Anders Leion: Nationalsjukan

Anders Leion

Här, i dessa spalter, behandlas tillståndet i landet. Genomgående uttrycks missnöje, ofta gränsande till förtvivlan och uppgivenhet. Ett ofta förekommande omdöme är ”De vill ha det så här!”.

Jag är övertygad om att detta omdöme är fullständigt fel. Ingen vill ha det så här: Ingen vill att brottslighet, fysisk och social nedskräpning, våld och annan ohämmad aggressivitet skall få breda ut sig som det nu gör (inga andra än förövarna, förstås).

Jag anar också att de som ofta gör utsagan: ”De vill ha det så här!” inte tror på sina egna ord. Det har blivit en fast formel, något accepterat för att uttrycka det egna missnöjet och det egna missmodet. (Om de inte vill ha det så här, varför gör det då inget åt det? Därför att de i så fall skulle vara tvungna att sannfärdigt beskriva verkligheten och redan detta är för smärtsamt. Dessutom skulle de nödvändiga förändringarna skada dem själva och deras position).

Ty också här, i inlägg och kommentarer, har en social norm utvecklats: Man skall vara missmodig, man skall odla pessimismen, men skall inte tro makthavarna om några goda avsikter: Det anses vara att ställa sig på deras sida. Så man suckar: ”De vill ha det så här!”. Det är ett lite behagsjukt socialt poserande.

I utvecklandet av denna sociala norm visar man sig vara väl så goda svenskar som de makthavare inom politik och massmedia som man angriper. Man ger själv uttryck för den egenhet som drivit och driver den politik man så ihärdigt – men tydligen utan hopp om framgång – kritiserar.

Det är den gamla nationalstatens djupt liggande, allt styrande flockmentalitet. Ingen orkar, törs eller vill avvika från normen, det socialt accepterade.

Det är en livsfarlig social egenhet hos svenskarna. Nu senast med all tänkbar brutal tydlighet illustrerad i – den försiktigt påbörjade – uppgörelsen med den av social rädsla styrda debatten om och ”vården” av de så kallade apatiska barnen. Det otänkbara hände alltså. Med berått mod tillät läkare obehövlig, ja skadlig, vård av friska barn, därför att de inte vågade säga som det var: ”Dessa barn används av föräldrarna för att pressa till sig uppehållstillstånd”.

Det inte fullt så otänkbara följde när massmedia tillät sig att enbart ge röst åt dem som ville sprida vidare myten om de sjuka barnen. I övrigt upplät de glatt utrymme åt alla som med sadistisk förtjusning karaktärsmördade dem, bland läkare och andra, som ändå varit så modiga att de vågade berätta vad de faktiskt sett och förstått.

I ett land med denna utbredda sociala feghet är det naturligt, ja ofrånkomligt att man också bedriver en förljugen invandringspolitik, och att man misstänkliggör och brunsmetar dem som beskriver de faktiska, och inte de låtsade och hett önskade, positiva följderna.

Nu senast illustrerade den socialdemokratiska civilministern Lena Mikko hur detta synsätt, denna sjuka fortfarande gör sig gällande. Enligt henne behöver vi fler invandrare, därför att de skall fylla upp alla vakanser som redan nu finns inom vården och som enligt alla prognoser kommer att bli allt fler. Hon bortser därvid från den brist på utbildning och det låga deltagande i arbetslivet som karaktäriserar nutidens invandrare. Om endast hälften efter åtta år fått in en fot på arbetsmarknaden förvärrar Mikkos och regeringens politik endast tillståndet inom landet och vården: Säg att i en första omgång 100 000 invandrare får uppehållstillstånd under förutsättning att de tar arbete inom vården. Under de första åren kostar de bara – också som patienter. Efter åtta år konstateras att endast hälften kommit i arbete. För att täcka upp de saknade 50 000 måste alltså 100 000 nya invandrare ”rekryteras”. Och historien upprepar sig. Under tiden blir alla – också de som aldrig arbetat – gamla och finns i vården endast som patienter och andra behövande.

Detta är lågstadiets matematik. Den behärskar inte våra ministrar? Jo, det gör de förstås. Men att låtsas inte förstå är ett behändigt sätt att ljuga och ett behagligt sätt att underordna sig normen att all invandring är önskvärd.

Detta, att inte våga bryta normen, är en dödlig nationalsjuka. Den som sett denna sjukdom sprida sig borde inte själv bidra till spridningen genom att för det egna ändamålet – att kritisera makthavarna – bete sig på samma sätt.

Alltså: sluta att behagsjukt sucka ”De vill ha det så här!”. Det är att, på ett bakvänt och förvridit sätt, ansluta sig till den alltomslutande normen ”Tänk inte själv, ställ in dig i ledet!” även om det är ett led vid sidan av det större, allmänna.

Fast, visst kan man förtvivla ibland. Det som i andra länder krävt hemlig polis, tortyrkammare och läger har här i landet lika effektivt åstadkommits genom upprätthållandet av den nedärvda flockmentaliteten. Hotet om utstötning från den sociala samvaron har räckt för att tysta läkare och andra som mycket väl känt till vad som hänt med som inför detta hot valt att inte tiga.

Ibland brukar man påpeka att invandrare är så väl representerade bland dem som vågar tala fritt trots denna social norm. Man brukar hänvisa till att de är skyddade av sin identitet som invandrare, när de diskuterar invandring och andra med denna förbundna fråga. Jo, så är det nog. Men de är också icke-svenskar, det vill säga inte så socialt rädda.

Det finns vissa sidor i svenskheten som gärna kunde få tyna bort. Eller hur?

(Jag ber om ursäkt för dessa kanske något överspända rader. De är nog ett utflöde av min personlighet: På en säljkurs jag gick testades våra personligheter. På skalan med ändpunkterna självständighet – samförståndsvilja placerade jag mig utanför självständighetsänden. Skalan kunde inte fånga in mig.

Eller också är förklaringen att jag är mer same, finne och vallon än svensk.)

109 reaktioner på ”Anders Leion: Nationalsjukan

 1. Skarprättarn skriver:

  Nä du, numera räcker inte hot om utstötning, utan man använder rättsstaten för att nita folket. Politiska åklagare trakasserar oliktänkande och bussar polisen på dem, med hjälp av ett flertal skattefinansierade nätverk. Den som talar illa om Sverige ska brännmärkas, som ordförande Persson uttalade och som Katarina Janouch fick erfara. Konstnärer kastas i fängelse. Doktorander avskedas och förföljs.

  Androm till varnagel förstås, för vem vill äventyra anställning och därmed familjens ekonomi? Det krävs oberoende personer för att utmana den svenska DDR-kopian, personer som kan uthärda förnedringen.

  Gillad av 20 personer

  • Thomas Ek skriver:

   Det finns en snabb, enkel och smärtfri lösning
   Om vi svenskar ska motiveras till att bli erforderligt redbara och rediga igen, då måste, vi skrota vårt Public Service och ersätta det med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer aldrig någonsin få någon ordning på vårt samhälle annars. Av vilken anledning sjunker inte denna simpla insikt in hos oss svenskar?

   Gillad av 8 personer

  • thomasdentredje skriver:

   Finland, Polen, Ungern Balkan har i åtminstone modern tid inte varit några Imperium, inte heller Baltstaterna. Dessa land vet att de är exotiska folk. Inte fan vill dom metamorferas. Sen har vi dom gamla imperierna som släpar runt på sin gamla skuld, Sverige, Tyskland, England, Frankrike. De tidigare har inga problem idag. Förutom då Margot & co som skäller. De senare, vi, ja, ni fattar, vi sitter snällt i lådan och ska integreras med potent imperialistisk ökenreligion.

   Spaning; På söndag morgon läste jag ett långt välskrivet reportage i Expressen om alla bränder i Västerås. Mordbränder och bilbränder över lång tid och om första bilbranddödsoffret, en karl som fick hjärtattack och dog då han försökte släcka brand. Artikeln låg ute på förmiddan och sen försvann den. Den försvann, togs bort. Knepigt, då det var ett reportage som lagts möda på.
   Jag blir mörkrädd på riktigt.

   Gillad av 2 personer

 2. Lars skriver:

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EWEAna/sa-ska-lofven-stoppa-lo-tappet-till-sverigedemokraterna

  Artikeln ovan om hur SAP och LO ska vinna tillbaka arbetarröster från SD tycker jag visar att man helt saknar probleminsikt inom SAP och LO. Man kan inte ta till sig att invandringsfrågan är stor, påverkar många områden som pensioner, skola, vård o omsorg, byggnation och en direkt finansiell kostnad som motsvarar 4-5 % av statsbudgeten och ovanpå utträngningseffekter som drabbar svenskarna om bostadsbrist, höga priser och även större utbud av invandrare som kan tränga undan svenskar och dra ned lönerna inom LO kollektivet.

  Invandringsfrågan kan man inte problematisera. Rheinfeldt på M stämman menade att invandringen var till sot lycka för Sverige och vi kommer att se det som det bästa Sverige gjort

  Det kanske är att de trott på sin politik, men inte ville de ha de här konsekvenserna, men de begriper inte, de har inte tillräcklig kunskap och kompetens för att analysera vad det innebär för en etnisk svensk befolkning om ca 6.7 miljoner människor när landet numer har 10.2 miljoner invånare och invandringen ökar med ett Linköping om året.

  ”Öppna era hjärtan” sa tok högern, nyliberalerna, och fick medhåll av tokvänstern. ”Vårt Sverige bygger inga murar”.

