Richard Sörman: Låt oss ta tillbaka orden! 2. Reda och redlighet

Richard Sörman

Det Goda Samhället fortsätter påminna om ord som gått förlorade. Vem talar idag om ”reda” och ”redlighet”? Finns det några redlige män och kvinnor i Sverige som klarar av att reda ut våra problem och bringa reda i vårt land? Vi måste hitta tillbaka till vår egen vokabulär. Med ord kommer tankar och förståelse till det vi anar eller förstår intuitivt. Vi måste kunna tala om bristen på reda och redlighet.

Jag skrev i en tidigare artikel att vi som vill se ett Sverige utan vänsterutopism och idealistiskt självskadebeteende behöver hitta tillbaka till vårt eget språk. Den socialistiska och liberala vänstern har sin vokabulär och vi har vår. Problemet är att vi delvis tappat vår terminologi ur sikte eftersom vår samtid har velat göra sig av med allt som har med natur och kultur att göra.

Vänstern tror att det var makt och förtryck som höll ihop vårt gamla samhälle. Det är långt ifrån hela sanningen. Människor och mänskliga gemenskaper levde också på dygder. Med dygder menar jag allt som människor hade lärt sig att tro på och sätta sin tillit till. Egentligen är det väl tron, eller tilltron i sig som är en dygd här, men det spelar också roll vad man väljer att tro på.

Förra gången talade jag om omdömets vokabulär: man trodde förr på värdet av omdöme, förnuft och urskillningsförmåga. Den här gången vill jag säga något om redlighet och reda. Vi behöver de orden mer än någonsin. ”Vi ska se till att det blir ordning och reda i flyktingmottagandet” sa Stefan Löfven i augusti 2015. Stefan Löfven försöker ofta spela på en gammal god svensk tradition av pålitlighet och stabilitet. Han vill framstå som en Gunnar Sträng eller en Göran Persson. Men hur är det med Stefan Löfvens ordning och reda? Och vad är egentligen det här med ”reda”? Det är faktiskt inte så självklart vad ordet betyder. Försök själva översätta ”ordning och reda” spontant till engelska.

Det finns en hel rad ord som alla är besläktade med reda och som människor i Sverige använde dagligdags tills för bara en eller två generationer sedan. En man eller kvinna kunde till exempel vara redig, det vill säga vid sina sinnens fulla bruk, nykter och klok. En redig kärring hade sitt förnuft i behåll och var redig i huvudet. En redig karl hade inte bara sitt förnuft i behåll utan var också en karl som var som en karl skulle vara. Han var ordentlig och riktig, stabil och autentisk.

Var man redig kunde man också sägas vara en redbar person. Det vill säga en hederlig, rättrådig, rättsinnad, ärlig, uppriktig, och pålitlig person. Det var en person som var plikttrogen och skötsam och som oftast ville göra rätt för sig (kanske viktigast av allt i det gamla Sverige). Det kan noteras här att ordet redbar också användes för att tala om reella ekonomiska värden. Ett redbart mynt var ett gångbart mynt. En redbar egendom var en egendom som kunde omsättas i konkreta pengar. Redbarheten var ett alltså ett slags värde, det var en garant för tillgångars reella värde, men också en garant för det reella värde en människa kunde representera.

Redlig (och redlighet) är inte samma ord som redig även om deras betydelser ibland överlappar varandra. Redlighet har ofta mer med berömvärdhet och hederlighet att göra (medan redighet alltså är nykterhet och äkthet). Redlig kunde användas om något som befanns vara utan förställning, något som gjordes utan dolda avsikter. En man med redliga avsikter kunde vara en man som med ärligt uppsåt uppvaktade en kvinna för att gifta sig med henne. Att kämpa redligt var att kämpa tappert och hedersamt. Något som var redligt kännetecknades också av omsorgsfullhet och noggrannhet. En redlig person var ofta en hederlig person, en rättskaffens människa, vederbörande var rättrådig och rättfärdig. Man kunde vara redlig i sin vandel, redlig i affärer. Redlighet var alltså detsamma som moralisk oförvitlighet, rättskaffenhet, rättrådighet, sveklöshet, samvetsgrannhet, plikttrogenhet. I Sverige kan man fortfarande få ”Medalj för nit och redlighet i rikets tjänst”.

