Patrik Engellau: Var är kapitalet?

Patrik Engellau

För hundra år sedan styrdes Sverige liksom andra kapitalistiska länder, om man får tro tidevarvets anhängare av Marx och Lenin, av kapitalistklassen. Det finns mycket som talar för det synsättet. Ett intressant indicium är att staten fram till första världskriget hölls på svältkost (dock tydligen inte tillräckligt eftersom staterna hade råd att snart ge sig in i mänsklighetens största masslakt).

Den svenska statens andel av BNP låg kring åtta procent (mot 45 procent idag). Med de marxistiska glasögonen är detta lätt att förklara. Om staten skulle ha mer pengar så hade det blivit nödvändigt att de som hade pengar till övers, alltså kapitalistklassen, fick betala högre skatter. Men eftersom det var kapitalisterna som kontrollerade staten så gick de inte med på det. Vilket skulle bevisas.

Så fort demokratin slagit igenom höjdes marginalskatterna brutalt eftersom kapitalisterna förlorat en hel del av sin makt.

Men även den som inte är marxistleninist kan inte undgå att notera kapitalets förändrade inflytande över tiden. Den som inte är marxistleninist använder förresten inte begreppet ”kapitalet” eftersom det är socialisternas benämning. Kapitalet självt har kallat sig för ”arbetsgivarna” eller ”företagarna” eller något annat som tydligare än det socialistiska ordet framhåller kapitalets välgörande inverkan på samhället inklusive arbetarna (som ju ”får” arbete av ”arbetsgivarna”; även om jag själv är en stark anhängare av kapitalismen kan jag inte annat än le åt den självförhärligande benämningen från arbetsköparnas sida).

Fortfarande för bara några decennier sedan var arbetsgivarna en dominerande maktfaktor i Sverige. Organisationen Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, som bildats år 1902 just för att rida spärr mot motståndarnas idéer om allmän och lika rösträtt, hade en dov och mäktig stämma och identifierades alldeles korrekt av socialisterna som deras huvudfiende. SAF hade symboliskt sitt kontor vid Blasieholmens strand mitt emot Kungliga Slottet.

Även om kapitalisterna efter rösträttsreformerna hade förlorat en hel del av sin makt skojade man inte med de stora företagens ägare och direktörer och den organisation som representerade den samlade privatägda produktionsapparaten i Sverige.

Albert O. Hirschman var en av de många begåvade tyska judar som flydde till USA undan nazismen och bidrog till att skapa den akademiska överlägsenhet som fortfarande kännetecknar amerikanska universitet. Han är mest känd för den enkla observationen att människor kan reagera på tre sätt inför händelser, särskilt motgångar, i tillvaron, nämligen med acceptans, tystnad och lojalitet (”loyalty”), med höjda röster och protester (”voice”) och slutligen undandragande eller flykt (”exit”). Jag tycker att denna uppdelning av det möjliga reaktionspanoramat är briljant och har aldrig ens övervägt att hitta på något bättre.

Hotet om allmän rösträtt ingöt handlingskraft och beslutsamhet hos Sveriges samlade företagare. De bildade SAF för att göra motstånd. Hirschman hade kallat reaktionen för ”voice”. Kapitalisterna höjde rösten till protest mot en utveckling som de inte gillade.

Troligen var denna protest till nytta för Sverige. Demokrati är som bekant den bästa av alla dåliga samhällsordningar men utan någon kraft som balanserar de folkvalda församlingarnas överlägsna makt – till försvar för de medborgerliga rättigheterna, till exempel äganderätten, näringsfriheten och yttrandefriheten, som ju existerar just för att lägga band på den oinskränkta politikermakten – så kan demokratin gå över styr och förvandlas till en sorts despoti.

(Får jag påminna om – och inskärpa – att det vi kallar demokrati egentligen är tänkt som en kombination av två balanserande och motsatta krafter: å ena sidan de medborgerliga rättigheterna, å den andra rösträtten. Den amerikanska grundlagen bryr sig nästan bara om de förra medan den svenska regeringsformen i stort sett bara handlar om den senare.)

Under de senaste årtiondena har de svenska arbetsgivarna praktiskt taget lagt ned rösten. År 2001 upphörde organisationen SAF att existera genom ett sammangående med det mer slätkammade Sveriges Industriförbund varigenom den nya organisationen Svenskt Näringsliv kom att uppstå. Detta fick stor och, enligt min mening, otillräckligt uppmärksammad betydelse för det svenska samhällsklimatet. SAF var mot slutet den enda starka kraft som stod emot politikerväldets tilltagande ambition att oinskränkt kolonisera det civila samhället inte minst genom sina försök att styra tänkandet i nationen.

Ordföranden i Svenskt Näringsliv, Leif Östling, ställde frågan vad han egentligen får för pengarna han betalar i skatt. På SAF-tiden var det en självklar och ofta ställd fråga. SAF uppmuntrade medborgarna att ställa just den frågan eftersom den frågan är eller borde vara en självklar fråga för varje skattebetalare. Men när Östling ställde frågan gick en rysning genom nationen som om det begåtts majestätsbrott och Östling fick sparken från sitt ordförandeskap.