  Inte vet dom vad dom håller på med, men de har hållit på nu i trettio år sedan 1989 års Lucia beslut att enbart ta emot FN kvoten om 5000 asylsökande, kanske totalt 10000 med anhöriginvandring. Eller så visste de vad de gjorde; överbelastade välfärdssystemen, ersatte den homogena befolkningen med en heterogen och med det minskad solidaritet, krossade arbetarrörelsen.

  ” Sverige behöver fler låglönejobb” sa Rheinfeldt på World Economic Forum i Davås.

  Gillad av 11 personer

   • Rättelse skriver:

    2-3 % av BNP som med skattekvot om 44 % ger ca 4-5 % av skatten. Professor Erikssons beräkningar från ca 2006 om en skatteeffekt om ca 1-2 % men rimligen betydligt större nu 2019. Man har ju slutat följa upp de uträkningarna. Sedan kommer givetvis andra kostnader till efter Eriksson utgick från att kostnadsposterna följde samma proportioner för invandrargruppen som för svenska och sådan vi skull bekostat även utan invandring som försvar togs inte med i kalkylen.

    Undrar verkligen hur kostnaderna idag ser ut. Det vet nog inte politikerna för de utreder det inte!

    Gillad av 2 personer

  • Jan Hyllengren skriver:

   Vår vänsterliberala politiska klass (minns att M är att likna vid USAs demokrater) driver en progressiv politik vars själva essens är förändringen. Deras politiska mantra med tex vård, skola, omsorg har ersatts av postmodernt värdeladdade slogans om allas lika värde, allas rätt, alla ska med mm. Eftersom den verkliga världen inte är funtat i enlighet med deras ideologi får vi inför våra ögons och med stor häpnad se resultatet av deras bemödanden dvs det vi inte läser om i statsstödd media. Våra problem är deras utmaningar och alltför ofta är det vi som inte gillar deras progressiva idéer som är utmaningen och inte vad deras politik drabbar landet med. Till sist, vi är ännu bara inne i uppmjukningafasen, det de progressiva ska göra mot oss för att minska de antropogena koldioxidutsläppen med 85% kommer att bli den progressiva och postmoderna kulturrevolutionens klimax. Med nya utmaningar….

   Gillad av 2 personer

   • Fr edrik Östman skriver:

    Progressiv är denna politik bara i eschaton, i baklängeshistorien som har ett givet mål och ett okänt eller felaktigt ursprung.

    Eftersom kausaliteten och tidsaxeln i eschaton, baklängeshistorien, är omvänd, så motsvarar progressiv på sossespråk regressiv i sinnevärlden och vice versa: det vi, verklighetens folk, betraktar som progressivt är för en sosse regressivt.

    Gillad av 3 personer

  • plq017 skriver:

   Vill bemöta en punkt i inlägget, och det gäller kostnaden för invandring. 4-5% av statsbudgeten anges, och det är en alldeles för låg siffra.
   I en kommun på Stockholms norra sida, så gjorde man en informell undersökning av hur mycket tid personalen lade på invandringsrelaterade ämnen. Snittet blev 30%. Nu är tid inte helt detsamma som pengar, och verksamheten var kommunal, inte statlig. Men det är ändå en tydlig fingervisning av den direkta resursförbrukningen av skattemedel.
   Sedan finns den indirekta resursförbrukningen, avstå från att röra sig utomhus annat än i bil med låsta dörrar, undvika att stanna vid rödljus om det är folk i närheten, osv, osv.
   Landet görs snabbt obeboeligt.

   Gillad av 1 person

 3. Tomas skriver:

  Möjligen har svensken slipat av sin aggression på senare tid pga att resultatet av hårt arbete och någorlunda konsensus om hur samhället skall fungera givit stora fördelar fram till för några decennier sedan. Kanske blir Morgangänget överraskade när tålamodet hos etniske svensken tagit slut och när moderliga kvinnor börjat öppna ögonen. Ju längre den oundvikliga återgången till ett anständigt samhälle dröjer desto våldsammare blir omställningen. Även om jag inte gillar frasen ”de vill ha det så här” instämmer jag delvis dvs de okunniga etniska svenskar som styr idag vill åtminstone inte göra nödvändiga förändringar. Vad flertalet nysvenskar vill är väl ingen överraskning?

  Gillad av 3 personer

 4. Göran Holmström skriver:

  Anders L, varför ser det då ut som det gör i landet lagom?
  Jag tjänar inte på det, du gör det inte heller.
  Men jag tror att alla aktivister och influencers tjänar på kaoset, därför fortsätter dom sina utopiska drömmar.
  Hade dom fått gå fjortontusen steg per dag med 53 felanmälningar ringande i öronen för en medelmåttig lön.
  Så hade dom inte hejjat så mycket på migrantkaoset!
  Men när morsan är socionom och får lön för att dalta med vuxna Afghaner hela veckan och partnern sitter som notarie på tingsrätten, så tjänar man på dårskspen.
  Där har du det sanna incitamentet, sina egna onyttiga hittepå jobb.
  Ända ut till en statsminister som har 170000 i månaden för att sälja ut sitt land.
  Så jo dom VILL ha det såhär, imanerna vill ha underlydande, sossarna vill ha röstboskap, juristerna vill ha klienter.
  Polisen vill ge trafikböter eller bråka med laglydiga än att jaga bovar, vill du ha bevis på det sista så skriv något elakt om araber på fejjan. Det kan kosta villkorlig dom tolvtusen i böter och beslagtagen dator.
  Det är helt ok att du inte vill se ondskan och inse att allt är en fet lögn.
  Men så länge folk ursäktar lögnare och parasiter så går landet sönder än mer.
  Mvh Göran.

  Gillad av 17 personer

  • miketheviking skriver:

   Tack Göran för detta bitande inlägg!
   Vi ska inte tillåta oss att duperas till att tro att vi är offer för olyckliga omständigheter (det blev fel…vi var naiva…det blir nog bra snart…osv).

   Vi är offer för en maktelit med totalt folkförakt och som driver en politk sedan 30 år på tvärs med folkviljan.

   Gillad av 8 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Tack själv Mike, dina texter är alltid bra och kloka.
    Jag vill att svensken vaknar,
    Cirka två miljoner galna socialister förstör landet för sin egen vinnings skull.
    Det är inte dom som bidrar, utan varje en av dom är en parasit, som ser skattkistan som en egen plånbok att nalla ur.
    Att kalla det godhet är ett hån mot hårt arbetande människor som försöker hålla sig på den goda smala stigen.
    Mvh Göran.

    Gillad av 7 personer

 5. Fredrik ÖST MAN skriver:

  Du motsäger dig själv: om det är sant att de vill ha det så här, så tillskriver vi ju dem goda avsikter. Enligt den moral som styr politikerna och aktivistklassen är deras handlingar och åtgärder, som konsekvent och envetet har gjort att det är så här, goda och rättskaffens.

  Det är du, som menar att de innerst inne vill — eller ”om bara” skulle — att allt skall vara på ett annat sätt, som tillskriver dem onda avsikter. För som du och Patrik idag konstaterar är följderna av den förda politiken alldeles uppenbart självklart att det blir precis så som det också är.

  Gillad av 8 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   TGFF (ny akronym jfr TGIF). Så enkelt kan totalfiaskot uttryckas. Och att de vill ha det så här.

   Många gånger har det sagts på DGS: Importerar du MENA får du MENA.
   Vilket också gäller för ett otal antal andra områden.

   Eller uttryckt genom orden som sägs härstamma från Einstein:

   “Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat.”

   Gillad av 3 personer

  • ERROL skriver:

   Du lyckas fullständigt bortse från själva huvudpoängen i Anders Leions inlägg;
   Nationasjukan – konsensus och flockmentalitet.

   Politikerna själva agerar inom ramen för den patologiskt ängsliga svenska flockmentaliteten, inte sällan så spelar de på denna svenska sjuka och skapar medvetet av politiskt-taktiska skäl åsiktskorridorer. En effekt av det instrumentella missbruket av rasism-anklagelsen är nu uppenbarligen att SAP målat in sig i ett eget retoriskt hörn. Det pågår trevande försök från olika s-koryfeér att försöka frigöra sig från denna självkonstruerade åsiktsbunker, detta är naturligen inte alldeles lätt då åtskillig energi och politisk prestige investerats i förljugen gottköpsmoralism och omsvängningen i sig riskerar att ses som hyckleri.

   Frågan om vad politikerna vill eller inte vill är tyvärr således allt för banal. Politikerna verkar på en arena i vilken flockmentalitet och svensk förljugen ängslighet är en oundviklig del av villkoren för inflytande och karriär. Mången politiker följer med strömmen som döda fiskar och det är först när problemen blir så stora så att de inte kan förnekas, som slutligen någon i en ”ledande” ställning utropar; ”vi har varit naiva”, alla andas ut, ingen behöver ta ansvar och fiskstimmet simmar lydigt åt andra hållet.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Östman: Att ”de vill ha det såhär”, är möjligen tänkt som en smocka riktad mot alla som söker ursäkta makthavarna med naivitet eller liknande…

   Själv anser jag att de mycket väl oftast förstår vad de är på väg att göra, men paralyseras av att de inte klarar av att ta itu med det som egentligen måste göras för att bryta utvecklingen.

   Nå, de flesta vill förstås inte egentligen ha dessa våldtäkter och detta övriga gängvåld — förutom några extremister typ Tobias Hübinette…

   Hur som, faktum kvarstår att åtta av tio väljare ännu röstar på partier som fortsätter med dagens vanvett…

   Gillad av 2 personer

   • Fr edrik Östman skriver:

    Ordet ”egentligen” är intimt förknippad med kommunismen och med de evigt upprepade försöken att uppnå det socialistiska tillståndet i sinnevärlden, som får misslyckas hur många gånger som helst, eftersom det ”egentligen” var något annat som menades, eftersom man ”egentligen” skulle ha betett sig på ett annat sätt. Egentligen! Men ambitionen att införa socialismen, den är egenligigen korrektriktig. Om bara! Om bara! Ni skall få se! Nästa gång så förverkligas utopin som den egentligen var tänkt! Om man bara gör som det egentligen var tänkt!

