Patrik Engellau: Diktanalys

Patrik Engellau

Göran Greider har presenterat en poesibok, inklusive en del prosatexter, som han kallar för ”självbiografiska sviter”. I en av sviterna görs följande observation: 

Var inte rädd att upprepa det självklara: 

De rika behöver inte det de har och de fattiga har inte det de behöver. 

Vad jag kan förstå är detta konstaterande korrekt. De rika behöver inte sina rikedomar om man med behöver menar erfordrar för en rimlig överlevnad. Åtminstone behöver de inte alla sina resurser för detta. Det är nog också sant att fattiga saknar livets nödtorft. Att sakna existensminimum är själva definitionen på fattigdom.  

Men även om observationen är sakligt riktig så är den lömsk därför att den i vårt samhälle inte uppfattas som en upplysning om ett sakförhållande utan som en paroll som manar till politiska ingrepp i syfte att överföra resurser från de rikas överflöd för att täcka de fattigas brister. (I varje fall är det naturligt att tolka textendet sättet om man vet att orden är just Göran Greiders.) 

Jag vet inte om just denna bibetydelse – att det faktum att vissa har mer pengar än andra i samhällets undermedvetna förvandlas till en maning till härskarna att ta resurser från dem som har mycket resurser och ge till dem som har lite resurser – är allmänmänsklig eller bunden till vår kultur. Man kunde ju tänka sig andra reaktioner än slutsatsen att politiker ska gripa in med omfördelande åtgärder. En möjlig reaktion vore att folk ryckte på axlarna och sa sig att sådan är naturens ordning. En annan reaktion vore att vissa människor specialiserade sig på att med brottsliga metoder åstadkomma utjämning antingen för egen del eller, som i fallet Robin Hood, till andras förmån.  

Själv skulle jag önska att samhällets tankar styrdes i en helt annan riktning av Greiders iakttagelser, nämligen att kollektivet beslöt sig inte för att djävlas med de rika utan för att ta de fattigas predikament på allvar och verkligen försöka bekämpa fattigdomen. Att göra detta är emellertid mycket svårt eftersom vi i vårt samhälle är förprogrammerade att uttänka lösningar som har motsatt effekt, således att utöka fattigdomen.  

Till att börja med är det viktigt, tror jag, att människor – inte bara fattiga människor, men särskilt fattiga människor – uppmuntras att leva snåla och effektiva liv. Effektivitet åstadkoms i huvudsak, vilket redan Adam Smith påpekade, genom arbetsdelning och specialisering. Samhället har under årtusenden utvecklat en institution som är konstruerad för detta ändamål samt en del andra såsom lycka och reproduktion, nämligen familjen. Fattiga människor bör därför stimuleras att bilda familjer och hålla dem samman genom vått och torrt. (Förr i tiden, när fattigdomen var mer påträngande förstod de fattiga – utom trasproletariatet – detta av sig själva och värnade om familjen som ett slags räddningsjolle i tillvaron. Bara de rika kunde unna sig lyx som skilsmässor.) 

Vidare bör de fattiga inspireras att anamma värderingar som ökar deras chanser att lyfta sig ur fattigdomen och kanske själva bli rika. Till dessa värderingar och attityder hör sådant som flit, sparsamhet, ansvarskänsla, nykterhet, solidaritet och bildningslust. Pliktkänsla är bra också, till exempel plikten att göra sina läxor och komma i tid till jobbet och att utföra alla sina uppgifter med noggrannhet, iver och arbetsglädje. En speciell sorts plikt som särskilt bör främjas är ambitionen att stå på egna ben och framför allt att inte ligga det allmänna, det vill säga sin nästa, till last. Det är bra för det samhälleliga välståndet om det anses skämmigt att ta emot offentliga bidrag.  

Har jag rätt eller har jag rätt? Det där var bara ett litet smakprov på den sortens funderingar som samhällsdebatten borde handla om ifall nationen tog sina problem på allvar. Den politik som förs i Sverige är, tror jag, för det mesta kontraproduktiv. Den syftar inte till att skapa det slags mentalitet som en gång gjorde Sverige till ett sådant framgångsland. Den syftar, och Gud må förlåta mig dessa synpunkter, inte till att hjälpa de fattiga utan till att säkerställa att det finns ett tillräckligt stort underlag av klienter för att politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex ska kunna bygga ut sin verksamhet. 

91 reaktioner på ”Patrik Engellau: Diktanalys

 1. Bo Svensson skriver:

  Den effektivaste metoden för att skapa fattigdom, är att skaffa rikligt med avkomma med försumbara chanser att ordna en människovärdig tillvaro.

  Hittar man inget sätt att stävja detta beteende, är alla andra försök att bekämpa fattigdom förspilld möda.

  Gillad av 4 personer

 2. miketheviking skriver:

  Ja och nej.
  Ja, fattiga har sig själva att skylla. De har inte haft förmågan att resa sig från en fattig uppväxt genom utbildning, bättre jobb, klokt och spasamt leverne. De har inte insett att de går att ta sig ur fattigdom om man överger de attityder och ”ideal” som en del fattiga odlar (alla andras fel).
  Fattiga som föddes dumma, handikappade eller blev sjuka o handikappade ska inte gnälla – det kan drabba vem som helst och nu var det deras tur.
  Fattiga som slavar för 100kr i timmen har sig själva att skylla – de har ju tackat ja till visstidsanställningen med varierande schema som gör att de bara får ihop 20 tim i veckan.
  Fattiga som inte fattar att de är fattiga (för att andra säger det) och lever ett stillsamt och lyckligt liv ändå kan man inte gör något åt.

  Nej, för att bli rik måste man först ha pengar. Pengar över som går att investera i något smart som fastigheter eller bioteknikföretag. Pengar som man inte behöver på ett tag. För att bli rik måste du ärva en ensamstående släkting eller föräldrarna så att du har startpengen.
  För att bli rik måste din familj bosatt sig i ett område med rika så att du får rika kompisar som kan hjälpa dig genom livet med kontakter.
  För att bli snuskigt rik måste du fiffla till dig pengar t.ex genom att bilda bolag eller firma och låte firman stå för en del levnadsomkostnader. Med fiffel är det lättare att t.ex. skatteplanera, skattefly eller helt enkelt utnyttja trygghetssystem som lönegarantier vid konkurser.
  Du kan också se till att underbetala eller ta in billig arbetskraft som inte får lön enligt svenska villkor och därmed konkurrera ut rivalerna.
  För att bli snuskigt rik kan du också utnyttja diverse statliga påfund som är så ogenomtänkta att det blir en businessmöjlighet för dig själv.
  För att bli orättfärdigt rik ska du ha en del tur plus din egen smartness och fullständiga hänsynslöshet. Men har du kommit så här långt finns ingen mänsklighet kvar utan du suger in pengar i din svarta själ och köper en del samvetströst genom att kalla dig filantrop.