Vad hade hänt? Jag tror de uppmärksammat Hirschmans tankar och valt att byta strategi. Två byten har inträffat tror jag.

Sedan nittiotalets början har ett stort antal företag blivit medproducenter inom välfärden till exempel i egenskap av privata vårdcentraler och anordnare av äldreomsorg och utbildning. (Jag är inte oskyldig till detta eftersom jag medan det pågick livligt hejade på utan att riktigt begripa konsekvenserna.) Dessa företag är rädda att bita den hand som föder dem, alltså stat och kommun. De har bytt från ”voice” till ”loyalty”.

En annan grupp företag har bestämt sig för att sluta bråka i Sverige om förhållandena i Sverige, där ändå ingen bryr sig om vad de har att säga för att i stället vända Sverige ryggen och globaliserar sig så mycket det går. De har valt ”exit” i stället för ”voice”.

62 reaktioner på ”Patrik Engellau: Var är kapitalet?

 1. Fr. Östman skriver:

  ”arbetarna […] ‘får’ arbete av ‘arbetsgivarna’; även om jag själv är en stark anhängare av kapitalismen kan jag inte annat än le åt den självförhärligande benämningen från arbetsköparnas sida” — Men då kan du ju skratta rakt ut åt att ”arbetstagarna” måste få heta ”arbetssäljare”! I många fall sålde de sina kroppar! Vad kallar vi det!

  Vi skall inte utesluta att det var i omsorg om arbetshororna som entreprenörerna och världsförbättrarna kallade dem ”arbetstagare”.

  Din dödskultsromantik är vidrig! Ingen kan vara en stark anhängare av ”kapitalismen” utom en socialist, eftersom det är ett socialistiskt påhitt, en feberfantasi.

  Gillad av 1 person

   • karlgunnareriksson skriver:

    ” Var är kapitalet ” , är rubriken . Antalet miljardärer blir fler här i Sverige. Nivån är nu 191 personer som är miljardärer . Av dessa är ett X antal även uppe i nivån dollarmiljardärer. Nu har vi ett svar på frågan : ” Var är kapitalet ? ” //. Frågan därefter bör vara : gör detta ansamlade kapital nytta i form av investeringar i produktion ? Eller ansamlas det bara ?
    Någon som vet ?

    Gillad av 2 personer

   • Mv skriver:

    Ver du hur skrymmande 1 miljard är? Du tror att de har dem i madrassen? Sedan blir ju slutsatsen och? Får du lust att stjäla lite? Du behöver inte handla H&M

    Gillad av 2 personer

  • Gunnar Karlén skriver:

   Östman, vilka socialister kan du räkna upp som är anhängare av kapitalism? I varje fall förr definierade Svenska Akademiens Ordlista kapitalism som ”penningvälde”. Det är uppenbart att du har helt fel. Om ordet är ett socialistiskt påhitt gör ingen skillnad. Skulle vi ha det bättre utan kapitalism? Och vad skulle vi ha då?

   För övrigt går det att starkt ifrågasätta det lämpliga i att beskriva bra texter på DGS som vidrig dödskultsromantik.

   Gilla

 2. Fr. Östman skriver:

  ”Demokrati är som bekant den bästa av alla dåliga samhällsordningar” — Demokrati är ingen samhällsordning. Demokrati är en dissocierad abstraktion, som är gemensam för en hel räcka av olika samhällsordningar med delvis helt motstridig och ömsesidigt uteslutande uppbyggnad.

  Den bästa av alla dåliga samhällsordningar som vi hittills har hittat på och kunnat observera är den försocialistiska västliga kristna samhällsordningen, som erbjöd den enskilde större frihet och möjlighet än dagens förment demokratiska gör.

  Gillad av 2 personer

  • Trikarn skriver:

   Democracy works (entre nous) —
   When a knowing intelligent few
   Tell the people: “You rule!”
   And each plebian fool
   Says: “Right, Guv’nor, what must we do?”
   — W. Stewart

   Gillad av 4 personer

 3. miketheviking skriver:

  Du har nog rätt i det mesta Patrik.
  Kapitalet som är en del av makteliten och politikerväldet har bildat en tyst allians där båda parter agerar som mungo och kobra. De äter hellre råttorna…
  Sist politikerväldet försökte ta över kapitalet (löntagarfonder) så slutade det med en blodpöl utanför Dekorima på Sveavägen.

  Vi råttor springer i våra arbetsburar och drar in pengar till båda sidor. Och de högre upp i näringskedjan vill inte ha någon annan ordning då politikerväldet vill styra allt springande och där kapitalet faktiskt drar in stålar på råttornas ”fria val” att välja bur att springa i.

  Om råttorna organiserar sig och ifrågasätter tingens ordning så drar båda krafterna igång motåtgärder. För hur skulle det se ut om råttorna sprang i bur max 30 tim i veckan och fick behålla minst 75% av maten (oavsett om intjänad mat skulle minska pga av mindre burspringande)?

  De burspringande råttorna har ju lärt sig en del under årens lopp och för att de inte ska få för sig något tar man även in råttot från utlandet. Råttor som är hungriga och mer förslagna i burspringandet.