    Det är exakt detta som vi menar med begreppet ”de vill ha det så här”. De vill nämligen har himmelriket på jorden. De vill nämligen ha det perfekta tillståndet där ingen som helst ondska, inget som helst elände existerar eller ens kan tänkas. De vill ha det så, och alla de åtgärder de vidtager är i deras ögon ämnade att tillskapa detta paradisiska tillstånd, och därmed är de alltid — alltid! — väl motiverade och rent av moraliskt absolut påbjudna. Hur kan det beskrivas på ett sätt som är mer pregnant än just frasen ”de vill ha det så här”?

    Menar du att de har fått sin absoluta moral överlämnad till sig från en högre makt via transcendens, så att de inte behöver ”vilja” den, utan bara har att acceptera och lyda den? Är det den utvägen du söker för ondskan? Varför?

    Gillad av 6 personer

   • Fr edrik Östman skriver:

    Min åsikt är att det inte är möjligt och inte är åtråvärt att eftersträva himmelriket på jorden. Min åsikt är att det är människans öde och medmänskliga plikt att leva livet som livet låter sig levas, att söka sanningen, att vara hederlig och rättvis. Allt detta vill utopisterna, milleniaristerna, eskatologisterna, idealisterna, ideologisterna, socialisterna, liberalisterna undslippa. De vill taga en moralisk genväg. De vill avsvära sig sitt personliga ansvar. De vill därmed döda, plåga och förstöra så länge de kan motivera det med att det skall leda till utopin, till himmelriket på jorden, till att elände och all ondska upphör och försvinner som en blå dunst i en orkanvind.

    Gillad av 7 personer

   • varg-larsen skriver:

    Här ett samtal högst relevant för denna diskussion om Douglas Murrays nya bok som av samtalet verkar mycket bra, det är faktiskt svårt att kort återge men Murray samlar i boken de huvudsakliga frågorna som AKTIVISTKLASSEN driver (utom möjligen kultur x) och kommer till många av de slutsatser som dras (i kommentarsfältet) på DGS. Boken verkar synnerligen viktig, jag har ännu inte läst den, Murray säger aldrig ”aktivistklassen” i samtalet men allt kretsar kring att denna grupp just vill ha det så här och har ett enormt inflytande på vår samtid. Han säger till exempel att man måste förlåta, men för att förlåta så måste ju problemet erkännas, annars fortsätter det bara.

    https://poddtoppen.se/podcast/1052842770/the-rubin-report/what-is-causing-the-current-madness-of-crowds-douglas-murray-interview

    Gillad av 3 personer

 6. Erik2 skriver:

  Nej, du missar poängen. Jag skriver inte att man vill ha det så här. Jag har aldrig uttryckt mig så. Däremot tycker jag mig förstå de som uttrycker sig så. Bland många så finns ju detta resonerande om att bara inte det och det hade gjorts, då skulle allt bli bra. Men vi har inte hamnat här av en slump. Det är en mycket aktiv politik som omvandlat Sverige. Inte för att det skulle bli våld och nästan upptakt till inbördeskrig, naturligtvis inte. Men man tänker fel om man ser detta som hänt och händer utan att förstå att det faktiskt är en aktiv politik som förs. Skygga inte för sanningen!

  Gillad av 6 personer

  • Erik2 skriver:

   Sedan, visst finns en gruppmentalitet som är mycket obehaglig. Den har gett oss detta PK samhälle. Den har gett oss splittring. Den har gett oss Quick skandal, förlamade barnskandalen, och just nu pågår äldre pedofila damer med s k ensamkommande skandalen. Mitt framför våra ögon. Men vikan inte se det. Tyvärr Anders så sällar sig din dagens text till dessa som skyggar undan för det som pågår framför ögonen. Du skriver annars väldigt bra och insiktsfullt, så även idag, i princip. ,en du skyggar för det du ser. Så typiskt svenskt.

   Gillad av 7 personer

 7. Aurora skriver:

  ”Den försiktigt påbörjade debatten”, det otänkbara hände”. Jodå. Men har vi hört någon politiker erkänna? Mycket annat har bevisats i efterskott också; grupp, -och överfallsvåldtäkter begås av 98 % av utomeuropeiska invandrare, den absoluta majoriteten av gäng,-och yrkeskriminella är invandrare och barn till dessa. Erkänner politikerna? Nej, de (som civilministern) hävdar forfarande . invandringens välsignelse. Ja, social feghet är riktigt. Vore det intressant om någon forskade i varifrån den kommer.

  Gillad av 7 personer

  • pllay skriver:

   Den sociala fegheten är ett resultat av att de straff vi drabbas av då vi går mot etablissemanget inte står i proportion till vårt -brott-, att ifrågasätta.
   Statsterrorism i svensk tappning är: förlust av arbete och försörjning, vänner, uppdrag, förtroende, familj, allt bestraffningar för brottet att tänka själv och komma till andra resultat än de påbjudna.
   Att tänka och handla i linje med etablissemangets för stunden rådande konsensus belönas i stället med pengar, status, fringisar, tryggad framtid för barnen och egen resa genom livet på en räkmacka.
   Att välja något annat än social feghet kräver mod, mycket mod, eller dumdristighet.

   Gillad av 3 personer

 8. Håkan skriver:

  I över 20 år har jag i vän- och familjekretsen och senare på internet försökt varna för vad den ohämmade invandringen kommer att leda till. Om lilla jag för 20 år sedan begrep vart det var på väg, så borde politiker, makthavare och utredare också begripit det.

  Sedan massinvasionen 2015 – när allt borde vara uppenbart för alla – och ändå kranarna inte strypts, så har jag vänt mig till Ockhams rakkniv. Den logiska förklaringen till att den massiva invandringen tillåts fortsätta är helt enkelt: ”de vill ha det så här”.

  Du, Anders Leijon, tror att vi tror att det är ”brottslighet, fysisk och social nedskräpning, våld och annan ohämmad aggressivitet” som makthavarna vill ha. Men så är det NATURLIGTVIS INTE.

  Vad de exakt vill ha är osäkert. Men minns Reinfeldts klargörande:

  ”Är det här ett land som ägs av dem som har bott här i tre eller fyra generationer eller är Sverige vad människor som kommer hit mitt i livet gör det till att vara och utvecklar det till? – För mig är det självklart att det ska vara det senare och att det är ett starkare och bättre samhälle om det får vara öppet.”

  Reinfeldt säger rakt ut, eller lätt inlindat, att han inte tycker om svenskar utan att han vill fylla på med invandrare. Han har även tidigare sagt att ”ursvenskt är endast barbariet och att allt gott kommit utifrån”.

  Och så sent som häromdagen satt moderaterna och applåderade Reinfeldts fortsatta baissning av Sverige och svenskarna.

  Även Mona Sahlin har sagt att hon är avundsjuk på invandrarna som har en kultur i motsats till oss svenskar. Och Annie Lööf vill ta hit 30 miljoner invandrare.

  Hur kan du då säga att de inte vill ha det så här? Det är uppenbart. Inte att de vill ha våldet och utanförskapet, men några av våra mest mäktiga politiker har det senaste årtiondet gett uttryck för att de på olika sätt vill byta ut befolkningen.

  De vill ha det så här. Inget snack om saken.

  Gillad av 11 personer

 9. miketheviking skriver:

  Hmm
  Sparkar du på oss kommentatorer som kan leda i bevis att nuvarande Sverige skapats på pin kiv?
  Ifrågasätter du alla inlägg som innehåller övertygande resonemang att vissa avgörande aktiviteter från makteliten gjorts med berått mod?
  Har du missat alla goda förslag på hur man kan återupprättta Sverige?

  ”De vill ha det så här!” betyder bara att den konstellation som kan kallas makteliten inte agerar utifrån att de är dumma, missinformerade eller på andra sätt förda bakom ljuset. Tvärtom, så kan man spåra deras tankar och deras agendor samt beslutsamma agerande i decennier.
  I stor mån finns det får inom politiken som låter sig fösas av en vänsterliberal media.
  Och 70% av svenskarna kan nog hellre trivas som fårskock än stolta älgar eller jagade vargar. Dessa 70% är dock så ignoranta eller liknöjda att de aldrig tänker tanken att någon ”vill ha det så här”.

  Dina förövare är heller ingen liten klick. 68-vänstern har ätit sig in i Journalisthögskolan, lärarhögskolor, hela utbildningsväsendet, domstolsväsende, socialstyrelse, departement. De kontrollerar medias kanaler, de sitter i egna tankesmedjor bekostat av rika liberaler(!). Att hela denna kohort skulle vara oförmögen att ändra riktning fastän dom vill är inte sant.
  Inom politiken är det vanligt med lappkast (ursäkta vitsigheten). Nu senast ska tidningen Proletären börja skriva om invandringens negativa konsekvenser för vanliga arbetare.

  Vi är inga gnälliga, missmodiga, icke-agerande individer. Vi bedriver effektivt motstånd som dissidenter gjort i alla tider. Vi är gerillakrigare som slår mot en tusenfalt fiende.

  Hylla oss istället!

  Gillad av 10 personer

  • v-l skriver:

   Precis, Leions artikel är förolämpande och förminskande, det är ju så tydligt att de som kommenterar här gör det just för att vi skiter i grupptänket, vi krigar. En tråkig och ogenomtänkt identifikation för att kunna förminska denna fras med plattityder om grupptänk.

