Patrik Engellau: Skilda världar

Patrik Engellau

Tänk dig att du sitter tillsammans med ett antal bekanta i en båt som makligt rör sig längs en flod. Det är en varm, skön och behaglig dag. En härlig båttur. Så hör du plötsligt något som kan vara ett avlägset muller. Du frågar dina bekanta om det möjligen kan finnas ett vattenfall längre fram. De tittar förvånat på dig och avfärdar skrattande din oro. Efter en kvart hör du ljudet ännu tydligare och du anar ett dis som du misstänker kan vara ett vattenskum långt framöver. Men finns det inte ett fall här? frågar du igen. Känns det inte som båten glider fortare? Dina bekanta blir nästan arga och säger åt dig att sluta tjafsa. Efter ytterligare några minuter börjar det forsa om stäven och dånet från vattenkaskader uppfattas även av dina bekanta. Vi kanske ska köra in till stranden säger en av dem och vrider på ratten. Men det hjälper inte för strömmen är nu starkare än motorn. 

Ja, du fattar.  

Jag har aldrig suttit i en sådan olycksdömd flodbåt men jag har upplevt motsvarande situation som styrelseledamot i olycksdömda företag. Det är en förskräcklig upplevelse att se faror som andra inte kan uppfatta eller aktivt förnekar (till exempel för att de själva styrt företaget in bland forsarna och inte vill tillstå sina misstag). Sedan kommer stupet och jag tvingas inse att min lilla investering i bolaget är förlorad och att det inte finns något jag kan göra åt saken. De ansvariga storägarna har kanske blivit panka men även om de haft några pengar skulle de inte haft lust att kompensera mig. För mig är det bara att bita i det sura äpplet. Jag är torsk 

I det just nu aktuella fallet är båten eller bolaget Sverige, mina bekanta eller styrelsekollegor Sveriges politiska beslutsfattare och jag jag. Det aktuella fallet kompliceras av att jag saknar täta personliga kontakter med beslutsfattarna och därför måste bedöma deras in- och avsikter med utgångspunkt i de fotavtryck de gör i olika slags media. Till exempel har jag som experiment läst på partiernas hemsidor vad de har tänkt att göra åt den svenska skolan.  

En av mina bekanta i båten heter Moderaterna. Han anar att det faktiskt mullrar på avstånd. Han avlägger följande rapport: 

Nästan var femte elev…  lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet våren 2017. Lärarbristen tilltar… Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nära dubblerats sedan 2014. 

En annan heter Socialdemokraterna. Han ger den allra svagaste lilla antydan om att något kan vara på tok: 

Sverige har tidigare haft det mest jämlika och högpresterande skolsystemet i världen. Dit ska vi ta oss igen. 

Ytterligare en heter Liberalerna. Han säger så här: 

Svenska skolan ska upp i topp igen, och varenda elev ska ha lärt sig det grundläggande när de går sin sista dag. 

Det kan vara ett diskret sätt att säga att den svenska skolan har en formsvacka och att det finns elever som inte lärt sig det grundläggande när de går sin sista dag. 

Jag tolkar det så att dessa tre inflytelserika besättningsmän uppfattar ett dovt, inte helt behagligt ljud i förlängningen av färdriktningen. Inte så att det skulle vara någon fara, absolut inte, men ändå så att man kanske ska kalibrera instrumenten en aning och justera reglagen. Inte för att det är så särskilt nödvändigt men även den mest vältrimmade maskin behöver ju en smörjning då och då.  

Jag sitter förstås samma båt som dessa bekanta. Vid det här laget har jag skrikit i decennier om att vi stävar mitt i prick mot en avgrund – och jag är inte den ende. Varje PISA-undersökning bekräftar våra farhågor men den övriga besättningen är förtröstansfullt lugn. Skulle något oroväckande inträffa så får man väl justera rattarna och spakarna ännu mer exakt.  

Om jag hade fått bestämma hade jag vid det här laget beordrat flytväst på, förberett livbåtarna och försett dem med flera lätta ankare för att kunna varpas mot strömmens riktning. Räddningen är bakåt. Det motsvarar nedläggning av ideologiska smitthärdar som Skolverket, extern kontroll av alla betyg, total decentralisering av all makt till rektorer och lärare, tillförlitliga rankinglistor omfattande alla skolor baserade på kontrollerade betygsresultat publiceras med full transparens på internet så att alla elever och alla föräldrar vet vad varje enskild skola duger till. Men skulle inte det leda till att skolornas kvalitetsskillnader framhävdes snarare än suddades ut? Jo, det skulle det, i varje fall fram till dess att både skolor och elever fattar att konkurrens råder och de måste skärpa sig om de vill vara med och leka.  

Mina bekanta Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna har ett helt annat angreppssätt. Rätt kurs är framåt. De litar på båten och de litar på floden och de är övertygade om att det är fullt tillräckligt att med all den precision som de förmår mobilisera ställa instrumenten i den korrekta positionen. Rodret kanske en grad babord, den som föreslår tre grader anses för extremist eller kanske nazist.  

Kamrat moderat vill öka skoldagen med en timme per dag och införa obligatorisk läxhjälp. Kamrat liberal vill förbjuda mobiltelefoner och tvinga alla skolor att ta emot nyanlända. Kamrat socialdemokrat vill också ha mobilförbud och därtill, exempelvis, anställa fler lärare.  

Det är som att fernissa däcket på skeppet och beordra stor flaggning för att undslippa vattenfallet 

74 reaktioner på ”Patrik Engellau: Skilda världar

 1. Fredrik Östman skriver:

  Ja, framåt och bakåt. Eftersom dina kamrater betraktar historien baklänges, som en eruering av vilka misstag och vilka hjältedåd som gjordes på vägen till det förutbestämda utopiskt perfekta slutmålet, så blir ju deras framåt ditt bakåt. De är precis lika mycket bakåtsträvare som du, men de vill tillbaka till sin utopi, det håll de kommer ifrån.

  Gillad av 4 personer

  • Therese skriver:

   Det är inte båten som ska bytas ut eller förbättras,
   Det är floden som måste bytas.
   Båten,Sverige,måste välja en annan flod som inte leder till ett vattenfall,en katastrof.
   När vi valt en helt annan flod,väg,att fördas på som leder till en sjö eller havet,något bra,då kan vi också börja reparera båten,Sverige.
   Innan dess är det tämligen meningslöst eftersom det ändå slutar i katastrof.

   Gillad av 6 personer

  • Palle9 skriver:

   Sören Kierkegaard sade någonting i stil med: man lever livet framlänges men förstår det baklänges. Våra skolpolitiker tycks dock sakna även denna förmåga att lära sig någonting av årtionden av försämringar inom svenska skolan. Nu befarar jag att strömmen redan är för strid i förhållande till motorstyrkan inom detta område – följdverkningarna kommer att bli bistra, bl.a. i form av försämrad konkurrenskraft, sänkt levnadsstandard etc.