  Så kapitalet är idag ett sammansmält fenomen med politikervälde och maktelit i gemensam kamp mot oss råttor.

  Gillad av 5 personer

 4. pllay skriver:

  Kapitalet har gått samman med statsmakten, staten sköter, med hjälp av lag och kronofogde, indrivning av betalningsmedel som staten sedan betalar ut till näringslivet.
  Näringslivet är beroende av ett gott förhållande till kunden, staten är kunden.
  Sverige är nu återigen en fascistisk stat, men denna gång utan att resurserna delas med nettoskattebetalarna.
  Dessa behövs inte längre i triangeln politiken, folket, näringslivet.
  De sju partierna har gått samman till ett parti med nyanser, valsystemet gör det omöjligt att rösta bort dåliga politiker så länge partierna håller fast vid varandra i sitt oligopol.
  Kyrkan har ersatts av MSM i funktionen att trösta och styra folkets åsikter.
  Den kristna moralen ersatt av den socialistiska avundsjukan.
  Ett nytt Sverige, samma som förut i funktionen men nu med folket helt bortkopplat från makten.
  Demokratin i Sverige blev inget mer än en parentes.

  Gillad av 13 personer

   • ludviggeorgiev skriver:

    På ett sätt är det värre jämfört med DDR: visserligen saknade folket där åsiktsfrihet men de var åtminstone säkra i sina hem liksom på gator, torg och varuhus. Det fanns inte några parallella samhällen eller förortskalifat.

    Gillad av 10 personer

  • A skriver:

   Bra Pllay, Det som gör detta möjligt är folkets enorma tröghet i att omvärdera sin insocialiserade uppfattning om verkligheten. De inser inte att denna var en lögn från början och att makten dessutom muterat utanpå det. De är totalt bortkollrade och föder sin egen bane. De vill så gärna tro på orden, om bara..

   Mvh A

   Gillad av 7 personer

 5. svenne skriver:

  ”För hundra år sedan styrdes Sverige liksom andra kapitalistiska länder, om man får tro tidevarvets anhängare av Marx och Lenin, av kapitalistklassen.”

  Kapitalism och socialism är ju två ideologier som är någorlunda väldefinierade. Kapitalismen bevakade företagarnas intressen och socialismen påstås bevaka arbetarnas, och striden handlade om företeelser inom landets gränser och skiljelinjerna var klart urskiljbara.

  Hur skall man benämna den ideologi som nu är rådande hos de styrande då det handlar om att ge bort det välstånd som under många år gemensamt har skapats av företagare och arbetare. Gåvomottagarna är utifrån kommande människor som inte tidigare har bidragit, inte bidrar i nuläget och inte i framtiden kommer att bidra till något till något överhuvudtaget.

  Lönsamheten hos de företag som ingår i det välfärdsindustriella komplexet – och anammar den rådande ordningen – är mycket god och de som, via skatten, betalar för denna cirkus är seriösa företag som skapar ett mervärde utanför komplexet och den hårt arbetande medelsvensson.

  Det finns ju olika förslag till denna nya ideologi som varav ”dumsnällhet” är ett exempel, men det är tydligt att både företagare och representanter för arbetarna har bidragit till att luckra upp de klassiska skiljelinjerna och skapat en odefinierbar sörjig ideologi som ingen egentligen begriper.

  Gillad av 1 person

  • Fr. Östman skriver:

   Kapitalismen är ingen ideologi, inte ens Marx kallar det ideologi, och den har ingenting med några ”intressen” (Knyppling? Ridning?) hos ”företagare” att göra. Kapitalismen är en del av den falska världsbild som marxismen grundas på. Inget annat.

   Gillad av 1 person

 6. JL skriver:

  ”De har valt ”exit” i stället för ”voice”.”

  Det ena utesluter inte den andra.

  Jag, och många med mig, bor numera utomlands.

  Vi har fortfarande viss kontakt med moderlandet och vädrar våra åsikter. Inte det mest aktiva motståndet kanske, men alltid är det något.

  Jag TROR att tipping point är passerad, men det KAN gå att vända.

  En rejäl svensk krasch, med efterföljande sjukdomsinsikt, är dock ett MÅSTE för att detta ska ske.

  Ett TOTALT byte i den politiska toppen, expatrierande av kriminella och parasiter, halverad statsapparat, strypta bidrag, sänkta skatter etc.

  Det kan ske, men min gissning är att det blir en fortsatt långsam resa ner mot ”Cold semi-shithole, semi-Communist and polarized semi-islamic country”.

  Gillad av 6 personer

   • Humvee40 skriver:

    Du hade kanske kunnat vara en ledare för alla de tysta, alla hantverkare osv, likt de som demonstrerar för Tommy Robinson. Vi har bara massa sillmjölken eller kvinnor som talar. Ett hantverkaruppror?

    Gillad av 4 personer

   • JL skriver:

    Göran, ja, det kanske är det som krävs.

    Med parasiter avser jag dock inte bara politikerväldet. Även svenskar och invandrare som inte bidrar, trots att de kan är inkluderade.