  Gillad av 9 personer

  • Rune skriver:

   ” För att bli rik måste du ärva en ensamstående släkting eller föräldrarna så att du har startpengen.”
   Ja, det är nog det allra viktigaste? Så att man inte fastnar i ekorrhjulet det första man gör.

   Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Sväva inte ut Mike. Vissa saker du skriver stämmer ju men annat blir lite vänsterinfluerat. Jag är inte rik men jag brukar tänka att jag i alla fall är välbärgad. Genom att göra precis som Patrik föreslår. Hårt arbete, sparsamt leverne, nåja inte alltid, samt att hantera pengar på ett bra sätt så har jag nu mitt på det torra. Skulle jag ha kunnat bli snuskigt rik? Kanske. Men jag är inte den som vill satsa hårt på en idé. Lite tråkig alltså. Är jag tillräckligt begåvad för att komma upp med en idé som jag skulle bli snuskigt rik på? Tydligen inte. Men jag tänker på Ingvar Kamprad. Genom egen kraft blev han snuskigt rik. Så det går.

   Gillad av 7 personer

   • pllay skriver:

    Ingvar flydde Sveriges skatter, den enda möjligheten för honom att bygga sitt företag och bli snuskigt rik.
    Själv begrep jag inte socialismens kärna, 103% skatt stoppade mig och företaget.

    Gillad av 3 personer

   • miketheviking skriver:

    Lagom rik o välbärgad kan man bli, precis som jag beskriver, genom utbildning och sparsamt leverne.

    Snuskigt rik är en annan historia. Och det behöver man inte vara vänster för.
    1%-arna är ett rött skynke för mig – många av dem trivs oerhört bra med att Europa mångkulturaliseras så de kan spela ut medelklassen mot de ”nya” medborgarna.

    Gillad av 5 personer

  • Mr K skriver:

   Det stämmer inte helt, väldigt många där jag bor har blivit rika genom eget arbete. Vissa har ärvt startplåten och visst måste man fiffla men det är ju den höga skattens fel.

   Gillad av 3 personer

   • miketheviking skriver:

    Givet kan man lämna fattigdom och bli rik genom arbete – sådär lagom rik.
    Men riktigt rik blir du t.ex genom bostadskarriär (och det är genom idiotpolitikens förtjänst som gör en 1:a i Stockholm likvärdig med en lyxvilla i Bengtsfors). Genom lönearbete kan du aldrig dra in lika mycket som en bostadsaffär. Där sätter marginalskatterna stopp.

    Gillad av 3 personer

   • pllay skriver:

    Ett system som kräver ett brottsligt leverne (fiffel) för att nå över självförsörjning är inte livskraftigt, det belönar brott och straffar laglydighet. Resultatet ser vi överallt i Sverige.

    Gillad av 6 personer

  • Kronblom skriver:

   Man kan inte bli rik på sin egen arbetsinsats. Ju mer man jobbar desto mindre får man behålla. Det sa min far och det stämmer väl sen 50 år bakåt i Sverige.

   Gillad av 1 person

 3. Scylla och Charybdis skriver:

  Mycket bra avståndstagande från socialismen, Patrik! Mycket bra! Denna lösning har visat sig fungera under årtusenden och har till slut gjort hela Västvärlden fantastiskt rik. Men den har likväl två svagheter, som vi måste känna till och beakta för att inte, enskilt och som samhälle, avvika från den smala vägen (vilket vi förstås har gjort):

  1. Det är för de flesta mycket svårt att förstå kraften i exponentialfunktionen, alltså det som kallas ränta på ränta. Man underskattar gärna små, systematiska förbättringar. Detta illustreras av parabeln om mannen som utlovades en belöning bestående av ett riskorn på första fältet av ett schackbräde, två på det andra och så vidare, vilket skulle resultera i mer ris än någonsin har producerats i hela historien. Detta övergår vår fantasi. Vi underskattar systematiskt kraften i ekonomisk tillväxt — utom när det gäller att som Klimatgreta göra testuggande angrepp på den ekonomiska tillväxten som sådan på en teoretisk metanivå befriad från betydelse i sinnevärlden (dissocierade). Här leder alltså en väg tillbaka till den socialism vi skulle avhålla oss ifrån.

  2. Man får inte falla i den liberalistiska fällan, som förstärks och uppammas av vår överlevnadsskapstendens, survivalship bias, att avstå allmosor, nödhjälp, jämlik rättvisa och medmänsklig respekt för fattiga medmänniskor på grund av att de ju alla har eller har haft chansen att göra sig rika och fristående genom att tillämpa den här beskrivna metoden. Faktum är att resonemanget startade i den korrekta observationen att den fattiga saknar något han vill ha och den rike har något han inte behöver, detta är termernas definition, och den parallella observationen att det finns rika och fattiga, att vi har en fördelning av rikedom. Och i en fördelning kan inte alla sampel befinna sig över medianen. Det kommer alltid att finnas fattiga i relativt hänseende, men dagens fattigpensionärer som torteras av sina uppassare, som svälter på illa sammansatt och illa lagad och serverad kall mat på vidriga institutioner är likväl mycket rika i jämförelse med dem som svälte ihjäl i Sverige för bara lite drygt hundra år sedan. Här leder alltså en väg, här drager en tendens, till den lika skadliga liberalismen för dem som befinner sig över medianen och åter till socialismen för dem som befinner sig under medianen.

  Gilla

 4. Göran Holmström skriver:

  Fortsättning varför ska bara fattiga leva snåla och effektiva liv?
  Det borde gälla samtliga som har en iq under säg 150, ni gör ju ändå inget eller tänker något som är unikt. Varför ska ni ha medel i överflöd? Att ni har det genom en dumskallarnas sammansvärjning är ju ytterst orättvist..
  Nästa logiska tanke blir att alla som inte kan göra armhävningar på en hand och är fyllda 55 ska även dom leva snåla och effektiva liv,
  Patrik när jag tänker efter lite, så varför ska ni alla ha det bättre än oss ?
  Var finns rättvisan i det?
  Visst raljerade jag grovt nu, och till det så drog jag vissa av socialdemokratins trumfkort. Fast mina byggde på fakta och deras bygger på en önskan, däri ligger en rätt stor skillnad.
  Ps trots mina gåvor så har jag accepterat att jag är bara ett sandkorn i ett mystiskt och konstigt universum.