   Gillad av 6 personer

 10. Anders skriver:

  Nej, AL, de vill verkligen ha det så här. Varför tror du att man annars inte gjort något åt allt asylfusk som förekommer? Varför låter man annars utländska stöldligor passera våra gränser som det vore svängdörrar? Varför inga resurser och ökade befogenheter till tullen? Merit Wager ägnade många år åt att kartlägga alla missförhållanden inom Migrationsverket i någon slags tro att om bara dessa kom upp i ljuset skulle de åtgärdas. Hon har numera resignerat. Nyligen slog någon myndighet, jag har glömt vilken, larm om att invandrare importerar ”handikappade” och ”vårdare” för att pungslå assistansersättning. Detta förhållande har varit känt länge, men har man gjort något åt det? Nej, inget har gjorts, och anledningen är att man vill pumpa in så mycket folk det bara går, och ju snabbare desto bättre. Man är helt ointresserad av om dessa människor ljuger och å det grövsta lurar vårt samhälle, för inget får störa importen av valboskap. Så AL, försök inte lura oss att politikerna skulle vara fångade av sin egen retorik och inte kan göra något åt situationen. Det enkla svaret är som alltid det mest sannolika: De vill ha det så här.

  Gillad av 7 personer

 11. Anders Lundin skriver:

  Jag tror att du har fel utgångspunkt Anders. Om de vill ha det så här eller ej, är inte frågan. De/vi har fått det så här av det enkla skälet att de är mutade!

  För t o m smått efterblivna politiker förstår att de med sina beslut skadar landet. Svårt. Såklart vet de det. Men de skiter i det av det enkla skälet att de är antingen mutade direkt av globalisterna (kolla exempelvis Reinfeldt!), eller indirekt i form av röstboskap. Sen åker de längre ner i partiapparaterna med av bara farten.
  Hur kan det vara så svårt att se det? Hur många rimliga, logiska förklaringsmodeller finns det?
  Vidare blundar den extremt fega svenska journalistkåren hårt eftersom de – om inte alla är gravt efterblivna – givetvis åtminstone misstänker att så är fallet men det är slut på karriären om man ens nuddar vid den här tanken.
  Ta bara det här att svenska politiker godkänner moskébyggen; kolla in exempelvis hur det kan komma sig att t o m konservativa moderaterna godkänner detta?! Knappast för att de inte förstår att det innebär ytterligare ett steg bakåt för det sekulära normala Sverige. Dom är mutade såklart! Hade en journalist haft testiklar nog att kolla upp saken, så hade han givetvis funnit att så är fallet OM inte politikern är efterbliven eller gravt självdestruktiv. Jag tror inte att så många, ständigt och jämt, är både efterblivna eller självdestruktiva.
  Gör du det?

  Gillad av 4 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Jag trot inte det är så enkelt att de är mutade. Sossarna och MP har i.o.f.s. varit mutade med valboskap och varit beredda att svälja alla möjliga baksidor av islam för att vinna röster och hoppas att det blir bättre ordning någon gång.
   Journalisterna och många tjänstemän, som inte finns i nervösa röstvärvarkretsar i partierna däremot, tror jag ofta helt enkelt är ideologiskt drivna. Man tar på sig skygglappar och t.o.m. ögonbindel eller flaskbottenglasögon för att inte få sina illusioner om sin utopi störda.
   Man har gett sig fan på att det måste vara bra med mångkultur och u-landsimport och vill inte ta till sig några argument emot. Alla rapporter om motsatsen är lögn eller tillfälligheter. Som i krig när det går riktigt bakåt. Jämför Hitler i bukern. Till slut beordrar man fantasiarméer. Jämför DDR-ledningen 1989 eller Bagdad-Bob. Jämför kommunister som biter sig fast vid sin idé. Jämför islamförsvarare som aldrig backar. De är så låsta i sin utopi-illusion att de lever en sluten bubbla som inget får störa. Journalister är vänster/MP/PK till 95-99% och bejublar undergången för gammeldags svenskar. De vill inte höra obekväma sanningar om brott som inte fanns förr. De gör allt för att uppfinna lögner om att det alltid varit likadan brottslighet och att det egentligen är svenska medelålders män som begår alla bestialiska brott. Dessutom är deras chefer, redaktörerna likadana och murvlarna på golvet kan förlora jobbet om de kommer med otrevliga obekväma idéer. Se hur Birro åkte ut. Se hur Janne Josefsson blev motarbetad och nära att förlora uppdragen. Det var en del bråk runt honom häromåret då han börjat komma med kontroversiella ifrågasättande reportage.

   Gillad av 2 personer

 12. Palle9 skriver:

  Anders: Tack för bra krönika. Instämmer helt i att ”de vill ha det så här” är ett mantra vars förklaringsvärde är mycket begränsat. Visst kan det finnas vissa politiker, som har en vilja till massinvandring, men det gäller säkert inte majoriteten. När Reinfeldt anammade Mp:s vansinniga linje på detta område var det två anledningar, som hade en dominerande betydelse för detta: 1) denna politik gick stick i stäv mot hans hatobjekt SD:s politik och 2) på detta sätt köpte han sig Mp:s lojalitet i riksdagen och kunde hålla sig kvar vid makten ytterligare en mandatperiod. Löfven gör motsvarande i sittande regering: den egna makten väger så mycket tyngre än omsorgen om landet och dess medborgare.
  För de flesta rikspolitiker gäller att de inte har den utbildning och yrkeserfarenhet att de inom näringslivet skulle kunna komma i närheten av de förmåner (lön, pensionsvillkor mm), som de kommer i åtnjutande av inom sina respektive knapptryckarkompanier. Enklast då att jamsa med, speciellt som detta understöds av våra massmedier.
  M hade kongress i dagarna: partiet finansieras till 80% (145 milj. kr) av skattemedel. Såväl partierna som pressen har gjort sig allt mindre beroende av ersättningar från medlemmar resp. prenumeranter.
  Kort sagt: egenintresse och följande av minsta motståndets lag är det som är vägledande. Eftersom man befinner sig i en stor grupp, är risken för ett personligt ansvarstagande när konsekvenserna av den förda politiken blir uppenbara, närmast obefintlig.

  Gillad av 2 personer

 13. Bo Adolfsson skriver:

  När började Du Anders Leion att kritisera invandringspolitiken?
  Är Du inte en roddare?
  Det gäller förresten de flesta av skribenterna här på DGS inkl Engellau.
  Jag började tyvärr inte förrän 2009 och röstade på sd först 2010. Gjorde Ni det?
  Sedan väckte den eminenta Merit Wager mig rejält och därefter Julia Caesar, Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin.
  Ni på DGS är som Solzjenitsyn uttrycker det dibarn jämfört med dessa!

  Gillad av 1 person

 14. Alexander Svensson skriver:

  Har aldrig begripit det svenska sättet. Försökte förr diskutera problemen på diverse forum men det hela utmynnade alltid i samma sak; jag är en ond rasist. När man påpekar något kritiskt om invandrare svarar folk närmast på autopilot ”men så gör svenskar också” Att det finns statistik som stödjer mig spelar ingen roll. Vad har svensken för konstig avel som inte vill skydda sig själv? Alla samhällen måste ju skydda sig annars går de under. Vad har gått fel med svensken?

  Gillad av 3 personer

 15. varg-larsen skriver:

  Leion har uppenbarligen inte bemödat sig att tänka efter om det kanske ligger något i uttrycket ”de vill ha det så här” och att det är DÄRFÖR folk anammat det, inte pga grupptänk. Detta är vad jag tror eftersom de som förstod vad jag (jag uppfann uttrycket) menade med en gång kan räknas på ena handens fingrar. Sedan jag först skrev det så har jag nog försökt förklara det 200 gånger på DGS. Att Leion missat dessa förklaringar är ju lite irriterande, han läser ju vissas kommentarer.

  Jag får försöka igen, för Leion, som så många andra, förstår uttrycket motsatt avsikten. Jag skrev det första gången då jag en dag insåg att 90% av kommentarerna den dagen till sin essens var ursäkter för etablissemangets, aktivistklassens, handlande. Allt från Heberleins ”banala godhet” över naivitet till att de är odugliga idioter.

  I grund och botten så bygger DVHDSH på att jag anser att folk är någorlunda kapabla att tänka och är ansvariga för sina egna handlingar. Vi har EN FRI VILJA! Mot detta står vänsterns tankefigur att vi alla är offer för omständigheterna, saker ”bara sker”, det är socioekonomin, grupptrycket, rädsla eller annat. Så jag anser att de föräldrar, läkare, sköterskor, socialarbetare, advokater, politiker och journalister var och en inom sig VISSTE att de ljög, de gjorde ett AKTIVT VAL, och TITTADE SEDAN BORT, också det ett AKTIVT VAL. De bidrog därmed till tortyr av barn, och VILLE HA DET SÅ. Nu kommer sanningen fram, då gömmer de sig och skäms i bästa fall. 1500 tecken.