    Kommer aldrig glömma när jag erbjöd ett flexibelt jobb från hemmet till en arbetslös.

    Först blev svaret ett ja. Någon dag senare fick jag beskedet att hon tackat nej. Svaret var iaf ärligt:

    ”Nettoeffekten för mig blir för liten eftersom jag förlorar en stor del av mina bidrag”

    Inse vilket sjukt j..la samhälle vi lever i med sådana incitamentsmodeller.

    Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Den teorin, åtminstone när den beskriver individers beteende inom vissa organisationer/företag, brukar ha en något annorlunda ordning:

   protest -> tystnad -> flykt

   Gilla

 7. A skriver:

  I ett litet litet allt mer socialistiskt land långt upp i norr P.E. Vi går nu exakt på den väg som socialism alltid gör och slutet blir också detsamma. Den så kallade nyliberalismen är innesluten i detta system och saknar betydelse då allt går via staten i allafall. Däremot har det betydelse i form av illusion för de som inte kan se helheten. Det som folket inte kan föresälla sig kunna hända är exakt det som kommer att hända. Det är självuppfyllande.

  Mvh A

  Gillad av 10 personer

  • karlgunnareriksson skriver:

   Arbetsköpare är väl den rätta benämningen på en företagare som anställer folk. Ordet arbetsgivare kan naturligtvis också användas , men vid rationaliseringar ( oftast pga av avancerad ny teknik ) upphör den givande egenskapen . Anställda sparkas ut i arbetslöshet.

   Gillad av 1 person

 8. Humvee42 skriver:

  Detta gäller ju inte bara de företag som på ett direkt sätt är beroende av det bidragsindustriella komplexet (ursäkta Patrik men din version är vänsterspråk) utan nästan alla företag. Dels så är många indirekt beroende av komplexet, IKEAs och H&Ms kunder betalar idag ofta med skattepengar, deras omsättning hade fallit enormt utan bidragstagarna. När man som skattebetalare köper 5 strumpor så gör endast denna effekt att man betalar för 7 par. När man köper en stol på IKEA så betalar man för det personen framför handlar, jag brukar säga varsågod.

  Gillad av 3 personer

  • Redaktionen skriver:

   Jag föredrar uttrycket ”det välfärdsindustriella komplexet” därför att det omfattar så mycket mer än bidragen. Stora grupper PK-ister jobbar inom staten utan att syssla med bidrag, universitet-, skol- och myndighetsvärlden till exempel.

   Patrik

   Gillad av 1 person

   • HumveeX skriver:

    Jo, problemet är att ordet är konstruerat för att ge positiva associationer. Så för propagandaändamål så är det inte så bra.

    Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Patrik
    Om du enbart tänker bidrag till enskilda och organisationer, javisst, men nog sysslar staten med bidrag, styr och ställer med hjälp av statsbidrag, inom utbildningssektorn, till sjukvården, till vägar osv. Och hur definierar man skillnaden mot anslag? Är det välfärdsindustriella komplexet ett bättre begrepp för att ringa in dem som inte är direkta nettoskattebetalare, än det bidragsindustriella komplexet?
    Mycket av de samlade statsutgifterna går till ”administration” och förstås migrationsindustrin. Jag räknar inte det som välfärd. Skola, vård och omsorg, det folk tänker som välfärd, får väl sammanlagt ca 17% av statsbudgeten?
    Försvar och polis o rättsväsende får ca 13% av budgeten, om jag minns rätt. Inte välfärd men nödvändigheter.
    Men hälften av statsbudgeten är säkert inte välfärd ens indirekt och högst diskutabel. Skulle vara intressant att se hur många skatteavlönade som är administratörer till och runt den politiska apparaten och bidragsindustrin, på riksnivå och landstings-och primärkommunal nivå. Jämfört med dem som i praktiken ger allmänheten vård, utbildning och service. Sverige har ett stort antal myndigheter jämfört med grannländerna och enbart regeringen har väl över fyratusen anställda till sitt förfogande. Förr sades kommunalarbetarna hänga på spadarna. Nu hänger de framför datorerna och producerar en oändlig mängd dokument. Administrationsindustriella komplexet?? Okej, förlåt, jag hittar ut själv.

    Gillad av 4 personer

 9. Humvee44 skriver:

  Jag återkommer till att samma redskap som pk-politikerna styr med gör sig gällande i företag, nämligen det moraliska paradigmet, skuldbeläggandet av allt som inte är för dagen är pk. I stora företag så är det HR, marknadsförare, hållbarhetsansvariga och ofta ledningen som driver detta, det är helt enkelt en slags inkvisition, man söker inget positivt utan istället att utrota alla förbjudna tankar.

  Så jag återvänder till att jag tror detta handlar om skulden, etablissemanget har skapat en fantomskuld, uppbyggd av tramsiga falsarier om kolonialism och klimatet och så vidare. Man har fått folk att tro på att vi på något sätt har ansvar för vilket och vem som helst som makthavarna för ögonblicket ser som opportunt, vi fås att tro att vi har ett speciellt ansvar för Syrier (men mest unga män) eller lär oss att vi skall äta insekter eller lik för att det brinner i Amazonas och blåser på Karibiska havet. Vidare fås vi att tro att STATEN på något sätt kan påverka dessa skeenden. Så staten styr genom att projicera en alltigenom falsk skuld.