Sedan har vi verbet (och inte substantivet) reda. En redig människa reder ut sina problem, hon reder sig själv, reder sig på egen hand, reder sig med det hon har eller reder sig så gott hon kan. Och eftersom hon inte misströstar är hon övertygad om att allt reder sig. ”Det får reda sig på något sätt” kanske hon tänker och fortsätter som förut. Att tro att allt reder sig eller att man själv till sist reder ut allt är att ha tilltro till sin egen förmåga och att tro på värdet av hopp och förtröstan. Man oroar sig inte i onödan; man gör sitt bästa och räcker inte det så reder det sig nog i alla fall.

Och så har vi till sist substantivet reda. Ordning och reda säger vi som sagt i Sverige. Reda kan ha många olika specifika betydelser, men om vi sätter ordet i samband med det vi sagt hittills verkar det finnas en viktig grundbetydelse av ändamålsenlighet. Reda betyder till viss del bara ordning, men det är en ordning som har för-be-retts (för-be-reda) och som syftar till att göra något redo att hanteras eller användas. Enligt Svenska Akademiens Ordbok är reda här ungefär (jag sammanfattar) ”det skick som något ska befinna sig i för att kunna uppfylla anspråk på planmässighet och ändamålsenlighet.” Och säger man att det inte är någon reda med någonting menar man att det inte fungerar som det ska, att det inte kommer i det skick det bör ha och speciellt då i organisatoriskt avseende eller med hänsyn till planmässighet.

Men varför skulle allt det här vara relevant för oss idag? Varför ska vi lära oss de här orden igen? Saken är den att jag faktiskt inte riktigt vet. Det enda jag vet är vi idag i Sverige 2019 lever i vad som mycket väl kommer kunna gå till historien som den stora oredans tid. Är det ordning och reda med någonting överhuvudtaget i Sverige idag? Knappast. Varför har vi så svårt att göra saker och ting på ett enkelt och redligt sätt? Var finns alla rediga och redliga män och kvinnor som är redo att reda ut våra problem och se till att Sverige återigen blir ett land med en redbar valuta som reder sig självt? Någonting i hela den här tanken med reda, redighet och redlighet har gått fullständigt förlorat. Och det märkliga är att vi tidigare i historien hade en självbild av att vara just rediga och redliga. Vart tog det vägen? Vad hände? Hur hittar vi dit igen? Orden finns kvar, men får de fortfarande betyda något?

32 reaktioner på ”Richard Sörman: Låt oss ta tillbaka orden! 2. Reda och redlighet

 1. Lars Bernhoff skriver:

  Som så ofta försöker Sörman hitta tillbaka till gamla kärnvärden för det svenska samhället. Angeläget men med otillfredsställande svar, dvs att de har förlorat i kraft och betydelse närd e egentligen borde fortsätta att vara viktiga ledord för vårt agerande.
  Själv tror jag att det är ett av många indikationer på att de socialdemokratiska idealen att det är samhället som ska lösa problem åt individen istället för att redliga personer med ordning och reda vill lösa så mycket som möjligt själv. Den stoltheten undergrävs systematiskt och en vettig balans mellanrättigheter och skyldigheter är förlorad.
  Det som blir bortglömt när vi överlåter allt mer beslutsfattande åt samhället så blir det att lägga vårt öde hos personer/politiker som inte själva klarar testet som Sörman kämpar för. Allt för ofta blir vi besvikna på vad som uträttas trots att problemen ligger i öppen dager.

