erbjudits jobb inom Samhall eller OSA via Af. Jobbar gör de på riktigt, men helt utan de rättigheter som omfattar den normala arbetsmarknaden. Ingen uppsägningstid. Ingen löneförhandling. Inga skäl för uppsägning behövs. Med mera. Eftersom dessa människor i princip alltid saknar livlina och skyddsnät, och har höga utgifter för medicin, resor och vård, sitter de fast som av staten uthyrda statare till privata bolag. Att rotera subventionerade anställda är legio i branscher där kraven på utbildning är ringa: pallcentraler, återvinningsdito, med mera.

  Jag anser att det vore självklart med ett regelverk för svenska svenskar, avs. rehabilitering, anpassat arbete åt stat. landsting och kommun istället för bidrag osv. och ett helt annat regelverk för utlänningar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 6 personer

  • tc skriver:

   Ja självklart, alla som kommit de sista 30 åren skall ut. All som säger ”att det inte går”, se på amnesti via gymnasiestudier för vuxna bland barn, vuxna som ofta är kriminella. Allt går när svenskar kommer i kläm, vi styrs av förrädare, det hela är mycket enkelt.

   Gillad av 1 person

 17. Lars skriver:

  Diskussionen om arbetsförmedlingen får mig att fundera
  på samhället, politiker o media apropå Leif Östling i Sweb TV. Såg programmet för att jag var intresserad av Östling och det var inte särskilt kontroversiellt. Tvärtom ett rätt positivt budskap om svenskt näringsliv- Det kontroversiella låg i att han dömde ut politiker och framförallt Miljöpartiet med tämligen vederhäftiga resonemang, menade att polisen måste ut på gatan och lagar och domstolar ses över (med ett konstaterande att det är fler kvinnor än män numera som arbetar där), konstaterandet att det kan vara ”genetiska” skillnader bakom att andelen kvinnor på civilingenjörs utbildning fortfarande endast är ca 20 % men att det förändras. Det är kanske kontroversiellt i feminismens land och om invandringen menade han att när det kommer folk från Afrika och Mellersta Östern, länder på en utvecklingsnivå som i Sverige för 100 år sedan (vilket onekligen brister med tanke på svenskt samhällsskick) och tar upp kulturskillnader och exemplifierar med att Scania i Oskarshamn anställde 200 somalier och efter ett år var knappt någon kvar. Likaså hans konstaterande att det troligen tar tre generationer för att anpassa sig.

  Utifrån detta fördöms han! Det hade nog varit rimligare att ta upp hans synpunkter till diskussion.

  Gillad av 7 personer

  • Anders skriver:

   Självklart fördöms Östling. Det är mycket farligt för etablissemanget när personer av den digniteten uttalar sig om sakernas tillstånd. Då kan ju andra få för sig att göra detsamma. Därför måste Östling nu tystas. Den stora frågan är väl om han kommer att åtalas för hets mot folkgrupp. Att göra det har sina risker. Å ena sidan visar man andra potentiella dissidenter att de gör bäst i att hålla tyst, men å andra sidan kommer ett åtal mot Östling att väcka betydande uppmärksamhet utomlands och riskera att skada Sverigebilden™. Det blir spännande att se hur det går.

   Gillad av 7 personer

  • Take a chance on me skriver:

   Östlings uttalande om att Afrika ligger närmare 100 år efter Sverige i utvecklingen är så dumt att klockorna stannar, men så ligger väl Östling själv på ungefär samma utvecklingsnivå som Stefan Löfven, så vad mer kan man förvänta sig?

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag vet inte varför du menar att det är dumt, men jag känner givetvis tveksamhet eftersom svensk kultur som kanske växte fram under tusen år innan och framförallt från 1700-talet reformer och förändring som följde utvecklingen i norra Europa inte på något sätt hade motsvarighet i Afrika eller Mellersta Östern eller överhuvudtaget i den Islamska världen.

    Kulturer förändras och i vår tid är förändringshastigheten mycket stor med den
    informationsspridning och globalisering av näringslivet och det ekonomiska nätverket, men likafullt är dessa kulturer mycket olika den svenska och det tar självklart tid, lång tid, för dessa disparata kulturbärare från dessa länder att anpassa sig, det är lättare för invandrare från norra Europa att smälta in och förstå den svenska kulturen. Det är ändå stor skillnad på andra och tredje generationen som fötts här och vuxit upp här, men det förutsätter ju att subkulturerna inte odlas och vidmakthålls och man tar avstånd från den svenska kulturen.

    Gissningsvis så hamnar ungdom i utanförskapsområden i limbo mellan föräldrars värderingar och syn på världen och den de möter i skolan. Kristna invandrare har lättare, men de för ändå med sig sedvänjor och tankesätt som hör hemma i andra samhällen och när man som jag umgåtts nära under lång tid med invandrare från Europa och Latin Amerika så blir man medveten om skiljelinjer och hur stark dragningskraften och tillhörigheten till de egna länderna är.

    Svenskar som flyttat utomlands möter väl samma problematik som egen erfarenhet och kommer ju förr eller senare tillbaka (men då kanske de får en chock av hur samhället utvecklats och behovet av tillhörighet och trygghet frustreras, så de reagerar starkare än de som stannat kvar).

    Kulturen är ett socialt kitt som är viktigt för oss, en trygghet, en tillhörighet och det borde väl inte vara intellektuellt svårt att förstå tycker man. Jag blev medveten om det på 80-talet och med hjälp av ekonomiska resonemang och statistik så var det ju uppenbart att utvecklingen inte var hållbar om man ville bevara den nordiska modellen (med höga skatter eller med lägre, det handlar om effektivitet i offentligs sektor och vilka uppgifter man anser den sa ha, finansieringsfrågor, produktionsfrågor och inkomstutjämning (och pensioner mm)).

    Gilla

   • Emund skriver:

    Håller med. Afrikanerna ligger kanske 2-300 år efter oss i utvecklingen. Östling, Löfven och alla västeuropeer ligger på en avsevärt högre utvecklingsnivå. Det är därför afrikanerna kommer hit.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Östling talar om samhällen som ligger hundra år efter, kulturskillnaderna är en annan sak. Betänk exempelvis utvecklingen i Kina, Syd Korea, Taiwan. Med rätt politik gick det snabbt, man behöver inte gå igenom alla steg som Väst har gjort.

    Förövrigt var det väldigt fördomsfull av er att tro att Afrika inte rymmer utvecklingsmöjligheter. Se t.ex. på Rwanda.

    Gilla

   • .-,.-Utlandssvensk skriver:

    @ Lars,

    ”Förövrigt var det väldigt fördomsfull av er att tro att Afrika inte rymmer utvecklingsmöjligheter. Se t.ex. på Rwanda.”

    Det var årets roligaste kommentar! Jag kan inte sluta skratta!! Rwanda!!!! Utvecklingsmöjligheter!!!!! Har du några fler heta kandidater? Haiti, kanske?

    The GDP per capita of Rwanda in 2018 was $773.

    Gilla

   • Lars skriver:

    @Utlandssvensk: Jag valde Rwanda som exempel på hur land och styre kan förändras då man brukar konstatera att det är en mycket stor förändring efter folkmordens tid. Fattigt, javisst. Jag erkänner dock att jag var något dubbelbottnad helt medvetet…..

    Men ärligt talat, jag vet för litet om Afrika.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.