Patrik Engellau: Segregation eller integration

Patrik Engellau

Ibland måste man tänka på otänkbara eller i varje fall obehagliga saker, till exempel sin egen död. Det kan bli fråga om testamente och annat sorgligt som man helst inte vill fundera på. Men de flesta gör det nog i alla fall av hänsyn till de efterlevande.

Även i livet i övrigt kan det vara angeläget att tänka på otänkbara saker. Sveriges största och mest akuta problem är följderna av den massinvandring som regeringen inte verkar vilja begränsa utan tvärtom uppmuntra. Just detta är för övrigt invandringsproblemets fundament ty om politikerväldet hade haft förnuftet att förutse effekterna av invandringen så hade åtgärder tidigt vidtagits som förebyggt de besvärliga effekter som idag drabbar nationen. 

Det anses självklart att problemen ska lösas genom integration av migranterna i det nya landet (eventuellt i kombination med ett stopp för vidare invandring så att saken inte förvärras).

Att strävandena efter integration är den självklara utgångspunkten tror jag beror på den humanitära stormaktens självbild som är att ingen högre lycka kan vederfaras en människa än att hamna under den svenska statens beskydd och inflytande. Erbjudandet – eller ordern – till en migrant är ”du ska bli en av oss”. Tron på integrationens lockelser och det svenska samhället snärjande kraft över migranter är så stark att den humanitära stormakten inte ens aktar sig för att uppmuntra verksamheter som drar åt motsatt håll och undergräver migranternas lust att integrera sig, till exempel bidrag till etniska föreningar med uppgift att värna om migranternas ursprungskultur.

Den otänkbara – och, som den humanitär stormakten troligtvis skulle se det om mitt resonemang presenterades för den, stötande – fråga som slår mig är vad den svenska staten ska göra om strävandena efter integration blir ett sådant misslyckande som man har anledning att förmoda. Självklart kommer en avsevärd andel av migranterna att glida in i det svenska samhället. Men en stor del av dem kommer av oförmåga eller motvilja inte att bli kulturella svenskar. (Mona Sahlins föreställning att svenskarna skulle ge upp sin egen kultur och frivilligt anpassa sig efter olika motsägelsefulla migrantkulturer kan vi glömma.)

Då hamnar Sverige i ett ingenmansland mellan integration och segregation. Boendet blir alltmer segregerat när svenskar och integrationsbenägna migranter flyr från gettona. Statens ambitioner att integrera den utlandsfödda befolkningen och dess avkomma gör att skolklasserna blir blandade där en motsvarighet till dilemmat vid Babels torn försvårar undervisningen.

Nästa led i den otänkbara frågan är om det inte vore bättre om staten satsar på, eller åtminstone accepterar, segregation i stället för integration. Tanken är naturligtvis avskyvärd, men tänk den i alla fall. Jag inser att detta vore ett totalt nederlag för den humanitär stormakten, men ibland måste man erkänna sig slagen, börja från början och göra det bästa av den trista situation man har försatt sig i.

Med en statlig segregationspolitik baserad på att var och en i kraft av sina preferenser, förmågor och ekonomiska möjligheter väljer sitt bostadsområde kommer åtskilliga konflikter att försvinna. Bilbränderna i gettona kommer att upphöra när ordningsmakten inte längre består av vanliga svenska poliser utan av ett shariainspirerat väktargarde. Barn går i en närhetsskola precis som det var för trettio år sedan överallt i Sverige. Utropen från moskéerna behöver inte störa dem som bor en bit bort.

Jag är plågsamt medveten om alla problem ett sådant system skulle medföra. Hur mycket självbestämmande ska den svenska staten bevilja gettoområdena? Ska de få tillåta shariadomstolar? Hur ska regelverket i gettoområdena utarbetas? Ska de ha egna lokala parlament och egna valrörelser? Med hur många kronor ska de årligen subventioneras av den svenska staten för att kunna fortleva och inte organisera sig militärt mot majoritetssamhället?

Det här är saker som jag verkligen inte tänkt igenom men som jag, hur illa berörd du än blir, har svårt att helt strunta i. Frågan är hur vi kan lära oss att administrera och leva med något som vi ändå inte kan undvika. Problemet har presenterat sig tidigare i andra sammanhang. Före 1994 genomförde den vita regimen i Sydafrika en serie experiment med så kallade bantustans eller ”hemländer” som var just sådana segregerade getton. Det fungerade inte.

I Israel försöker man hantera en motsvarande situation där en arg och av den israeliska staten till viss del försörjd grupp palestinier på Gazaremsan vill utplåna Israel. Här har en av båda parter självvald segregation spårat ur efter det att diverse integrationsförsök totalt misslyckats.

Skälet till att vi inte ställer oss otänkbara frågor är att vi inte har några rimliga svar på dem. Men när de otänkbara frågorna, trots att vi saknar svar, är befogade är vår halsstarrighet ett undergångsrecept. Hittills har Sverige valt halsstarrighet.

90 reaktioner på ”Patrik Engellau: Segregation eller integration

  • Thomas Ek skriver:

   Det finns en snabb, enkel och smärtfri lösning
   Om vi svenskar ska motiveras till att bli redbara och rediga igen, då måste, vi skrota vårt Public Service. Vi kommer aldrig någonsin få någon ordning på vårt samhälle annars. Av vilken anledning sjunker inte denna insikt in hos oss svenskar?

   Gillad av 3 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Hur skall Du kunna skrota en verksamhet som har 8 000 mn kr tillgängligt för att göra reklam för sig självt?
    Moderaterna röstade för obligatorisk TV-licens.
    Nu börjar de mumla om något annat med Gunnar ”trötter” Strömmer i spetsen. Hur många misslyckade partisekreterare har m avverkat de senaste åren?

    Gillad av 1 person

  • Axel skriver:

   Ett hett stalltips. Alla dom som tryckte på godkännandeknappen i riksdagen för Afganamnestin, skall åläggas följande i Allas lika värde anda.
   Lev på existensnivå och skänk återstoden av lön och förmåner till afganerna.
   Vägrar ni göra detta är ni falska profeter som kommer att straffas hårt av befolkningen.
   Så, ställ upp för Humanitära Stormakten Sveriges . Allas lika värde. Annars. Hur vågar ni!!!

