Patrik Engellau: En krönika för nördar

Patrik Engellau

Den 28 oktober var en stor dag ty Dagens Nyheters ledarredaktion, som är en tillförlitlig indikator på stämningsläget bland PK-isterna, förnekar inte längre Sveriges problem med brottsligheten:

Om något präglat andan är det väl just larm om att brottsligheten är på väg att bli systemhotande? Åtminstone sex partier i riksdagen stormar i dag fram med exakt detta budskap och med olika idéer om hur det ska avhjälpas; från tiotusen fler poliser till utvisning av brottslingar och en armada ordningsvakter. Till och med DN:s ledarsida, liberaloptimismens mörka hjärta, [säger ledarskribenten med tilltalande självironi; PEs anmärkning] förespråkar allt detta,

Sanningen ska frälsa oss, menar skribenten:

Visst måste det gå att se på brottsligheten med största oro och samtidigt peka på hur viktigt det är att den inte beljugs och överdrivs? Varken skönmålning eller svartmålning? Det finns ett rationellt sätt att hantera rädslan, och det är med fakta. När någon säger att vålds- och sexbrotten skenar är det rationella svaret inte att säga vare sig ja eller nej och hänvisa till känslor, utan att leta fram hur det faktiskt ligger till med den saken.

På förekommen anledning menar jag att detta är ett blåögt sätt att se på saken. Som skribenten själv säger pågår för närvarande ett kulturkrig, ett krig där PK-isterna fram till helt nyligen var överlägset dominerande men av stämningsförändringar i folkhavet nu förmåtts att gå i försvarsställning. (Underligt nog anses det faktum att folket avger den allra diskretaste signal om sin oro och sina känslor ofta som ett populistiskt hot mot demokratin.) I krig är fakta inte att lita på eftersom även forskare och faktamänniskor är kombattanter. Krigets första offer är som bekant sanningen. Jag har lärt mig att inte lita på någon, kanske inte ens på mig själv. Låt mig ge ett exempel.

Jerzy Sarnecki, en av vårt lands skickligaste och mest erkända kriminologer, skrev nyligen en artikel på bloggen Kvartal där följande passus förekom:

Tack vare en studie av Patrik Engellau från 2019 vet vi att invandrares överrepresentation bland misstänkta för brott har minskat påtagligt perioden 2013 – 2017 jämfört med perioden 2002 – 2006. Att antalet brottsmisstankar för utrikesfödda i absoluta tal har ökat beror således på att deras andel i befolkningen har ökat.

(Den refererade studien, som utförligt diskuterats på dessa sidor, återfinns här tillsammans med det statistiska underlaget från Brottsförebyggande rådet. Du kan kontrollera allt själv eftersom du inte kan lita på någon utom möjligtvis Brottsförebyggande rådets obearbetade basstatistik.)

Sarnecki har läst rätt innantill i rapporten. Det framgår av rapportens Illustration 2. Överrisken i brott för samtliga utrikes födda – observera att han bara nämner invandrare, inte invandrares barn – har sjunkit från 2,4 till 2,0 mellan de två perioderna (där måtten är en jämförelse med brottsligheten för svenskfödda med två svenskfödda föräldrar som med automatik ges värdet 1). Varför denna minskning i utrikesföddas överrisk inträffat kan jag inte förklara. Minskningarna har inträffat i stort sett generellt, alltså oavsett varifrån de utlandsfödda än kommit och vilken sorts brott vi än studerar. Ibland har jag undrat om Brottsförebyggande rådets statistik trots allt kan ha felat men jag har inte brytt mig om det ty den poäng studien faktiskt lyfter fram – och som förbigås av Sarnecki – blir så mycket starkare om de utlandsföddas överrisk sjunker.

Det är nämligen inte bara invandrare (och svenskar födda av två svenskar, för all del) som begår brott utan även två andra statistiska kategorier, nämligen invandrarnas barn, närmare bestämt kategorin ”inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder” samt kategorin ”inrikes födda med två utrikes födda föräldrar”. Dessa uppmärksammas inte av Sarnecki som endast behandlar utrikes födda, alltså ”invandrare”.

För invandrares barn, särskilt dem med två utlandsfödda föräldrar, går utvecklingen åt det andra hållet. Där har överrisken stigit från 2,6 till 3,1 mellan de två perioderna. Här talar vi alltså inte om nyanlända utan om människor som fötts i Sverige och som sedan födelsen stått under den svenska välfärdsstatens överinseende, kontroll och direkta inflytande. Ingen av de olika kategorierna utlandsfödda – exempelvis folk från västländer, Östeuropa, Latinamerika, Västasien eller Afrika – kommer upp i en överrisk på 3,1.

För de invandrarbarn som har en utlandsfödd och en sverigefödd förälder utvecklas överrisken också – således till skillnad från de utlandsfödda – åt fel håll. Ju mer tiden går, desto sämre tycks det svenska samhället bli att integrera dessa invandrarbarn i bemärkelsen anpassa dem till den lägre svenska brottslighetsnivån.