  Det som däremot INTE är påhittat är de negativa effekterna av politiken, från våldtäkter och utbredande av kultur x till de enorma kostnaderna. Alla vet nu att mycket hemskt sker men vi skall låtsas att ingen är skyldig, det bara händer. Så är det förstås inte utan etablissemanget är direkt skyldiga till våldtäkter, rån, misshandel hela vägen till att vi hjälper terrorister och korrumperade regimer världen över.

  Vi måste peka ut DE SKYLDIGA.

  Gillad av 11 personer

   • pllay skriver:

    Den som har pengarna har också makten över dem och allt de kan åstadkomma.
    Staten och kapitalet har pengarna och nu har de lierat sig med varandra, fascism kallas det.
    I ett högskattesamhälle lever vi på statens villkor och godtycke, i ett lågskattesamhälle på bankernas.
    Staten kan vi inte undkomma, bankerna kan vi välja att leva utan.

    Gillad av 1 person

 10. Observatör skriver:

  Patrik undrar var kapitalet är. SCB har svaret. Det samlade börsvärdet i Sverige var i juni knappt 7,4 biljoner kronor. Knappt 40% hade utländska ägare och knappt 30% ägdes av finansbolag. Det är inte kapitalisterna som finansierar staten. Det är arbetarna, eller som Patrik brukar skriva, den nettoskattebetalande medelklassen.

  Gillad av 2 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Sagan om ett litet fruset land vid polcirkeln.
  Det fanns en gång i tiden kreativa männislor som byggde exempelvis ångpannor.
  Nästan alltid byggde man dom i närheten till rinnande vatten, ty det rinnande vattnet gav kraft till fabriken. Dom kreativa människorna, vi kan kalla dom fabrikörer.
  Insåg att genom att ge sina arbetare drägliga liv så jobbade dom bättre, det kallas bytesbalans!
  En dag för länge sedan föddes en bortbyting, kanske var det ett troll som var hans pappa, bortbytingen fick ett hem hos en skräddare. Bortbytingen ville bli präst,
  det gick inte för sig, så han skapade i sin besvikelse en sekt.
  Målet var att förstöra allt det fina fabrikörerna byggt.
  Snipp snapp slut på sagan.
  Frågor på det?

  Gillad av 4 personer

 12. Elisabeth G skriver:

  Intressant analys och säkerligen helt korrekt. Antingen finner man sig och gillar läget eller så protesterar man eller så röstar man med fötterna.

  Bra påminnelse också om vad demokrati egentligen är. I dagens samhälle verkar många tro att demokrati betyder att majoriteten bestämmer allt och att minoriteten bara ska finna sig i det. Men det är inte demokrati; det är majoritetsdiktatur. Många politiker skulle behöva lite undervisning i vad demokrati innebär.

  Gillad av 1 person

 13. V för Vendetta skriver:

  Är det inte så att man lever efter devisen ” If you can´t beat them.. join them”. Näringslivet lever rätt mycket på hoppet, hoppet om den stora affären, hoppet om de öppna tullarna mm. Jag tror att man sett stora möjligheter till billig arbetskraft i landet Sverige med den utveckling vi haft de senaste 30 åren och man har också fått billig arbetskraft. Man har också hitta en helt ny arena att skapa ekonomisk effekt på, nämligen värlfärdskomplexet, intäkterna kan bli enorma rätt skött. Varför skulle man höja handen mot sin samarbetspartner regeringen över huvud taget? det skulle vara det samma som att tömma ut skäppan på marken. Det enda parti som öppet kritiserats av Svenskt Näringsliv är SD….. fråga dig varför.

  Gillad av 1 person

  • Loke skriver:

   Jag skulle vilja gå ett steg längre i analysen. Det är inte politikerna som styr näringslivet utan näringslivet som styr politikerna. Jag fruktar inte Lööf eller ens Kristersson. De jag fruktar är ägarna till de större företagen. De har makt att avskeda löntagare ända upp i företagsledningen som bryter mot de påbjudna pk-åsikterna. Ägarna hade kunnat göra processen kort med företagens pk-värdegrund och den anställda skaran av ideologiskt övertygade pk-ister utan risk om de ville, men det sker inte. Det är osannolikt att ägarna till våra största företag undviker åtgärder pga risk för repressalier, direkt eller via lagstiftning, från svenska 7k politiker om de slog in på en annan väg.

   Varför skulle ägarna bekämpa dagens system med fritt arbetskraftsutbud från hela världen vilket ger fogliga medarbetare till låg kostnad? Att en del är skrämda till tystnad och högt belånande kanske ägarna inte heller har något emot.