  Gillad av 6 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Det gör vi ju också. För min del har jag alltid försökt leva effektivt och icke slösaktigt. Det är också orsaken till att jag nu inte är fattig, (men inte heller rik). Utan effektivitet och en viss snålhet hade man kunnat förbli fattig, som en pank student. Allt jag har konsumerat har jag jobbat ihop till själv. Gillar inte att slösa eller använda resurser dumt. Många som till skillnad från mig blivit riktigt rika har levt just så för att verkligen få resurser över till investeringar. Enmansföretagare som kunnat expandera, först till flermansbolag och sedan till större företag som blivit riktigt framgångsrika har ofta börjat snålt och sparsamt och effektivt. Alfred Nobel, Jobs, Kamprad, Gates, Sarnoff (RCA), Edison, Wright brothers, Gustaf Dalén mfl.

   Gillad av 4 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Stefan att bli rik är enkelt,
    Att bli det på arbete är svårare.
    Jag har varit det tre gånger,
    och slösat bort nästan allt för att leva ett rikt liv.
    Satt på jobbet igår, nästan samtliga ifrågasatte min hårt lindade handled.
    ”Vad vinner du på att åka enduro så hårt att du stukar handleden vid vurpan?”
    Jag funderade en hel del, svaret var enkelt. Jag vill leva ett liv fullt ut,
    njuta av allt livet erbjuder utan att skada andra.
    Makt är ointressant, kvinnor med generellt, pengar likaså.
    Ändå är dom mäns största drivkrafter som jag ser det.
    Mina önskningar är att leva ett njutbart liv med ett snabbt vackert slut.
    Med vänlig hälsning Göran.
    Ps att ha stått som du gjort på egna ben är mycket stort, dom flesta gör det inte, det är något att vara mycket stolt över.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Men bröderna Wright blev inte rika på sitt flygplan. De begick misstaget att svartsjukt bevaka sitt patent medan Curtiss och andra gick runt det och byggde bättre flygplan. Snuskigt rik blev Böing som kom till Seattle med lite pengar på fickan som han för skojs skull slösade på att ta en flygtur. Men inte med en gång. I början byggde han ömsom flygplan, ömsom möbler i sin snickerifabrik, eftersom orderna på flygplan inte alltid räckte till. Det var väl husmoderligt om än inte snålt.

    Gillad av 2 personer

   • Richard skriver:

    Göran, du skriver ”Makt är ointressant”. Jag önskar du var lite mer intresserad av makt eftersom det är bättre att en sån som du har makt än de flesta av våra nuvarande makthavare.

    Jag är själv väldigt ointresserad av makt men har på senare tid insett att jag behöver vara mer intresserad av det eftersom vi behöver ansvarstagande människor i maktpositioner som kan motverka de makthavare som förstör Sverige. Därför har jag nu, på ganska gamla dar, börjat jobba lite på att bygga en förmögenhet. Pengar kan man utöva ganska mycket makt med.

    Gillad av 3 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Tackar Mike, visst skrev jag lite med humor o ironi.
    Men lite allvar med, varför ska vi med bättre fysiska och intellektuella förmågor, stå tillbaka för klenare exemplar som ljuger och manipulerat sig till förmåner, istället för att hederligt tjänat ihop dom.
    Mvh Göran.

    Gillad av 2 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Hoppas det hamnar rätt, Fredrik det är sällan dom kreativa cashar in, munviga lismare vinner oftast matchen.
   Richard, jag är inget ledarämne, för elitistisk enligt min skruvade skala, lätt perverterad.
   Njutningsorierad och mutbar. Nej jag skulle bli en hemsk kärleksfull tyrann.
   Det är bättre att jag sköter om 148 tusen kvadratmeter ytas värme kyla och teknik.
   Det klarar jag väl, men ett land det skulle jag sabba.
   Mvh Göran.

   Gillad av 1 person

 5. Henric Ankarcrona skriver:

  I USA såg jag ett TV-program för kanske 25 år sedan.
  Det skildrade flyktingar från Vietnam som kom utan några ägodelar till, låt oss säga Baltimore. De hamnade på samhällets botten. De var företagsamma. De startade en kemtvätt. De flyttade kemtvätten till hörnet på fastigheten. De tjänade pengar och köpte huset. De planerade för sina barns framtid och stödde deras collegeutbildning.
  På några år rörde de sig från botten, genom de svartas samhällsskick, och etablerade sig som en välmående medelklass.
  Poängen: kulturskillnader och insikter om det egna ansvaret spelar en avgörande roll.

  Gillad av 10 personer

  • Jan Molin skriver:

   Jag minns och tror att det gick på liknande sätt med många vietnameser som kom till Småland, till några samhällen där de flesta invånarna tillhörde kristna samfund men inte svenska kyrkan. De inlemmade sig själva oerhört fort i dessa samhällen!

   Gillad av 2 personer

 6. Mr Kowalski skriver:

  Ja man kanske kan se massinvandringsexperimentet som ytterligare ett test som bevisar att socialism inte fungerar och istället leder till ekonomisk stagnation utom för en liten parti-(7-klöver)-trogen grupp av människor. Det har bevisats många gånger, ta exemplet Cuba som ju låg endast en båtresa från USA, eller Östeuropa, reste ni nåt i det gamla öst? Smakade ni läsken i Östtyskland? Såg ni kulsprutorna? Det gjorde jag. Varför behövs det övervakning, kulsprutor och varför är läsken alltid smaklös i socialistiska samhällen? Vi kommer till det.

  Patrik låter som vanligt socialisterna få problemformuleringspriviliegiet, han börjar med att erkänna skuldprojektionen, i detta fall ”fattiga pig-skammen”. Det är tyvärr samma sak på alla områden på DGS, CO2 har en effekt säger man men ingen panik, man antyder även att bara man gör annorlunda så kan kultur x:are bli svenska nog. Man börjar i fel ände, med etablissemangets lögner. Istället så är det självklart så att incitamenten styr och får man utan att kämpa så kommer många att välja detta. Att det ”gått” hittills beror av svenskarnas strävsamma och ärliga nationalkaraktär och har inget med socialdemokratin eller välfärdsstaten att göra. Med massinvandringen så testas nu de socialistiska principerna återigen och alla tecken tyder på att samma resultat som i Sovjet, Cuba, Venezuela eller Östeuropa blir resultatet. Folk vill ha utan att göra och gör helt enkelt inget, de tar istället. Ingen strävsam kultur finns bland gästerna.