Dagens Nyheters ledarskribent avslutar så här:

Nästan alla är överens: brottsligheten är ett hot, folk är rädda och bådadera är ett samhällsproblem. Jag önskar att vi i fortsättningen när vi diskuterar dessa frågor kunde gå över till att säga konkret vad vi vill göra. Frukta inte – mobilisera. Fler poliser? Färre flyktingar? Fler fritidsgårdar? Fler fängelser? Vad säger forskning och erfarenheter om åtgärderna? Varifrån ska vi ta pengarna som behövs? Det är en mycket svårare diskussion, men viktigare. 

Ha! Du önskar att vi kunde gå över till att prata konkreta planer? Gör det då. Du har haft lång tid på dig att söka lösningar. Nu nöjer du dig med att framföra allmänna önskemål. Själv har jag i snart fem år på dessa sidor kommit med praktiska förslag och aldrig fått annat än skäll inklusive annonseringsförbud från Dagens Nyheter. Lite ödmjukhet från tidningens sida gentemot dem som tidningen så länge malträterat skulle inte misspryda.

57 reaktioner på ”Patrik Engellau: En krönika för nördar

 1. Palle9 skriver:

  Patrik: Stort tack för ditt engagemang i att bringa klarhet i situationen. Uppseendeväckande att kriminologerna på Brå själva inte utfört det arbete med att analysera statistiken, som du genomfört. Sarneckis uttalande är typiskt: ta fasta på en delsanning och betona denna, samtidigt som han underlåter att nämna något av det mest slående resultatet, nämligen de oroande siffrorna för unga män födda i Sverige av en eller två utrikesfödda föräldrar. Ett beteende, som brukar benämnas ”att luras utan att ljuga”. Att Sarnecki skulle vara en av våra skickligaste och mest erkända kriminologer är jag tveksam till – sant är att han varit de stora mediernas favoritobjekt när det gäller intervjuer – uppenbarligen för att hans åsikter legat i deras politiskt korrekta linje. Ständigt betonande att hårdare straff inte minskar brottsligheten – alltid ur brottslingens perspektiv, sällan eller aldrig ur brottsoffrens.
  Angående DN så följer de den ökända metoden att bemöta personer med för dem misshagliga åsikter, som vill peka på sakernas tillstånd, med att först förhåna och bespotta dessa. När till slut verkligheten hinner ikapp, och den egna positionen blir allt mer ohållbar, då svänger man och ansluter sig till kritikernas uppfattning, samtidigt som man utan att blinka låtsas som att den nya inställningen är något självklart. Aldrig en genuin självprövning och en uppriktig ursäkt eller ett erkännande till kritikerna. Detta beteende känns igen även från sjuklöverpartierna i fråga om konsekvenserna av den förda massinvandringspolitiken – det mesta man kan sträcka sig till är något halvkvävt yttrande om att ”vi har varit naiva”.

  Gillad av 13 personer

  • Aha skriver:

   Strategin eller taktiken borde vara att hålla de livstilskriminella, de gängkriminella inom lås och bom. De lär vara 5 000. In med dem i något lågkostnadsland. In också med de 5 000 som tar deras platser etc.
   Sätt fast dem via jourdomstolar som snabbt och effektivt dagen efter brottet förpassar dem till fängelset. Anonyma vittnen självklart när så är applicerbart.
   Gängbrott såsom misshandel, rån och stöld döms lika för alla. Inget ”tjafs”, inget utredande om vem som slog vad, vem som var mest aggressiv i rånet, vem som planerade stölden. Är man med så är man. Vill man inte bli dömt för att gänget hoppade på någons huvud; se till att välja rätt gäng.

   Inte en krona till livstilskriminella om man råkar döma dem fel. Tre halvallvarliga brott och man är livstilskriminell. De har försatt rätten till minutiös rättvisa.

   Utvisning i alla lägen om man har medborgarskap i annat land. Detta oavsett om man riskerar råka illa ut. Valet att begå brott är ens eget ansvar.
   Indragna bidrag eventuellt vräkning som första signaler därefter utvisning för hela familjer om de i sin helhet är brottsbenägna.

   Västvärlden låter sig pinas av invandrad brottslighet, från land till land. Varför? I Sverige är det extra illa eftersom raka tag skulle spräcka bilden om den humanitära stormakten. Det skulle innebära en enorm prestigeförlust. Räkna därför med samma brottsbild framöver såvida man inte sätter igång med storskaliga utvisningar.

   Endast Trump adresserar problematiken; till USA ska det inte komma kriminella.

   Gillad av 8 personer

 2. A skriver:

  Vi snackar patologiska lögnare här P.E. Det enda de är ute efter är att retirera till en ny lättare försvarbar uppsättning lögner. Vi ska inte lyssna på sånt här folk med mindre än att de satsar sina egna kroppsdelar på att det de påstår är sant. Det är exakt dessa människor som med berått mod FÖRSTÖRT Sverige utan att blinka. Vi måste inse att det viktigaste av allt är att lögnare inte ska ha inflytande över nåt alls i ett samhälle. Allt måste kretsa kring det.