   Gillad av 4 personer

  • Ga Ort skriver:

   Vi ska 50 år bakåt för att börja styra rätt.
   Min uppfattning är att förfallet började runt 1968 i och med den obligatoriska grundskolans införande. Såg och upplevde detta med egna ögon (jag gick i realskolan samtidigt som grundskolan infördes i parallella klasser). Om det ska bli någon rätsida på skolan bör man backa ända dit och återinföra folkskola för alla, samt därefter yrkesskola för icke läsvilliga, respektive realskola för läsvilliga, alternativt ingen skola alls för de allmänt ovilliga. Kombinerat med tydliga spår tillbaka till skolan via Komvux för återvändare.

   Jag har numera libertarianska uppfattningar när det gäller lärande och skolgång, Det vi egentligen borde fokusera på är uråldriga frågeställningar runt lärande och att växa som människa. Detta leder snabbt till ett ifrågasättande av skolsystemet som sådant.

   En inspiratör är Ivan Illich med Deschooling socity från 1970.

   Gillad av 3 personer

   • Andersson skriver:

    Nästan rätt. Förfallet började för 100 år sedan då kvinnor fick rösträtt. Jämför med Schweiz, där kvinnor fick rösträtt år 1972.

    Gillad av 2 personer

  • Ga Ort skriver:

   Citat ur Deschooling society från 1970. Mycket läsvärd bok för de som kan tänka djupare om skola och vad lärande handlar om. Första stycket i boken: ”Many students, … intuitively know what schools do for them. They school them to confuse process and substance. Once these become blurred, a new logic is assumed: the more treatment there is, the better are the results; or, escalation leads to success. The pupil is thereby ”schooled” to confuse teaching with learning, grade advancement with education, a diploma with competence, and fluency with the ability to say something new. His imagination is ”schooled” to accept service in place of value. Medical treatment is mistaken for health care, social work for the improvement of community life, police protection for safety, military poise for national security, the rat race for productive work. Health, learning, dignity, independence, and creative endeavor are defined as little more than the performance of the institutions which claim to serve these ends, and their improvement is made to depend on allocating more resources to the management of hospitals, schools, and other agencies in question.”

   Ingenstans i världen är väl den vidriga institutionaliseringen av mellanmänskliga relationer mer tydlig än i Sverige. Skolsystemet är bara ett exempel på denna pervertering. Därför bör den obligatoriska skolan begränsas till låg o mellanstadiet, varefter Frihet bör råda.

   Gillad av 4 personer

  • Topgun skriver:

   Så sant, så sant! Läget i Sverige är akut, om inte försent?

   Människor i min omgivning, nå inte alla men förvånansvärt många, klarar helt inte av att ta in, analysera, vad som händer. Det är bara att extrapolera de senaste 10 årens utveckling och föreställa sig hur det kommer att se ut 2030!

   Sverige kan liknas med Titanic, där Löfvén är befälhavare! Löfvén driver politiken med berått mod, Löfvén tjänar ”högre syften” och hur moroten ser ut kan jag för allt i världen inte begripa!?

   Hur är det med förståndet i det här landet, ett helt land åt helvete!

   Gillad av 2 personer

   • gmiksche skriver:

    Extrapolera var ordet! Ovanligt många orkar retropolera (dagens ordskapelse, hoppas Svenska akademien tar till sig termen för att förbättra sitt rykte efter senaste Nobelpriset).

    Gilla

 2. tom crean skriver:

  Som jag ser skolans problem så är allt Patrik föreslår bra men jag rekommenderar ändå ett besök i en stökig klass. Först en stökig svensk klass för sådana finns, inte minst i de kvarter i Stockholm där de som avskyr SD mest bor, det är antagligen proportionellt. Antalet elever med utländsk bakgrund från MENA är nog omvänt proportionellt med avsky för SD bland svenskar. Sedan besök en stökig klass i förorten.

  Efter detta kan man inte längre skriva artikeln ovan. För den klass med bara svenska elever där föräldrarna gillar Mp, C och M och L, så är nog FÖRÄLDRARNA till det störiga barnen det största problemet och avsaknaden av uppfostran. Detta hade avhjälpts med en enda åtgärd, OBS-klass. Om skolorna kan tvinga bort de störigaste så kommer lärarna sedan att kunna fokusera på undervisningen.

  För klassen i förorten så är situationen en annan. Den är olöslig och måste hanteras på annat sätt. Återvandring, inget annat hjälper. Utan dessa kvalifikationer så är inte Patriks artikel mycket bättre än partiernas svar i båten.

  Sedan så kommer inget att hända innan de vänsterprinciper som ligger till grund för skolan kullkastas och det i sin tur kommer inte att ske innan aktivistklassen städas ut, överallt.

  Gillad av 22 personer

  • ._.,,_Utlandssvensk skriver:

   @ TC,

   ”För klassen i förorten så är situationen en annan. Den är olöslig och måste hanteras på annat sätt. Återvandring, inget annat hjälper.”

   Du ser verkligheten som den är. PE klagar på 7K figurerna för att de, enligt honom, har fel utopier. Han har den rätta utopin och om man bara gör som han vill kan världens alla barn bli högpresterande.

   Verkligheten är självklart att olika grupper har helt olika förutsättningar samt att det enda vi vet något om är hur man skapar en bra skola för svenska barn. Vare sig vi eller någon annan har den blekaste aning om hur det ska gå till att få t.ex afrikaner att bli högpresterande elever. Den empiri som finns indikerar starkt att det är omöjligt.

   Men det viktiga är inte om det är teoretiskt möjligt eller inte att få somalier att prestera lika bra som smålänningar. Vi har absolut INGET ansvar för världens somalier men fullt ansvar för svenska barn. Den uppenbara slutsatsen är då att vår första prioritet är att skydda de svenska barnen, dvs. att tillse att de inte kommer i kontakt med MENA folket. Så självklart har vi uppnått äkta svenskt konsensus om att göra motsatsen, dvs. använda de svenska barnen som en integrationsresurs. Alla utopister gör självklart allt de kan för att förhindra att just deras barn drabbas, men samtidigt kräver de att andras barn skall offras. Det är ren ondska, inget annat.

   Gillad av 13 personer

  • Matte skriver:

   @TC

   När jag läste artikeln kom jag att tänka på gårdagens diskussion där en del tycker du har ett högt tonläge. Jag tror Patrik är något på spåret när han menar att vi alla upplever situationen olika och därför agerar på faran på olika sätt.

   Om man hör fallet är man inte lugn. För egen del tycker jag mig höra det och därför tycker jag också att ett högt tonläge kan vara befogat. Jag sitter här med flytväst. Räcker det?

   Gilla

   • Matte skriver:

    @TC
    Intressant. Chanserna att överleva ett vattenfall tycks högre än vad jag trodde. Frågan är hur Sverige kommee klara fallet.