  Stefan Löfvens floskler som inte följs upp med tillräckliga åtgärder undergräver både hans egen men även statens trovärdighet. Välfärdindustriella komplexet totala makt har gått så långt att dess nackdelar är uppenbara. Individer måste få en ökad självrespekt och stolthet över att klara sig själv utom när det är riktig kris. Vägen dit blir inte enkel. Överutnyttjande av våra sociala system från en del nya invånare, i kombination med tokiga och kontraproduktiva regelverk, blir fortlöpande uppenbara. Kanske tillräckliga skäl för att ompröva väsentligheter om vad som skapar ett väl fungerande samhälle? Svag opposition till ett makthungrigt S som åker omkring med tappad kompass och ett MP som får för stort inflytande baserat på känslor är inte så lyckat. Gamla ideal behöver återupprättas.

  Gillad av 6 personer

 2. Maria C skriver:

  ”Redaskåpen”, med glaslådor för mjöl, socker, risgryn m.m. är på väg in i köken igen.
  Kan det vara ett förebud om redans och redlighetens återkomst?

  Gillad av 1 person

 3. miketheviking skriver:

  Men käre Sörman…
  Du skriver väl inte en lång och förträfflig text utan att veta vad du vill med begreppet redlighet?
  Du vet precis som jag att vi saknar redlighet i politiken och i den offentliga förvaltningen. Annars hade det inte sett ut så här.

  Fifflande och ljugande politiker är legio liksom inom olika chefsskikt i det offentliga. Annars skulle inte miljarder försvinna på Karolinska, operationer ställas, cykelbanor byggas för miljarder utan nytta.
  Och det företrädare för makten gör sipprar snart ner till folkmedvetandet som tar efter.

  Redligheten har minskat i takt med att vi slutade rådbråka, dekapitera och spika upp delar på torgen. Något som byggts upp under 100-tals år går också att demontera på 100 år.

  En återgång är inte önskvärd men vill skulle behöva öka det personliga ansvaret i Sverige.
  Och det vore önskvärt med fullständiga personval och ett upplösande av partiväsendet.
  Idag göms kretiner, charlataner, strebrar, besserwissers och rena gangsters bakom partisymbolen.

  Ärbara och redliga kvinnor och män finns, de förstörs eller kommer inte fram av rådande system och partiapparater.

  Inom förvaltningen skall personligt straffansvar återinföras för försummelse av tjänst eller slösande av skattemedel. Men då krävs det också en redbar politikerkår först på plats.

  Gillad av 5 personer

   • miketheviking skriver:

    I stor grad har du rätt – väljare i gemen går på utseende och läser in godhet i vad folk säger (inte gör).
    Kom ihåg Bengt Westerberg – en av Sveriges banemän.

    Men ändå, jag vill välja ut folk efter eget omdöme.

    Gilla

 4. aragorn skriver:

  Mycket relevant, mycket bra! Jag kan hjälpa dig på traven med varför just de ord du valt är viktiga att slå vakt om. Sök alla dessa ords motsats och vad finner du? Jo du finner vänsterns principer, socialism och pk-ism. Dessa ord står i direkt motsats till allt som socialdemokratin står för, de värsta av de värsta styr idag, en obehaglig aktivistklass som ofta är rakt av ond och alltid samhällsförstörande, de är dessutom odugliga, i allt utom att skaffa sig makt och dominera andra.

  Så andra gamla ord vi behöver är skuld och skam, vi måste peka ut aktivistklassen som skyldiga, man kan inte försvara sig till seger utan aktivistklassen måste kuvas och kväsas, de måste hatas. Ser fram emot ett inlägg om offensiva ord.

  Gillad av 10 personer

 5. Tomas skriver:

  Ändring till det bättre lär vi få vänta på. När moderatstämman bjuder in Reinfeldt och följerskan Batra till sin stämma ungefär som om inget hänt så kommer inget hända inom M förrän man gjort rent hus i ledningen. Reportern från SVT Marmorstein står i Sveriges ruiner och hyllar Reinfeldt som den störste pga att han tagit M till högsta väljarstödet någonsin vilket visar PK medias och politikers syn på sitt uppdrag. Hanif Bali som intervjuades står däremot för en bondförnuftig linje att man skall utse sitt mål och snabbt ta sig dit utan floskler.