  Mvh A

  Gillad av 15 personer

  • Richard skriver:

   Precis! Deras makt måste omgående tas ifrån dem. Och samtliga av dem ska bidra till att rätta till det de ställt till med. Förslagsvis sker det genom att de betalar skadestånd till brottsoffer och böter som kan användas till åtgärder som repatriering o.dyl. Vissa av dem måste dessutom straffas hårt.

   Gillad av 4 personer

  • Elisabeth skriver:

   Ja, A och Richard, media-folket ska inte få komma undan ! De är i högsta grad medskyldiga till situationen i landet, till den allvarliga brottslighet som plågar oss. Är det för att även Stockholms innerstad börjar få smaka på problemen som man nu försöker byta sida ? DNs ledarskribent skriver att det är viktigt att inte brottsligheten ”beljugs och överdrivs”, det ska vara ”fakta”. Jo jo, DNs ”fakta” , det vet vi ju vad det är . Man fortsätter med sådant snömos, det betyder att man kommer att fortsätta att vinkla och ljuga. Och tack Patrik E, storartat att du vågat gå emot strömmen i så många år. Men – inte är Sarnecki vare sig erkänd eller skicklig . Jag och många jag känner har suckat och skrattat åt honom i många år, hoppsan, nu kommer den där förutsägbara figuren igen. Vi tar honom inte alls på allvar.

   Gillad av 10 personer

 3. Jan Hyllengren skriver:

  Mångkulturens dyrkare, de socioekonomiska bortförklaringarnas mästare, alla marxistiska kulturrelativister och statsfeminismens banerförare har det svårt nu. Och de kommer att retirera lagom mycket för att kunna behålla sina maktpositioner. De behöver sin makt för att hålla åsiktskorridoren fortsatt stängd åtminstone när det gäller det påstådda klimathotet. I den frågan kan de helt enkelt inte retirera för då faller deras främsta argument till en global nyordning sönder och samman. Så även om vi får lite strängare straffskalor, några fler utvisningar, några färre genusexperter så fortsätter den globala och postmoderna agendan. Ett tag till. De har f.ö. fler kort på hand som kommer att spelas ut vid behov. Det bästa en svensk kan hoppas på är Trumps återval och en genomförd Brexit. Jag läste även en intervju med Soros för några dagar sedan och han medgav att pendeln hade svängt från öppenhet till slutenhet, trots alla de hundratals miljarder han satsat på sitt projekt Open Society. Bekämpa alltså postmodernismen i alla dess former och ge pendeln ännu mer kraft. De har nämligen fel i precis allt. Allt!

  Gillad av 14 personer

 4. Aurora skriver:

  Sarnecky ”valda” delar ur statistiken är väl talande. Man kan läsa statistik som faan läser bibeln. När en undersökning frågar vad människor vill, och utfallet inte blir det önskade, väljer man att redovisa omvänt; alltså vad man inte sade att man ville. DN har ju storvulet själva sedan ett par år tagit täten i kriget om fakta. Det finns ju tusentals versioner av fakta, både vad gäller brott och klimat. Guillou och Cantwell åberopar ofta BRÅs statistik. Statistiskt utfall kan styras medelst de ingående kriterierna. Vilket ofta görs. Med statistik (som inte ska förväxlas med fakta) går allt att bevisa. Det är lite som Norgehistorien om att utlåningen på Oslos bibliotek ökat med 100%. Ojdå. Javisst. Från en bok till två böcker. Vi ser nu också att en regeringsbeställd rapport medborgarskap innehållet kriterier som förhindrar synpunkter på ex.vis fråntagande av medborgarskap (då detta skulle kräva grundlagsändring).

  Gillad av 5 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Jag minns en arbetskamrat som var pol.mag. och arbetade med beräkningar av olika slag. Efter en lång dags sammanträde när alla var trötta suckade han ungefär så här ”bestäm hur ni vill ha det så ska jag göra beräkningar som gör att det ser ut som det bästa alternativet”.

   Gillad av 3 personer

  • Redaktionen skriver:

   I någon liten mån diskret ironi kanske. Men samtidigt en viss erkänsla för att Sarnecki tvärtemot vad många insatta personer förutsade faktiskt röstade i Etikprövningsnämnden för att vi skulle få tillstånd att genomföra den där Brå-studien. Han visste vem han hade att göra med – nämligen någon som har andra uppfattningar än han själv – och han ville ändå att sanningen skulle fram.

   Patrik

   Gillad av 2 personer

   • ERROL skriver:

    Opportunisten Sarnecki insåg mycket väl att om han direkt motsagt sig studien så skulle han riskerat att i nuvarande samhällsklimat med något utvidgad åsiktskorridor hamna i skottgluggen för medvetet undetryckande av obekväma fakta. Samtidigt så har ”forskaren” Sarnecki länge och väl gjort precis det; undertryckt alla perspektiv förutom det socio-ekonomiska. Sarnecki har för länge sedan förlorat all trovärdighet. Att vara kalkylerande kappvändare är inte samma sak som att ha integritet.