   Gilla

 1. Skarprättarn skriver:

  Lär av hur Kina löser motsvarande utanförskapsproblem i Xinjiang. Unga uigurer med långt skägg tvångsrakas, uiguriskor med slöja avslöjas och sätts på skönhetssalong, källarmoskéer och andra radikaliseringsobjekt destrueras, och mot majoritetskulturen fientlig befolkning sätts på uppfostringsanstalt att lära sig tala majoritetsspråket, behärska majoritetskulturens grunder och undervisas i nyttiga ämnen för framtida jobbprospekt.

  Dessvärre har modellen inget gott renommé här, i vart fall inte just nu. Men småningom är det nog den vägen vi måste ta. Alternativt repatriera de ointegrerbara.

  Gillad av 5 personer

  • Kjell Rehnström skriver:

   Frågan är om Kinas metod verkligen fungerar. Var inte det sovjetiska systemet något liknande? Det gick inte att göra balterna till ryssar på c:a 50 år.

   Om den sovjetiska kulturen varit tillräckligt attraktiv hade omskolningen varit enklare.

   Hur har andra imperier agerat genom historien?

   Gilla

   • Skarprättarn skriver:

    Balterna gick inte att göra till ryssar för att de var ett ockuperat folk. Uigurerna är inte ockuperade, utan inflyttade. De var ursprungligen buddister, men har senare hamnat under islam och omfattat panislamism och i modern tid radikaliserats av den islamiska vågen i Centralasien.

    Kina har ursprungligen försökt med eftergifter som flera barn under ettbarnspolitiken och förtur i flera system, men uigurerna har fjärmat sig från den gemensamma kärnan i kulturen. Det är helt identiskt med situationen i våra utanförskapsområden, men i en annan skala.

    Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Tyvärr har vi nog inte Kinas styrka och självförtroende för att genomföra detta.
   FN och EU skulle slå ner på oss direkt. Polen och Ungern gör ju tappra försök.

   Gillad av 1 person

  • Erik skriver:

   Äntligen har PE börjat komma fram till det väsentliga. Många invandrare vill inte integreras när det innebär attde får ta de sämsta betalda jobben,bo i de sämsta bostäderna i de sämsta områdena ,acceptera våra traditioner och värderingar. De vägrar integreras utan föredrar ett liv där de själva har kontrollen. De får ett antal tusenlappar netto i månaden,betalt boende,gratis sjukvård och tandvård. Samtidigt som de har möjlighet att få in extrapengar genom bidrag till diverse organisationer,hjälp tillstarta eget,jobba svart,brottslighet,m.m.
   Så frågan är hur detta logiskt kommer utvecklas,vilket samhälle får vi.
   Svaret ärnog till början parallellsamhällen,enklaver med olika grupper,så småningom ett delat land efter uppror och inbördeskrig.
   Fruktansvärda framtidsutsikter tycker jag och många med mig,men inte globalisterna och socialisterna. De vill ju splittra nationalstaten och bygga någon slags globalistisk värld där inga gränser finns.
   Så inget konstigt med utvecklingen,så vill globalisterna och socialisterna ha framtiden.
   Det konstiga är att övriga medborgare och politiker låtit dem komma så långt i galenskaperna som de faktiskt gjort.
   Hur ska vi kunna ändra på detta om hundratusen eller fem hundratusen bosatta i Sverige vägrar att acceptera det?
   Finns bara väpnad konflikt kvar eller underkastelse och ett Sverige som upplöses.
   I bland är det kanske bättre att fly än illa fäkta,jag och frun flyttar inom några år till grannlandet Polen,nunär den sittande regeringen vann valet nyligen så är åtminstone de närmaste fyra åren tryggade i Polen.

   Gillad av 1 person

   • Jan Molin skriver:

    ”De vägrar integreras………”. Om ni läser grunddokumentet för mångkulturen SOU 1975:26 så betonas att invandrarna EJ skall anpassa sig till den svenska kulturen och våra sedvänjor! Dåvarande fempartier, S,M,C,FP och KDS var alla med på omvandlingen av Sverige. Alla ogillar eller hatar givetvis den svenska befolkningen, vi är bara bra på att ge dem de pengar via skatten de behöver för att genomföra deras för dem ytterst viktiga projekt!
    Mycket få i dagens svenska befolkning begriper vad det är frågan om. Men detta gäller ju också i hög grad min generation! Att det kan vara så tror jag beror på sossarnas avvecklande av den tidigare kunskapsskolan. I stället infördes enhetsskolan, som de planerade för omedelbart efter kriget! Men den tog lång tid på att genomföras. Tex i Sandviken kunde jag gå hela vägen i den gamla folkskolan och sedan 4-årig realskola med examensförhör och censorer!
    Med sosseskolan som kunskapsgrund kommer allt färre att kunna fortsätta de svenska teknik och industriframgångar som skapades innan Palmes regim och sedermera de övriga också genomsjuka olika borgerliga och socialistiska regimerna.

    Gillad av 1 person

   • Skarprättarn skriver:

    Förvisso. Men nationalstater kännetecknas av en gemensam kärna av tillhörighet. När den upphör att existera har vi samma situation som mångkulturella imperier, om än självförvållat.

    Gilla

  • Axel skriver:

   Det stora problemet är att regeriggen och deras Hang Around C & L, anser sig vara den främsta adeln i samhället. Att menlösa medborgare gnäller ingår i deras nedlåtande attityd.
   Samma synsätt hade den franska adeln innan revolutionen som där ägde rum.
   Mesiga svennar bli morske kvinnor och män

   Gillad av 1 person

 2. pllay skriver:

  Något praktiskt genomförbart alternativ till segregering finns inte.
  Frågan är istället hur olika segregerade områden skall försörjas, skall Sveriges skatteresurser fördelas efter ekonomisk bärkraft eller ska den närande delen av befolkningen (den nettoskattebetalande) försörja den tärande enligt vänsterns recept?
  Hur man än gör kommer konfliktytan bli allt större och leda till antingen inbördeskrig eller en delning av landet eller både och.
  Någon långsiktigt hållbar samhällskonstruktion med multikultur har aldrig funnits och det svenska experimentet kommer inte bli den brytpunkt i sociala organismers historia som öppnar dörren till existens utan kulturell segregation.
  Segregerade samhällen är den enda kända stabila sociala levnadsformen i naturen.
  Det Sveriges etablissemang pysslar med är ett storskaligt experiment i strid med naturlagarna för sociala varelsers själva fundament, det som definierar en social existens, skillnaden mellan vi och dom.