  Gillad av 4 personer

 6. Jan Ivarson skriver:

  Ordning och redlighet har bytts ut mot politiskt korrekt oordning och velighet.
  Vi ser det på missbruk av socialsystemen.
  Vi ser det skolans förfall med elever som inte är närvarande, bråkar eller inte förstår svenska.
  Vi ser det på bostadsbrist och vårdköer.
  Vi ser det på brinnande bilar, stenkastning, balkongfall, skjutningar och sprängningar.
  Vi ser det på växande utsatta områden men främmande värderingar och rättsskipning.
  Vi ser det på ett land i förfall.

  Gillad av 1 person

  • thomasdentredje skriver:

   Ärlighet och redlighet är vad som över lång tid definierat vår nordliga kultur. Dessa egenskaper har varit absoluta. Den andra sidan av myntet är att det i vårt kynne också finns ett stort mått av grymhet. En grymhet mot det som utmanar ärligheten och redligheten. Lär Svensk historia. I dag har pendeln låst sig i djupt vänsterläge. När den pendeln sedan lossnar så kommer den att svänga våldsamt åt höger. Jag fruktar det ögonblicket då vi REAGERAR. Det kommer att bli mycket brutalt. Men nödvändigt.

   Gilla

 7. Rikard skriver:

  Hej.

  Reda skall man göra såsen, och för att göra det tillsätter man arbetet och råvaror i rätt ordning och på rätt sätt.

  Skämda varor sorteras bort och kastas.

  Vad det betyder i överförd form, för politik och den pågående ockupationen och kriget mot oss svenskar lämnas för andra att filosofera över.

  När skall denna sida bloggare ta bladet från munnen och våga skriva konkret vad som är de enda möjliga metoderna? Alla snälla, fina, söta, rara, moderna human-etiska metoder har redan försökts – i femtio år eller mer. En gång till: det finns ca femtio års empiri av metoder som fungerar dåligt eller inte alls för landets största och viktigaste tillstånd.

  Men att kalla en spade för en spade leder till censur, även här.

  Då skall man inte göra sig till och krumbuktande klaga över sakernas tillstånd, om man inte vågar debattera eller tillåta debatt med hög grad av konkretion. Censuren påvisar inte någon vilja att börja reda i oredan.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 6 personer

 8. En redlös tid skriver:

  Någon gång på tidigt 60-tal blev uppfostran till något fult och förtryckande. En tidig domän för vänsterns påbörjade förstörelsearbete. Människan sågs som ett vitt oskrivet blad. Som vi förtappade vuxna och misslyckade individer inte alls skulle kladda på. All auktoritet blev ful. Föräldrars och lärares. Uppfostran kom att liknas vid en onödig uppfordran. En uppmaning från en svunnen och förlegad tidsålder. Ett slags aktivt förstörelsearbete av de små liven. De utgjordes nu av ömtåliga plantor, som helst skulle växa upp självständigt och utan inblandning av andra och fördärvlig vägledning. Fri fostran höjdes till skyarna. Med tiden artade sig fenomenet till – fri från fostran. Alla pekpinnar skulle brytas av och eldas upp. Det äldre samhället stod för det förstenade och destruktivt konserverade. Istället skulle individen växa helt själv – inifrån sig själv. Via en mystiskt förlöst inneboende kraft. Vad man missade var att människan inte alls är skapt för att växa helt ensam och oberoende av andra. Som sociala varelse är hon direkt beroende av sin kulturella omgivning. Utan dess påverkan blir hon aldrig redbar. Och än pågår vänsterns stora förstörelsearbete. Det började med barnen. Utvidgades till familjen. Och ut i skolan. Vidare ut på institutioner och myndigheter. Sedan Palmes dagar fick processen vingar. Nu är sjukan spridd globalt. Det är inte längre någon orning och reda i världen. Den nya makten söks rentav hos mindre barn. Innan de ens hunnit mogna och vuxit till sig. Cirkeln sluter sig. Vi lever nu i en redlös tidsålder. Överfylld av banaliteter och rena barnsligheter.