    Gillad av 4 personer

   • Aha skriver:

    Jag tycker också att han i Kvartal gjorde en hedervärd och redig sammanställning över den kritik som riktas mot honom och de s.k Stockholmskriminologerna – om jag nu minns de senares namn rätt.

    Gilla

 5. Jari Norvanto skriver:

  ”irrationell oro” hette det för något år sedan i MSM (var inte ‘vår egen’ Bagdad Bob och Dagens Nogger drivande i just det avfärdandet?) beträffande populasens oro över brottsutvecklingen.

  Gillad av 3 personer

 6. Nysralk skriver:

  Har även journalister, trots att de oftast bor i innanförskapsområden, börjat drabbas personligen av den ökande kriminaliteten och därför behandlar ämnet med större inlevelse? Så länge det bara drabbade skötsamma invånare i utanförskapsområdena var förståelsen inte lika stor.

  Gillad av 2 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  DN kommer aldrig att be om ursäkt eller erkänna att de har haft fel eller att de har tullat på sanningen i kampanjandet för maktens sida. De har ännu inte bett Urban Ahlin om ursäkt för att de svärtade ner hans goda namn och karriärmöjligheter för att hjälpa Margot Wallström att få utrikesministerposten.
  Felaktigheterna kring massimporten av bidragsmigranter med dess konsekvenser och om klimathotshetsande och om genustramsandet m m måste fram i ljuset.
  Utan att offentligt reda upp i träsket av lögnare och lögner, kan kriget bara fortsätta i nya skepnader och med nya lögner och ny terminologi. De sitter ju på maktposterna och informationskanalerna. Den svenska allmänheten måste bli varse hur bedragna de är och få chans att kräva faktiska förändringar.
  Kriget är än så länge ensidigt, från maktetablissemanget mot det svenska folket, med första-och andragenerationsinvandrare som legosoldater, avlönade med bidrag och uteblivna straffpåföljder.
  Om etablissemanget verkligen nu tvingas retirera och man kan avsätta de värsta makthavarna och aktivisterna, så kan svenska folket kräva att man i alla fall slutar avlöna andragenerationsinvandrare som begår brott. Dra in bidrag och medborgarskap och åtala och straffa så hårt som möjligt. Våldtäkter bör t ex alltid straffas med kemisk kastrering förutom långa fängelsestraff med enkel standard. Brottslingar med rötter i klankulturer kan inte ges ”kriminalvård”, de måste straffas hårt. Nyanlända brottslingar, första generationen, måste utvisas efter fängelsetiden  oavsett hur läget för dem ser ut i hemländerna. Och vad gäller omyndiga brottslingar måste man tillämpa familjeutvisning.
  Om den politiska viljan funnes, så finns både kunskap och metoder för att bekämpa brottslighet.
  Invandringsstopp och storskalig återvandring står över på listan av nödvändiga åtgärder att inleda med.
  För övrigt anser jag att islam är en nazismliknande religiöspolitisk rörelse som måste motarbetas därefter och vår religionsfrihet bör endast gälla de religioner som själva tillämpar religionsfrihet. Kan alltså inte gälla för islam.

  Gillad av 14 personer

  • Elisabeth skriver:

   Instämmer Eva, brottspåföljderna måste bli så mycket tuffare i linje med dina förslag. Man måste slå mot veka livet, dvs dra in bidragen och utvisa – även familjevis i vissa fall. Dessutom anser jag att man bör utlokalisera fängelserna för långtidsdömda till andra länder, helst långt, långt bort. Och absolut, Islams utbredning i väst måste motarbetas på alla sätt.

   Gillad av 8 personer

 8. lenam skriver:

  Tyvärr, DN det är för sent. Det som krävs kommer ni inte klara av att föreslå. Utvisa alla brottslingar med dubbelt medborgarskap och dra in det Svenska medborgarskapet. Tyvärr enda lösningen eftersom man vägrat se problemet tidigare. Hade vi sett problemet tidigare så hade det räckt med andra mindre drastiska lösningar. Men nu på grund av DNs destruktiva agendajournalistik finns inga andra lösningar som räcker. Alla illegala måste omedelbart utvisas, inga hänsyn till vad de påstår sig råka ut för i sina hemländer. Det ska inte heller vara okej att sitta och beklaga sig i SVT att man stannat illegalt när man blivit utvisad Afghanier från Iran.Se 24/10 kl 21 i aktuellt. Där kan man beklaga sig över att mig verket är så elaka trots att man skurit i sina fingertoppar för att slippa lämna fingeravtryck. Inga följdfrågor av typen ”varför vill du inte lämna fingeravtryck”?

  Gillad av 4 personer

  • miketheviking skriver:

   Det är DN som varit systemhotande i decennier. Brottsligheten är bara grädden på moset.
   Vi har en systemhotande kader i Sverige som lett landet till Avgrunden.
   Inga samtal med DN, ingen förståelse eller nåd från min sida.
   Den tiden är förbi.

   Gillad av 6 personer

 9. miketheviking skriver:

  Jerzy Sarnecki, en av vårt lands skickligaste och mest erkända kriminologer…???