    @Elina
    Nej, jag inser att en flytväst inte är mycket skydd, och jag lägger mycket tankemöda på att hitta bättre strategier. Det ultimata vore förstås att byta till en båt med en nykter kapten.

    Gilla

  • Ga Ort skriver:

   Blir du verkligen av med stöket i klasserna bara för att du tar bort värstingarna till en OBS-klass?
   Min erfarenhet (har en dotter i 2 klass) är att det finns ett grundläggande ”vardagsstök” som stör enormt mycket. Men ingen av de pojkar – nästan alltid är det pojkar – som gör detta är tillräckligt stökig för att hamna i OBS-klass.
   Dessa pojkar är helt enkelt OUPPFOSTRADE. De är vana hemifrån att inga hot verkställs. Att det är ok att ignorera tillsägelser. Att auktoritet kan bemötas med olydnad.
   Detta är ett mer djupgående problem som du inte löser med OBS-klass. Iofs tror jag också det är nödvändigt att införa den för värstingarna.

   Gilla

 3. J.G skriver:

  Det här gäller inte enbart skolan.

  Sverige håller på att koloniseras, och svensken kommer gå till samma öde som alla koloniserade folkslag.

  Demokratin är också ett minne blott.

  Tror du att våld, och våldtäkter mot svenskar kommer minska, så är du bra naiv.

  Gillad av 9 personer

 4. V för Vendetta skriver:

  Om jag själv skulle åka i en sådan båt skulle jag utan betänkligheter hoppa över bord och simma bort till den Sverigedemokrat som står på stranden med fötterna väl förankrade i myllan och dom sedan länge har hört mullret från fallet och känt vattenskvätten i ansiktet. Den platsen torde för mig vara den tryggaste. Glädjande nog verkar rätt många i båten göra samma sak. De som sitter kvar och hoppas att de gamla polarna M och S skall ändra sig och kliva av är dömda att gå under i fallet och det verkar som att P E är en av dem som vi får dragga efter nedanför vattenstupet då han har svårt att lämna sin polare M trots att denna verkar vara både blind och döv.

  Gillad av 7 personer

  • tom crean skriver:

   En lysande kommentar. Vem är galnast, de som väljer att styra mot vattenfallet för de styr åtminstone till kanten, eller den dom ser fallet och inte hoppar av?

   Gillad av 2 personer

  • Elof H skriver:

   Även om Sverigedemokraten vill vända skutan så är denne med på båten som alla andra. Problemet är att om du vill hoppa i så förolyckas du troligen och når du stranden så har du lämnar alla dina tillgångar och din trygghet ombord på båten.

   Problemet som föreligger är att det saknas tid för att lugnt och sakligt argumentera för att båten bör vändas. Enda chansen är att klubba ner styrman, ta över rodret och hindra övriga passagerare från att göra något åt det. Problemet är att de passagerare som vill det är alldeles för få och svaga för att ha en rimlig chans.

   Gillad av 2 personer

 5. Palle9 skriver:

  Patrik: en helt lysande krönika! Bilden med båten, som är på väg mot forsen/vattenfallet är mycket belysande som metafor för rikets situation i allmänhet (och skolans i synnerhet) och de styrandes agerande. En skillnad mot styrelseledamöter, som kan ha egna medel investerade i företaget, är att de politiskt styrande inte har gjort egna investeringar utan hela tiden parasiterat på företaget/landets skattebetalare.
  Men just förnekelsebeteendet och grupp-psykologin är väl fångad i din berättelse.
  Beträffande skolan har jag ofta slagits av hur det i debatter betonas vikten av att varje elev ska få understöd med hjälp på sitt eget hemspråk utöver den ordinarie undervisningen, individuella utvecklingsplaner ska tas fram osv. Allt för mig helt verklighetsfrånvänt – hur inbillar sig politiker och skolverk att dessa enorma personella resurser och den tid, som detta kräver ska frambringas?
  Sveket mot barnen, som tvingas gå i dysfunktionella, stökiga klasser med ofta dåliga lärare, är enormt.

  Gillad av 9 personer

  • olle reimers skriver:

   Jo, jag tyckte också att metaforen var välfunnen. Den beskriver den aktuella situationen på ett adekvat sätt. Några viktiga fakta är dock uteslutna.

   Kamraterna, vare sig de heter M, S eller L; är redan försedda med livvästar och med helikoptrar som hovrar ovanför och räddar dem medan resten av resenärerna med säkerhet går under.

   Det är alltså, med detta i åtanke, ingen idé att försöka övertyga dem om att styra in mot stranden; de har redan bestämt att båten ska fram till stupet och sedan falla.

   Det enda som återstår är att övermanna och kasta ut besättningen och överta rodret.

   Gillad av 1 person

 6. Bo Svensson skriver:

  Skattefinansiering av undervisning vilar på att det finns en massa kunnande som skattebetalarna finner angeläget att det förmedlas till det uppväxande släktet och pengarna får den studerande alltså i takt med att det kommer på plats.

  Därutöver finns det rimligtvis nationella minimikrav på vad som skall krävas för myndighet och rösträtt som kan kallas grundskolekompetens. – Till exempel att behärska landets språk.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Först skrev jag:

   Din medicin: ”total decentralisering av all makt till rektorer och lärare, tillförlitliga rankinglistor omfattande alla skolor baserade på kontrollerade betygsresultat publiceras med full transparens på internet så att alla elever och alla föräldrar vet vad varje enskild skola duger till.” – Men det kommer inte heller att fungera.

   Undervisningen måste släppas ut ur planekonomins grepp och det finns en metod:
   Att man som studerande får del av skattemedel ägnade ändamålet i takt med att man kan dokumentera tillägnat kunnande, varigenom man får makt och medel att skaffa sig det som man finner bäst.

   Incitamenten blir då de rätta för alla inblandade.

   För att din medicin skall ha en chans att fungera, måste skolor ha rätt att välja bort lågpresterande elever, annars är deras resultat ju helt beroende av omständigheter utanför deras kontroll och vem skall då ta hand om dessa?

   Gillad av 3 personer

   • Redaktionen skriver:

    Ibland blir jag bekymrad över att det är så svårt att skriva tillräckligt tydligt. Det är som om en del läsare inte vill uppfatta orden utan tror att de betyder något annat än vad jag skrivit. Om jag skriver ”total decentralisering av all makt till rektorer och lärare” så betyder det såklart att skolorna kan välja elever. Vad annat skulle total makt kunna betyda? Decentralisering av makt till den enskilda skolan ett så radikalt grepp att man måste tänka länge för att få en idé om konsekvenserna.

