Patrik Engellau: Stabsläge

Patrik Engellau

Varenda gång jag hör uttryck som ”det nya klimatet” och ”klimatförändringarna” – som om det hade varit allmänt accepterade självklarheter – vilket jag gör på Sveriges radio varenda dag så går jag upp i stabsläge.

Stabsläge är ett fånigt byråkratord som är till för att övertyga allmänheten om att den stabslagda myndigheten plötsligt ska börja göra sitt jobb. Wikipedia definierar saken som ”ett beredskapsläge där ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet”. För mig förefaller detta underligt. I välskötta verksamheter sysslar ledningen alltid med att utvärdera information och är alltid beredd att sätta igång verksamhet. En busschaufför är alltid uppmärksam och beredd till verksamhet, till exempel att gira eller trampa på bromsen om något oävet dyker upp. Och fort ska det gå.

I vilket fall som helst går jag upp i stabsläge och börjar inhämta information. Vad är den senaste informationen om jordens temperaturförändringar? På den punkten brukar jag konsultera världens troligen främste expert, Dr Roy Spencer, ansvarig för temperaturmätningar från femton satellitburna mätare som kretsar kring jorden.

Temperaturen har alltså gått upp 0,61 grad sedan satellitmätningarna inleddes för 40 år sedan. Jag kan inte se någon ny och påträngande orsak till det senaste årets Greta-hysteri. År 2007 varnade Al Gore i boken Assault on Reason att världen hade kanske tio år på sig att undvika ett totalt sammanbrott för naturen och därmed förutsättningarna för mänskligt liv. De tiondels grader som temperaturen ökat sedan dess har inte märkts. Nu är vi igång igen. Även Greta varnar för undergång om tio år.

I min checklista för stabsläget finns ytterligare ett antal kontroller. Hur är det med skogsbränder?

I de blåmarkerade områdena minskar de årliga brandytorna. I de röda ökar de. I Amazonas har de ökat under hela mätperioden 1998 – 2015. Check.

Det finns ”inga statistiskt signifikanta trender vad gäller frekvens eller styrka för tropiska oväder” (tropical cyclone floods). Check.

En studie från NASA hävdar att ”den ökning av snömängderna på Sydpolen som började för 10 000 år sedan ökar för närvarande istäcket mer än väl för att kompensera för att glaciärerna blir tunnare. Check.

Men ibland händer det saker som tycks bekräfta alarmisternas varningar. Roy Spencer rapporterar lite förvånat att temperaturen i Antarktis plötsligt ökade i september i år:

Den slutsats jag drar av alltihop, utan att vara minsta lilla expert, är att vädret hela tiden ändrar sig, att en viss uppvärmning av jorden pågår som delvis kan ha att göra med människans ingrepp att göra men att det verkar omotiverat och farligt att drabbas av Greta-panik.