  DN har inte pudlat om nåt. Det de skriver är den dödsdömdes sista jidder innan elen slås på.

  Gillad av 2 personer

 10. Lars Bernhoff skriver:

  PE gjorde det som Morgan Johansson borde ha insett för länge sedan. För att lösa ett problem måste man ha fakta. Bearbetningen som gjordes av Brå av Morgan idogt fördröjda undersökning har gjort att vi nu vet i vilka grupper som brottsligheten utvecklas mest
  Att DN inte tagit sitt ansvar som största MSM tidning är väl känt. Ett visst uppvaknande, men utan full insikt om hur DN borde agera, kan spåras i nämnda artikel.
  För en djupare förståelse om hur saker och ting hänger ihop är det uppenbart att det är bland de kompetenta samhällsbloggarna som man kan hitta insikt och belysande artiklar. Själv har jag funnit att de flesta går att dagligen hitta via denna webbsida http://www.lastips,se. Där får jag hjälp med gallring men även upptäcker jag bloggar som jag inte skulle hitta utan denna hjälp.
  Vi vanliga medborgare behöver bli kunnigare och mer uppretade för att gå från soffan till att vilja agera för ett bättre Sverige.

  Gillad av 1 person

 11. Birgitta Hernestam skriver:

  I gårdagens Svenska Dagbladet:
  Assistansersättning i miljardklassen betalas ut till bedragare
  Svensk polis på studiebesök i Essen. Klaner där,såväl som i Göteborg och Malmö, styr.
  Svenska fängelser är belagda till 100 procent.
  Vad säger kriminologerna och Dagens Nyheter om detta?
  Är det en escalering vi ser? Syns dessa fakta i statistiken? Birgitta Hernestam

  Gillad av 2 personer

 12. Matte skriver:

  Du är en hjälte Patrik!

  Initiativet och arbetet med DGS är fantastiskt. Det är ett viktigt bidrag till att förstå samtiden, som är syftet. Roligt att DGS börjar få betydelse och inflytande i den svenska politiska debatten.

  Jag är mycket imponerad av att du lyckas producera en tänkvärd artikel varje dag.

  (Kul att Dödens Nedrigheter har självinsikt, även om det var menat som ironi: ”Till och med DN:s ledarsida, liberaloptimismens mörka hjärta”, haha. Jag tror det är många inom PK-sekten som smygläser DGS.)

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Om det verkligen står så i texten, och det inte är ett påhitt av Patrik, så är det en uppenbar hänvisning till Det goda samhället. Conrads Mörkrets hjärta är ett av Patriks temata och har diskuterats utförligt här, och liberaloptimismen beskrev jag senast i går i akademiskt utförlig detalj.

   Gilla

 13. tom crean skriver:

  Jag tycker att DGS fortfarande präglas av naivitet om vad som pågår. Det är som om man inte kan ta in verkligheten, Sarneckis artikel är ju närmast att likna vid Jackelens ”Gud är stor”, Reinfeldts ”brann granen” eller Sahlins ”midsommar och annat töntigt”. Den är skriven enbart som segrarens hån. Varför man skulle lita på något från BRå övergår mitt förstånd, det är som att bevittna ett väldigt långt uppvaknande. VARFÖR tror Patrik att BRå visar sanningen? På samma sätt agerar Lennart Bengtsson om klimatet, när det på mig verkar uppenbart att de som är klimatets BRå, NOAA, fuskar med temperaturdata. Det är som om man inte kan tro så ont om folk, som om man inte kan överge den tid där vanligt folk talade sanning (eller inse att socialdemokrater alltid ljugit). Lyssna på denna podd exempelvis, Flam noterar att 0.5% av socialdemokraterna i folkbildningsrådet tycker att sanningen spelar roll:

  https://m.soundcloud.com/aronflam/johan-westerholm-om-islamismen-i-sverige

  Så DGS verkar tro att detta fortfarande är Sverige med Ingemar Stenmark i toppluva med renar på. Det har inte sjunkit in att de VILL ha det så här, och detta VILL och SÅ HÄR är viktigare än sanningen. Det har heller inte sjunkit in att AKTIVISTERNA STYR i varje sammanhang, och den aktivist som är mest trogen partilinjen inte kan emotsägas. Så INGET hindrade Sarnecki från att ändra i excelarken eller databasen. Sverige styrs idag av de som mest vill ha det så här, precis som Sovjet styrdes av Stalin och Berija.

  Gillad av 6 personer

  • ,,,.Utlandssvensk skriver:

   @ TOM CREAN,

   ”Jag tycker att DGS fortfarande präglas av naivitet om vad som pågår. Det är som om man inte kan ta in verkligheten”

   Jag finner det lite tragikomiskt att samtidigt som huvudaktiviteten på DGS är att kritisera välfärdsstaten så delar man till 100% grundantagandet som detta system vilar på, nämligen att det är möjligt att omforma alla människor till det man önskar.