    Jag skulle önska att en del kommentatorer förkovrade sig i innanläsning och nu menar jag inte särskilt dig, Bo. Ofta argumenteras inte kring vad skribenter skriver utan något annat som kommentatorn anser sig kunna läsa in. Som redaktörer hamnar jag och andra då i beråd. Man vill ju inte refusera välformulerade kommentarer bara för att de bygger på missuppfattningar eller otillräcklig läsförståelse. Vi tar bara bort riktigt grova och osmakliga inlägg, hittills 1 730 stycken mot 198 334 stycken godkända, ungefär 0,8 procent av de inkomna.

    Patrik

    Gillad av 13 personer

   • ._._,Utlandssvensk skriver:

    @ Patrik E,

    ”Om jag skriver ”total decentralisering av all makt till rektorer och lärare” så betyder det såklart att skolorna kan välja elever. ”

    Ok, då utgår jag från att du stöder ett system där skolor har rätt att selektera t.ex baserat på ras och/eller religion. Stämmer det?

    Hur är det med bostadsområden? Bör, enligt dig, samma princip gälla där? Ska man t.ex kunna uppföra ett nytt villaområde där man endast tillåter vita köpare och via servitut förbjuder försäljning till andra grupper? Detta system var mycket utbrett i norra USA fram tills staten förbjöd det på 50-60 talet.

    Slutligen, hur ser du på hela stater? Vore det, enligt dig, rimligt att Sverige förbjöd t.ex muslimer eller svarta att bo i landet?

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Visst var det din metod jag var missnöjd med och inte något jag missuppfattat.

    Skall skolpengen vara lika för alla, blir det fel, för då jagar skolorna efter de mest lovande barnen och att undervisa de andra blir relativt olönsamt.

    Skall skolorna får betalt efter hur mycket kunnande de lyckats förmedla till eleverna, blir det samma jakt efter elever med bäst förutsättningar och ingen vill undervisa de andra.

    Försök hitta en rimlig invändning istället till att man släpper från sig skattemedlen till ändamålet undervisning direkt till de studerande i takt med att de tillgodogjort sig kunnandet och låter dem skaffa sig det som de finner bäst.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    En annan olägenhet är ju att man kan sätta i system att bara dela ut skolpengen till föräldrarna och strunta i att bedriva någon undervisning. – Och alla andra alternativ mellan detta och seriös verksamhet. – Den ordning jag föreslår är genomtänkt, – där finns inga blottor om man hittar en fusksäker kunskapskontroll.

    Gilla

   • .,.,_Utlandssvensk skriver:

    @ Bo & Patrik,

    Ni låter båda som tvättäkta utopister i mina öron. På fullt allvar verkar ni tro att det går att hitta ett system som fungerar för alla de olika folkgrupper som nu befinner på det landområde som fortfarande kallas Sverige. Tillåt mig att förklara vad jag ser som bristerna i era resonemang:

    Pga. de mycket omfattande inskränkningarna i yttrandefrihet kan vi utgå från 2 påhittade grupper. Vi har då de gröna med IQ medel =100, och de blå med IQ medel = 70.

    Patriks modell:
    Skolorna får fritt välja vilka de tar in. Detta kommer ganska omgående att leda till total segregering och de skolorna som blir fast med blå elever kommer att bli rena katastrofzoner. Att de ”konkurrerar” med de gröna skolorna kommer att innebära exakt noll. Fördelen är att det då finns hopp för de gröna eleverna, som slipper de blå. Men om det ska vara någon vits med detta system, måste man då också acceptera ett väldigt påtagligt rasistiskt utfall. T.ex kommer nästan inga blå att komma in på universitet och om man inte har omfattande transfereringar kommer merparten av de blå att leva i våldsam slum.

    Bos modell:
    Om de utbildningsmål som ställs upp utgår från de grönas förmåga, så kommer det för en stor andel av de blå att vara meningslöst att ens försöka att utbilda sig. Det kommer inte kunna nå målen och därför inte heller få några pengar. Således får de putsa skor eller något liknande från späd ålder, precis som i vilket slumområde som helst i 3je världen.

    Om man istället sätter målen utifrån de blås förmåga, kommer merparten av de gröna kunna kvittera ut sin skolpeng utan någon som helst ansträngning. De kommer då självklart också att helt sakna förmåga att konkurrera på någon internationell arbetsmarknad

    Acceptera att det inte går att ha ett system för flera olika folk. Detta gäller inte bara i skolan utan för hela samhället. Eller dröm vidare om olika utopiska fantasier samtidigt som skutan närmar sig vattenfallet med allt högre hastighet.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Man hittar här bestämda uppfattningar om hur undervisning skall bedrivas och hopp om en ny utbildningspolitik. – Men det är planekonomi. – Med verksamheten utsläppt i den friska sektorn, löser det sig själv. – Det skall inte bedrivas utbildningspolitik.

    Gilla

   • ..,,..,Utlandssvensk skriver:

    @ Patrik,

    ”Visst. Har du någon bättre lösning?”

    Jag har ingen lösning för de blå men min lösning för de gröna är att helt undvika all kontakt med de blå. För att uppnå detta rekommenderar jag generösa mutor, dvs, betala så mycket som krävs för att en stor andel av de blå ska lämna landet.

    Är jag då också utopist? Tja, det får väl ni andra bedöma. I mitt huvud är skillnaden att jag inte gör anspråk på att kunna reformera hazarer, somalier, araber eller jordens övriga alla folkslag.

    Gilla

   • Richard skriver:

    Patrik, du skrev ” Har du någon bättre lösning?”

    Jag vet inte vad Utlandssvensk har för lösning men utifrån hans resonemang tänker jag att man allra först måste slänga ut alla ur landet som inte har här att göra. Det är ofantligt mycket viktigare än att försöka lappa och laga skolan.

    När väl det gjorts får vi andrum och kan enkelt hitta lösningar på skolproblem och annat. Problemen kommer nämligen vara väldigt mycket mindre med en etniskt svensk befolkning.

    Gillad av 1 person

   • Anders skriver:

    Om jag får komma med ett inlägg i diskussionen mellan Utlandssvensk och redaktionen: Utlandssvensk har helt rätt. Och vilken är då lösningen? Jo, mycket omfattande återvandring. Hur ska den gå till? Finns två vägar. Den ena är mycket generösa återvandringsbidrag, säg 1 miljon per vuxen och 500 000 per barn. Med lite mutor till de mottagande länderna kommer det för en miljon personer att kosta runt 1000 miljarder. Kan tyckas vara en enorm kostnad, men är i själva verket synnerligen billigt eftersom invandringen kostar runt 300 miljarder per år och vi kan, fortfarande, med den, fortfarande, låga statsskulden låna upp pengarna. På sikt, ren vinst. Den andra varianten är med våld: Vi upphäver alla uppehållstillstånd som fåtts på falska grunder (minst 9 av 10) och vi hotar med indraget medborgarskap om det också fåtts på samma falska grunder. Vi hyr in Academi (f.d. Blackwater) som har vana vid att ta hand om de etniciteter det är frågan om. Behövs kanske 50 000 man för uppgiften. Kommer nog att bli lika dyrt som återvandringsbidragen och troligen rätt blodigt. Genomförbart? Ja, bara viljan finns. Utopiskt? Ja, tyvärr, eftersom inte viljan finns.