  Gillad av 7 personer

 7. Mr Kowalski skriver:

  Jag anser att Patrik, genom att fokusera på ekonomi, missar det verkliga problemet och det som är det verkligt hemska med socialism och pk-ism. Genom att endast fokusera på ekonomi så blir det svårt att förstå hur vi styrs, för ett socialistiskt samhälle som ju vårt är måste STYRAS UPPIFRÅN. Detta är det centrala, socialistiska samhällen tillåter inga incitament och människor slutar därför att göra, men värre, de slutar att tänka. Så istället för att man utnyttjar alla människors hjärnor och dådkraft så bygger hela samhället på att alla idéer skall komma från de som har endast en talang, att organisera sig för att dominera andra. Så det värsta med socialism är att det är ett mentalt fängelse och den utveckling av socialism som skett, pk-ism i väst och en slags ”marknadsvänlig” kommunism i Kina, tål inte sanningen och att folk söker den.

  Vi ser att det centrala i socialismen fortfarande är att allt skall styras uppifrån. I Kina har man infört skrämmande övervakningssystem för trots alla pengar så finns det folk som inte håller med. Samma sak ser vi i Sverige, staten kan inte acceptera att ha fel och MÅSTE därför undertrycka den fria tanken, vi ser det på allt fler områden, från massinvandringens konsekvenser till klimatet till sådant som Estonia. Detta är för mig det verkligt hemska med vårt styrelseskick, att det endast kan fungera om folk agerar som robotar, och de som inte gör det, ja de måste tystas.

  Gillad av 9 personer

  • gmiksche skriver:

   Patrik fokuserar inte alls på ekonomin. Han poängterar familjens betydelse. Det är genom att ta makt och ansvar från familjen som institution som vänstern/liberalismen (i mycket bred bemärkelse) har lyckats förändra samhället. Och det har fungerat bäst just i Sverige. På grund av att högerns ensidiga fixering på ekonomin. Senkomna KD hade kunnat fungera som väckarklocka. Så trodde jag en tid i min enfald. Men i stället har man haft bråttom att komma till köttgrytorna. Ingenting visar det tydligare än Busch Thors resa till Bindefeldts födelsedagskalas.

   Gillad av 7 personer

   • Mr K skriver:

    Familjens betydelse för ekonomin ja. Jag trodde vad gäller partier i 7-klövern att vi vid det här laget var eniga om att de alla i huvudsak är för en stor stat och därmed alla en del av VIK och drivs av ”socialistiska” incitament. Även SD är ju på samma sätt, de vill också ha en stor stat, alla partier styrs idag av yrkespolitiker från ungdomsförbund och upp, som noteras av Gür i SvD.

    Gillad av 5 personer

 8. Martin skriver:

  Vad som är fel i detta Gudsförgätna samhälle så skadat av socialism och statiskt tänkande är att politiken är inriktad på att hjälpa människor i fattigdom inte UR fattigdom. Strukturen, ja själva tänkandet är statiskt och måhända välvilligt men i en nedlåtande form. Man bör istället inrikta strukturer på hjälp till självhjälp. Skatter bör endast tas ut av de bärkraftiga och inte generellt samtidigt som bidrag som är generella bör avskaffas. Kvar blir då ett fåtal som kan tänkas behöva bidrag i nuvarande mening. Ekonomiskt är detta en bättre tingens ordning men den stora vinsten är att människor som klarar sin ekonomi själva växer i anden och tenderar mot självständighet vilket naturligtvis inte gynnar kollektivistiskt lagda politikiska strömningar.

  ”You can’t help people by doing for them what they should be doing for themselves” och jag tror jag citerar Abraham Lincoln när jag upprepar detta.

  Gilla

  • Erik2 skriver:

   Håller helt med vad gäller hur man kan hjälpa andra. Att hjälpa någon att lära sig fiska istället för att ge bort fisk som andra fiskat upp är i alla avseenden bättre. Inklusive mer humant. Vad gäller skatt och bidrag vet jag inte om jag håller med. Det är ett stort värde i att regler för båda är lika för alla. En låg platt skatt på runt 15 procent på lön, som börjar tas ut när existensminimum passerats, verkar vara en nivå som erfarenhetsmässigt ger tillräckliga medel till en stat som håller bra ordning. (Tänker på både historiska länder och forna östkommuniststater.) Skatteavdrag för barnomsorg och föräldraledighet i stället för bidrag och de mesta socialförsäkringar betalar man själv, då behövs inte bidrag och ingen kan skära emellan i hanteringen av intagna skattemedel och fördelning av bidrag. Hur många procent av intagna medel går idag ut till det som avses? Finns det några erkända ekonomiska nyckeltal för det? Det skulle jag vilja se analyser och landjämförelser på.

   Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Martin
   Statiskt tänkande, ja precis. Ekonomi är ett nollsummespel för socialister, tillgångar kan bara växa genom att stjäla från några andra/något annat. Klarar inte att tänka kring hur ändrade regler ändrar människors beteende. Har inget intresse för hur drivkrafter för att skapa resurser kan dödas resp ges näring. Att ”jämlikhet” ger stagnation och depression. Att en statisk människosyn låser in människor i olika sorts fack och förringar/förhindrar kreativitet och utveckling..osv.
   Rädsla för döden men framför allt rädsla för livet.

   Gillad av 5 personer

 9. Mr Kowalski skriver:

  Nu tar jag verkligen plats men jag vill tipsa om ett samtal mellan Aron Flam och Rasmus Dahlstedt som ju skrivit på DGS, på AFs podd, dekonstruktion kritik. Det illustrerar min poäng ovan om att effekten av socialism och välfärdsstat främst är att vara ett mentalt fängelse.

  Jag tycker synd om Rasmus, han verkar verkligen lida, jag hoppas han dyker upp mycket mer på DGS, varför inte fler recensioner, hans talang är enorm. Jag kände igen mig själv som ung, men Rasmus har ju följt sin konstnärliga ådra där jag gick naturvetenskapens väg, det han beskrivet är ju som att leva i en Kafka-novell. Hela denna vänstervridna kulturvärld, det är ju vidrigt. Mitt råd till honom är att utbilda sig till rörmokare vid sidan av, de gör riktiga jobb och måste inte vara pk för sitt uppehälle. Fast jag hade gärna sett honom tipsa om teater, museer och annat som man som kulturellt obevandrad kan se utan att få pk-ismen skriven på näsan.