   Gillad av 2 personer

 14. Göran Holmström skriver:

  Sagan akt två.
  Mycket senare så föddes bortbyting två,
  hans mamma lämnadet bort honom då den lilla byn hävdade att han var så lik sin morfar, sådan avel var inte ens godtagbar i nycket små byar.
  Denna bortbyting gillade inte skola eller arbete, han ville inte heller bli präst.
  Det fanns dock en genväg ur allt!
  Trollen hade,” Uppfunnit”, en motståndsrörelse mot fabrikörerna,
  den hette fackföreningarna, utåt sett så värnade man om dom utsugna arbetarna.
  Men i denna saga så använde man arbetarnas pengar för att berika sig själva,
  man gick på glädjehus och drack gott på värdshusen för arbetarnas pengar.
  Åter till bortbytingen, han avskydde allt!
  Hans plan var att få kungakronan,
  en vacker dag lyckades det med hjälp av häxorna den värsta av dom var rödhårig och
  läspade när hon pjatade på grund av en enorm svamp på tungan.
  Tillsammans så ville dom byta ut människorna i byn mot fler troll
  Nu börjar vi närma oss nutid på sagan.

  Gillad av 5 personer

 15. södermalmsrealisten skriver:

  The English Question
  Begriper folk sitt eget bästa ? Vår nuvarande statsminister tror inre det. Ingen svexitomröstning.
  Det är ”korkat” dvs folk kunde rösta fel.Lejonet från Sverige är klokare än klantarslet Cameron.
  Vem minns den mannen ? Fast just nu låg fråga.”The English Question” – dom där verkar ha det jobbigt – verkar jobbigt,
  tycker samhällsanalytikern i Hökarängen.

  I Sverige råder storstadsakademikernas diktatur, och det kan inte åtgärdas.
  Nä förresten Gräta bestemmer..

  Gillad av 1 person

 16. Östrahult skriver:

  Det finns en del ytterligare att säga om detta. Huvudskälet till sammanslagningen av Industriförbundet och SAF var att man ville avskaffa separata branschföreningar och inordna dessa i motsvarande arbetsgivarförbund. Som en konsekvens av detta slogs SAF och SI ihop. Ett skäl till nuvarande harmlöshet är att i den nya strukturen är det medlemsorganisationerna som är starka och de vill inte bråka om generell politik.

  Det viktigaste skälet till att bråk saknas från näringslivet är dock att toppskiktet aldrig haft det så bra, Wallenbergarna, finanseliten, företagsledningarna. De sätter sina egna förmåner och skattar där det är billigast och utsätts egentligen inte för kritik från något håll. Varför skulle de bråka, de är inte personligt berörda. Möjligen kan de engagera sig i migrationsfrågan om det blir för krångligt att rekrytera IT-experter från Indien.

  Gillad av 4 personer

 17. Haderian hadera skriver:

  Arbetsgivare och arbetstagare – att ge och få. Det politiskt färgade språkbruket är tröttsamt att läsa och lyssna till. Kriminalvård – ger associationer till sjukvård. Ensamkommande barn – låter riktigt tårdrypande. Utsatta områden – utsatta av vem? Oss hemska svenskar?
  IS-återvändare – nu vänder vi hem igen, haderian hadera, ren och skär Flottarkärlek. Exkluderad – låter som vuxenmobbning. Apatiska barn – de som gick upp i rök. Kalhygge – en föryngringsyta full av hallonbuskar. Han och Hon – nu ett Hen, ett sexuellt neutrum. Städerskan – hon som försvann och kom tillbaka som lokalvårdare. Klimat – sommarens högtryck från Ryssland. Särbehandling – alltid fult, såvida det inte döps om till – positiv särbehandling. Rättigheter – regnar ned från himlen. Skyldigheter – finns begravda i ett slutförvar. Högerextrem – en sån som tvivlar de minsta på invandringens välsignelser. Det känns som jag kan hålla på i evigheter. Språket är fullt av politiska markörer och mentala pekpinnar. Och inom mediahusen uppfinns ständigt nya. De tycks aldrig vilja ge sig, ihärdiga som bävrar.

  Gillad av 10 personer

 18. ERROL skriver:

  Patrik Engellau förbigår det faktum att SAF medvetet, och principiellt helt riktigt, slutade att spela med i den vulgärkorporativistiska styrningen av den övermogna välfärdsstaten vid slutet av 80-talet.

  SAF valde medvetet att inte längre delta med representanter för arbetsgivarna i olika statliga myndigheter, då SAF helt riktigt menade att denna långt gångna korporativism stod i strid med
  parlamentarism och medborgerlig demokrati. SAF:s reträtt kom slutligen att innebära att LO också fick finna sig i ett begränsat inflytande i olika statliga verk och myndigheter. Där de av principiella, demokratiska skäl inte hade att göra överhuvudtaget.

  Ovanstående utveckling har naturligen givit LO och SAF en mer begränsad roll i styrningen av staten och i samhällsdebatten. Kapitalets röst är dessutom knappast en röst som med nödvändighet behöver uttryckas kollektivt genom en organisation. Enskilda företagare och kapitalister kan delta i samhällsdebatten i egenskap av medborgare och bör så göra. Det kan naturligtvis samtidigt diskuteras huruvida Svenskt Näringsliv är en tillräckligt kraftfull röst i debatten idag. Men den fornstora ställning som SAF åtnjöt byggde till inte ringa del på en vulgärkorportivistisk organisering av samhället, där SAF koopterades av och blev gisslan i partistaten, med representanter i otaliga myndigheter och verk.