  Gillad av 7 personer

 9. Aha skriver:

  Inspirerad av Sörman listar jag nedan borgerliga dygder. Mycket torde saknas. Fyll gärna på för det är angeläget att konkret kunna föra fram vad borgerligheten står för, viktigt därför att borgerligheten är representant för många goda saker och utgör också kärnan i alla (?) framgångsrika samhällen.
  Vänstern är i detta sammanhang den eroderande kraften som om den får kulturellt majoritetsinflytande deklinerar samhällen vilket är fallet för Sverige.

  Konservativa dygder;
  Saklighet, kunnighet, besinning, redlighet, flit, dygd, disciplin, ärlighet, pålitlighet, rättrådighet, bildning, familj, nation, ordning och reda, ärbarhet, straff.

  Gillad av 2 personer

 10. Göran Holmström skriver:

  Richard utmärkt text, men konkret så behöver vi sluta gå runt problemen och istället tala klarspråk, om man sedan väljer lite finare ord eller pratar på bönders vis spelar mindre roll.
  Klarspråk är att säga vad man tycker innerst inne.
  Ett exempel, Jan Emanuel är tillsammans med Per Nuder tjyvar dom fifflade till sig 200 miljoner till Jan och ett par miljoner till Per av skattemedel.
  Hade det funnits gammaldags redlighet i landet lagom ala` tolvhundratal, så hade dom enligt den hederskodexen tvingats till att utmana mig på envig.
  Men nu är systemet riggat till förmån för sådana personligheter, därför kommer ord som redlighet och ärbarhet aldrig bli annat än varm luft och den som är både ärbar och redlig riskerar att ställa inför rätta för,”Kränkning”.
  Det behövs starkare mediciner än så för att komma till rätta med rötan anser jag,
  Botemedlet heter samhällskollaps tyvärr, inte ens om folket nyktrade till och demokratiskt röstade bort sittande narrar, så gör det någon skillnad. Det korrupta har gått för långt,
  nu börjar dom visa sina sanna ansikten, att bussa närmare tiotalet poliser på en kvinna för en skitsak som en fejkad kränkning på nätet är absurt.
  Än mer absurt är att man lägger ner riktiga brott i parti och minut, samt skyddar brottslingar och ser åt andra hållet när det passar.
  Det finns ett annat ord som dyker upp i mitt huvud, ståndrätt är det jag tänker på.
  och passande plats stortorget i Gamla stan.

  Gillad av 5 personer

  • miketheviking skriver:

   Jo, tyvärr hamnar vi alltid där – vid vägs ände.
   Där slutar förnuftet och den gamla hederliga hämnden tar över.
   Urskillningslös och obeveklig.
   Varför ska det vara så svårt att visa ödmjukhet för historien och göra rätt i tid?

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Redlighet är att berätta som det är: det politiska systemets företrädare har bit för bit övergivit gammaldags dygder, uppräknade av bland andra AHA härovan och i stället börjat utnyttja sin makt att berika sig själva och sina närstående ur statskassan.

   I det offentliga visar vänsterkompisen Joe Biden; idolen Obamas närmaste man, hur det gick till: man utsåg Biden att vara ansvarig för relationerna med ett land som man kunde påverka på olika sätt, gav dem löften om allehanda bistånd, samtidigt som man såg till att landet i fråga som tack fick se till att Biden och hans familj tillskansade sig ekonomiska förmåner från landet i fråga.

   Träsket i Washington var förebilden för hur man kunde lägga upp systemet i Stockholm. Systemet i Stockholm imiterades av makthavarna i Göteborg och Malmö, o.s.v.
   Numera är det fritt fram för dem med politiska maktpositioner att ta för sig av det man kan.

   Gilla

 11. MartinA skriver:

  Jag tror att det är tvärtom. Att de oredliga har mest att vinna på att erövra ordet Redlig. Det är ungefär som att företagen med adress Stureplan ofta är oseriösa företag. De betalar den höga hyran eftersom de behöver den mer. Samma med etablissemangets retorik. De skyller regelmässigt dissidenter för vad de själva sysslar med. De målar vitt svart, svart vitt, upp ner, ner upp, ondska blir godhet och godhet blir ondska. Just nu försöker de lansera ett nationalistiskt språkbruk fyllt med antisvenskt innehåll.

  Den här strategin är inte ny. Här länkar jag till Folk och Rackares ”För redeliga män”. Det är en gammal visa som lär ha sjungits av drängar som drog runt på gårdarna i Jultid och försökte pressa till sig julmat och en grogg och allra minst en kaffe. Poängen att kalla sig ”Redeliga män” är just att det var vad de inte var. Tyvärr sjunger de inte den råaste versen som rimmar på Skorsten Svart och Rackare Pack:

  Av någon anledning har vi dissidenter haft störst framgång när vi betett oss likadant, det vill säga håna, förlöjliga och kidnappa globalisternas ord. Exempel på forna triumfer är ”Berikare”, ”Pensionsräddare”, ”PK”. Om vi lade ner resurser på att blåsa värde in i ”Redelig” skulle vi bara få en måltavla på oss. Det är alltid bättre att anfalla än att försvara, det är alltid bättre att riva ner än att bygga upp.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   För övrigt lägger jag märke till att SvTs enastående Julprogram från 1980 som hade Folk och Rackare som band har tagits ner från ThemTube. Det innehöll den bästa diskussionen om Svenska traditioner och Svensk folkkultur som jag har sett. Säkerligen har detta gjorts av Svenskhatarna som styr SvT nu med hjälp av ”copyright”. Statstelevisionen är ”Public Service” och ”Allmännytta”. Tills den inte är det. Då är den ”copyright”.

   Gillad av 2 personer

 12. Jan Molin skriver:

  Herr Sörman! Du skriver om, som jag förstår det, att använda vårt svenska språk! Och redan i början av din text förmår du inte själv det! ”Vokabulär” betyder förslagsvis ordförråd på svenska, det språk du ville bevara. ”Terminologi” är motsvarigheten till språkbruk eller ordsamling.
  Gör inte som politikerna och journalisterna: de har i decennier infört nya utländska ord i sitt språkbruk, numera främst engelskan. Orsak? För att sätta sig i överläge i förhållande till sina, som de anser, undersåtar. I dagens läge är det ju så att dessa politiker och journalister är mycket okunniga om det mesta i verkligheten. De döljer detta genom att använda främmande ord. De har säkert en gång pluggat in sin Österlings ”Främmande ord” som vi hade i forna realskolan. Eller kanske en modern motsvarande.
  Ett förslag om du verkligen menar det du skriver om idag, använd Synonymer.se för att få reda på vad de utländsksvenska orden heter på riktig svenska.

  Gillad av 3 personer

 13. Baldur skriver:

  Är det någon mer än jag, som undrar över varför det hederliga gamla ordet ”problem” försvann i politikers och journalisters vokabulär för några år sedan och ersattes med ”utmaningar”? Kan det kanske bero på att dom utmaningar (läs: problem) som började dyka upp vid den tiden, blivit så pinsamt uppenbara för alla och envar, att man helt enkelt försökte sopa dem under mattan med ett gammalt ”nyord” som sedan ynglat av sig rent inflatoriskt. Kanske ingenting att förundras över, när media och makthavare i vårt land verkar tro att bara man snackar tillräckligt länge om det som stör och helst uppnår någon sorts konstlad konsensus, så löser sig allt.

  Gillad av 1 person

  • miketheviking skriver:

   Jo, tacka fan för det när enda problemet var att det ”behövde tillskjutas resurser”.
   Resurser verkar vara något som finns på lager, typ Apotekstjänst.

   Gilla

 14. olle holmqvist skriver:

  Krönikören:”Försök själva översätta ”ordning och reda” spontant till engelska.”
  Anledningen till att det svåröversatt är att det än en retorisk tautologi. Och som sådan intalad till att bli ett ord .ordningorcheda – kan inte vändas:Reda och Ordning. Annat exempel är ”Frid och Fröjd” – vitskommentar: Ja de är ju tur att det inte är tvärtom. Man kan konstruera andra mindre flitigt använda:: Pina och Plåga, full normalt att säga. Dubbleringen ger lite tid för lyssnaren att verkligen smälta in det åsyftade. Förstärker. – Är inte säker på att Krönikören begrundat det
  djupa vatten han seglar på…

  Hur som, man kan ju också ta frågan på allvar: Översätt; Mitt förslag: Order and Structure.
  Det är inte svårare än att ”spontant” hitta en synonym tlll Order.
  (Däremot är det svårt för många att ”försöka” vara spontana på uppmaning).