   Sossar och ”liberaler” hånas för att de vill ha snälla lösningar, dvs. fritidsgårdar, bidrag, osv. Istället förespråkas hårda tag. Fram med batongerna och in med brottslingarna i fängelse. Stryp bidragen för de som inte jobbar!

   Men det är precis lika uppenbart att båda metoderna inte fungerar. Afrikaner och araber börjar inte fungera som svenskar helt oavsett nivå på bidrag eller hur många som hamnar på kåken. Vi vet detta eftersom alla ”lösningar” som föreslås redan har prövats och misslyckats i andra västländer.

   Det är inte låg brottslighet i Japan för att de har hårda straff, utan för att hela befolkningen består av japaner. Samtidigt är det rent extrema nivåer av grov våldsbrottslighet i alla svarta områden i USA, trots att man fängslar var tredje svart man.

   Problemet är INTE systemet i Sverige. Att vi har något högre skatter och lite slappare polis än i en del andra västländer är detaljer som skulle ha väldigt liten betydelse om befolkningen var 100% svensk. Problemet är istället enbart att vi har en stor andel människor som inte är svenskar i landet. I det flesta fall är det praktiskt omöjligt att ändra dessa så att de blir som svenskarna. Detta beror både på gener och kultur. Vi kommer inte en millimeter framåt innan vi erkänner detta. Att försöka att hitta ”lösningar” som inte bygger på denna uppenbara verklighet innebär att man gör sig till en del av problemet. Detta gäller oavsett om man vill ha fler fängelser eller fler fritidsgårdar.

   Gillad av 6 personer

   • tom crean skriver:

    Dock anser jag (till fleras tandagnisslan) att anledningen till att denna tro om storskalig folkblandning spridit sig i Sverige beror av socialistiskt tänkande vilket denna gång manifesterat sig som massinvandring, men som kommunismens äventyr visat så är denna ideologi fullt kapabel att ta kål på sina egna. Ja det är ju vad som sker återigen, bara via en annan kanal än den gången.

    Gillad av 3 personer

   • _._,.Utlandssvensk skriver:

    @ TOM CREAN,

    Sverige är sossigt och detta skapar en del problem. Även jag är höger och föredrar lägre skatter och mindre stat. Men det är fullständigt omöjligt att koppla graden av sosseri till graden av massinvandring om man tittar på samtliga Västländer.

    Det vanliga är att storskalig invandring sker i konsensus mellan höger och vänster. Det finns ingen meningsfull skillnad i hur republikaner och demokrater i USA har hanterat invandring i modern tid. Samma gäller för Labour och Tories i UK eller CDU och sossarna i Tyskland. Det är liknande i Sverige även om högern har varit marginellt mer ansvarig för inflödet.

    USA är klart mer höger än Sverige men de har likväl mycket, mycket större problem relaterade till mångfald än vad vi har. Många stora städer har bokstavligen redan gått förlorade och processen bara fortsätter. Sen har de förvisso större chans att överleva längre än vi, eftersom det finns fungerande segregering. Men staten där kämpar också med näbbar och klor för att förstöra denna.

    Det som håller tillbaka massinvandring är en respekt för verkligheten som den är. När jag kom till Schweiz för 20 år sen var mannen på gatan öppet rasistisk och sexistisk, dvs. han accepterade att det finns skillnader mellan män och kvinnor samt mellan olika grupper av människor. Så var det även i Sverige och alla andra västländer fram till cirka mitten av 60-talet. Då fanns det heller ingen som helst benägenhet till massinvandring från 3je världen, vare sig hos höger- eller vänsterpartier.

    Som vi kan se, finns denna förankring i verkligheten nu endast kvar i gamla Östeuropa. Men min erfarenhet från Schweiz gör att jag, tyvärr, gissar på att det bara lär ta en generation innan de också börjar glida ner i samma träsk.

    Gillad av 1 person

   • tom crean skriver:

    @U

    Jo, men det är just denna respekt för verkligheten som är själva motsatsen till socialism. Med detta inte sagt att stora delar högern i USA fram tills helt nyligen uppmuntrat folkblandning, de har ju en svårlöst historia med slaveriet som du också beskriver. De måste låtsas att det går och tyvärr tog resten av västvärlden efter. Jag tycker det är svårt med kategorierna för så få är verkligt konservativa och trogna sanningen, det man dock kan vara säker på är att vänstern är dess antites.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    UTLANDSSVENSK, vad är det i de länder som redan misslyckats för länge sen, som ändå driver på att fortsätta, enligt dig?? Det måste finnas ett moment 22 som styr detta.

    Mvh A

    Gilla

   • .,.US.. skriver:

    @ TC,

    ”De måste låtsas att det går och tyvärr tog resten av västvärlden efter.”

    Det är EXAKT rätt och själva pudelns kärna till det vi ser nu. Jag skrev även ett längre svar där jag utvecklade detta, men det föll bort.