  Gillad av 9 personer

 3. A skriver:

  Jadu P.E, det är bara att inse att det här är saker som det här landet inte klarar av överhuvudtaget. Så då måste det förstås hända.. vad annars..

  Svensken kommer att smyga härifrån obemärkt, jag ser det på små tecken ifrån mitt mycket känsliga ”instrument”. Det sneglar på var saker fungerar bättre och har inom sig nån plan på att rädda sig, innerst inne, jag ser det. Jag tänker, vad ska ”det” då förstöra genom sin aningslöshet. Det är en mycket motbjudande process som handlar om att INTE ta ansvar för sig själv, så vitt jag kan se.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 4. svenne skriver:

  ”Skälet till att vi inte ställer oss otänkbara frågor är att vi inte har några rimliga svar på dem. Men när de otänkbara frågorna, trots att vi saknar svar, är befogade är vår halsstarrighet ett undergångsrecept. Hittills har Sverige valt halsstarrighet.”

  Ulf Kristersson anses ju vara en potentiell statsminister, men man kan ju fråga sig om halsstarrigheten skulle minska om detta skulle bli verklighet? Mina tvivel att så skulle kunna bli fallet bekräftades då Fredrik Reinfeldt blev inbjuden som talare till M:s partistämma och i samband med detta lovordade sin egen tidigare destruktiva politik.

  Begriper inte moderatledningen att de sänker sitt eget förtroende genom att släppa ut detta spöke ur garderoben! Reinfeldts inflytande bakom kulisserna måste upphöra om moderaterna skall kunna anses vara så trovärdiga att de kan få medverka till att styra landet.

  Gillad av 9 personer

  • pllay skriver:

   Vad FR gjorde var att torpedera en framtida borgerlig regering, FR och nyliberalerna är mer än nöjda med nuvarande ordning, en effektiv nedmontering av det svenska samhället.
   FRs tal gör det omöjligt för UK att driva SD-politik, alltså att samregera med SD.

   Gillad av 4 personer

   • Elisabeth skriver:

    Pllay, ja, FR gör nog vad han kan för att ställa till det och Kristersson är en svag och ynklig krake. Men väljarna har en annan åsikt. Enligt ny Expressen/Sifo-mätning vill 85 % av Ms väljare se samarbete med SD. ( Och 95 % av KDs väljare vill ha samarbete med SD .) Om M inte ska förtvina helt måste man se sig om efter en annan ledare. Christian Sonesson till exempel. Han har i ord och gärning bevisat vad han går för. Och så är han skåning.Stort plus.
    https://nyheteridag.se/akessons-drombesked-kraftig-majoritet-av-m-och-kd-valjare-vill-samarbeta/

    Gillad av 2 personer

   • pllay skriver:

    Elisabeth, väljarnas åsikter saknar betydelse.
    Med vårt politiska system har väljarna inga möjligheter att påverka politiken. Partiledningarna formar i samförstånd den politik de vill ha, media torgför den, och folket väljer nyans på den politik de serveras.
    Demokrati av svensk modell, etablissemangets legitimering av sitt maktinnehav, folket har i demokratisk ordning röstat för landets styre.

    Gillad av 1 person

   • Elisabeth skriver:

    Ja Pllay, nog har det sett så dystert ut så här långt. Men med Internets allt större betydelse kan det kanske bli ändring. Såvida inte maktapparaten kapar vårt relativt fria Internet. Man kommer att försöka på alla sätt. Yttrandefriheten/ informationsmöjligheten är maktens största fiende.

    Gillad av 1 person

  • Erik skriver:

   Svenne, glöm inte att Ulf Kristersson satt i samma regering som Fredrik Reinfeldt.
   Varför skulle han vara annorlunda än Reinfeldt och för den delen också Anders Borg?
   Om moderaterna ska återfå respekten och förtroendet måste de inte bara byta politik utan också högsta ledning.

   Gilla

 5. Lars skriver:

  När man ser på bostadsprisernas utveckling i Sverige och spridningen av höga priser över landet, när man ser att invandrargrupper finns i varje håla i landet, då blir den häpnadsväckande slutsatsen att det inte går att flytta ifrån invandringen. Man kanske inte bor i något av de värsta utanförskapsområdena, men i en stad om säg 100 tusen (som en förortskommun till Stockholm) så sprider sig invandrarna överallt och de sprider sig även in i centrala Stockholm, så tunnelbanor och pendeltåg, Drottninggatan och Sergelstor visar prov på integreringen av invandrare. De är många! Och de sprider sig. Det fodras mycket pengar att undvika den typen av miljöer och det räcker inte att t.ex. flytta till Stockholms innerstad. Verkligheten är på väg dit med.

  Gillad av 3 personer

  • v-l skriver:

   Att invandringens problem kommer till innerstan sist är orsaken till Sveriges problem, att en överklass och en aktivistklass har kunnat leva på hyckleri och gömt sig i innerstan och de finare områdena, och nästan de enda invandrare de sett har haft jobb, för endast Stockholm har haft tillräckligt med jobb. Som du skriver, i Malmö och Landskrona och varenda håla i Sverige så går det idag inte att undvika verkligheten och så har det varit länge! Jag skrev för 13år sedan till alla ledarskribenter om Forserum, kommer ni ihåg mjölkincidenten, folk som knappt varit i Spanien, delade nu sin lilla håla med migranter från fjärran land. Inget svar förstås. Sverige vänder inte förrän Stockholmarna upplever detta själva, de två överklasserna som styr Sverige i en ohelig allians.

   Gillad av 7 personer

 6. Göran Holmström skriver:

  Kort tanke forna Jugoslavien.
  Lite längre, vars ska landet delas?
  Små självständiga enklaver, eller mitt i?
  Jag tror tyvärr inte skutan går att vända,
  Frågan är om besättningen följer med skutan ner i havet, eller om dom snor livbåtarna fullastade med bra och ha saker.