  Gillad av 11 personer

  • Palle9 skriver:

   Varg-Larsen: Helt rätt när du skriver att politiker och journalister var och en inom sig visste att de ljög, de gjorde ett aktivt val, och tittade sedan bort, också det ett aktivt val.
   Om man lägger in det i begreppet ”de vill ha det så här”, då är nog de flesta här överens. Men själv tror jag att många rycktes med i den allmänna propagandan (invandrarna som ”berikare”, DN med exemplet Sandviken, kompetensregn, pensionsräddare, flyktingar som flyr för sina liv /och passerar ett dussintal säkra gränser innan de når Sverige/ osv), och när de nu ser konsekvenserna med egna ögon antingen lever i förnekelse, eller börjar ana vidden av vad de bidragit till. Flockmentaliteten gjorde att de ylade med vargarna, de som försökte sticka ut (Tobias Billström t.ex. med frågan om volymer) sattes på plats och kom att utgöra varnande exempel för andra. Endast ett fåtal hade ryggrad att stå emot, och av dessa var det vanligen personer med en civil karriär att falla tillbaka på.
   Starkt bidragande var demoniserandet av SD och dess mer restriktiva/normala invandringspolitik. T.o.m. idag kan Sjöstedt närmast ostraffat häva ur sig att detta parti ”har rasismen som affärsidé” i direktsänd partiledardebatt och få medhåll från statsministern! Sådan retorik har satt upp en tröskel för de som velat väcka en normal debatt om vårt lands extrema politik på detta område. Endast ett parallellt agerande från MSM och rikspolitiker möjliggjorde en sådan situation.
   Fega uslingar och syltryggar finns det gott om i dessa yrkeskategorier, men uttrycket leder tanken till att dessa specifikt eftersträvade ett tillstånd av kaos i skolan, kommuner i ekonomisk kris, eskalerande gängkriminalitet och överfallsvåldtäkter mm mm. – där pekar uttrycket fel menar jag. De borde självklart ha insett att konsekvenserna skulle bli åt det hållet, men att det utgjorde målet betvivlar jag.

   Gilla

 16. Rutger skriver:

  Jag tror skribenten har helt fel när denne påstår att de som vurmar för migrationen egentligen vanligtvis vet/förstår det är en ekonomisk katastrof. Istället är man nog ofta så korkad man sammanblandar migration med arbetskraftsinvandring och pekar på hur många som arbetar tex inom vården, dvs utan migrationen skulle inte vården kunna bedrivas. Detta gör den omfattande migrationen eftersträvansvärd och begreppet ” lönsamhet ” i strikta ekonomiska termer ointressant. Precis som man inte skulle analysera en egen kanske behövd medicin i termer av kostnad, eller lönsamhet. Vinklingarna saknar liksom intresse.

  Ta tex ministern Lena Mikko,s uttalande om behovet av fler migranter för välfärden. Tror inte hennes egentliga syfte är att importera fler bidragstagare, utan är så kort om roten så hon tror på vad hon säger- dvs att hon egentligen inte förmår skilja mellan arbetskraftsinvandring och migration. Om man inte skiljer mellan begreppen så har hon kanske t.o.m. fog för sitt ställningstagande.

  De som är bekymrade över välfärden och personal till densamma borde föreslå totalt stopp för migranter, återinvandring av de som inte förmår försörja sig, och vid behov ett kraftfullt nationellt program för rekrytering av utbildade anställningsbara från utlandet. Sällan hör man sådan argumentation, eller vinkling i debatten. Underskottet på hjärnceller är skriande.

  Gillad av 2 personer

 17. Fr edrik Östman skriver:

  Anders Leion skriver: ”sluta att behagsjukt sucka ‘De vill ha det så här!’. Det är att, på ett bakvänt och förvridit sätt, ansluta sig till den alltomslutande normen ‘Tänk inte själv, ställ in dig i ledet!’ även om det är ett led vid sidan av det större, allmänna.”

  Jag är tyvärr en ganska lågbegåvad analytiker och klarar helt enkelt inte av, rent mentalt, att förstå hur detta resonemang är uppbyggt, hur det ena leder till det andra och hur likheter och analogier har bildats. Allting är likadant? Alla åsikter utom de rent vansinniga är slöa anpassningar till andras åsikter?

  Vänligen förklara närmare och mer detaljerat hur detta resonemang är uppbyggt så att även en sådan som jag med mina högst modesta förmågor klarar av att tillägna mig det!

  Det enda sätt jag närmast intuitivt kan föreställa mig att man kan sammanfoga de led som här ställs bredvid varandra är att man har som axiom och utgångspunkt att ingen objektiv sanning existerar, att sinnevärlden är en helt godtyckligt utformad illusion, alltså den så kalla de postmodernismens ståndpunkt. (Vilken väl i sig är just en sådan vansinnig åsikt som omnämns ovan och därmed skulle klara sitt eget test, så att säga, om det inte vore för den lilla detaljen att den är så utbredd och likformig över stora delar av den mindre begåvade offentliga debatten att den dock, tvärtemot sin egen tes, kan sägas vara en likformig rörelse man slött kan ansluta sig till.)

  Gillad av 5 personer

 18. Maria C skriver:

  Den ”dödliga nationalsjukan att inte våga bryta normen”, den formuleringen gillar jag, men samtidigt blir min tankeverksamhet kortsluten. ”Normkritik” är ju så förtvivlat modernt, viktigt och rätt.

  Som nyss hemkommen från en europeisk kulturstad, kan jag meddela att där fanns överhuvudtaget ingen menskonst, men många, väl skyltade, rena och fräscha offentliga toaletter.
  Längs de stora turiststråken upplevde jag härlig, glädjefylld mångkultur! Tillresta, för tillfället(!) arbetsbefriade, människor av allehanda ursprung berikade, ekonomiskt bokstavligt och momentant, ortsbefolkningen. En ömsesidighet!
  Jag har misstänkt det länge – ”mångkultur” står, i många fall, för ”underbar, ansvarslös semesterkänsla”.

  Gilla

 19. Ulf skriver:

  Orwellskan har blivit Sveriges adelsmärke. Det grundläggande problemet är att journalisterna granskar inte makten tvärtom har journalisten en egen agenda.
  När man är överbevisad inom ett område som t ex flyktinginvandringen så stänger man ner debatten och hoppar till nästa.
  Nu är det fantasier om klimatnödläge som gäller. Retoriken är densamma orwellska. Jag som vet att klimatet finns och styrs till huvudsak av naturliga förändringar kallas klimatförnekare av de som med bestämdhet hävdar att klimatet styrs av människan.
  Till syvende och sist fungerar faktiskt dålig politik bara i länder med en feg och/eller korkad befolkning. Vemsomhelst som orkar kan ta reda på att klimatnödläge är det nya tramset. Påståendet är så enastående dumt att det krävs bara en gnutta kritiskt tänkande och lite mod för att se hur löjligt det faktiskt är.

  Gillad av 4 personer

 20. Aha skriver:

  Mycket intressant tema, för det är verkligen ofta som ”de vill ha det så här” skrivs här i kommentarsfälten.
  ”De vill ha det så här” trots att det uppenbart handlar om destruktiva konsekvenser beror på att det ger utsagopersonerna personlig vinning; de får cred i media. Det är ju också vad Leion skriver om;
  – ”Dessutom skulle de nödvändiga förändringarna skada dem själva och deras position”

  Media är etablissemangets ”primärkunder”. Väljarna röstar utifrån medias rapportering, alltså gäller det att positivt synas i media och det gör man genom att exempelvis prata om mångkultur som något positivt eller om rasism som något vedervärdigt. HBTQ och genus är naturligtsvis också mycket tacksamt för att inte tala om kritik mot Trump som väl ingen, repeterar, ingen hittills har lyckats säga ett enda positivt ord om.

  Det gäller att precis som Leion skriver, hänga med i flockens rörelse, att inte sticka ut för då kan lejonen ta en. Det är det som kallas politisk korrekthet.

  Gilla

 21. Pelle skriver:

  Nja, jag tror faktiskt att de vill ha det så här. Annie Lööf, Stefan Löfven, Lena Micko, Hanna Stjärne, Cilla Benkö, censurnätverket ”jagärhär”, m.fl. – alla vill de ha det ”så här”. Annars skulle de inte agera som de gör, nämligen att hela tiden förstärka så att det förblir ”så här”. Om något, är deras invändning att det inte är tillräckligt mycket ”så här” och att mer av samma sort krävs för att ”så här” ska bli ännu mer ”så här”.

  Några av dem är helt enkelt naiva och av begränsad intellektuell förmåga – Stefan Löven, Lena Micko et consortes. Andra är utpräglat onda – Annie Lööf, Hanna Stjärne, Cilla Benkö, m.fl. – och vill inget hellre vill än att riva ner, förstöra, dominera och orsaka sorger och besvär (”normkritik” och ”jämställdhet” på deras nyspråk). Jag tror uppriktigt att dessa damer och deras supportrar njuter av den våldsvåg som sköljer över landet.

  Vi som var barn på 70-talet kommer ihåg med vilken njutning som vänstermarinerade skolledningar och myndigheter underlät att ingripa när ”de arbetande massornas” barn plågade medelklassbarnen i skolorna. Det ansågs vara en berättigad del av ”klasskampen”. Det vi nu ser är samma sak i repris men med lite andra aktörer och förtecken.

  Gillad av 7 personer

 22. olle holmqvist skriver:

  Föredragen på Swebbtv:s höstkonferens -19, gav ju innan fortsättning stoppades, en förödande bild av politikeradelns härjningar. Får se hur deras kamp fortsätter. Gissningsvis via rättsväsendet för klantiga olämpligheter som kan tolkas som hets mot folkgrupp, och ärekränkning av t ex Greta med jättelika böter. Vi får se- Men hur ska de knäcka Affes statistikblogg ? Den berättar ju sådant som det klart olämpligt att det omogna svenska folket får veat. Folket kan ju inte se det i rätta sammanhang.

  Läser man Affes blogg ser man ju vilka kommuner- de rödaste i diagrammen, som först kommer att haverera i skuldträsket till utländsk bank. Från dem flyr civilingenjörer och läkare till t ex Ekerö, om man beror av StorStockholm. Många flyr till Australien.