    @ A,

    ”vad är det i de länder som redan misslyckats för länge sen, som ändå driver på att fortsätta, enligt dig?? ”

    Det korta svaret är att jag ser anti-rasism som ett religionssubstitut och hela mångkulturtänkandet härstammar från detta. Att det har blivit så starkt och omöjligt att bryta tror jag är kopplat till feminisering-kvinnlig rösträtt. Det är för mig väldigt tydligt att Schweiz (där jag bor) har nästan precis samma utveckling som Sverige, men med en tidsförskjutning som ungefär motsvarar skillnaden i när kvinnor fick rösträtt.

    Jag har skrivit väldigt mycket om detta på andra ställen, men mina resonemang i dessa frågor faller oftast utanför det accepterade på detta forum.

    Gilla

  • A skriver:

   Dnam Eksnad, det är en evig process, det är bara att nöta på. Man tror att man talar för döva öron, men saker går in mycket bättre än det verkar. Hög kvalité och nötande är ostoppbart. Det är så.

   Mvh A

   Gilla

 14. ERROL skriver:

  Helt plötsligt så blev Jerzy Sarnecki ”en av vårt lands skickligaste och mest erkända kriminologer” bara för att han citerade studien som genomförts på initiativ av Engellau i
  Kvartal. Sarnecki är en produkt av den provinsiella svenska kriminologkåren och har genom arrogans och politisk inställsamhet lyckats armbåga sig till en position som självgod rikslikare för kriminologin i Sverige.

  Nu tvingas Sarnecki anföra fakta från studier vars anslag, avseende kulturell och etnisk bakgrund för brottslingar, Sarnecki tidigare gjort allt han förmått för att motarbeta och direkt fördöma. Verkligheten har alltså hunnit ikapp Sarnecki som om någon annan inbilskt och i strid med internationell forskning ensidigt betonat socio-ekonomiska faktorer.

  Det faktum att politruken Sarnecki citerar Engellaus studie och inte en en av alla de studier han själv ideologiskt motarbetat, visar om något hur intellektuellt bankrutt han är.
  Sarnecki blir inte helt plötsligt en skicklig krimnolog för att han tvingas anpassa sig till verkligheten. En kriminolog som citerar studier som han som yrkesverksam ”expert” gjort allt vad han förmått för att förhindra är ett skämt. Sarnecki är allt annat än en intellektuellt hederlig förutsättningslöst forskande och framstående kriminolog.

  Gillad av 3 personer

 15. Kristina von Heland skriver:

  Det finns en undersökning av en professor i Frankrike som visar hur problemen ökar med segregation, brottslighet, maffior. Det blir inte bättre utan det blir värre för varje generation.
  Det finns liknande undersökningar i Spanien. Där gick polis sociala myndigheter ihop och kartlade tiggeriet, trafficking, droghandeln och smugglingen av illegaler-migranter.
  Sverige brukar nu starta en undersökning varje gång. För mig verkar det en planlagd försening för att slippa fatta beslut.Uppfinna hjulet en gång till.
  Igår skrev du om fake news. I dag har Expressen en artikel om att Trump är en farlig sociopat. Det säger några psykologer, en pensionerad från Harward så det måste vara sant. De grundar sin uppfattning på Trumps twittrande.Artikelförfattaren styrker sin artikel med kopior på…psykologernas egna twittrande.

  Gillad av 5 personer

 16. Vaknauppnu skriver:

  Håller fullständigt med dig Matte ! Patrik är imponerande och allt som oftast är tankarna lysande och sätter fingret på problemet och belyser tokigheter så vi här kan se klarare. TACK!

  Nu en helt annan sak; har ni märkt att i intervjuer .t.ex i Lamotts torgträffar med oroliga svenskar och för all del också invandrare. Dit kommer också en svans av somalier afghaner m.fl. som inte är oroliga. En del av dem hävdar att Sverige har en del i att deras länder har förstörts. Vapen riktas mot dem som det står Sverige på i Afghanistan…

  Säljer Sverige vapen till Iran? Många kommer egentligen därifrån då föräldrar flydde dit.
  Hur skall man kunna bemöta detta med fakta?
  Egentligen jag skulle vilja få lite utrett av någon på denna sida hur och om Sverige har del i att vapen säljs till dessa länder eller tänkbara möjligheter till att de hamnat där om detta är sant.

  Gilla

 17. Elisabeth G skriver:

  DN känner väl att det bränner under fötterna och ska nu försöka få det att låta som om de alltid tyckt såhär. Lycka till, säger jag bara. Fast det är klart. Många människor har ett besvärande kort minne. Det ser man ju vid varje val.

  Gillad av 2 personer

 18. Bo Svensson skriver:

  Förljugenheten i massmedia uppstod väl i samband med att pressen förmanades att medverka till det fria flödet av varor och tjänster och arbetskraft som menades krävas av de globalt verksamma storföretagen – och av EU – och där gränskontroller inte platsade i systemet.

  Den lösning jag hittade som löser problemet heter: Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet tillsammans med rätt nivå på konsekvenserna av att påträffas där man inte får vara och rätt nivå på de belopp garanten måste ut med, när en klient begått ett våldsdåd.