  Gillad av 10 personer

 10. Eva skriver:

  Ett annat lömskt predikament, som ser ut som något helt annat än det är, är ”Allas lika värde”. Det ger också politikerna rätt till omfördelning.
  ”Allas lika värde” är egentligen en jantelag för svenska folket. Man borde kunna kalla denna lag för jantelagen 4.0.
  Den innebär att
  • Du ska inte tro att du är värd mer än en analfabet från Afganistan, en våldtäktsman från
  Somalia eller en IS-krigare från Syrien.
  • Du ska inte tro att du kan föra släktet vidare. Det gör de importerade klanerna bättre än du.
  • Du ska inte tro att du kan få dina tänder lagade när du har tandvärk. En afgan med många
  hål förvärvade långt borta under lång tid, har mycket större behov än du. till snabba
  insatser. Och utan kostnad.
  • Du ska inte tro att de skatter du betalar in, för ditt arbete, ska komma dig till del. De
  importerade människorna har mycket större behov av dessa pengar.
  • Du ska ha dåligt samvete för att du har ett bra boende. De importerade har inte lika bra
  boende. Därför ska du avstå från välfärden, så att de får ett lika bra boende.
  • Du ska inte tro att ditt handikappade barn, i behov av andningshjälp, ska ha rätt till LSS.
  Massor med importerade LSS-brukare har långt större behov av LSS.
  • Du ska inte tro att vi lyssnar på dina klagomål om hur det blivit i Sverige. Du är bara en liten
  rasist och nazist som ska hålla käft.

  Gillad av 19 personer

  • Martin skriver:

   Eva…där satt den…exakt så är det…myten om ”allas lika värde.” Översteprästinnan för denna religion heter Annie Lööf (a.k.a. Maramön) ärkebiskopen i Stockholm heter Stefan Löfven.

   Gillad av 1 person

   • Eva skriver:

    Jag tänker att man borde skicka ett mail varje gång en politiker använder uttrycket ”Allas lika värde” med min eller någon vidareutveckling av denna Jantelag 4.0. Vi bör visa politikerna att kejsaren är naken, att deras floskler är genomskådade. Är vi många blir det vad som kallas mailbombning. Sådan kan få effekt.
    Även andra floskler kan nog dechiffreras på samma sätt. Jag skulle vilja se lite mer verkstad. DGS har blivit lite för mycket bara snack.

    Gillad av 4 personer

  • Axel skriver:

   Eva, helt rätt. Valet 2022 , då finns det i stort bara, sossar, moderater, sverigedemokrater och inte att förglömma Nyans kvar. Överbudsivrarna åker på rejäla smällar, när de importerade massorna har ett eget parti att rösta på. Sossarna får 10%, gråsossarna dör ut en efter en.
   Förhoppningsvis åker C, Mp, V och L ut ur riksdagen. Det största partiet blir SD.
   Vår” store ledare ” Löfven har avgått långt innan valet pga insikt om sin oförmåga.

   Gillad av 3 personer

  • Margareta skriver:

   Min gilla-tryck-knapp fungerar inte men allt som EVA skrivit är på pricken och på kornet rätt. Och sedan undrar S et Cie varför SD ökar. Löfvén tjatar om sina gamla nazister men borde lyfta blicken och se vad som händer i landet. En ny värld växer fram i Sverige med helt nya problem att bemästra, värre än den gamla svensk-nazism under världskriget och senare BSS. När den här tryckkokaren exploderar kommer det att bli mycket värre än vad någon gammelsosse med ögonen mot marken kunnat föreställa sig.

   Gillad av 2 personer

   • Eva skriver:

    Sprid så mycket du vill! Ju mer desto bättre ! Maila gärna denna jantelag till varje politiker som använder sig av ”Allas lia värde”. vi måste klä av kejsaren.

    Gillad av 1 person

  • Leif vogel skriver:

   Allas lika värde är ett av Sosseriet viktigaste verktyg för att förminska oss svenskar och lyfta upp röstboskapen från världens mest dysfunktionella länder
   Fullständigt förödande för ett kunskapsland att inte premiera flit , disciplin , där Sverige utgör ett varnande exempel.

   Gilla

 11. Östrahult skriver:

  ”….. en paroll som manar till politiska ingrepp i syfte att överföra resurser från de rikas överflöd för att täcka de fattigas brister”: En försvårande omständighet i det här sammanhanget är att dessa ingrepp inte enbart sker av någon sorts empatiska skäl. Det handlar om att de som gör dessa ingrepp tar en betydlig skärv för sig själva. I extremfallet på regeringsnivå leder detta till ett liv med privatjet, bepansrade BMW, livvakter osv.

  Gillad av 1 person

 12. svenne skriver:

  ”De rika behöver inte det de har och de fattiga har inte det de behöver. ”

  Greiders åsikt är så vitt jag förstår ett önskemål om nivellering då det handlar om både förmögenheter och inkomster. Detta utan att ta hänsyn till bakgrunden varför den ene har lyckats att skapa sig ett välstånd och den andre lever i misär.

  ”Den politik som förs i Sverige är, tror jag, för det mesta kontraproduktiv. Den syftar inte till att skapa det slags mentalitet som en gång gjorde Sverige till ett sådant framgångsland.”

  Nej just det! I nuläget importeras lågutbildade människor – i många fall analfabeter – som helt saknar ”det slags mentalitet som en gång gjorde Sverige till ett sådant framgångsland”. Många figurer på ”den goda sidan” hävdar med emfas att vi har råd att låta dessa kravlöst få ta del av samtliga välfärdsfaciliteter som har skapats av generationer arbetande, skattebetalande svenskar.

  Huvuddelen av de ”nyanlända” som kommer in i landet är från början dömda att ”inte ha det de behöver”, och de styrande anser att detta är så gravt orättvist att till och med kösystemet till bostäder luckras upp, tandvård och läkarbesök subventioneras in absurdum och kraven på egen försörjning är minimala. De styrande anammar till fullo Greiders åsikt, har dessutom denna som ledstjärna för sin oansvariga invandringspolitik och detta är förödande.

  Gillad av 1 person

 13. Aha skriver:

  Jag säger samma sak som tidigare Göran Holmström;
  – Visst har du rätt Patrik.