  Gillad av 5 personer

 7. Observatör skriver:

  I Stockholms län upplever vi ju i stor utsträckning redan den situation som Patrik beskriver. I kommundelar som Alby, Norsborg, Husby och Rinkeby bor endast ett fåtal personer med svensk bakgrund. Dessa kommundelar är dessutom i regel rent geografiskt och fysiskt avgränsade mot omgivningen. En amerikansk vän på besök tyckte att det var en lysande idé att placera ”the underpriviliged” i isolerade enklaver långt från stadskärnan. Något för USA att ta efter.

  Gilla

  • SOLENGÅRNER skriver:

   Men buset som bor där kommer till de mer välbeställda stadsdelarna och beter sig. Illa. Så vi har dem hos oss. Ungefär som kackerlackor. De som inte går att utrota. Hur många gånger man än besprutar ett hus mot kackerlackor så kryper de upp igen.

   Gillad av 1 person

 8. Tomas skriver:

  Om segregation fungerat dvs att man likt Reinfeldts bevingade ord låter immigranter bygga upp egna samhällen på de oändligt tomma markområdena, stannade där, försörjde sig själva samt upprätthöll sin egen lag och ordning, FINE. Men vi ser nu att när svenskar flyr förorter efter våldsam kriminalitet vilket leder till minskad försörjning för de kriminella, då följer naturligtvis svinen efter in i nyupprättade svenska ghetton för att plocka lågt hängande frukter. Vi får heller inte glömma tidigare förbjudna åsikt som nu börjar bli allmänt erkänd dvs x-religionens ambition att tvinga på alla sina stenåldersregler.

  Gilla

  • Fr edrik Östman skriver:

   Den civiliserade människan är för sin försörjning absolut tvungen att exploatera sina medmänniskor. Det är detta faktum som utgör civilisationen. Fredrik Reinfeldts uttalande påvisar bristande insikt om detta grundläggande faktum. Människor måste exploatera varandra, och kan de inte göra det på det ena sättet, till exempel genom att försälja varor eller tjänster på en fri marknad, så kommer de att göra det på ett annat sätt, till exempel genom att tillägna sig andras varor och tjänster med hjälp av våld, tvång och moralisk övertygandekonst.

   Gillad av 3 personer

   • Tomas skriver:

    Instämmer Fredrik, därför måste man inse att segregationside’n inte fungerar. Nyligen har ju t.o.m. danskarna visat att Sverige påverkar Norden negativt när avskrädet lätt förflyttar sig över sundet. De som inte frivilligt assimileras, försörjer sig själva eller begår brott måste återsändas.

    Gilla

 9. Erik2 skriver:

  Frivillig segregation, ja det är nog den enda fredliga utvägen som finns. Med sina uppräknade risker.. Det är ett alltmer instabilt rike som dras och trycks aktivt av det ledande skiktet mot undergången och ett kommande år noll. Sedan, det är Inte humant att tvinga ihop en massa människor mot deras vilja. Är det något som endast kan fungera helt privat så är det invandringen. Alla måste kunna få välja och bygga sin familj själv utan att politiker hela tiden stör och tvångsinflyttar alla möjliga in i olika familjer. Gärna så att det blir så upplevt disharmoniskt som möjligt.

  Gillad av 3 personer

 10. varg-larsen skriver:

  Återigen, för mig är perspektivet helt bakvänt, varför är det ett ”misslyckande” att folk inte vill bli svenskar? Patrik verkade i ett afrikanskt land, kommer ej ihåg vilket, låt säga Nigeria, ville Patrik kanske bli nigerian? Jag har bott i Japan, ville jag bli japan? Ännu mera pregnant, KUNDE Patrik bli nigerian och jag japan? Självklart nej. Är det då ett ”misslyckande” att Nigeria eller Japan inte på olika sätt uppmuntrade oss att bli ”integrerade”, eller assimilerade? Jag har också bott i London, vet ni vad svenskarna där gjorde, jo, de bosatte sig alla på samma ställe i Sydöstra London, vi var en av de få ”integrerade” familjerna som valde norra London då alltså? Inte nog med det, vet ni vad som försiggick i St Pauls Cathedral den 13 December? Jo 5000 svenskar samlades för att fira Lucia!

  Att dessa och andra självklarheter inte gått upp för svenskarna kan bara tillskrivas djup indoktrinering som försatt landet i ett patologiskt tillstånd, en sorts kollektiv infantilism. Det ENDA som gjorde att jag kunde bo i Japan var att jag accepterade landets lagar och viktigaste seder när man mötte japaner, men detta accepterande ÄR EN DEL AV VÅR SVENSKA KULTUR! Har man en kultur som INTE ACCEPTERAR ANDRA då är en människa för mycket, den första som kommer blir ett problem och ”integration” och ”assimiliation” är hittepåord utan betydelse.

  Gillad av 15 personer

  • olle reimers skriver:

   Det är självklart att de som flyttar till ett nytt land måste vara de som anpassar sig till det som gäller i det landet. Själv bor jag i Thailand och jag skulle – lika lite som thailändarna – aldrig få för mig att de skulle i något avseende anpassa sig efter mig.

   Vad det handlar om är att acceptera att landets kultur och lagar är de som gäller.

   Problemet i fallet Sverige är att det finns en styrande klass som velat förändra Sverige till att bli ett globalistiskt land. Med det menas att avskaffa det som hittills varit landet Sverige med våra sedvanor och vår kultur. Det i sig är ett experiment som inte något annat land tidigare ens har försökt att våga sig på. Uttalandet av Fredrik Reinfeldt häromdagen om nationalismens avskaffande var bara bekräftelsen på att detta är planen.

   Kaoset i Sverige är förutsett av den härskande klassen. Det kommer inte som en överraskning. För folket kommer det dock som en synnerligen obehaglig upplevelse. Bara långsamt, som tunna skivor av salami, börjar det gå upp för en ökande del av invånarna vad som håller på att ske. Likt den kokta grodan har vi inte märkt att vattnet börjar närmar sig den nivå där man måste välja om man ska hoppa ur grytan eller acceptera sitt öde.

   Tyvärr verkar det som om svensken i gemen inte gör motstånd mot avskaffandet av landet Sverige.

   Frågan som Patrik ställer är därför inte längre relevant. Det handlar inte om vare sig integration eller assimilation; det handlar om destruktion och rekonstruktion.