  Gillad av 1 person

 15. Lars skriver:

  Makt dvs förmåga driva igenom sin åsikt, sin vilja, är ju inte bundet till formalia som val vart fjärde år, utan makt utövas ju hela tiden, åtminstone olika grader av inflytande från olika maktcentrum. Väsentligt då är ju att påverka och manipulera opinionen, som i ett modern i-land har visst inflytande, troligen mer ju mindre ensartat produktionen är och ju mer beroende man är av frivilligt engagemang. Företag har inflytande eftersom samhället är beroende av näringslivet. Akademierna har inflytande då man är beroende av vetenskapen.

  Jag gissar att för den som har till uppgift att styra eller påverka, så tar den uppgiften ofta över andra mer analytiska och genomtänkta samhällsvisioner. Styrkan i den liberala västerländska demokratin är, menar jag, att systemet lyckas kompromissa och ta hand om konflikter mellan intressen och omvandla till politik. När man som i Sverige har invandringspolitik som är mycket märklig och negativ för samhället så tyder det på att styrande eliter inte fungerar som intressenter och att opinionen är dompterad av media. Det öppna samhället där åsikter bryts och kunskap sprids är kopplat till industriell tillväxt (hoppas Kineserna upptäcker det), men motverkas av behovet att hålla samman landet och styra det i den riktning man vill.

  Så får man inkompetenta partier och ledare så urartar det, som en svensk Weimar republik.

  Gillad av 1 person

 16. Lars skriver:

  Tino Sanandaji myntar ett par bra beteckningar här, som kan vara rimliga:

  Tokliberaler och tokvänster.

  Kanske vi ska lägga till tokhöger också?

  Svenska språket berikats av många spännande ord, där ett viktigt begrepp att läggas till vokabulären utöver terrorresenär, slöjtvång, taharrush-gamea, vuxna barn och asylbaron är välfärdsbrott.

  Massutmaning förklarade hur kriminella i stället för råna banker på miljoner alltmer går över till att plundra välfärden på miljarder. I veckan höll tolv myndigheter en gemensam presskonferens om en dold brottsform som kostar samhället mer än sprängningar, och som bara blir mer sofistikerat. SVT:

  ”Den organiserade brottsligheten handlar inte bara om skjutningar och sprängningar. Den bedrivs också genom företag som skapar en legal fasad för att dölja brottslighet…Vi ser en ökning av välfärdsbrottsligheten, den sker systematiskt av de kriminella nätverken…De mjölkar ut det offentliga på pengar som skulle gå till skola, vård och omsorg”

  ”Bland annat de organiserade upplägg där funktionsnedsatta personer hämtas till Sverige för att söka assistansersättning – med anhöriga som assistenter. Inom assistansområdet har arbetskraftsinvandringen fyrdubblats från 2009 till 2018, enligt statistik från Migrationsverket som presenteras i rapporten. – Vi har stora problem med brottsligheten vad gäller assistansersättningen. Det handlar om omfattande belopp”

  ”Det kan handla om assistansfusk, falska anställningar, osanna intyg, svartarbete och bedrägerier kopplat till det statliga tandvårdsstödet”

  Värt att betänka när ni läser att 4/5 kommuner planerar nedskärning. Vi ska inte minst tacka Fredrik Reinfeldts avregleringar, där tokliberaler och tokvänsterns oheliga allians kortsluter sunt förnuft med slogans som ”öppenhet” och ”värdegrund” och ”arbetskraftsinvandring” gjort folkhemmet till en godisbutik för kriminella.

  För att få regeringsmakten lovade Löfven Annie Lööf att luckra upp ännu mer så det blir ännu lättare för kriminella ”företagare” att stjäla skattepengar och skratta åt dumma svenskar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.