  Gillad av 4 personer

 19. Jan Andersson skriver:

  De privata företagen, arbetsgivarna, utgör den enda ryggrad som finns i ett samhälle. Bortse ett ögonblick från att Staten finns närvarande så är det uppenbart. Utan företagarna skulle vi alla i bästa fall vara bönder och torpare, annars kringströvande samlare, jägare och fiskare igen.

  Och att många företag nu slutat kritisera Staten för att i stället ha övergått till att sälja sina tjänster dit, beror naturligtvis på att det är så lönsamt. Staten och även kommunerna köper utan att bry sig om vad det kostar, säljarna bestämmer priset. En entreprenad tar tio gånger längre tid än nödvändigt, bara för att den privata entreprenören vill säkra jobben för de anställda så länge som möjligt.

  Exemplen är otaliga och inget kommer att ändras så länge inte arbetsgivarna åter får sina röster hörda. Ingen bryr sig längre om vad de tycker och anser, det säkraste beviset för att Sverige saknar opposition och att vänstervidningen är permanentad för tid och evighet.

  Ändå förväntas arbetsgivarna ta hand om invandrarna! Något som givetvis inte kommer att inträffa.

  Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Men kanske kan det vara så att kapitalägarna helt enkelt har funnit att de främjar sin egen ställning bättre genom att städsla politikerna?

   Gilla

   • pllay skriver:

    Staten har blivit den ultimata kunden, köpglad, solvent och kan omöjligen gå i konkurs, klart kapitalet tyr sig till en så stor och god kund.

    Gilla

 20. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Demokrati är som bekant den bästa av alla dåliga samhällsordningar men utan någon kraft som balanserar de folkvalda församlingarnas överlägsna makt – till försvar för de medborgerliga rättigheterna, till exempel äganderätten, näringsfriheten och yttrandefriheten, som ju existerar just för att lägga band på den oinskränkta politikermakten”

  Var i den svenska GRUNDLAGEN finns försvaret för medborgarens okränkbara rätt till ”LIV”? I Sverige har inte medborgaren någon som helst rätt till ”LIVET”
  Var i den svenska GRUNDLAGEN finns försvaret för den enskilde medborgarens rätt till sin ”EGENDOM”?
  Var finns Kapitalet? Det har borgarna överlåtit, utan något som helst motstånd till socialisterna under 87 år. Allt ordnades av en så kallad ”folkpartist” den 10 Juni 1932.
  Prof Bo Rothstein har beskrivit det glimmrande. Men ämnet är tydligen tabubelagt?
  Resten har skötts med hjälp av en framtvingad inflation i kombination med ”fiatkronans”
  otroliga värdeförlust.

  Gillad av 1 person

  • ERROL skriver:

   Sverige har sedan rättspositivismens dagar förvisso haft en överslätande och självgod syn på negativa medborgerliga rättigheter, dvs skydd från staten och inte bara positiva sociala rättigheter.

   Dessvärre så finns det överlag en bristande konstitutionell medvetenhet i Sverige och att obalanserat och hysteriskt påstå att svenska medborgare helt skulle sakna grundlagsfästa medborgerliga rättigheter är nonsens.

   Efter reformering av Regeringsformen från 1974, så finns det nu en sedvanlig rättighetskatalog i RF 2 kap. Dessutom så har Europakonventionen om mänskliga rättigheter inkorporerats och gäller således direkt som svensk lag. EKMR som därför bilagts RF i den svenska lagboken, innehåller på samma sätt en rättighetskatalog som stipulerar de medborgerliga rättigheterna. En svensk medborgare har rätt att anhängiggöra ett mål härom och överklaga svensk rättstillämpning till Europadomstolen. Med inkorporeringen av EKMR så har dessutom svensk rätt oundvikligen närmat sig kontinentaleuoropeisk rättslära med en mer i naturrätten klassisk grundad syn på medborgerliga rättigheter, som exempel med strängare krav på proportionalitet. Svenska domstolar är skyldiga att genom norm- och lagprövning efterleva både RF samt Europakonventionen och Europadomstolen är härvid överordnad de svenska domstolarna.

   Dessutom så har Sverige tillträtt FN-konventionen om mänskliga rättigheter.

   Som medborgare är det fullt möjligt att studera 2 Kap Regeringsformen samt EKMR och dess artiklar, som artikel 2 ; rätt till livet, innan hen trumpetar ut hysteriskt, osakligt och meningslöst trams.

   Gillad av 1 person

 21. Hovs_klipphällar skriver:

  Ja, Patrik riktigt piruetterar med sina gamla marxistiska floskler — alltid retar det väl någon tänker han kanske?

  Det som har hänt de senaste decennierna är främst att politikerna genom införandet av ”välfärdssamhället”, som de finansierar genom höga skatter, gett sig själva en makt de inte klarar av att förvalta.