   Stalin lanserade begreppet Homo Sovieticus. I Sverige gäller (eftersom vi alltid ska gå i täten) om Homo Globalisticus. I Sverige skapas den första riktigt globalistiska människan. Kan snart beses på Madame Tussaud.

   Gillad av 2 personer

 11. varg-larsen skriver:

  Därutöver, vari ligger det goda i att rycka upp folks rötter som ger deras liv mening och förflytta dem, eller uppmuntra dem att flytta med ekonomiska incitament, till en väsensskild kultur, är det inte istället bland det värsta man kan göra? Var är det skrivet att livets mening är att leva på bidrag? Istället så fråntar man dessa människor att verkligen göra skillnad i livet och vara en positiv kraft för sina egna och kommande generationer i deras egna regioner. Man stjäl deras mening med livet. Fråga er detta, hade svenskarna och därmed Sverige blivit vad det blivit om vi från 1600-talet och framåt haft en socialdemokratisk välfärdsstat? Svaret ser vi ju idag, välfärdsstaten förstör ryggraden och moralen hos ett folk, hade Raskens och Ida tyat en enda dag om de varit välfärdsmänniskor? Samma sak gör vi med dessa migranter, framtiden kommer kanske beskriva det som ett folkrättsbrott att massimportera klienter till välfärdsstaten och stoppa in dem i betongtorn i förorten. Likheten med filmen The Matrix är slående, dessa invandrare och migranter lever inte i deras egen riktiga verklighet och deras enda syfte är att rösta på socisldemokraterna och vara batterier för välfärdsstaten.

  Därutöver så är Patriks perspektiv invandrarnas, var är svenskarnas perspektiv? Jag överlåter åt andra att kommentera detta.

  Gillad av 8 personer

 12. Aurora skriver:

  Det är väl dit vi är på väg. Dock skulle jag inte uppmuntra till det. Vi ser framväxten av skuggsamhällen med separata lagordningar. De konflikter, sammanstötningar och social oro som det kommer leda till vill vi nog inte se. FNs flyktingstadga föreskriver flyktingens/invandrarens skyldighet att integrera sig. Integrationskrav är enda vägen. Det är inte svensk humanistisk storhetsvurm. Jag påminner om att romarriket var multietniskt men aldrig multikulturellt. Alla, oavsett var de kom ifrån, skulle veta vilka regler som gällde.

  Gillad av 4 personer

  • varg-larsen skriver:

   Kan du inte konkretisera vad du menar med ”integration”?

   Varför inte återvandring? Vi är fast i den socialdemokratiska historien att det är ”godare” att dessa människor är här istället för hemma. Istället är det dåligt för alla, för svenskarna OCH migranterna.

   Gillad av 3 personer

   • Aurora skriver:

    Integration i motsats till segregation. Naturligtvis kan i många fall återvändande vara bäst. Men det var inte det ämnet handlade om.

    Gilla

   • Fr edrik Östman skriver:

    När jag var barn betydde integration att svenskar barn fick stryk och sämre skolundervisning på grund av helt onödiga utlänningar. Det var på sextio- och sjuttiotalet. Finns någon annan betydelse nu för tiden?

    Gilla

 13. Göran Fredriksson skriver:

  Områden där den svenska staten inte kan upprätthålla sitt våldsmonopol är ockuperade av främmande makt som inte är medlem i EU. Då är statens uppgift att behandla gränsen som EUs yttre gräns. Klarar inte den svenska staten av att bevaka gränsen kan hjälp begäras av övriga EU-länder. Svenska medborgare i det ockuperade området som har anslutit sig till ockupationsmakten är landsförrädare och skall straffas som sådana.

  Gillad av 2 personer

 14. lenam skriver:

  Det är så populärt att skrika ”integration”så fort problemen nämnts till följd av invandringen. Det är vårt fel, vi som har misslyckats med integrationen. Vi har misslyckats med att öppna våra hjärtan och plånböcker i den omfattning som krävs. Vi har inte gjort tillräckligt. Problemet är att det inte går att integrera de som inte vill. Svenska föräldrar vill inte heller att barn ska blandas och ta ansvar för integration. Där går gränsen.

  Gillad av 1 person

 15. miketheviking skriver:

  Nej Patrik.
  Har du inte fattat någonting sv kommentarer och diskussioner på DGS???

  Hur kan du påstå att:
  ”Just detta är för övrigt invandringsproblemets fundament ty om politikerväldet hade haft förnuftet att förutse effekterna av invandringen så hade åtgärder tidigt vidtagits som förebyggt de besvärliga effekter som idag drabbar nationen. ”

  Du kan ju inte mena att politikerväldet skapat detta genom oförnuft och oförutseende?
  I 30 års tid???
  Trots alla fakta???

  Din ide om segregation a la Israel gillar jag inte heller.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Hyllengren skriver:

   Precis. DGS bör ta fram och slipa om ockhams gamla rakkniv. De som älskar att vara progressiva normkritiker och som styrt så länge jag minns (under olika partibeteckning ar) är kulturrelativister och anser att sådant som socioekonomiska orsaker är en fullt godtagbar ursäkt för all möjlig kriminalitet runtom i världen. Marxisterna i Ryssland tyckte också så och ville därför ”hjälpa ” de förtryckta till att bli ”homo sovjeticus”. Att det inte blev så ansågs bero på sabotage från imperialister och degenererade kapitalistreaktionärer. För om allt möjligt, av de progressiva, anses vara relativt och att sanningen därför inte existerar och att dagens värld är styrd och utsugen av ett vitt patriarkat så är all segregation, alla sharialagar och all förortssvenska bra. Till och med mycket bra. Mer är därför att vänta. De politiker som, med köpt media, bygger dagens värld vet exakt vilka som de måste besegra för att få fortsätta med sin Utopi. Ondskan har göms bakom deras postmoderna teorier. Den blir därvidlag inte mindre utan mycket farligare. När DGS släpper på garden syns den inte och allt det konstiga i vår tid blir diffust och svårbegripligt.

   Gillad av 1 person

 16. lenam skriver:

  Segregationen har också misslyckats. Medborgarplatsen har blivit en farlig plats på kvällarna. Södermalm har Stockholms näst högsta brottsstatistik.