    Gillad av 1 person

   • _,._.,Utlandssvensk skriver:

    @ Richard & Anders,

    Det låter som att vi är eniga.

    Enligt min uppfattning, är det mycket störande att ständigt läsa om att olika former av ändringar i det svenska samhället ska lösa problemen med migranterna. Det är ett fullständigt tokigt angreppssätt.

    Alla system i Sverige är skapade för svenskar och de skulle fungera helt ok om befolkningen fortfarande var homogen. Visst, lite lägre skatter, mer ordning i skolan, osv. skulle inte skada. Men det här har noll och intet att göra med det läge vi har nu. Det är totalt omöjligt att göra om dessa system så att de ens kommer nära att passa alla de olika grupper som nu finns i landet. Samtidigt så skapar dessa debatter en omfattande rökridå som kraftigt sänker sannolikheten för verkliga lösningar.

    Gillad av 2 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  Instämmer i PEs förslag på recept för skolan. I en tidigare krönika tog PE upp idėn om att varje elev skulle behöva ansöka till sin skola eller en ny skola varje höst,  där vitsord kring uppförande och ordning och flit skulle avgöra om man får gå där, i mån av plats. Förmodligen med urvalet genomfört av externa bedömare. Att tvingas se skolpengen som ett stipendium och den förmån det är.
  För övrigt behöver man återta lärares ledarskap och katederundervisning med lärare som ämnesexperter och återgå till manuella redskap i huvudsak och tillämpa ständiga prov och betyg. Inte förleda barn att tro att man ska ha roligt utan att skolan är hårt arbete men med rätt att vänta sig ordning och lugn i klassrum och utanför klassrummen. Om lärare och rektorer fick fria händer och föräldrar fick ständiga kvitton på resultat, så skulle flummet rensas ut sakta men säkert.
  Detsamma gäller högre utbildning som också måste få skötas av sakkunniga, inte av politiker och genusaktivister. Till slut behöver det också löna sig karriärsmässigt att skaffa sig bra betyg och högre utbildning. Det måste ske en tydlig sållning under skolgången i stället för att sänka kraven på innehållet i högre utbildningar och bara förlänga dem i tid.
  Allt detta förutsätter som alltid en politisk helomvändning av kursen med nya personer vid rodret.

  Gillad av 6 personer

 8. Jari Norvanto skriver:

  ”Mina bekanta Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna har ett helt annat angreppssätt.”

  Ohoj! Har man tagit fan i båten osv… Hade ni haft en kärnkraftsdriven skuta hade ni kunnat gå mot strömmen. Med ström motströms. Höhö.

  Gillad av 1 person

 9. miketheviking skriver:

  Lägg märke till att din Liberal verkar mest hjärndöd…
  Kan det bero på Westerberg, Ullenhag, Fredrik Malm och Birgitta Ohlssons kamp för massinvandringen? Mobiltelefon av var bara ett trick från Björklund liksom betyg.
  Soosevänstern saknar sjukdomsinsikt och deras laborerande med betygssystem – det ena sjukare än det andra – har skapat mycket psykisk sjukdom. Kriterier där 12 åringar ska göra kulturmarxistiska analyser och relativiseringar i förhållande till sociologiska aspekter?
  Moderaterna kan sätta fingret på att något inte stämmer men saknar helt kurs då de inte vill inse de fyra stora problemen som sänker eleverna, lärarna och hela skolsystemet.

  1. 178 nationaliteter som ska ha hemspråk och individuella utbildningsplaner. Det säger sig självt att varje liten skola lägger för mycket på detta trams. Bort med hemspråket. Här ska läras svenska. (men eftersom 30% av Sveriges befolkning har utländsk ursprung så behöver nog minst 1 miljon repatrieras)

  2. Skolans byråkratisering och administreringshysteri med planer, elevutredningar, särskilda individuella insatser för Bokstavsbarn m.m som skapar ett berg av papper istället för pedagogiska timmar med barnen.

  3. Omdaningen av skolan till ”företag” med ”resultatansvar” och ”skolpeng” där skolan hyr sina lokaler av kommunens fastighetsbolag som tar ut ockerhyror, får resurser från Kommunstyrelsen som inte motsvarar kraven från STATEN. Rektorer slavar som excelråttor för att tillfredsställa Skolnämnden emedan ”friskolorna” kan sålla ut problembarnen och tjäna en hacka.

  4. Disciplin, föräldraansvar (inte lärarna som ska vara föräldrar) och konsekvens.
  Mobbare och våldsamma barn ska spärras in enligt LVU. Skolan måste de-feminiseras. Mera manliga förebilder in – gärna f.d. militärer. Nu är mina 1500 tecken slut.

  Gillad av 8 personer

 10. Göran Fredriksson skriver:

  Politikers viktigaste uppgift är förmågan att förutse vad dagens beslut och opåverkbara händelser kommer att få för konsekvenser på lång sikt.

  Av dagens rikspolitiker är det få som är vuxna den uppgiften. De flesta beter sig därtill på ett sätt som ger intrycket av att de medvetet undviker att tänka på hur deras beslut kommer att påverka kommande generationers liv.

  Min erfarenhet, jag har varit s.k. fritidspolitiker under lång tid, är att politiker i gemen är synnerligen kompetenta. Inom beteendevetenskaperna anses det att beslut i grupp ger bättre resultat än beslut av enskilda. Men det finns ett undantag. När även intelligenta politiker skall ta beslut i grupp i politiska församlingar kan resultatet ibland bli häpnadsväckande galet.

  Slutsatsen av detta är att det finns avgörande fel i konstruktionen av Sveriges politiska system. Ett sådant är att det inte finns någon instans som garanterar att beslutens långsiktiga konsekvenser beaktas. Trots allt tal om att allt annat än politiska beslut skall vara hållbara.

  Beslutande folkomröstningar om viktiga politiska beslut, när tillräckligt många väljare anser att politiska organ har fattat ett dåligt beslut, skulle kunna vara en sådan instans.

  Gilla

 11. Östrahult skriver:

  Patrik: Jag håller med och Dina kamrater kan buntas ihop som ingående i familjen politiker, ingen större skillnad på dem. Jag säger numera att moderater egentligen är kamouflerade sossar.
  Så till mitt budskap: Samma sak kan sägas om Det Goda Samhället, DGS har fyllt en mycket viktig funktion men det är dags att tänka nytt. Något måste hända annars tynar DGS bort. Jämfört med för några år sedan så ser ”konkurrensen” helt annorlunda ut. SwebbTV t ex är oerhört produktiv och når nu även MSM och ordnar mötesplatser för folk som vågar tänka själva. T o m DI har nu en mycket levande läsarkontakt med omfattande kommentarsverksamhet och med lite censur. Alltså: Stort tack för det som varit men dags att tänka nytt!

