Anders Leion: Mullvaden

Anders Leion

I förundran över SD:s fortsatta framgångar söker politiska kommentatorer efter förklaringar. En återkommande sådan är hänvisningen till de andra partiernas försök att isolera och utfula SD. Denna misslyckade strategi är säkert en del av förklaringen till SD:s framgångar – och rätteligen så. Svinhugg går igen.

Men man har missat något väsentligt: Det finns också mullvadar, agenter som verkar i det tysta för att underlätta och befrämja SD:s fortsatta framgång.

Den främsta av dem är finansminister Magdalena Andersson. Hon arbetar oförtrutet på att minska statsskulden, trots att denna är så låg att inget rationellt argument finns för en fortsatt minskning – tvärtom, den låga skulden försvårar omsättningen av statsobligationer.

Därmed förhindrar hon staten att underlätta för de av invandringen svårt pressade kommunerna. Istället för pengar från staten tvingas de till besvärliga besparingar. Skolor tvingas minska sin personal. Små skolor stängs ned. Värmen på äldreboende sänks. Maten blir torftigare i skolor och äldreboenden. Och så vidare.

Det som i åratal förnekats kan inte längre hållas dolt för medborgarna. Invandringen kostar. De som redan har det besvärligast får bära denna kostnad direkt och många andra genom påtvingade höjda skatter.

Finns det någon annan som så effektivt arbetar för SD? Jag kan inte komma på någon. Det verkligt eleganta är att hon kan göra det ostörd, i skymundan. Hon är en av historiens effektivaste mullvadar.