  Alldeles särskilt med sådant som identitetspolitik eller vad det nu kan heta. Där klemas det alldeles förfärligt med de underordnade grupperna (som ska hjälpas att ta makten från den grupp som presterat bäst, ni vet vilken).
  Intet ett krav ställs på de underordnade gruppernas ve och vandel, intet ord om ”flit, sparsamhet, ansvarskänsla, nykterhet, solidaritet och bildningslust. Pliktkänsla är bra också, till exempel plikten att göra sina läxor…”
  Just det där med läxor är intressant; i PK-ismens radda med osannolika företeelser hör att ingen journalist, jag kanske ljuger nu, någonsin har krävt av en förortskids att de bör läsa läxorna och bilda sig, istället för att satsa på att bli fotbollsproffs. Ingen.
  Utan krav lär man heller aldrig lösa segregationen som börjar ta stora proportioner i Sverige.

  Ett annat exempel på oviljan att ställa krav på ”underordnade” grupper är plasten i haven som till delar genereras av fattiga vid Asiens och Afrikas floder. Inga krav ställs. Kan det vara enklare än att samla ihop påsarna för uppeldning? Skäll ut de fattiga som inte tar hand om plastpåsarna, på FN-nivå.

  Ett land är dess värderingar.

  Gillad av 4 personer

 14. Rutger skriver:

  Delar inte till fullo PEs uppfattning om att välfärdssystemets grundläggande syfte alltigenom är att skaffa fler klienter och säkerställa sin egen överlevnad. . Bilden är mer mångfacetterad där tidsaspekten måste vägas in. Ger jag idag 100 kr till en fattig så hjälper det garanterat idag. Bidraget finner således sitt försvar – och PE motargument mot sina teser – men långsiktigt får det välfärdssystemet att expandera och klienterna att bli fler.

  Jag tror att en betydande av välfärdsindustrins expansion kan förklaras av just det kortsiktiga tänkandet. I detta kortsiktiga tänkande finns både personer som nyttjar argumentationen för att öka välfärdssystemets makt, men också många som är uppriktigt besjälade av att hjälpa.

  Som helhet består problemet i en situation där de kortsiktiga effekterna kan ses som positiva och de långsiktiga som negativa, men att de långsiktiga aldrig hamnar under luppen, eller utgör kriterier för beslut. Eller annorlunda uttryckt, välfärdssystemet expanderar genom att beslut baserat på aningslöst kortsiktigt tänkande staplas på varandra.

  Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  Greiderpoesi, är fy och tvi..
  Att få ett rikt utbyte av livets spektrum,
  Är tämligen svårt när man fötts ur samhällets rectum!
  En skräddare vid namn Agust borde stannat vid sin läst.
  Då hade inte Svea Rike varit fattigt och en päst (e).
  Vi hade inte skådat öppna gränser, och skäggiga Afghaner.
  Vi hade istället njutit av att vara stolta släktingar till asar och vaner.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Se där Göran. Du ska inte bara bli författare utan Poet också. Men poesi tjänar man inga pengar på. Man kommer dock in i finrummen och får frottera sig med PK-folket. Men man kan avstå det senare.

   Gillad av 2 personer

 16. Rutger skriver:

  Tillägg från Rutger ; man kan också tänka sig scenariet att hela välfärdskomplexet nyttjar de kortsiktigt positiva effekterna för att få de aningslösa väljarnas acceptans. Hursomhelst är analysen densamma, att kortsiktiga beslut staplas på varandra. Skillnaden är bara att nu är det väljare som står för det kortfattade tänkandet.

  Gilla

 17. A skriver:

  Nej P.E, detta är inte bra. Nu tänker jag att du är socialist innerst inne iallafall. 🙂 Materialist. Felet som jag ser det är att du lägger ett värde i fattigdom och rikedom. Det är helt fel fokus, från ovan. Att ”rätta till” är själva stölden. Lösningen är istället att människan tar ANSVAR för sina egna handlingar, alltså ges möjlighet att se orsak och verkan. Lev som mer fattig om du vill det eller mindre fattig om du vill det, ansvaret är det väsentliga, sanningen om ansvaret. Det är helt okej att inte ta ansvar, om man är ärlig och tar konsekvensen av det. Allt annat är stöld.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 18. Stefan Sewall skriver:

  ”Hjälp till självhjälp” var parollen för u-hjälp till fattiga länder.
  Man vill ge vissa resurser och möjligheter för fattiga länder att själva skapa bättre förhållanden.
  Man hjälper till med borrutrustning och tekniker så att brunnar kan borras för bevattning så att de kan komma i gång att bevattna och odla. Men det är de fattiga invånarna som själva får jobba för sin sådd och skörd.
  I det egna landet har vi redan gett förutsättningarna för de ekonomiskt svaga genom att erbjuda gratis skolor och högre utbildning och erbjuda en arbetsmarknad som tar emot alla som kan och vill jobba, oavsett klass-status eller efternamn. Vi har haft bostäder och bostadsbidrag som luspanka människor kan erbjudas, där de kan bo. VI har socialbidrag så att alla kan ha varma kläder och mat. Vem som helst som vill kan utbilda sig och skaffa yrke och karriär utgående från det. Inget barn från fattig familj stoppas om han jobbar och strävar och gör sitt bästa i skolan.

  Den politiken har varit sossarnas sedan 30-talet och är nu allas politik. Inte heller moderater eller KD eller SD vill ändra dessa grundförutsättningar för de fattigaste i landet. Inget parti är högerextremt nog att vilja ta bort möjligheterna för fattiga att ta sig upp ur fattigdom. Det finns inga högerextremister i Sverige som skulle vilja tillbaka till 1850, då fattiga bara fick dö i rännstenen helt utan rättighet och mänsklig värdighet och utan nåd. Nu vill alla partier ge hjälp till självhjälp. Men som de SIDA-hjälpta u-länderna måste de fattiga jobba själva när de fått hjälp med grundförutsättningarna för att komma igång. Om de inte gör det – ska vi då komma hem till dem och stoppa skedar i munnen på dem? Matkuponger delas ut för fattiga barns skull i USA, då socialbidragen annars går till droger. Vad gör man när matkupongerna byts mot knark? Den frågan gillar inte kommunister.