  Gillad av 1 person

  • Jan Molin skriver:

   @Östrahult: för oss ”sedanlängeläsare” har du rätt, troligen har de flesta av oss redan gått vidare till mer skarpa ”sidor”, men det kommer väl, hoppas jag, sakteligen nya läsare som börjat inse de statliga och statsstödda mediernas ljug- och halvljugsförmåga med SVT, SR och TV4 i spetsen. De tillämpar nu rakt ut utvecklad östtysk propagandaverksamhet! Sosseregimerna genom åren var ju stora beundrare av kommunismen i den forna östtyska staten och stort erfarenhetsutbyte skedde genom åren med denna regim. Inte på regeringsnivå men på den statsfackliga sidan tex lärarna. Stort utbyte skede och sossarnas enhetsskola var en kopia av motsvarande i Östtyskland med samma namn!
   Hursom, staten kommer i längden inte att godta denna motståndsverksamhet i alternativmedia, man grunnar säkert redan på lagstöd för censur. Det första försöket misslyckades! Morgan Johansson är en otäck typ och jag tror att hur djävlig han kan bli övergår vår svenska fredliga fantasi.

   Gillad av 2 personer

 12. fabricerad skriver:

  Svensk skola har två primära funktioner. 1. Förvaring så att garor och torg är fria och tillgängliga samt 2. göra barn och ungdomar till värdegrundsknarkare. Dessutom kämpar vi som arbetar i svensk skola mot ett samhälle som inte värdesätter hårt arbete i skolan (eller yrkeslivet för den delen). Att plugga och slita måste löna sig! Vi måste acceptera större skillnader i inkomst och att dessa skillnader är avhängiga utbildning.

  Gillad av 1 person

 13. gmiksche skriver:

  Ingen risk för något vattenfall längre fram på floden Styx. Båten Sverige har gått på grund. Värdegrunden. Där ligger vi och väntar tills någon kommer att rädda oss. Det verkar finnas hopp. Båttrafiken från Afrika har kommit igång igen. Erdogan har förklarat sig beredd att låta räddningspersonalen korsa Egeiska havet. Simma lugnt.

  Gillad av 6 personer

 14. Vilka surrar oss vid masten? skriver:

  Fortsättning…

  Ju större fartyg – ju trögare rör hon sig. Och vid hög fart hjäper inte ens back i maskineriet. Människan som kollektiv uppträder trögt. Som en sengångare. Att ändra på mentala processer är svårt.

  Ta denna slutsats och överför den till integration och assimilation. Det anländer stundligen många båtlass över Medelhavet. Vissa med färden ställd till Norden. En del kallar detta strömdrag för pull-faktorer. Andra att Sverige utgör en hägring. En överflödets bastion. Hur som helst – det anländer många, många båtlass.

  Om människor nu är lika – så uppträder väl även dessa nyanlända som sengångare. Rentav som svenska trögdjur. Att de vill behålla egen fart och riktning. Men denna gång med utgångspunkt från MENA-land och Afrika. Med sjökort medtagna från egna hemländer.

  Så fart och riktning blir något olika. För ingen överordnad trafikledning existerar. Då uppstår per automatik krockar. Det kallas för kulturkrockar.

  Då ropar man från svenska fartygsdäck – ”ni måstre styra som oss”! Efter svenska sjökort. ”Integrera och assimilera er”!

  Men andra PK-svenskar ropar annat. För inom multikulturen styr var och en efter eget huvud – om än komna från det inre av Papua Nys Guinea. Ett kärnvärde och lag inom identitetssamhället.

  Landet Sverige tycks ännu inte än ha bestämt sig. Integration eller multikultur? Sverige – ett land i limbo.

  Och in i skolan tuffar denna mångtydighet in med ett brak. Samtidigt har vår egen PK-värdegrund surrat oss vid masten. Säger någon emot väntar mer än bara tummen ned. Tack för kaffet!

  Gillad av 3 personer

 15. Röstar SD kommunalt skriver:

  Relevant och kanske inte välkänt är att den moderatstyrda överklasskommun jag bor i, Vellinge, länge utnämndes till skolkommun No1 i lärarnas egen undersökning. Jag har dock inte kunnat spåra någon stor nöjdhet hos lärarna utan istället så slutar de i parti och minut och flyttar till andra kommuner som satsar nån futtig tusenlapp mer på lärarna och inte på korrupta byggprojekt. Lärarna tampas också med bortskämda ungar som inte blir uppfostrade och vars föräldrar struntar i dem.

  Anledningen till att Vellinge hamnade överst är ju att klasserna är nästan svenska och många av de karriärdrivna föräldrarna kräver goda skolresultat. I år så viktade man visst om så resultaten vägde lättare och Vellinge föll då som en sten från No1 till No33. Lärarna var inte så nöjda trots allt, och en moderatstyrd kommun med silversked i mun visar sig inte ens klara av detta. Nu ökar samma moderater antalet migranter i klasserna problemen kommer som ett brev på posten.

  Gillad av 3 personer

 16. Skarprättarn skriver:

  Skolans förfall beror förvisso delvis på politisk klåfingrighet, men den stora boven är i vanlig ordning invandringen. När var femte elev är invandrare eller har invandrarbakgrund avstannar takten, då miljön blir stökigare och då den minsta gemensamma nämnaren sätts av Ahmeds kunskaper i svenska språket och andra ämnen. Ty alla ska med och alla är jämlika, om det så innebär att alla ska vara lika kassa.

  På det problemet finns två lösningar: 1) vi åker nedför vattenfallet och tar smällen i några decennier tills vi har byggt upp på nytt; 2) vi segregerar skolan och överger att alla ska med.

  Den senare åtgärden vågar inget politiskt parti ta i, kanske inte ens SD. Därför fortsätter vi längs floden, på samma utstakade rutt. Det är inte ett trivialt politiskt problem.

  Gillad av 5 personer

 17. Aha skriver:

  Utmärkt ironisk beskrivning över skolsystemets brist på sjukdomsinsikt. Hur kan ett samhälle bli så knäppt, gå så vilse i pannkakan? Polissystemet och rättsväsendet är väl också lika knäppt då man låter en klick livsstilskriminella härja runt. Man kan ju också undra hur det är med det militära där Öb rockar loss på Pridefestival. Militären har också tagit fram en ”Handbok gender”. Det kanske ändå inte är så tokigt. Fienden skulle kunna få det svårt att hålla sig allvarlig om de kom över ett exemplar.
  Utrikespolitiken har konstant varit knäpp i decennier då man bidragit med avsevärda belopp till socialistiska misslyckanden. De var väl först ut med knäppigheterna med Palme som den store pådrivaren.