  Den stora faran med allmän rösträtt är att de minst kompetenta i sin tur kommer att styra i politiken med sina okunniga röster. En liten men välorganiserad klick av politiskt extrema väljare har lyckats ta makten i samhället efter studentrevolten 1968, och genom en kombination av hot och manipulering av massorna ser de till att tysta ner all opposition.

  Dessa extremister styrs av en vulgariserad och muterad version av marxismen, där ”arbetare” bytts ut mot ”3e världens folk”. En ond och destruktiv självmordsideologi (PK-ismen), som inom några ytterligare decennier hotar att innebära slutet för det vi sett som ett civiliserat samhälle.

  Ideologin har starka beröringspunkter med islam — en lära som sedan den historiskt slagits tillbaka i Europa nu siktar på att göra ett nytt försök att ta över här. Gemensamt är hatet mot väst, mot alla de värden som lyckats bygga upp vårt samhälle och som vi naivt nog sett som självklara.

  Föga överraskande, då de är samma andas barn, så lierar sig nu PK-ismen med islam för att ännu snabbare förstöra vårt samhälle i grunden.

  Om vi inte snart slår tillbaka kommer ondskan att vinna! Tiden är knapp.

  Gillad av 9 personer

 22. karlgunnareriksson skriver:

  Replik till MV : Nej , miljardärer har inte pengarna i madrassen. De investerar i aktier , obligatioer , ett X antal bostäder och i banker som ger effektiv ränta. Att investera i aktier eller obligationer ger ingen garanti för produktiva investeringar. Framförallt inte när konjunkturen vänder nedåt . Aktiebörser är numera spekalutionsbörser ! Förr i tiden var aktiebörser en seriös verksamhet , då syftet var att utveckla produktion. Idag finns inte detta behov , då storbolagen har enormt vinstkapital. De har inte behov av kapitaltillskott. Möjligtvis har mindre outvecklade företag behov att andra människors kapitalsamverkan. Men bankräntan är låg och skulle därmed vara ett stöd för att utveckla. Att avskaffa börser är detsamma som att avskaffa utsugning av arbetarklass . Kanske M V vill deltaga avskaffande av spekulationsekonomin / utsugningen av arbetarklassen ? Ty , det gynnar det arbetande folket . Kapitalet blir funktionellt !

  Gilla

 23. Stefan Sewall skriver:

  ”Att avskaffa börser är detsamma som att avskaffa utsugning av arbetarklass .”

  Om det är någon som blir utsugen så är det medelklassen som utsugs av skattesystemet som tar 60-80 % eller t.o.m. mer av en hårt arbetande medelklassmänniskas lön i Sverige idag (alla som har ett jobb). 32 % arbetsgivaravgift, 50 % inkomskatt, 25 % moms på allt som konsumeras, massor av punktskatter på allt möjligt. Fastighetsskatt som även hyresgäster indirekt betalar, dvs alla som bor. Fordonsskatter som även bussresande indirekt betalar, miljöskatter hit och dit. Elskatter med olika namn totalt över hälften av elpriset. Bensin och dieselskatt för alla som färdas i fordon långt över hälften av soppapriset, osv.
  Det är vi löntagare som sugs ut av skattesystemet, vilket inte ger pensioner och sjukersättningar och det som ursprungligen avsågs tillbaka i paritet med skatteinbetalningarna. Vad får vi för pengarna? Vi betalar in miljoner och får hundralappar tillbaka.
  1830-talets utsugna arbetarklass i gruvor och smutsfabriker som slavade under farbror Joakim finns inte mer. Kom in i 2000-talet.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Vad vi får för våra skatter?
   Vi får invandring, bidrag, byråkrati, samhällsservice, ett indoktrinerande utbildningssystem och en kolossalt stor offentlig sektor för att administrera det hela, bidragen dock endast om vi röstar vänster, vilket vi därför gör.

   Gillad av 1 person

 24. MartinA skriver:

  Nej. Staten före första världskriget ägnade sig åt det enda som det är försvarligt att centralmakten ägnar sig åt. Det enda som hela Sverige behövde samarbeta för att skapa. Nämligen effektivt militärt våld och gränsskydd.
  Före första världskriget delade vi social risk med varandra på helt andra nivår än genom centralmakten. Det här har ingenting med att kapitalister skulle ha kontrollerat staten att göra.
  För övrigt kan man reagera med ständigt sabotage också. Det är varken loyalty, exit eller protest. Och det är extremt vanligt. Det är ju hela poängen med till exempel nationalstater eller demokrati. Att alla känner ”vi” med varandra eller att alla känner att besluten är legitima. Så att folk strävar åt samma håll och upprätthåller besluten ända ner till lövnivå. I andra system och i icke nationalstater så känner sig folk ej delaktiga och kommer därför inte värna gemensamma resurser. Vi kan se skillnaden i beteende här i Sverige mellan våra nya landsmän som inte känner sig som medägare av Sverige. Och därmed kan agera fientligt mot representationer för Sverige, såsom brevbärare, poliser, räddningstjänst. Mitt mål, eller den politiska strategi jag förordar, är att få oss Svenskar till samma upplysta verklighetsförankring som en del av våra nya landsmän redan visar med den här attityden.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.