  Gillad av 3 personer

 19. Jan Molin skriver:

  Att inte göra som Patrik beskriver, dvs anstränga sig och vara envis, är väl just vad sosseri utmynnar i sedan länge. Samhället är orättvist och varför ska jag behöva skola och sköta mig genom att under uppväxten läsa läxor mm, när det finns så mycket annat att roa sig med.
  Men, det är dagens sosseri!
  Gårdagens, när jag växte upp, var inte så. Åtminstone inte i Sandviken, ett brukssamhälle som alltid styrts av Socialdemokraterna, en mycket stor del av innevånarna var arbetare i jernverket, idag Sandvik AB, och röstade rött. Jag gick 6 år i folkskolan i en helt igenom arbetarklass och med i huvudsak skötsamma barn. Endast jag och en flicka sökte och kom in på läroverket, då 4-årigt. Där inympades vi verkligen med kunskaper! Vad jag vet från en klassfest efter 25 år efter 6an gick det bra för alla dessa arbetarungar.
  Jag tror att Sandvikens dåvarande Socialdemokrater styrde bra och visste att utbildning är viktigt både för individen och samhället. De kanske kämpade mot sosseriets enhetsskola. Men detta gick ju inte. En av mina bröder gick i klassen under, men vid hans inträde i realskolan 1957 hade man övergått till 3-årig linje, alltså en förberedelse för den nioåriga enhetsskolan. Så i ett enda hugg skar man bort 25% av lärostoffet!

  Gillad av 1 person

 20. Värdegrunder och tankegrodor skriver:

  Det brukar sägas att framtidens krig vilar på gårdagens erfarenheter. Att man ligger steget efter. De samhällsproblem som nu tornar upp sig är av annan karaktär och kaliber än förr. Vi har endast marginella erfarenheter av etniskt/kulturella konflikter. Den kultur/etniska dimensionen är av annan sort än den socioekonomiska. Och det kommer att påverka samhällsutvecklingen på ofta oväntade vis. Redan nu tassar vi ängsligt runt religion X. Nu måste vi också förhålla oss till Västafrikansk voodoo. Små vindilar av mer nytt. Somaliska samhällen påverkar även judisk omskärelse – och nu definieras även den som ett problem. Något svensken tidigare aldrig bekymrat sig över. Men som problematiseras av bara farten – bara för att vi fått in en stor kontingent somaliska kvinnor – med en mer grav form kvinnlig omskärelse. Migrationens bowlingklot slår vilt och hämningslöst och käglorna flyger. Och i det politiskt korrekta Sverige skall naturligtvis alla behandlas lika. Och då dras även det judiska med i lavinen. Somaliska traditioner likställs med gammal judiskt försynthet. All etnisk/kulturell mångfald vilar ytterst på olikheter. Detta utgör ett fundament för multikulturalismen. Att värdegrunder då skiljer sig åt. Men de politiskt korrekta tycks inte inse detta enkla faktum – nu när de äntligen fått som de vill. För all värdegrundstalibanism går emot detta faktum. Den ensidiga socioekonomisk modellen har fått en värdig konkurrent – i den kultur/etniska dimensionen. Immun mot all utjämningspolitik. De politiskt korrekta har därmed dragit ned byxorna på sig själva – utan att de tycks ha förstått det. De fåfänga försöken att samlas runt en enda värdegrund har alltid stått i motsatsställning till det multikulturella samhällsbygget. Nu avslöjar verkligheten det per automatik. Dagligen.

  Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   @Värdegrunder…
   -Du har helt rätt. Hur i hela friden kan Annie Avlövad vilja bråka med den lilla minoriteten samhällsbyggande genomciviliserade judar som ju funnits här mycket länge utan att störa, förutom förstås i fallet med DN:s redaktion och inom kriminologin där någon enstaka utmärkt sig negativt.
   Ofattbart att jämföra deras tradition med andra handikappande och stympande kvinnoövergrepp i kvinnoförtrycksbranschen.

   Gillad av 3 personer

   • Mr K skriver:

    Lyssnade just på detta, varför är det bara judarna man talar om, inte kultur x? Jag gissar att vi är utsatta för pace and lead där judarna som varit en obemärkt integrerad del av Sverige länge får agera murbräcka för kultur x, för om judarna får behålla sina sedvänjor (vilket jag anser att de har rätt till) varför då inte också kultur x om andra ting än omskärelse?

    Gillad av 3 personer

   • Margareta skriver:

    Varför i hela fridens namn yrade Annie L. i dagens lördagsintervju bara om judarna och deras tradition av omskärelse på organen på små gossebarn? Hon nämnde inte den mångdubbelt större och flerhuvade (shia och sunni) elefantmedusan i rummet utan tassade snällt runtom. Varför? Vågade hon inte med tanke på partimedlemmar? Att sedan lyssna på hennes krumbukter i svaren till intervjuande journalist var också ett (o)roande skådespel.

    Gillad av 2 personer

 21. gmiksche skriver:

  5 oktober, 2019 kl. 09:23

  @>MrK. Då har du totalt missförstått Patrik. Vad gäller att alla partier styrs av folk från ungdomsförbunden har du hel. SD är härvid ett undantag. Som bara för något år sedan gjorde sig av med sitt ungdomsförbund för att dess ledning blev för stor i truten. Ett klokt och djärvt beslut, i synnerhet när alla andra partier har gjort det till axiom att tonåringar ska strykas medhårs.

  Gillad av 1 person

  • Mr K skriver:

   Jaha, på vilket sätt? Självklart förstår Patrik att det inte bara handlar om ekonomi men det är hans fokus uppfattar jag.

   Jo möjligen djärvt, men jag föredrar Afs politik. Åkesson och de andra är väl till stor del yrkespolitiker och se sedvanliga lärarna.

   Gilla

 22. Östanskog skriver:

  Som litteraturvetare beundrar jag herr Engellaus mod att våga till okända terränger: diktanalys. Lika mycket beundar jag retro-soc.demokraten Göran Greider med en kanadensisk skogshuggar-look, den första och sista Dylan-fan och dessutom en lysande tolkare av finskättlingen Dan Anderssons dikter.

  Gilla

 23. Jari Norvanto skriver:

  ”En speciell sorts plikt som särskilt bör främjas är ambitionen att stå på egna ben och framför allt att inte ligga det allmänna, det vill säga sin nästa, till last. Det är bra för det samhälleliga välståndet om det anses skämmigt att ta emot offentliga bidrag.”

  ”skämmigt”… *facepalm* Det heter faktiskt skamligt, på svenska. Fredrik inskärpte ju detta redan för flera dagar sen i ett annat ämne. Denna ohörsamhet är hånigare än pinsam. Skämskudden tack. *cringe*

  Gillad av 3 personer

 24. Lasse Forss skriver:

  I samtliga länder med socialistisk ekonomi svälter man. ”Medborgarna har inte vad de behöver”, för att citera Göran Grejder. Och vad gör han för att hjälpa sina socialistiska vänner? Jo, han (tillsammans med Åsa Lindeborg) ger ut en pekoralbok.

  Gilla

 25. olle reimers skriver:

  Det finns två aspekter som gärna kommer på undantag då de här frågorna diskuteras.