  Som alltid är det vänsterut man ska blicka när tokigheterna brer ut sig; hos kulturmarxister och annat löst folk. I hela västvärlden verkar det som om de har lyckats ta kommandot. Borgarklassen strävar på och har annat att tänka på. I det perspektivet kan borgarna beskrivas som en sovande fårskock. Många är också marinerade i PK-istiskt tankegods ända från dagis. Vi som sett ett annat bättre Sverige och som inte blev indoktrinerade eller marinerade har ett stort ansvar att vi lät PK-ismen, en annan fårskock, ta över.

  Det är en hel del i Sverige som är på väg mot det brusande vattenfallet.

  Gillad av 3 personer

 18. Vaknauppnu skriver:

  Om man fick önska:
  En from önskan vore då att du var skolminister och att landet blivit befriat från sina klaner och religion X även kultur VX. Att det fanns en chans att läka landet och folket . Sen aldrig mer! Landet SKA skyddas från folk som inte vill oss väl!

  Gillad av 2 personer

 19. Jan Hyllengren skriver:

  Javisst finns det förnuftiga lösningar på dagens problem. Men. De progressiva som hanterar rodret som inte är dumma eller korkade, även om deras retorik tyder på det, vill ta ha oss kvar i båten och de styr mot det vattenfall de möjligen erkänner som en liten utmaning. Därbortom väntar ju det förlovade globala riket. Det går heller inte att argumentera med de postmoderna som förskansat sig i styrhytten. Deras relativism ger dem möjlighet att avfärda kritik med sådant som ”ja, men det där är ju bara din sanning och min sanning är en annan”! Det är lättare att bota en zoombi än att omvända en postmodern… spänn fast flytvästen!

  Gillad av 4 personer

 20. Lars-Olof Svensson skriver:

  En liten spegelskärv. För något tiotalet år sedan uppmärksammade SVTs nyheter att mobiler i klassrummet blivit ett problem. Lärarfackets ordförande intervjuades, men nej det var inte en fråga som lärarna kunde bestämma över. Alltså, om lärarna skulle få plocka av en störig elev hans mobil. Nu, många år senare har det tydligen blivit politik av det istället. Vad som borde vara lärarens självklara befogenhet ska tydligen istället politiseras. Skulle inte tro att samma frågeställning skulle dyka upp i en finsk skola.

  Gillad av 4 personer

  • elina skriver:

   Ställde frågan om mobiler till en finsk lärarassistent men hon förstod inte frågan utan upprepade att läraren hade en arbetsmobil dit föräldrar kunde ringa om det var något akut.
   Den assistenten kom inte in på lärarlinjen för hon hade inte högsta toppbetyg, det krävdes lika som till läkarlinjen (alltså studenttenta inte bara en mössa) och gärna en-två terminer som assistent. Hon fick läsa magisterexamen i pedagogik mm och sedan bli den som bedömer vilket extrahjälp barn i skolan behöver, från klass 1 vårtermin och uppåt.
   Men även den finska skolan har problem som stavas invandring och brister i finska eller svenska språket, men då blir det stormöte i Regeringen.

   Gillad av 1 person

 21. H Portell skriver:

  Tack för en krönika i det viktigaste ämnet vi har – skolan.
  I skolan, på arbetsplatsen, i hälso och sjukvården, i fullmäktige av olika slag, i uppträdandet människor emellan osv osv i all vår verksamhet måste det råda ORDNING OCH REDA för att det skall fungera. Det gör det inte på många håll idag. Det gör det inte heller i skolan. Där har det inte gjort det under en lång följd av år. Av någon underlig anledning ger vi våra barn och ungdomar en skoltillvaro som i alltför många fall utgör en ”happening” och i bästa fall ger bara dem som kan isolera och koncentrera sig i sitt skolarbete en möjlighet till kunskapsinhämtning.
  Av dagens påverkanskrafter för skolans verksamhet kan vi nog inte räkna med annat än fortsatt ”happening”. Något ljus i mörkret är svårt att finna.
  De finns dock bra skolor med företrädare som bör tydliggöras och föras fram som jämförelse och mål. Några av dem är privatskolor.
  Är inte en skola med ordning och reda är en förutsättning för generationernas framtida samhälle?

  Gillad av 1 person

 22. Göran Nilgard skriver:

  @SKARPRÄTTARN
  Ditt scenario1): är inte ”några decennier” ett rent önsketänkande? Varför blir det inte sämre och sämre tills den totala härdsmältan inträffar?

  Gilla

 23. Roger Knutsson skriver:

  Lösningen på alla eventuella (?) problem som finns inom skolans värld kommer ännu en gång att slutgiltigt lösas med vårt nya och evigt bestående betygssystem nummer 654.
  Head(?)master

  Gillad av 2 personer

  • Richard skriver:

   Precis! En mycket viktig poäng. Reinfeldt sitter nog säkert ute i skärgården och börjar det trots allt brännas där ute har han skaffat sig pengar och kontakter nog att kunna flytta till något annat skyddat boende i ett annat land.

   Gillad av 2 personer

 24. Hovs_klipphällar skriver:

  Jadu Patrik, kul analogi och att lägga ner vänsterbölden Skolverket vore en bra idé!

  I grunden handlar det om att en destruktiv ideologi slagit rot i skolan, återigen började det synas på 1960-talet med vänsterrevolten -68.

  Jag gick i gymnasiet då, och var själv med om att sätta upp revolutionära väggtidningar på skolan! Så lite begrep jag på den tiden.

  För att nu utrota detta vanvett föreslås att man helt enkelt lägger ner lärarutbildningarna, och startar om helt och hållet, då de är inpyrda med tokvänsterns förhållningssätt:

  https://www.salaallehanda.com/artikel/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  Till exempel…
  Trots att vi neurovetenskapligt vet mer än någonsin om inlärningens mekanismer får lärarstudenterna läsa om 100 år gamla pedagogiska lärosatser. Dessa har ofta, som i fallet med den sovjetiska pedagogen Lev Vygotskijs idéer, en socialistisk prägel.

  — Samma gäller lite överallt i samhället, inklusive polismyndigheten för övrigt. (Läs Peter Springares nya bok.) Alla jävla myndigheter är infekterade med detta mög som startats av PK-vänsterns politruker!

  Gillad av 3 personer

 25. Willy Lindqvist skriver:

  Skolans uppgift är att återskapa samhället. Ett samhälle återskapar inte sig självt. Finns inga människor som vet hur man administrerar samhället rasar det samman. Att lägga ansvaret för samhällets fortbestånd på kommunala politiker är i högsta grad ansvarslöst. Det är inte en kommunal uppgift.