  Alltså hur ska man knäcka Affes blogg ?

  Lagstiftning: Statistska uppgifter får inte publiceras om de är utvalda så att de ger en ”ensidig”
  och orättfärdig bild av verkligheten. Man kunde ju också tänka sig ett korrektionsinstitut, som
  kommenterar och lägger till rätta och vars kommentarer måste införas av sådana som Affes blogg. Men nä, det sticker nu ut för tydligt. Alltså lagstiftning, och våra Fi-V åklagare kommer att trivas. Kurser där Expo undervisar feltänkande i LO ? Nää Expo duger inte. LO-kollektivet impas inte av dom.Någon alternativ organisation ?

  Alltså lag mot ”tendensiöst urval”. Mitt tips.

  Gillad av 1 person

 23. karlgunnareriksson skriver:

  Anmärkningsvärt är att facktopparna ligger lågt i ämnet invandring /arbetskraftinvandring. Men det tycks finnas en följsamhet till socialdemokratin i allt vad det beslutas om. Att facket är den stora förloraren med minskat medlemsantal i och med den stora invandringen är ett faktum. Men socialdemokratin kanske även vill att facket försvagas ? Dvs att kapitalisterna får en bättre förhandlingsposition i syfte att lönesänka .

  Gilla

 24. Elisabeth G skriver:

  Mycket bra skrivet! Jag tror inte heller att ”de vill ha det så här”. Däremot tror jag att de saknar modet och, i vissa fall, kompetensen att göra något åt det.

  Vad gäller sjukvården såg jag för en tid sedan (minns inte var) en uppgift om att andelen invandrare i vården motsvarar de invandrades vårdbehov. Vi får således inget tillskott. Vidare finner jag det högst anmärkningsvärt att man har en så nedvärderande syn på vårdyrkena att vem som helst kan arbeta inom vården. Så är det ju inte. Alla passar helt enkelt inte där. Det börjar också höras röster som säger att en del som skulle vara ”extra händer” i vården mest är i vägen och utgör en ytterligare arbetsbelastning för ordinarie personal.

  Gillad av 3 personer

  • varg-larsen skriver:

   Ta ett konkret exempel: en läkare som visste att ett apatiskt barn inte var sjukt utan svälte sig för att inte få stryk och låtsades vara apatiskt. En läkare som spelade med i detta spel, ville han det?

   Vad i det svenska samhället anser du är ett resultat av politikernas vilja? Bara de bra sakerna?

   Gillad av 4 personer

   • Fr edrik Östman skriver:

    Där ”spelade med i detta spel” skall uttolkas som ”medvetet gav en felaktig och skadlig behandling med droger till fullt friska barn bara för att ha lite lugnare och finare fredagsmys och slippa tråkiga och jobbiga konflikter med viktigare människor än dessa människobarn”.

    Hur kan man tolka detta på annat sätt än som manifesterad personlig vilja!?

    Dessa läkare skall bestraffas med lagens hårdaste medel! Det de har gjort är allvarliga brott och det är dessutom brott mot mänskligheten av samma dignitet som de brott som dr Joseph Mengele begick i de tyska koncentrationslägren!

    Gillad av 5 personer

 25. Göran Holmström skriver:

  Dom mobbades revansch,
  Egentligen borde titeln vara”, Dom inbillat mobbades revansch”. Och där ligger problemet, genom att göra alla beroende och till offer så spelar man god!
  Hela socialismen bygger på allas rättighet att vara svag och utsatt,
  allt från regler och lagar till skattesystemets utformning bygger på att straffa starka individer till lydnad!
  Skolan är även det ett verktyg i att likrikta människor, Marianne Faithfull sjöng så träffande om det,” they hate you if you’re clever, and they dispase a fool”.
  Voffo gör di på detta vise?
  Den enkla och mest logiska förklaringen är att dom vinner på det, en till är att man lyft sig över sin normala kapacitetskurva med fagert tal och lismande.
  Ej att glömma godhetskänslan, att”rädda”, massa utsatta ger höga poäng tycker dom själva, samt bonus två vi andra gnällspikar som betalar kalaset är bara snåla rasister .
  Detta är min tolkning av vansinnet.
  När kommer vi till lösningarna istället?

  Gillad av 4 personer

 26. Richard skriver:

  ”…Ingen vill ha det så här: Ingen vill att brottslighet, fysisk och social nedskräpning, våld och annan ohämmad aggressivitet skall få breda ut sig som det nu gör (inga andra än förövarna, förstås).”

  Jo, även de som inte bryr sig om svenskarnas väl och ve som tjänar på detta vill ha det så. Dessutom finns det de som inte ens tjänar på det men vill svenskarna illa. Så, jo, det finns de som vill att det ska vara så här. Enkel logik.

  Gillad av 4 personer

  • Richard skriver:

   Ett exempel (bland många) är lite mer militanta muslimer som vill kristna och sekulära illa. Sådana människor har vi i Sverige idag – även i maktpositioner.

   Gillad av 3 personer

 27. Ulf skriver:

  Det är inte svårare än att politiker är röstmaximerare. Den politiker som för 20 år sedan gått ut och varnat för nuvarande situation hade åkt ut ur stan i tjära och fjädrar. Dessutom är utbildningsnivån låg de är för mediokra och inskränkta för att begripa enkla samband. Lite bildning och ofärgade ögon så hade det varit lätt att slå en blick på USA för att förstå konsekvenserna.
  Det är samma sak idag den politiker som vågar säga att klimatnödläge är rent trams åker på samma behandling. Och 99procent av riksdagsmännen har noll koll på klimatfrågan.
  Så vi har oss själva att skylla. Svensken är för slö och lättlurad.

  Gillad av 1 person

 28. Björn skriver:

  Nej, de vill nog inte ha det så här, men de bryr sig inte heller! Efter bara några år med högglanspolerad självbild, kan de ju dra sig tillbaka! Oftast till nåt skyddat boende, långt från ”biverkningarna” av deras ”goda” och ”humanitära” beslut! Och om de mot förmodan skulle behöva extra klirr, eller om snikenheten tillsammans med hybrisen blir övermäktig, kan de ju alltid åka på föredragsturné!

  Gillad av 2 personer

  • varg-larsen skriver:

   Jag förstår inte denna slappa logik. Man beslutar A eller B, exempelvis att ge ensamkommande amnesti genom att ge gymnasielärarna det omöjliga och ganska otacksamma och farliga uppdraget att agera migrationsdomstol, det är A. B är att politikerna istället tar ansvar och utvisar folk som ljugit sig in.

   Tas beslut A ”för att de inte bryr sig”? Denna logik håller inte, frågan skall förberedas, förslag skall kokas fram, och ALLA vet vad resultatet blir. Förslaget röstas sen igenom för att … vad? S, V, MP och C ”inte bryr sig”? Detta är ju deras jobb för guds skull, Annie Lööf har inte någon annan syssla vid sidan av.

   Jag fattar inte hur så många kommer till slutsatsen att alla politiska förslag och beslut ”bara sker”, det är som om ni tror att besluten uppstår ur tomma intet. Det är svårt att ta er på allvar, men eftersom ni är i majoritet så måste man ju det. Detta kämpande anser Leion vara att ”ge upp”.

   Sanningen är för hemsk för de flesta svenskar att bära.

   Gillad av 5 personer

   • Björn skriver:

    Det är nog mycket du inte förstår! Det är KONSEKVENSERNA på sikt de inte ”bryr sig” om! OAVSETT om de inser följderna, eller inte! Det som gäller är att vara ”god” och ”humanitär” i FÖRSTA beslutsskedet, och därigenom dra till sig fina omdömen från ”översteprästerna” på ”Kamratposten”(typ Lindberg o Co) och i övrig MSM! Konsekvenserna får sen någon annan ta hand om! Nästa i raden kommer med garanti att svära sig fri; ”detta beslut togs före min tid, och är inget jag varken kan eller vill kommentera”! Har du hört`n förut?! Vad det gäller Lööfs framtid, är jag helt övertygad om att den kommer att likna det Reinfeldt håller på med idag…..

    Gilla

   • Palle9 skriver:

    Björn: Instämmer helt! Naturligtvis ska ett sådant agerande inte innebära frihet från ansvar för deras beslut och uttalanden. Men är det något vi är dåliga på i det här landet så är det att ställa beslutsfattare till ansvar (eng. accountability) – då heter det att ”vi ska inte leta syndabockar” osv. Som du är inne på, har dessa uslingar vid det laget cashat ut. Därmed är det endast första beslutsledet, som de behöver bekymra sig om, och där gäller minsta motståndets och egenintressets lag

    Gilla

   • Björn skriver:

    V-L, vad jag påstår är INTE att ”de vill ha det så här”, utan att de skiter i att det blivit så här! Med berått mod(man får väl ändå anta att de flesta innerst inne insett de katastrofala följderna), har det tagits mängder med för Sverige destruktiva beslut! Syftet har varit att kunna glänsa i de egna ”goda” kretsarna genom att gör precis tvärt om mot vad SD föreslagit, och sen slinka ut bakvägen! ”Modus Reinfeldt”! Tyvärr för Annie Lööf, kom ”resultatet” för snabbt på…..

    Gilla

 29. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Det är den gamla nationalstatens djupt liggande, allt styrande flockmentalitet. Ingen orkar, törs eller vill avvika från normen, det socialt accepterade”.
  Ursäkta, det är nog den mest lögnaktiga kommentar jag läst på DGS.
  Anledningen till det nuvarande tillståndet, är och förblir PARASITISMEN som den har utvecklat sig under socialisterna. Socialisterna har garanterat att min granne kan plundra vem som helst på hans/hennes LIV och EGENDOM med hjälp av en papperslapp man kallar för ”RÖSTSEDEL”!!!
  Tag ifrån socialisterna rätten att plundra medborgarna (beskattningsrätten) och de försvinner tillbaka till jordhålorna varifrån de kom. Skriv in i GRUNDLAGEN HUR BESKATTNINGEN får ske.