  Gilla

  • Emund skriver:

   Korsningen Götgatan/Folkungagatan (i dagligt tal kallad Boxarkrysset) har alltid varit farlig. Korsningen Kungsgatan/Birgerjarlsgatan (i dagligt tal kallad Stureplan) har blivit farlig på senare tid.

   Gilla

   • Fr edrik Östman skriver:

    Där sköts med AK4 för två årtionden sedan. Gärningsmännen var tre utlänningar och en invandringsintegrerad svensk proletär. Innan dess härjade ”kungen av Kungsan” som också var utlänning, förstås. Vad menar du med ”på senare tid”? Den här utvecklingen har förtigits mycket länge.

    Det allra första jag lärde mig om invandrare var att de slåss ondsint och hämningslöst. Då var jag väl fyra år. Dragan och Dusan hette pojkarna. Serber, eller som vi då sade, jugoslaver. Barn till arbetskraftsinvandrare på gurkfabriken som ägdes av våra goda vänner och grannar. Sedan kom chilenarna, de slogs också, men var klena. Alexei hette han som sattes i min klass. Chilenarna hade alla ryska namn, eftersom deras föräldrar var Moskvatrogna kommunister. Då var jag tolv. Däremellan var fler juggar och finnar, alla våldsamma, missanpassade, misshandlade, misshandlande, utvecklingsstörda och på alla sätt värdelösa och farliga. De första värdefulla invandrarna träffade jag på KTH. Där hade sorteringen slagit till och sosseriets klassintegrationsprojekt satts på undantag. En kristen irakier satt i kommunfullmäktige i Botkyrka för Moderaterna och lärde mig att räkna på arabiska.

    Vem försöker du lura? Tror du att en vis man blir vilse i pannkakan av några usla TV-program!? Jag har ögon att se med. Jag erkänner svedan i eget skinn. Jag lever i historien, i verkligheten. Inte i någon avskyvärd livslögn. Inte i eschaton. Framlänges, inte baklänges. Sanning, inte lögn. Verklighet, inte fantasi. Rätt, inte orätt. Liv, inte död.

    Gillad av 2 personer

   • v-l skriver:

    Precis, den enda utlänning jag delade klass med (från jugoslavien) på gymnasiet högg ihjäl sin exfru med kniv på öppen gata. Han glodde hämningslöst på tjejerna och var med i hemvärnet, gillade vapen och fick stryk hemma.

    Gilla

 17. Fr edrik Östman skriver:

  Valet står inte mellan integration och segregation, utan mellan segregationskonflikt utan slutpunkt och repatrieringskonflikt med slutpunkt.

  Integration är redan överspelat. Sverige blir aldrig mer något som ens liknar vad det en gång var.

  Gillad av 6 personer

 18. Rikard skriver:

  Hej.

  Vad händer om vi framgångsrikt deporterar ca 2 000 000 utlänningar, (inräknat är deras typiskt vanartiga avkomma)?

  Vem tror att Sverige blir bättre än idag? Få höra varför.
  Vem tror att Sverige blir sämre än idag? Få höra varför.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

  • pllay skriver:

   Frågan är inte relevant, problemet är vårt etablissemang.
   Med samma etablissemang vid rodret finner detta genast något nytt utopiskt, extremt dyrt och förödmjukande att spendera våra tillgångar på, oberoende av deportation eller ej.
   Det är kulturavståndet mellan etablissemanget och folket som är förödande.
   Svensken i gemen är en konservativ typ som röstar vänster, det är problemet.

   Gillad av 1 person

  • Jan Hyllengren skriver:

   Din fråga blir, om jag tar ett aktuellt exempel från debatten om gratis tandvård av typ; anser du att tänderna är en del av kroppen? Den okontrollerade invandringen är av ondo för svenskarna och en stor del av problemet men inte problemets kärna och att vrida tiden tillbaks går aldrig. Den postmoderna politik som medfört dagens problem är trots allt framröstad i demokratiska val. Hur manipulerade valrörelserna än har varit. Det gäller därför att skapa en riksdagsmajoritet som kan genomdriva ett utvisande av invandrade kriminella klaner och gäng, tillämpare av sharialagar och välfärdssnyltare. Det kan vi göra och dessutom efterleva sådant som deklarationen om de mänskliga rättigheterna och FN syn på flyktingar. Nya politiska prioriteringar befriade från postmoderna idéer räcker för nog för att göra Sverige svenskt igen. Alltså Lagom och det räcker. Annars får nog de 2 miljoner + du vill utvisa åtföljas av minst lika många svenskar …..

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Vi kan utmärkt väl utvisa 95% av samtliga som kommit till Sverige sedan 1990, och hävdat flyktingstatus.

    De som saknar asylskäl idag skall återvända hem. De som kommit och fått stanna på falska premisser är brottslingar. De som begått brott här har förverkat sin rätt till asyl, och sin status som flyktingar. De som flytt straff för vanliga brott i hemlandet saknar flyktingskäl, även om de även uppfyller andra krav för sådan status. Det är min gissning att vi landar på ca 95% av alla de som fått stanna p.g.a. åberopande av flyktingstatus, och det är oftast dessa, och deras avkomma, som är problemen.

    Om du läser dokumenten du refererar till torde du snabbt inse att vi kan göra detta utan att bryta mot dem.

    Vad det har med postmodernism och garnityr att göra får du gärna utreda; massutvisning måste genomföras om det alls skall existera ett Sverige eller några svenskar.

    Det är däremot inte förenligt med de av dig refererade dokumenten, eller svensk lag, att utvisa någon för att denne propagerar för införande av sharia – det faller inom både religionsfrihet och yttrandefrihet. Om du anser att det skall vara förbjudet att propagera för sharia är det helt okej.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Gäller dina båda kommentarer. Jag håller med. När USA kan kasta ut folk som lurat sig in på falska premisser, och det må ha gått 50 år sedan dess, då bör vi också kunna göra det.