  Den ena är att det gynnar hela laget om man låter de största talangerna utvecklas till sin fulla potential: ”trickle-down” kallades det av Ronald Reagan byggt på Milton Friedman.

  Den andra är vad jag skulle vilja kalla ”decentraliseringseffekten”. Med det menar jag att det är bättre att samhället består av tusen rika och hundratusen mindre rika än att det är en som kontrollerar alltihopa. Givetvis finns det bland de rika i ett kapitalistiskt samhälle ett antal som använt skumma metoder för att komma dithän men det är ändå bättre än att makten centraliseras till en regering som påstår sig vilja allas väl.

  Gillad av 3 personer

 26. Jaxel skriver:

  Man kan se det så här. Det materiella välstånd som skapas i dagens samhälle kommer till genom en intrikat samverkan mellan de flesta individerna i arbetsför ålder.

  Vad är det som säger att marknadens fördelning av detta välstånd är rättvis i gudomlig/filosofisk mening.

  Gilla

 27. Sixten Johansson skriver:

  Vilken sorts greidersk utjämning kan göra missnöjda människor varaktigt nöjda? Vilken fattigdom eller rikedom har visat sig skapa harmoniska människor, som utvecklar sina egna inneboende resurser maximalt och tillsammans dessutom bygger det bästa möjliga samhället?

  Vilken rikedom eller fattigdom gjorde moderater och socialdemokrater så enastående omdömesgilla och ansvarsfulla? Vad alstrade så mycket omdöme, ansvarskänsla och moral? Vilken politik eller ekonomi hamrade fram deras eminenta egenskaper? I den svenska experimentverkstaden kan vi väl räkna ut framgångsreceptets rätta doser av pengar och politik?

  Själv kan jag inte se något orsakssamband alls. Jag ser miljoner infantilt tänkande och handlande vuxenbarn, som inte har någon livserfarenhet av värde att föra vidare till sina barn. Hela denna överåriga skock babbelianer, som t o m ser upp till en 16-åring, kan ju själv på sin höjd ha en 15-årings mognadsnivå. Sverige har bevisligen haft en dagisriksdag och dagisregering de senaste fem åren, men vuxenbarn kan inte efterfråga något mognare. En befolkning som varken kan fostra sina egna eller andras barn och inte kan ta in verkligheten har blivit livsoduglig. Så är det bara. Då kvittar både politiken och alla nollorna på löne- och förmögenhetskontona enligt det aktuella pyramidspelets poängsystem. Alla dessa miljoner låtsasmänniskor fortsätter att leva sitt missnöjda låtsasliv, så länge de lokala låtsasreglerna tillåter en egen liten låtsasbubbla att gnugga och trösta sig i.

  Gillad av 5 personer

 28. Lars Bernhoff skriver:

  Man måste acceptera att all rikedom kan inte distribueras lika. Det beror på att de som är kreativa och är viktigast för samhällets utveckling drivs av att vilja få det bättre utan att vilja att någon får det sämre troligtvis bättre ju mer välstånd och ekonomiska värden som skapas.
  Adam Smith införde begreppet den osynliga handen som uttryck för det ekonomiska utveckling som uppstod på grund av konkurrens och en ekonomi utan många legala hinder. Stora pengar kunde hamna hos despoter eller hos förtryckare varför den synliga handen skulle sätta kloka regler och uppmuntra bra utveckling.
  Det fungerade i Sverige under 50-60 år någorlunda bra. Sedan kom politiker till makten som trodde att lösningen är att hitta på ständigt nya omfördelningsmetoder från de rikare till de fattigare. Detta skedde genom att bortse från grundläggande mänskliga värderingar. Om jag tex jobbar mer än andra, utbildar mig mer än andra, och utsätter mig för risken att som tex entreprenör förlora det jag satsat, så klart jag vill få mer över än de som inte gjorde samma satsning.

  Greider och många överdrivna socialister anser sig ha rätt till andras pengar av rättviseskäl. Det är ett feltänk. Den synliga statliga handen ska få direktiv från kloka och mogna politiker. När så inte är fallet så blir det inte en sund balans mellan kreativa och skapande krafter kontra de hämmande som anser sig kämpa för rättvisa i ett nollsummespel. Verkligheten är dynamisk, dvs om någon skapar förbättrad ekonomi för sig själv kan ofta många andra också få det bättre. Även kallat välståndsutveckling.

  Slutsatsen är att den (för Patrik) alltid närvarande välfärdsindustriella komplexet numera kväver mer än det släpper fram för samhället positiva krafter. Dess önskemål om mer resurser är omättligt. Patrik har alltför rätt även här.

  Gillad av 2 personer

  • södermalmsrealisten skriver:

   ”Man måste acceptera att all rikedom kan inte distribueras lika…..de som är kreativa och är viktigast för samhällets utveckling drivs av att vilja få det bättre utan att vilja att någon får det sämre troligtvis bättre ju mer välstånd och ekonomiska värden som skapas.”
   Fattar inte ett skit. Hur som så här ser den kaxige arbetaren ut

   Gilla

 29. phnordin skriver:

  Visst är det mycket mera positivt ur alla synpunkter att hjälpa till självhjälp i stället för att hjälpa genom understöd. Det senare är degraderande för den som får och skapar ofta en känsla av att vilja slå den hand som ger. Hjälp är bra för den som drabbats av otur och behöver en nystart.

  Gilla

 30. MartinA skriver:

  ”rimlig överlevnad”
  Definition tack.

  ”livets nödtorft”
  Definition tack.

  Vad är PEs grundpremisser? Vad är PEs ingångsvärden? Vad är PEs ankare? Vad är PEs intellektuella nav? Vad är det som ej skiftar i PEs perspektiv. Jag hittar inget järnspett ner in i verklighetens lekamen. För mig är det evolutionsteorin och livets mandat. Var är PEs järnspett? Vad är det i PEs perspektiv som ej flyter?

  För Myrdal var det marxistisk teori. Han var benhård i det. Marxistisk teori är vansinnig. Men i och med att Myrdal var helt trogen Marxistisk teori var det en man som kunde förstås. Som det gick att samtala med. Därför att han ärligen planterade sina fötter där de stod och ärligen och manbarligen försvarade var de stod. Så var står PEs fötter? Var står han? Vad försvarar han? Vad är det som inte flyter för PE? Var har han planterat sitt järnspett.

  Jag har satt mitt där det sitter. Alla kan förstå det. Alla kan angripa min position. Därför att den är tydlig. Jag uppmanar andra att göra SIN position tydlig. Och därmed angripbar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.