  Gillad av 2 personer

 30. Igor skriver:

  Swebbtv:se Lördagsintervju 36 – Stefan Torssell om strategier för migrationen till…

  Lyssna på den här så förstår Ni kanske varför det är fri invandring till Sverige.

  Gilla

 31. v-l skriver:

  Man får möjligen förlåta Leion hans missförstånd då jag anser att även Jordan Peterson missförstår kommunismen och vänstern genom att verkligen tillskriva de påstådda intentionerna någon trovärdighet. 38 minuter in försöker de reda ut när vänstern”går för långt”, utan att se att detta för långt ligger i korten från början. Kanske inbillar jag mig men mitt intryck är att Peterson här gör en logisk vurpa.

  Gillad av 1 person

 32. Johan skriver:

  Tror inte att någon ser att skapa kaos i ett hittills väl fungerande land som ett slutmål utan möjligen som ett verktyg för att underlätta för kommande stadier av styre eller förändringar.
  Obs att vad vi ser i Sverige också sker i andra västländer med skillnaden i att hantera det lokalt är högst varierande. Och Sverige vill ju vara bäst i klassen inom fördefinierade områden.

  Gilla

 33. Bullstomper skriver:

  Ett väldigt intressant text av Anders och igen, som så ofta hos DGS, många kloka kommentarer!

  För Sverige har som ett exempel paraply beteckningen postmodernismen inneburit en katastrof utan like i Svensk historia. Detta till stor del beroende på att Sverige har som kultur eller samhälle, kalla det vad ni vill, levt under ett konsensus flagg under århundraden.

  Vad som menas med detta är en debatt och diskussions kultur som inte söker efter svar på svåra problem, kunskap till förstå eller förbättra genom ide mångfald. Istället har Sverige, som Anders påpekar, sökt genom sin samhälls debatt och diskussionskultur konsensus. Och därigenom, tror jag i alla fall, ser vi nu det samhälls förfall som beskrivs så väl i både DGS och även i andra, icke main stream media kanaler.

  Utan en kunskap om tolerans för avvikande idéer eller problem formuleringar blir debatten automatisk stagnerande. När man inte har en kultur av debatt där medelklassens moraler och normer får plats i diskussionen eftersom diskursen domineras så överväldigande av, i Sveriges fall, vänster ideologier kan man aldrig möta de problem som oundvikligen växer fram i landet eftersom man tillåter endast en typ av tanke. Och i Sverige är det vänstern. Och detta tack vare Svenskarnas behov av konsensus. Vi vet inte, genom vår reflexmässig driv mot konsensus hur man kan debattera utanför en vänster orienterad synsätt.

  Att politiker vill ha det så här, är sant till viss del. De vill ha en vänster orienterad diskussions kultur eftersom de inte vet hur de skall föra en medelklass ”mittenvägs” diskussions diskurs. Svenskarna i gemen vill ha det så här, eftersom de själva har nästan ingen som helst aning om hur man diskuterar problem utifrån en annan perspektiv än vänstern.

  Däri tro jag ligger Sveriges tragedi. Och vi borde inte bli förvånad över det vi ser idag.

  Gillad av 2 personer

 34. phnordin skriver:

  Bra att du klargör sambandet mellan invandring och vårdbehov: ju mer invandrare från u-länder desto större vårdbehov vilket leder till ökade krav på mer invandring etc- perpetuum mobile. Samma syndrom kan appliceras på skolan när det gäller lärarbehovet. Det knakar i fogarna!

  Gilla

 35. olle holmqvist skriver:

  Jag tror Jenseviks beskrivning är riktig: Kommunerna klarar invandringskostnaderna en stund till genom att sälja av vad som är säjlbart- En kompis berättade att Stockholms stad nyss sålt ”Vällingby”, stämmer det?
  Sedan när inget finns att sälja av blir det lån i utländska banker, dyrt pga svag krona, och kommunerna de invandringstäta fde blir de första att bli beroende av utländsk bank. Ajöss kommunalt självstyre.De som hava kan flyttar till kommuner med rel liten invandrarandel att försörja och bygger gated communities. Vägrar sedan Täby-principen= Vi betalar utjämninspeng till Södertälje, bara vi slipper invandrare här > konflikt mellan kommuner.

  En annan tendens är att kineser t ex tar över sv företag, får via Scania inflytande över Södertälje. Inte via skatt eftersom de betalar till staten. Vi får tänka annat. T ex krav på bostäder till sina anställda.Scaniaanställda blir en skiktad gynnad klass.Kineserna tar över denna och andra hamnar.
  Kineserna begär att få ha egna vakter-polisstyrkor- Läste för länge sedan en bok ”Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte.- Sverige som detta Polen: Ett folk utan värdighet och värde eller rättigheter, men där den foglige ändå kan leva ett nästan hyggligt liv, egen familj, gå på tavernan på lördan. Men inte syssla med politik, annat än som baronen Bildt uttryckte det: ”sitta i riksdagen o bestämma om älgjakten”.

  Många av våra generationer har överlevt och reproducerat sig ungefär under sådana förhållanden.

  Gilla

 36. Sixten Johansson skriver:

  Något överspända är väl Anders Leions rader. Eller en ytlig analys och likhetsidé som löper amok. Anders likställer eller parallelliserar dissidenters lilla naturliga flockmentalitet med den lands- och folkförödande, anarkiskt destruktiva, miljardslukande och myndighetsstödda flockmentalitet som härskarklassen i Sverige, västländernas eliter och deras anhängare konsekvent har manifesterat i ord och gärningar i minst tre decennier.

  Vår lilla myggsvärm är i en annan situation än denna mastodontflock. Vår livsdrift säger att vi inte kan nöja oss med att surra, vi måste sticka också. Sticker vi ofta och samlat på de ömmaste ställena kan vi kanske t o m få flocken att splittras och rusa åt olika håll i vild panik.

  Vi behöver skilja förklaringar från taktik. Skuldfrågan kan också behandlas olika beroende på om den knyts till förklaringssidan eller ingår i en medveten agitation.

  Jag har själv skisserat olika förklaringsmodeller, men aldrig i syfte att befria någon från ansvar och skuld. Min ståndpunkt är att hård agitation nu är viktigare än någonsin. Våra stickattacker får allt större verkan ju tydligare migrationens facit blir.

  ”De vill ha det så här” kan fungera utmärkt på så vis att de besluts- och propagandamässigt ansvariga naglas fast vid brotten och sönderfallet. De har blod på sina händer. Deras psykiska försvar måste brytas ner. Mastodonterna ska bryta ihop, både hemma och offentligt. Flocken måste splittras. De som stupar under trycket av sin skuld har själva valt sitt öde.

  Gillad av 5 personer

  • varg-larsen skriver:

   Sixten, mycket bra, lyssna gärna på samtalet jag refererar ovan mellan Rubin och Douglas Murray om hans nya bok ”Madness of Crowds”, han kommer på slutet med den viktiga poängen att man måste förlåta, men först måste ju myggorna sticka så att alla ser problemet, skulden och de skyldiga! Först då kan man meningsfyllt förlåta och gå vidare.

   Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Sixten Johansson
   Bra beskrivning. Roligt att så många ändå fick in ganska kritiska inlägg. Själv blev jag refuserad idag både av Leion och PE, då jag inte håller med dem om att eländet bara beror på naivitet och handlingsförlamning och flockmentalitet, utan att en liten klick av maktens folk liksom en större mängd aktivister nog är bredda att acceptera och rentav inte har något emot den destruktiva samhällsutvecklingen. För att fortsätta sin utstakade riktning mot mera makt. Vilket jag anser vara ondska.

   Gillad av 6 personer

   • v-l skriver:

    Du är inte ensam, mycket irriterande, jag gissar att de som anser att de vill hadet så här (eller snarare har förstått betydelsen) var de som blev refuserade.

    Gillad av 3 personer

  • Curt skriver:

   Hur man sticker hål på bubblan är viktigt, inte endast att sticka hål på den. Man kan ganska lätt ersätta dessa PK lögner med nya lögner och man ska vara aktsam med vad ens retorik rättfärdigar. Är det inte rentav retoriken, pladdret, förenklingarna, destruktiviteten, utpekandet av fiender och att tyckas om alla andra som är det man/vi bör vända oss mot och då kan man inte använda samma grepp som ”fienden” utan att själv bli likadan.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Curt (02:01), du har rätt, men just detta vettiga tänkande förutsätter en symmetrisk situation eller en situation där naturliga motkrafter existerar och kan förstärkas och motbalansera det som har blivit farligt extremt. I en totalt asymmetrisk situation, t ex om jätten Du tränger in en mus i ett hörn, kommer musen att bita och göra allt för att komma undan. Om den skulle börja tänka på hur den ska bita och röra benen skulle den bli så hämmad att den inte hade minsta chans att överleva. I viss mån är vi i musens situation, men dessutom har vi vårt hämmande medvetande på gott och ont. Allt detta behöver vi hålla i minnet och lära oss bemästra, inte bara individuellt, utan framför allt kollektivt, vilket är det absolut svåraste i livet.