   Gillad av 1 person

 19. Flyttfåglar och gallimatias skriver:

  Vissa materiella ting överlever oss, men det mesta mals ned av förgänglighetens kvarnar. Det som överlever är samhällsvärderingar. Om än stadda i förändring – det vi gett beteckningen kultur – en kollektiv gemensam underström. Med nya människoskaror utifrån följer annorlunda underströmmar. Som odlas inom den egna gemenskapen. Ingen är pigg på att överge egen härkomst. Vem vill frivilligt klippa egna rötter? Frågan är om det ens är möjligt? Kultur och traditioner insups mest via modersmjölken. Naturligtvis uppstår en kulturell rännil via blandäktenskap. Vars barn då lätt hamnar i gränslandet mellan två olikheter. För barn i kulturellt limboläge kan steget till kriminalitet bli särskilt kort. Det visar en Brårapport. Och kriminell tillhörighet ger både ekonomisk belöning och bygger en stark identitet. Något som är beroendeframkallande. Och för de vuxna – vem skulle inte i ärlighetens namn känna lockelse i att resa till ett annat land, och där bli försörjd utan att behöva arbeta – och det livslångt” – med ett bibehållande av egna rötter i ett ”innanförskapsområde”. Varför då ens försöka integrera sig in i det främmande, och även in i arbetslivet? Och svarta marknader finns över hela världen. Om ändå egenförsörjning tvingas på så hellre leva ett kulturellt sammanhållet Chinatown. Synen att det svenska är eftersträvansvärt vilar på falska premisser. Välfärdssystemen i sig utgör den stora lockelsen. Det måste väl ändå erkännas. Inte är det i vart fall det trista novembervädret. En statligt sanktionerad politik kommer aldrig att rå på segregationen. Den uppstår av sig själv, genom demografisk rörlighet och kulturell skiktning, utefter ingruppens egna prioriteringar. De svenska välfärdssystemen bygger incitament. Inte bara flyttfåglar söker resurser. Och inom de flesta ”innanförskapsområden” kommer klaner att bygga upp makthierarkier. Och i skuggan av dessa stärka potentialen att tappa välfärdssystemen på ännu mer resurser. Kanske med hjälp av arbete från insidan, som enskilda administratörer. Även inom polisverksamhet. Det som skrämmer mig är inte dessa insikter, utan att politikerna fortsatt talar i nattmössan – och ut kommer enbart gallimatias.

  Gillad av 2 personer

  • Curt skriver:

   Så uppfattar jag det med och välfärdssystemen som är anpassade för svenskar i den kultur och de samhällsystem som råder här kan te sig oerhört attraktiva om man kommer från ett fattigt land. Vad som pågår nu är ju att dessa välfärdssystem överbelastas liksom samhället generellt och då finns ju alltid en höger som vill passa på och rasera dessa system och ser ett mervärde i det och menar att Sverige påverkas negativt av att ha allmän sjukvård, skola, pensioner mm. Men arbetslösheten är låg bland etniska svenskar så om man ska minska den dragningskraft välfärdssystemen kan ha på personer i fattiga länder, så är det ju faktiskt det invandringsvurmande centerpartiet som anvisar en lösning om att man måste kvalificera sig för att ta del av välfärden. Men att det skulle fungera har jag ingen tilltro till utan det är ett tvärstopp på all invandring som måste till och ändå, det är många som redan är här….vad ska man göra? Jag tror inte politikerna har minsta aning.

   Gilla

 20. sva990 skriver:

  Jag fiskade upp det här hos herr Google om situationen i UK som ligger några år före Sverige:

  1) Is Sharia law legal in Great Britain? British law is absolute and must remain so.” An e-petition to the UK government to prohibit and criminalise sharia courts received over 15,000 signatures. The government issued a response, stating that sharia rulings are only permitted if legal under UK law.

  2) How many sharia councils are there in the UK?
  Its leader has referred to ”80 practising Sharia courts around the United Kingdom”. While there are undoubtedly lots of different councils and tribunals dealing with Sharia principles, they aren’t courts of law.

  Nej, än så länge är shariaråden inte godkända som domstolar i UK, men tiden arbetar för muslimerna både där och i Sverige och om vi inte mycket snart bestämmer oss för att återföra dem i stora antal till sina ursprungsregioner så kommer Patriks scenario att vara det som återstår om vi vill undvika ett inbördeskrig. OM det nu över huvud taget kommer till slag eller om svensken i vanlig ordning bjuder fienden sätet och underkastar sig utan strid 😦

  Gilla

 21. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, den gentilt 7-klöverpolitiskt inbjudna massinvasion, som fortsätter anlända från världens våldsammaste hörn tycks ha föredragit segregation före kulturell integration eller assimilation till oss och vår föraktade livsstil.

  Det fasansfulla resultatet är regression. Moder Svea har stressats, pressats, slitits isär och skändats så framgångsrikt, att hon nu förefaller ha gått i barndom. Endast fullvuxna svenska politiker kan rädda hennes liv och förstånd.

  Gillad av 2 personer

 22. Maria C skriver:

  Använd samma taktik som när Norrlands inland avfolkades; tvångsflytt till första (inte närmsta, inte bästa) arbete! Vad jag förstått gäller det inte (eller inte alla?) längre.
  Det var/är ett mycket effektivt sätt att splittra släkter/klaner och andra grupperingar.

  Förlåt, men ibland är jag färdig att vomera över gulli-gull-reportage över invandrares stora, härliga släktkärlek och gemenskap.

  Gillad av 2 personer

 23. Aha skriver:

  Att släppa loss gettona, att låta dem segregera sig blir som i USA; kriminellt depraverade miljöer. Tror inte att Islam har tillräcklig lockelse. Gängen tar över.
  Nä då är det bättre att rusta upp för storskaliga fängelsevolymer, gärna via utlandsupphandling, och börja bura in de livsstilskriminella. Om det så skulle innebära 25 000 fångar mot dagens 5 000, so what? 2,5 promille av befolkningen i fängelse är ingenting att bekymra sig över.

  Inkapacitering av ”integrationsproblemen” är en metod som bör införas å det snaraste. Det gäller att stämma i bäcken.

  Gilla

 24. Richard skriver:

  Ju snabbare systemet kollapsar desto bättre. Ju längre det fortgår desto mer lidande och desto värre blir kraschen. Det måste kollapsa för att vi ska bli tillräckligt många för att kunna skapa något nytt. Det går inte att restaurera detta genomruttna korrupta system vi sitter fast i för tillfället.