  Gillad av 1 person

 26. Hortensia skriver:

  Du hade varit en bättre kapten på skutan, Patrik, för jag befarar att dagens styre sätter till alla klutar med sikte rakt på vattenfallet…

  … där de svekfullt janusansiktsförsedda ”kamraterna” kallt räknar med, att deras egenhändigt tillverkade godhetsglorior ska hålla dem flytande tills de når sitt verkliga mål; den globala penningpoolen, där de själva – dessa utvalda, framstående politiker – ska få bada i pengar medan moderskeppet Sverige, och vanliga, hederliga, skötsamma svenskar med det, sjunker som en sten till den dyiga bottnen.

  Vilken tur, att den kvicktänkte svennen SD jagar efter det kapade skeppet och inte räds att ta i, för att hjälpa Sverige på rätt köl igen.

  Gilla

 27. Leif Nilsson skriver:

  Patrik Engellaus mycket träffande liknelse, av det socialistinfekterade PK-etablissemangets totala oförmåga att hantera skolans förödande irrfärd, är tyvärr applicerbar på alla våra fundamentala samhällsfunktioner. De närmar sig det dånande vattenfallet!

  Den tyske ekonomen Dr Markus Krall ger i videon ”Ist Deutschland noch zu retten?”, en mycket insiktsfull och koncis analys av den djupgående kris, som också, i allra högsta grad, gäller Sverige. (15 min – på tyska): https://youtu.be/OuzDIrvdG6g

  Gillad av 2 personer

 28. christer jacobsson skriver:

  ”Sverige har tidigare haft det mest jämlika och högpresterande skolsystemet i världen. Dit ska vi ta oss igen”.

  Det verkar viktigare med jämlikhet än en bra skola för kamrat s.
  Snacka om total verklighetsförnekelse bland politiker.Det måste nog bli värre innan det blir bättre.Varför röstar folket på såna styrmän som kamrat m och kamrat s, det är ju dem som ställt till det och dem är okunniga att reda upp i det dem skapat.

  Allt går enligt plan sitt still i båten och se när det går utför.
  Kamrat jacobsson

  Gilla

 29. olle reimers skriver:

  Globalismen är en totalitär rörelse som måste stoppas och förbjudas.

  Så länge vi har sjuklövern vid rodret kommer båten att styra mot vattenfallet. De styr dit med avsikt. Det är globalisternas mål. Tydligare än vad Fredrik Reinfeldt var på moderatstämman kan man kanppast vara.

  Skolsystemet är bara en av de modeller som skapts för att omvandla individerna till Homo Globalicus Orwellius.

  Gillad av 1 person

  • Åke Sundström skriver:

   Visst var Fredrik tydlig, men du själv är otydlig genom att kalla honom ”globalist”. Varför undvika den korrekta titeln: landsförrädare?

   Globalist är Orwell-speak, och betyder enligt vänstern ”rika oligarker”. Det är sannerligen inte dessa som styr världen, även om de badar i pengar. Verklighetens motsvarigheter till Orwells Storebror heter EU-kommissionen och FN-byråkratin. Och sant förstås att vår svenska sju-klöver flitigt jobbar på i samma destruktiva anda och nu styrt skutan så nära vattenfallet att det bara är en tidsfråga innan katastrofen blir ett faktum.

   Vårt ganska specifikt svenska problem är att kunskapseliten, med få undantag, så skamlöst springer politiska ärenden och därmed blivit sönderfallets möjliggörare. Det är inte bara den Svenska Akademin som skämmer ut sig, det gör i än högre grad alla andra akademier, universitet och illustra samfund. Det är faktiskt de förment kloka som leder lemmeltåget mot avgrunden.

   När de borgerliga partierna kapitulerat och Patrik, plus ett fåtal andra sanningssägare, tycks tala för döva öron, står hoppet till de jordnära och självtänkande gräsrötterna, de som via röster på Jimmy Åkesson eller andra revoltörer kan avvärja en större kollaps än den vi redan nu befinner oss i.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Vilka är det som styr EU-kommissionen och FN-byråkratin tror du? Vilka är det som betalar dem för att göra som de gör?

    Nej, det är löftet om guld och gröna skogar som gör att dessa personer gör som de gör. De som därigenom anser sig vara odödliga och stå över alla andra är de som springer de rika oligarkernas ärenden. De är de utvalda, de invigda.

    Om Fredrik Reinfeldt har du rätt. Han är en landsförrädare, vilket han öppet tillstått.

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   Olle & Åke. Det finns globalism av olika sätt. Jag stötte just på en artikel i dagens Deutsche Wirtschaftsnachrichten, tyvärr bakom betalvägg. Med rubriken ”Motstånd mot övertagandet i smyg av FN genom koncernerna. Liknande info finns på bloggen
   http://norberthaering.de/de/27-german/news/1188-un-wef-widerstand

   Artikeln handlar om det ökande samarbetet mellan FN och WEF (Word Economic Forum, d v s Davosklubben). I slutet av september skrev fler än 240 organisationer ett öppet brev till FNs generalsekreterare Antonio Guiterres, i vilket det krävde ett slut på samarbetet mellan FN och WEF.

   Som framgår mellan raderna är de protesterande organisationernas syften inte helt rumsrena heller, i vart fall enligt min uppfattning. Såsom framgår ur följande passus: ”Visserligen har signatärerna (av skrivelsen till FN) förståelse för, att FNs generalsekreterare Guiterres kräver finanskraftiga partners i kampen mot den sig över hela världen utbredande populismen..”
   D v s i kampen mot folk som företräder nationella intressen. Som synes är världen fullt med rävsaxar.

   Gilla

 30. C de Longueville skriver:

  Det tog långt över hundra år att bygga en högklassig svensk skolkultur, Patrik.
  Efter tre decennier av illdåd är den förvandlad till den grushög, som nu kan beskådas.
  Mardrömslik misshandel av skolan har sänkt även universiteten till sopklass.
  Svenska elevers kunskaper har rasat mot ett svart hål samtidigt som betygsinflationen galopperat mot oändligheten.

  Katedern är bränd och lärarprofessionen slaktad.
  Adjunkter och lektorer är utrotade.
  Bildnings- och kunskapsföraktet har sänkt en högklassig skolkultur till europeisk bottennivå.
  Ignoransen och ineffektiviteten är satt i system och kunskaper åtnjuter i dag lika högt anseende, som den yrkesgrupp som är satt att bibringa dem.

  Det svenska skolsystemet fungerar inte alls.
  Alla internationella undersökningar visar, att det är ett absolut fiasko.
  Aldrig har det släppts ut grupper av så obildade elever och aldrig har medelgoda och duktiga elever fått så lite stimulans.
  Den svaga tredjedelen, som inte bara stör all undervisning får dessutom praktiskt taget alla resurser.

  I OECD:s rapport från 2015 konstaterades, att Sveriges självbild av att vara en kunskapsnation inte stämmer med verkligheten.
  Social utjämning och inte kunskapsförmedling varit den svenska skolans huvuduppgift sedan 1960-talet.
  Kunskapsförmedling har ersatts av snömos och svammel.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.