    Det vi måste sticka hål på är makteliternas, maktetablissemangets förljugenhet och uppblåsthet, därför att nutidens tanketotalitära lock av lögner är det största existentiella hotet, det som jag på fullt allvar menar kan kväva den västliga civilisationen. Mot lögner är sanningssökande det enda hållbara vapnet. Vi måste alltid vässa det och trycka dess udd även mot våra egna livslögner. Sanningssökandet behöver många vassa spetsar och raka eggar, men även skickligt böjda (om möjligt kliniskt rena!) hullingar och hakar, som kan få fäste under den ljugande maktens förhårdnade hud, annars kan varsamlingarna inte punkteras och dräneras.

    Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   Anders Lejon är inte överspänd utan han pekar på flockmentaliteten bland kommentatorer och andra. Om vinnande retorik så kan man väl säga att tårtkastning inte erbjuder ett alternativ till den som råder. Det är också farligt med brist på nyanser eftersom det som skrivs tolkas av andra, okända människor som läser DGS och hur tolkas beroende på bakgrund och förstånd. Man kan ganska enkelt spela t.ex. högerextrema i händerna eller onyanserade krafter inom SD eller M. Vi översköljs ju av bludder i media och av politiker och det är svårt att värja sig på annat sätt än att stänga av.

   Vad tycker du t.ex. om en sådan här artikel av Nobelpristagaren Krugman, onekligen en seriös och begåvad herre, som ger sig i kast med republikanerna i USA och Trump? Påverkas man av argumentationen eller slår man det ifrån sig om man tror på de amerikanska konservativa? Vilken bild får man som svensk? Begriper man något om den amerikanska verkligheten?

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (03:30); Paul Krugmans artikel ger egentligen ingenting, jag noterar förstrött att Trump kan ha brister i sin personlighet och kan ha ökat budgetunderskottet kraftigt och gynnat de redan rika. Jag vet för lite om detta, så jag lägger större vikt vid tidigare uppgifter om att sysselsättningen och stödet för Trump tycks ha ökat i USA och bedömer själv att hans okonventionella utrikes-, handels- och försvarspolitik realpolitiskt verkar ha varit sällsynt framgångsrik, t o m för motparterna på sikt. Svenska media ger hela tiden motsatt bild och Krugman förstärker den bilden. Enda skillnaden är att han kan formulera sig mer varierat än svenska journalister om att Trump är en idiot.

    Krugman, media och de flesta har internaliserat dogmen att demokraterna = demokrati. Ett aldrig synat (men genom verklighetstestning bevisat falskt) vänsteristiskt / progressivistiskt tänkande genomsyrar allt, axiomatiskt.

    Detta illustreras bra av Douglas Murrays samtal med Jordan B Peterson högre upp (V-L 13:39; bitvis svårt att uppfatta, automattextningen ger stöd). Huvudfrågan var i vilken fas högern respektive vänstern går för långt. Illa till mods kretsar paret kring brännande ämnen, men JBP uttrycker klart att vad ”högern” än föreslår blir den slagen i huvudet med rasismnazismen. Men ingen, inte ens han själv, har kunnat formulera när pk-vänsterismen går för långt. Hela fältet är alltså besatt av detta tänkande, som enskilda dissidenter logiskt kan visa är infantilt, totalitärt och destruktivt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten, du har samma uppfattning som jag om artikeln, men dina slutsatser om Trumps framgångar delar jag inte, vare sig kring handelspolitik (tror han drar sig undan nu med en låtsas sege mot Kina), en billion dollar i federalt budgetunderskott, låg produktivitetsutveckling i ekonomin, ökade klyftor, uteblivna satsningar på infrastruktur mm).

    Vad jag ville påvisa är att den här typen av retorik inte vänder sig till andra än de som redan har tagit ställning. Fakta biter, säger man, men fakta invävt i en retorisk text, som inte är logiskt och faktamässigt tillfredsställande påverkar inte.

    Krugman var under finanskrisen nästan ensam om att begripliggöra med ekonomiska resonemang vad som pågick. Finanspressen var undermålig. Krugman är en skicklig ekonom, Men när han börjar bli politiserad med ett budskap som här blir han ointressant! Och som du förstår så blir han också missförstådd dvs de fakta han tar upp förstås inte av den som läser utan det är någon form av allmän olust, motvilja och annan propaganda som styr vad personen uppfattar.

    Liknande retorik är DGS kommentarsfält och ofta även artiklar fyllda av. Att man ogillar invandringspolitiken leder inte till att man blir moderat exempelvis, men man kan rida på invandringspolitiken. Två fel gör inte ett rätt.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (19:50), mycket motvilligt blandar jag själv fakta och agitation i mina retoriskt vässade texter. Så skilda element borde förstås separeras. Den principen har man ju försökt följa inom vetenskap, utbildning och media. Men som i all hemlighet har något mycket omvälvande skett, så att man även inom högst seriösa gebit allt oftare bryter mot basala, tidigare nästan heliga principer, och dessutom odlar en emotionellt färgad enögdhet som blir polariserande. Själv kan jag ju skylla på DGS begränsade format, vårt mediala och politiska underläge och allvaret i situationen, men egentligen känner jag också av skakningarna från en jordbävning, som håller på att krossa våra illusioner och modeller av hur kunskap om verkligheten byggs upp och förmedlas.

    De flesta har nog idealistiskt tänkt sig att vetenskap (= systematiserad kunskap) kan göras fristående från verkligheten och att det som byggs upp kommer att värnas och vara motståndskraftigt mot t ex politiska påtryckningar. Nu ser vi att det inte är sant. Den enklaste förklaringen är att verkligheten också finns inne i varje individs psyke och personlighet och ingår i de kollektiva mekanismer som styr tolkningar, kommunikation och grupptryck. Makthavare kan sålunda skapa ett tillräckligt dominerande tänkande, som likt en stark magnet förvränger hela det kognitiva fältet och vrider dess linjer i önskad riktning. Om detta görs omärkligt under lång tid och med morot i stället för piska blir det nya fältet axiomatiskt och osynligt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Håller med och jag tror att det är ett av de viktigaste problemen, att inte hålla isär fakta, hypotes, resonemang, modell, agitation, och då tänker jag att det hade varit fint om DGS, både kommentarer och artiklar, hade lyckats hålla isär, för då hade man skapat ett alternativt beskrivningssätt och diskussionssätt så att man skapat en referens som gör det lättare att genomskåda politisk och medial vinkling, förtigande, argumentation, känslosås mm. I praktiken är det ju inte så enkelt, jag skulle behöva lära mig, liksom andra, och jag tänker att kanske den klassiska retoriken (inledning/bakgrund, tes, berättelse, slutsats och avrundning) kanske skulle kunna vara ett medel.

    Hursomhelst såg jag en debattartikel från SD om SVT SR och blev lite glad för de konstaterar att oberoende är viktigt men det hänger också ihop med rapporteringen! Utan vederhäftig och neutral rapportering så kan man inte vinna oberoende. De uttrycker det lite annorlunda, men jag tänkte för mig själv att det är ett fall framåt i debatten om SVT/SR. Tycker också det är klokt att de inte kräver privatisering utan översyn av styrning och håller öppet för parlamentarisk utredning. Det känns mer realistiskt än agiterande åt ena eller andra hållet. Generellt tyckte jag den var läsvärd (jag kan inte referera nu, det har gått en dag sedan jag läste).

    https://www.svt.se/opinion/sverigedemokraterna-regeringen-kan-inte-garantera-ett-oberoende-public-service

    Gilla

 37. Ulf skriver:

  Apropå skatten på plastpåsar i mataffärerna så får man väl gratulera alla som röstade fram denna regering. För jag antar att ni vill ha en regering som ägnar sig åt att komma med totalt meningslösa pekpinnar som ständigt irriterar vanliga människor i deras vardag och samtidigt nogsamt undvika alla åtgärder för att komma tillrätta med allvarliga problem Sverige har. Grattis

  Gillad av 1 person

 38. Martin M. skriver:

  Min erfarenhet, avstängd från jobbet en gång, utesluten ur facket två gånger, uthängd, gör att min stridslust är begränsad. Det där med att ”bita den hand som föder en”, ni vet. Den dag slutgiltiga striden utbryter är jag med, men det beror på om den hinner starta innan jag emigrerar.

  Gillad av 2 personer

 39. Christer L skriver:

  ”De vill ha det så här” är en formulering med innebörden att de mäktiga och kunniga genomför sina cyniska avsikter. Jag tycker att konsekvenserna av ”deras” politik tvärtom visar att detta som de vill är förfelade utopier om en toppstyrd världsordning, och det synliga resultatet är katastrofalt. Det blir ingen ordning, det blir politisk regression och kaos. Därför vänder den politiska vinden, därför finns nu Brexit, därför finns nu Trump, därför finns nu SD i Sverige och en rad nationalistiska rörelser som växer runtom i Europa. Detta som socialister vill finns inte, det blir varje gång bevisat att det inte går. Vi ser deras oförmåga, men själva isolerar de sig ifrån konsekvenserna och förnekar. Och inte bara socialister förnekar, svenska högern stod upp och applåderade sin förra ledare Reinfeldt härom dagen, när han talade om hur allt fixar sig. De vill inte veta av hur det blivit, de vill inte veta om denna maktlösa hopplösa position de försätter sig i. Blundar, babblar, hör inget, ser inget. Inom ett decennium kommer ingenstans någon enda liberal eller socialistisk åsikt att göras gällande i Väst, och globalisterna har bytt strategi.

  Gillad av 3 personer

 40. MartinA skriver:

  Det är ju tur att Leion berättar hur självständigt han tänker. Jamenar, hade han inte sagt det hade jag aldrig kunnat ana det.
  Och efter att ha ägnat artikeln åt att skylla Svenskarna för vad Leions ideologi ställt till med så avslutar han med att upplysa oss om att han minsann inte räknar sig själv som Svensk. Haveri.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.