  När vi väl lyckats samla oss måste vi få bort folk som inte har här att göra från våra landområden. Om vi inte klarar det måste vi isolera dem och göra det svårt för dem att bo här så att vi ökar chansen att de ska ge sig av frivilligt.

  Gillad av 3 personer

  • pllay skriver:

   I samband med kollapsen måste vi reformera vårt politiska system och införa demokrati med mycket starkt skydd mot ett maktägande etablissemang.
   Detta är viktigare än något annat för att försvåra framtida katastrofer.

   Gillad av 1 person

   • Fr edrik Östman skriver:

    Vi skall införa statliga rättigheter, en fullständig katalog, så att ingenting som inte är uttryckligen är tillåtet ligger inom statens uppgiftsområde. Alla former av beskattning av medborgare skall vara strängt förbjudna utan möjlighet till upphävande.

    Gillad av 4 personer

 25. Göran Nilgard skriver:

  Har den goda turen att leva nästen halva året i Andalusien. Ett vackert landskap och en vacker arkitektur präglat av den nästan 800 åriga tiden från morerna som egentligen tog slut innan Alhambra föll, men man räknar ändå 1492 som slutår för den moriska tiden i Andalusien.
  Njuter av den mycket höga kultur som råder med en stor respekt från alla människor som du möter.
  (Personligen har jag dock ingen som helst förståelse för tjurfäktningen, men det är smällar man får ta.)
  Och som i alla normala samhällen finns problem: inblandningen från de östra delarna av EU kalifatet märks tyvärr tydligt. Men så tydligt att det är lätt att undvika dem om man vill. Har i MSM skrivits mycket om ”Los Suecos” ett ökänt gäng torpeder som gjort Costa del Sol osäkert ett tag, men som nu sannolikt oskadliggjorts av den otroligt effektiva och otroligt vänliga (sic!) spanska polisen (som finns i tre versioner; alla med mycket tydliga och distinkta roller!!!). ”Los Suecos” är lika mycket svenskar som jag är spanjor eller mor.
  Men inte någon gång under mina kvällspromenader med vår hund under de år vi varit här nere har det känts annorlunda än det sannolikt gjorde i de bokmiljöer som numera i vissa fall rasiststämplade Astrid Lindgren beskrivit. (Vänta bara, Barnen i Bullerbyn är säkert i pipe-line för att plockas från Botkyrkas bibliotek och inte bara Pippi i Söderhavet.)
  Nu till vad jag egentligen ville skriva: Spanjorernas integrationsprocess av de morer som ville inlemma sig i det spanska samhället efter Alhambras fall, där de om än inte välkomna så inte ovälkomna (som judarna tyvärr var) så gick det fint.
  Det var bara att gå på ”konfirmationsfest” med spanjorerna. På dessa åt man helstekt gris och drack vin.
  Grisfest kallas det. Förekommer än idag. Men av andra skäl.
  Kanske därför är de morer som finns på Costa del Sol idag välintegrerade. Väsentligt mera sociala och anpassade än de östra delarnas folk från EU.

  Gillad av 2 personer

 26. Lars-Olof Svensson skriver:

  Om vi ska beskriva verkligheten så är vi väl rörelsen mot segregation redan på gång. Folk tänker sig för när man söker bostad och skola för barnen. Och polisen har tappat kontrollen över flera stadsdelar i många städer.

  Gillad av 1 person

 27. plq017 skriver:

  Alternativet inbördeskrig är nog oundvikligt, och förmodligen en del av socialisternas planering. Därför är IS-krigarna ett välkommet tillskott, för vad kan det civila Sverige sätta emot 8000 hängivna och hänsynslösa krigare? Som nu köper träningsanläggningar runt om i Sverige för att fortsätta sin utbildning och indoktrinering.
  Polisen? (Bullar och samtalsterapi?)
  Hemvärnet? (Kanske?)
  Militären? (Med ÖB i spetsen?)
  De som redan tagit lagen i egna händer? (I Dalarna går man inte till polisen om man får sina byggnadsverktyg stulna, nej man kallar på kompisarna i jaktlaget, och sedan tar man med vapen i hand åter det som stulits. Polisen slipper ett ärende, åklagarna kan fortsätta jaga åsiktsförbrytare.)
  Den verkliga frågan är om det blir ett val 2022 eller ej.

  Gillad av 2 personer

 28. Sixten Johansson skriver:

  Värst är förljugenheten (falsk självbild, inverterad verklighetsbild, försvarsmekanismer) och självtillräckligheten (solipsismen), tydliga i de övre skikten redan på 70-talet. Medialt förstärkt och likriktat är detta nu inbyggt i personligheten och livsstilen hos hela det dominerande skiktet. Det motsvarar en psykisk smitta som förhindrar eller bromsar enklavbildning, men senare följer med in i de svenska.

  Pk-isterna tillämpar inte konsekvens-etik, utan pliktetik (deontologisk etik). Enligt den ska man inte ta hänsyn till konsekvenser, utan alltid följa en moraliskt rätt princip. Effekten förstärks förstås om man är så okunnig, blind eller korrumperad att man inte kan bedöma konsekvenser. Men hela pk-ismen är konsekvenstänkandets motsats: extrem kortsynthet, ytlighet, närsynthet. Mycket lätt att tillämpa, passar barn och känslostyrda.

  Den tongivande pk-svensken är som en pingisboll, glatt yta, självcentrerad, tom inuti. Svag magnetism skapar tillfälliga hopar, men psykiskt sett är pk-svensken sig själv nog, ett lite ödmjukt självförgudande isolat. Storstadsbo, förment kosmopolit, babbelistiskt yrke. Ser absolut självklart ner på invandrare och lantisar, men döljer det för sig själv och andra. Ser alla i världen som små eller stora bollar. Inga gränser, inget socialt kitt betyder något. Pk-svensken saknar viljan att växa in i ett samhälle och ta ansvar, har bara sig och sitt magiska tänkande. ”Humanitär stormakt” har inget socialt innehåll, betyder bara egoglans och fler bollar.

  Gillad av 8 personer

 29. christer jacobsson skriver:

  Integration och segregation ord som varje politiker behöver uttala,för att visa att dem bryr sig och har koll på läget.Inte för att dem bryr sig eller har koll på något som rör invandring.
  Den så kallade verkligheten visar en annan sak.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.