  Gillad av 1 person

 19. Lars-Olof Svensson skriver:

  Tror tyvärr utsikterna att Sverige ska lyckas knäcka 2000-talets nya sorts kriminalitet är mycket små. Det skulle kräva andra medel än vad rättsstatens principer tillåter och innebära att vi måste acceptera viss colleteral damage. Oavsett om en sådan ordning skulle vara framgångsrik tror jag inte den kommer att kunna få gehör av de folkvalda. Så, Rosengård, Knutby och Araby kommer att se lika illa ut om tio år om inte värre. Känslan man får är att rättsstaten har gett upp där.

  Gillad av 2 personer

 20. Hortensia skriver:

  Du regerar Patrik!

  Själv har jag slutat försöka mig på att förstå Yatzy, men jag har förstått, att det har fötts utlänningar i Sverige i alldeles för många generationer; svenskfödda utländska barn till svenskfödda utländska föräldrar…

  … som bespottar oss svenskar och vårt civiliserade samhälle, medan de förhärligar sina egna eländiga länder och säregna folk. Det kostar blod, svett, tårar och liv – och det blir garanterat ingen vinst lite längre fram.

  Gillad av 3 personer

 21. Rikard skriver:

  Hej.

  Man kan mäta sitt värde med hur mycket resurser motståndaren angriper en med; en äkta och ärlig fiende är inte att förakta.

  DN har ju från dag ett utsett dig till Fiende med stort F. Du kanske skulle fira med en graf över DN:s sjunkande antal prenumeranter och DGS ökande antal läsare?

  Sedan är det ju så med brottslighet, att den löser man på tre sätt, samtidigt.

  1) Så låga trösklar som möjligt för ett normalt liv – Volvo, villa, vovve, video helt enkelt.
  2) Ta bort brottslingen ur samhället.
  3) Skapa inte brottslingar via lagarna; många saker kan vara lagliga men reglerade som idag är brott. Att tillverka och sälja eget vin t ex.

  Det finns också en fjärde och femte punkt, som har med hur man förebygger återfall:

  4) Påföljden måste dels nollställa varje vinst från brottet, dels vara en reell kostnad för den dömde.
  5) Belastningsregistret skall vara helt öppet och gå att söka i anonymt.

  Sedan kan man gå in på vad fängelse och straff skall innebära.

  En tanke om er statistik: hur är det med det magiska mörkertalet? Du kanske skulle skriva en replik på Sarneckis text, och raljera över hur ”mörkertalet är stort”… och att ”socioekonomiska faktorer” gör att de flesta anmälda utlänningar inte döms. Troligen för väl yrkeslögnaren Sarnecki slag. 🙂

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard

  Gillad av 6 personer

  • Kocken skriver:

   Jag har en till; låååånga villkorade frigivningar. Dubblera eller tresubbla alla påföljder, släpp efter 2/3 och bura in dem på resten + tiden för det nya brottet, vid återfall. Givetvis så skall ett återfall sträffas hårdare också. Målet måste vara att de som inte går att bota skall plockas bort ur ekvationen för alltid. Rättvis men hårt. Håller inte med om att man skall kunna söka i register, iaf inte för flrstagångsförbrytare. Det vore kontraoroduktivt.

   Gilla

 22. plq017 skriver:

  Hur kan man lita till grundstatistiken när polisen har möjlighet att dölja brott med koden 291? När det finns en accepterad möjlighet för picknick-poliserna att hemlighålla brott, att avstå från att göra signalement tillgängliga, då måste man anta att redan grunddata är kraftigt förvanskade.
  Hela högen av PK-koryfeer förnekar invandrares brott, och den som fäller ett motsatt omdöme förlorar sin utkomst om den kommer från offentlig tjänst.
  Efter att ha fotograferat tidtabellerna över mål i Stockholms Tingsrätt under en dag kan jag konstatera att den dagen var icke svenska namn långt mer än hälften av alla brottmål.
  Än mer förvånande var icke svenska namns dominans bland civilmålen, alltså mål som till exempel gäller obetalda räkningar, uteblivna leveranser, bidragsbrott. Här var andelen över 90 procent.
  Detta visar hur Sverige har delats upp i en del som fortfarande har kvar handlingsmönster som gör att de inte hamnar i domstol, och andra som inser vilka fördelar det innebär att inte ha sharia-lagar och den handlingsfrihet som det ger.
  Kombinera detta med en alltmer överarbetad polis vars uppklarandegrad bara sjunker, vilket innebär att brott lönar sig ännu bättre.
  Dessutom är de nya svenskarna bättre beväpnade, tack vare den stora import som gjordes innan handgranater under motvillige Johansson omklassades från fyrverkeripjäser till vapen. Importen var statligt finansierad.
  Det finns ingen anledning till optimism kring det svenska samhällets fortbestånd. Ingen sjukdomsinsikt hos något parti, SD möjligen undantaget.

  Gillad av 6 personer

 23. Kocken skriver:

  Dessa ”journalister” är de ytterst ansvariga för den situation vi befinner oss i och bör aldrig förlåtas. Tro inte på deras nyvunna insikter, de är patologiska lögnare och ögontjänare och har fortfarande inte förstått grundproblemet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.