Mohamed Omar: Frankrikes första kvinnliga imam?

Mohamed Omar

I gammelmedia gör man en stor sak över att Frankrike har en kvinnlig imam. Hon kallas Frankrikes första kvinnliga imam.

Det stämmer dock inte, kvinnliga imamer har alltid funnits, och helt säkert även i Frankrike. Profetens barnhustru Aisha som alltid brukar nämnas av dem som kallar Muhammed pedofil, räknas faktiskt inom sunnitisk islam som en stor lärd. Shiamuslimerna avskyr henne, men det är en annan historia.

Det som gör de här nya kvinnliga imamerna i väst speciella – Kahina är inte den enda – är att de leder både män och kvinnor i bön. Tidigare har kvinnliga imamer, förutom att undervisa, bara lett andra kvinnor i bön.

SVT läser jag det här:

Frankrikes första officiella kvinnliga imam, Kahina Bahloul, bär inte slöja och säger att hon inte finner stöd i koranen för att det skulle vara en kvinnas plikt. Hon tillhör en ny rörelse inom islam som utmanar de traditionella tolkningarna.

– Det är utmanande och får marken att gunga under den här auktoritetens fötter, säger Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi.

Kahina Bahloul har studerat islamologi vid École pratique des Hautes Études i Paris och är den första kvinnan i Frankrike att officiellt få titeln imam.

Hon finner inte stöd för slöja i Koranen? Så alla muslimska kvinnor runtom i världen som täcker sitt hår – och har gjort det i 1500 år – har inte begripit Koranen?

Om det är Gud som uppenbarat Koranen för att, som det står, gör sin vilja klar och tydlig, så har han misslyckats kapitalt. Om det är som Kahina påstår, är Gud en dålig författare. Inte ens Muhammed, den man han utvalt till sin profet, förstod vad han ville, eftersom Muhammeds hustrur täckte sitt hår. Kahina säger alltså att både Muhammed, och hans hustrur, och alla de tidiga muslimska kvinnorna runt Muhammed, inte förstod islam lika bra som hon.

Koranen påbjuder visst muslimska kvinnor att täcka sitt hår. Här ett stycke ur kapitel 24, vers 31, i svensk översättning av Knut Bernström:

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag.

I noterna, not 37, förklaras att vad som ska täckas är allt förutom ansikte och händer. Detta är dock omtvistat då många sunnitiska lärda, både förr och nu, menar att även ansiktet måste täckas.

Man kan också läs vers 59 i Koranens 33:e kapitel:

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade.

Det arabiska ordet som här har översatts till ”ytterplagg” är jalabiib, plural för jilbaab. Islamiska lärde har förklarat att jilbaab är ett klädesplagg som täcker hela kroppen, även ansiktet.

“Jag anser att slöjan inte är en religiös skyldighet. Jag har studerat texterna noggrant och jag menar att den koranska texten inte tvingar kvinnan att dölja håret”, säger hon i en intervju i den franska tv-kanalen BFM.

Har hon studerat texterna noggrannare än Muhammed? Enligt muslimsk tro var det ju han som mottog Koranen från början. Han ska ha blivit utvald för sina egenskaper. Men Gud valde kanske fel man, eftersom Muhammed inte fattade vad det var han tog emot från himlen. Aisha, Muhammeds hustru och en av islams stora lärda kvinnor, en imam alltså, täckte sitt hår.

Islam bygger inte bara på Koranen. Det finns hadither också, berättelser om vad Muhammed sagt och gjort. Där framgår det med all önskvärd tydlighet att den fria kvinnan ska täcka sitt hår. Slavinnor får gå barbröstade. Haditherna är oerhört viktiga, till exempel står det i Koranen att man måste be, men inte hur. Instruktionerna finns i haditherna.

Jag tycker det är uppenbart att Kahinas idé om att kasta slöjan kommer från väst, inte från Koranen eller någon annan islamisk text. Det är en modern idé som hon fått från väst och som hon nu vill införa islam. Det blir inte lätt. För de troende vill inte riskera sin salighet. De kommer hellre att hålla sig vid rimliga och pålitliga tolkningar än att kasta sig ut i det okända. Muslimer är inte så korkade att de bara följer vem som helst för att han eller hon kallar sig imam.

Min gissning är att Kahina har fler anhängare bland icke-muslimska västerlänningar på universitet och mediehus än ute i moskéerna. Man kan tolka saker hur man vill. Bara fantasin sätter gränserna. Men vissa tolkningar är rimligare än andra. Vissa tolkningar står på en stadigare grund. Vissa har haft större betydelse än andra. En tolkning är därför inte lika värd som en annan. Det går liksom inte att bara säga att inom islam har vi två åsikter, en som säger att kvinnor måste täcka sitt hår och en annan som säger att de inte behöver göra det. För att inte vilseleda måste man också förklara att den första åsikten är den som är starkast stöd i texterna och som flest muslimer håller sig till både nu och historiskt.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie)